DANH MỤC SẢN PHẨM

Bộ đèn thả pha lê phòng khách bàn ăn

Đèn thả pha lê cánh bướm trắng D1000 HT901D1000 VLTHPL-005-D

300,000₫

Đèn thả pha lê cánh bướm trắng D600 HT901D600 VLTHPL-005-T

300,000₫

Đèn thả pha lê chùm dài D1000*300 2236-1000*300 VLTHPL-738-D

8,800,000₫

Đèn thả pha lê chùm dài D1050*H800 20310-1050 VLTHPL-726-D

16,720,000₫

Đèn thả pha lê chùm dài D900*300 2263-900*300 VLTHPL-737-D

8,800,000₫

Đèn thả pha lê chùm dài D900*300 69376-900x300 VLTHPL-732-D

8,800,000₫

Đèn thả pha lê chùm dài D980*380*340 20317-980D VLTHPL-727-D

15,840,000₫

Đèn thả pha lê chùm dài DL850*W310*H240 D9136-36W VLTHPL-742-B

8,800,000₫

Đèn thả pha lê chùm dài hình lá D1035 9961-14 VLTHPL-745-C

14,300,000₫

Đèn thả pha lê chùm dài thân đồng nguyên chất D990*260*325 50932-1000D VLTHPL-730-D

18,920,000₫

Đèn thả pha lê chùm tròn 2 tầng D800 69376-800 VLTHPL-732-80

12,760,000₫

Đèn thả pha lê chùm tròn 2 tầng D950+600*1000 20310-950+600 VLTHPL-726-T-95+60

27,500,000₫

Đèn thả pha lê chùm tròn D500 69376-500 VLTHPL-732-50

6,160,000₫

Đèn thả pha lê chùm tròn D600*H700 20310-600 VLTHPL-726-T-60

11,440,000₫

Đèn thả pha lê chùm tròn D800 2236-800 VLTHPL-738-T

12,100,000₫

Đèn thả pha lê chùm tròn D800 2263-800 VLTHPL-737-T

13,860,000₫

Đèn thả pha lê chùm tròn D800*H800 20310-800 VLTHPL-726-T-80

16,500,000₫

Đèn thả pha lê chùm tròn D850*H390 D9166-15 VLTHPL-743-A

9,240,000₫

Đèn thả pha lê chùm tròn hình lá D490 9961-8 VLTHPL-745-A

9,240,000₫

Đèn thả pha lê chùm tròn hình lá D780 9961-21 VLTHPL-745-B

18,400,000₫

Đèn thả pha lê chùm tròn thân đồng nguyên chất D610*H370 50932-600 VLTHPL-730-T-60

18,700,000₫

Đèn thả pha lê chùm tròn thân đồng nguyên chất D760*H410 50932-750 VLTHPL-730-T-75

24,200,000₫

Đèn thả pha lê chùm VLTHPL-234-D

Liên hệ

Đèn thả pha lê chùm VLTHPL-234-T

Liên hệ

Đèn thả pha lê chùm VLTHPL-247-D

Liên hệ

Đèn thả pha lê chùm VLTHPL-247-T

Liên hệ

Đèn thả pha lê chùm VLTHPL-308-D

Liên hệ

Đèn thả pha lê chùm VLTHPL-308-T

Liên hệ

Đèn thả pha lê chùm VLTHPL-310-D

Liên hệ

Đèn thả pha lê chùm VLTHPL-310-T

Liên hệ

Đèn thả pha lê chùm VLTHPL-337-D

Liên hệ

Đèn thả pha lê chùm VLTHPL-337-T

Liên hệ

Đèn thả pha lê chùm VLTHPL-352-D

Liên hệ

Đèn thả pha lê chùm VLTHPL-352-T

Liên hệ

Đèn thả pha lê chùm VLTHPL-361-D

Liên hệ

Đèn thả pha lê chùm VLTHPL-361-T

Liên hệ

Đèn thả pha lê chùm VLTHPL-363-D

Liên hệ

Đèn thả pha lê chùm VLTHPL-363-T

Liên hệ

Đèn thả pha lê chùm VLTHPL-365-D

Liên hệ

Đèn thả pha lê chùm VLTHPL-365-T

Liên hệ

Đèn thả pha lê chùm VLTHPL-368-D

Liên hệ

Đèn thả pha lê chùm VLTHPL-368-T

Liên hệ

Đèn thả pha lê chùm VLTHPL-374-D

Liên hệ

Đèn thả pha lê chùm VLTHPL-374-T

Liên hệ

Đèn thả pha lê chùm VLTHPL-377-D

Liên hệ

Đèn thả pha lê chùm VLTHPL-377-T

Liên hệ

Đèn thả pha lê chùm VLTHPL-380-D

Liên hệ

Đèn thả pha lê chùm VLTHPL-380-T

Liên hệ

Đèn thả pha lê chùm VLTHPL-564-D

Liên hệ

Đèn thả pha lê chùm VLTHPL-564-T

Liên hệ

Đèn thả pha lê dài D800*350*H420 VLTHPL-160-800-350

7,500,000₫

Đèn thả pha lê dài D900 VLTHPL-059-D

8,600,000₫

Đèn thả pha lê dài khung vàng D800*350 VLTHPL-137-D

4,500,000₫

Đèn thả pha lê dài khung vàng D800*350*H260 VLTHPL-136

4,050,000₫

Đèn thả pha lê K9 HTPL-60 D800 VLTHPL-063-T

8,550,000₫

Đèn thả pha lê K9 HTPL-61 1m2 VLTHPL-063-D

8,400,000₫

Đèn thả pha lê phòng khách dài khung vàng D800*350 VLTHPL-138

4,500,000₫

Đèn thả pha lê phòng khách tròn khung vàng D800 VLTHPL-137

4,950,000₫

Đèn thả pha lê tròn D800 VLTHPL-059-T

10,000,000₫

Đèn thả pha lê tròn D800*H320 VLTHPL-160-800

8,550,000₫

Đèn thả pha lê tròn D800*H800 VLTHPL-160-800-800

11,850,000₫

Đèn thả pha lê tròn khung vàng D800 VLTHPL-137-T

4,950,000₫

Đèn thả pha lê tròn khung vàng D800*H260 VLTHPL-135

4,400,000₫

Đèn thả pha lê vòng VLTHPL-708-D

Liên hệ

Đèn thả pha lê vòng VLTHPL-708-T

Liên hệ

Đèn thả phale thả bàn ăn dài 1m, DTHL008L-1000 VLTHPL-043-D

11,000,000₫

Đèn thả phale tròn phòng khách 80cm, DTHL010-800 VLTHPL-043-T

11,000,000₫

HT Đèn thả pha lê 2 vòng kết hợp TPL_090 D300*800 và 400*1000 HTTHPL-139-AB

12,400,000₫

HT Đèn thả pha lê chữ nhật D22*70cm TPL_070-220*700 HTTHPL-121-22*70

5,500,000₫

HT Đèn thả pha lê chữ nhật D25*80cm TPL_070-250*800 HTTHPL-121-25-80

7,250,000₫

HT Đèn thả pha lê D500 đui e14 7 bóng L3150-500 HTTHPL-058-50

5,500,000₫

HT Đèn thả pha lê D90*35cm L3150-900*350 HTTHPL-058-D

7,000,000₫

HT Đèn thả pha lê dài D900*350, h=350 bóng led 3M L2210-900*350 HTTHPL-050-D

6,000,000₫

HT Đèn thả pha lê hình chữ nhật viền đen D30*80cm TPL-023-300*800 HTTHPL-041-BK-Nho

7,250,000₫

HT Đèn thả pha lê hình chữ nhật viền đen D350*1000 TPL-023-350*1000 HTTHPL-041-BK-To

8,750,000₫

HT Đèn thả pha lê hình chữ nhật viền vàng D30*80cm TPL-022-300*800 HTTHPL-041-YE-Nho

7,250,000₫

HT Đèn thả pha lê hình chữ nhật viền vàng D350*1000 TPL-022-350*1000 HTTHPL-041-YE-To

8,750,000₫

HT Đèn thả pha lê khung tròn viền đen D40cm TPL-020-400 HTTHPL-039-40

4,375,000₫

HT Đèn thả pha lê khung tròn viền đen D60cm TPL-020-600 HTTHPL-039-60

6,250,000₫

HT Đèn thả pha lê khung tròn viền đen D80cm TPL-020-800 HTTHPL-039-80

8,750,000₫

HT Đèn thả pha lê khung tròn viền vàng D40cm TPL-021-400 HTTHPL-040-40

4,375,000₫

HT Đèn thả pha lê khung tròn viền vàng D60cm TPL-021600 HTTHPL-040-60

6,250,000₫

HT Đèn thả pha lê khung tròn viền vàng D80cm TPL-021-800 HTTHPL-040-80

8,750,000₫

HT Đèn thả pha lê màu khói, đui E14 D600 (giá không bóng) D1040-600 HTTHPL-045-60

8,000,000₫

HT Đèn thả pha lê màu khói, đui E14 D800 (giá không bóng) D1040-800 HTTHPL-045-80

12,000,000₫

HT Đèn thả pha lê TPL_088 HTTHPL-138

Liên hệ

HT Đèn thả pha lê tròn D600, H=300 bóng led 3M L2210-600 HTTHPL-050-60

6,000,000₫

HT Đèn thả pha lê tròn D60cm TPL_069 HTTHPL-121-60

6,750,000₫

HT Đèn thả pha lê tròn D800, H=300 bóng led 3M L2210-800 HTTHPL-050-80

8,250,000₫

Combo bộ đèn thả pha lê phòng khách bàn ăn, đèn tròn cho phòng khách và đèn dài cho bàn ăn.

SẢN PHẨM ĐÃ XEM