DANH MỤC SẢN PHẨM

Đèn ống bơ

ACA Đèn ống bơ , vỏ đen, ASV, D90*H45

175,000₫

ACA Đèn ống bơ , vỏ trắng ASV, D90*H45

175,000₫

MĐ Đèn ống bơ 360 thân đen ASV

420,000₫
Hết hàng

MD Đèn ống bơ 7W ASV D90*H50

180,000₫
Hết hàng

MD Đèn ông bơ 7W, AST D90*H50

180,000₫
Hết hàng

Opple đèn ống bơ 14W vỏ đen 3000K, KT D112*H45 OPDDOB-001-BK-3K

282,000₫

Opple đèn ống bơ 14W vỏ đen 4000K, KT D112*H45 OPDDOB-001-BK-4K

282,000₫

Opple đèn ống bơ 14W vỏ đen 6000K, KT D112*H45 OPDDOB-001-BK-6K

282,000₫

Opple đèn ống bơ 14W vỏ trắng 3000K, KT D112*H45 OPDDOB-001-WH-3K

282,000₫

Opple đèn ống bơ 14W vỏ trắng 4000K, KT D112*H45 OPDDOB-001-WH-4K

282,000₫

Opple đèn ống bơ 14W vỏ trắng 6000K, KT D112*H45 OPDDOB-001-WH-6K

282,000₫

Opple đèn ống bơ 18W vỏ đen 3000K, KT D142*H45 OPDDOB-003-BK-3K

346,000₫

Opple đèn ống bơ 18W vỏ đen 4000K, KT D142*H45 OPDDOB-003-BK-4K

346,000₫

Opple đèn ống bơ 18W vỏ đen 6000K, KT D142*H45 OPDDOB-003-BK-6K

346,000₫

Opple đèn ống bơ 18W vỏ trắng 3000K, KT D142*H45 OPDDOB-003-WH-3K

346,000₫

Opple đèn ống bơ 18W vỏ trắng 4000K, KT D142*H45 OPDDOB-003-WH-4K

346,000₫

Opple đèn ống bơ 18W vỏ trắng 6000K, KT D142*H45 OPDDOB-003-WH-6K

346,000₫

Opple đèn ống bơ 24W vỏ đen 3000K, KT D142*H45 OPDDOB-004-BK-3K

446,000₫

Opple đèn ống bơ 24W vỏ đen 6000K, KT D142*H45 OPDDOB-004-BK-4K

446,000₫

Opple đèn ống bơ 24W vỏ đen 6000K, KT D142*H45 OPDDOB-004-BK-6K

446,000₫

Opple đèn ống bơ 24W vỏ trắng 3000K, KT D142*H45 OPDDOB-004-WH-3K

446,000₫

Opple đèn ống bơ 24W vỏ trắng 4000K, KT D142*H45 OPDDOB-004-WH-4K

446,000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM