DANH MỤC SẢN PHẨM

Đèn tuýp

KINGLED Đèn tuýp bán nguyệt 36W; AST

260,000₫
Hết hàng

Opple bóng đèn tuýp T5 10.5W 3000K 870mm EcoMax1 OPDDTP-001-870-3K

144,000₫

Opple bóng đèn tuýp T5 10.5W 4000K 870mm EcoMax1 OPDDTP-001-870-4K

144,000₫

Opple bóng đèn tuýp T5 10.5W 5700K 870mm EcoMax1 OPDDTP-001-870-5K

144,000₫

Opple bóng đèn tuýp T5 14W 3000K 1170mm EcoMax1 OPDDTP-001-1170-3K

153,000₫

Opple bóng đèn tuýp T5 14W 4000K 1170mm EcoMax1 OPDDTP-001-1170-4K

153,000₫

Opple bóng đèn tuýp T5 14W 5700K 1170mm EcoMax1 OPDDTP-001-1170-5K

153,000₫

Opple bóng đèn tuýp T5 3.5W 3000K 310mm EcoMax1 OPDDTP-001-310-3K

91,000₫

Opple bóng đèn tuýp T5 3.5W 4000K 310mm EcoMax1 OPDDTP-001-310-4K

91,000₫

Opple bóng đèn tuýp T5 3.5W 5700K 310mm EcoMax1 OPDDTP-001-310-5K

91,000₫

Opple bóng đèn tuýp T5 7W 3000K 570mm EcoMax1 OPDDTP-001-570-3K

135,000₫

Opple bóng đèn tuýp T5 7W 4000K 570mm EcoMax1 OPDDTP-001-570-4K

135,000₫

Opple bóng đèn tuýp T5 7W 5700K 570mm EcoMax1 OPDDTP-001-570-5K

135,000₫

Opple bóng đèn tuýp T8 1m2 18W, 3000K LED Utility2 OPDDTP-002-1M2-18W-3K

87,000₫

Opple bóng đèn tuýp T8 1m2 18W, 4000K LED Utility2 OPDDTP-002-1M2-18W-4K

87,000₫

Opple bóng đèn tuýp T8 1m2 18W, 6000K LED Utility2 OPDDTP-002-1M2-18W-6K

87,000₫

Opple bóng đèn tuýp T8 60cm 9W, 3000K LED Utility2 OPDDTP-002-60-9W-3K

70,000₫

Opple bóng đèn tuýp T8 60cm 9W, 4000K LED Utility2 OPDDTP-002-60-9W-4K

70,000₫

Opple bóng đèn tuýp T8 60cm 9W, 6500K LED Utility2 OPDDTP-002-60-9W-6K

70,000₫

Opple đèn bóng tuýp T8 UA DE 16W, 60cm, 6500K OPDDTP-006-16W

87,000₫

Opple đèn bóng tuýp T8 UA DE 32W, 1m2, 6500K OPDDTP-006-32W

114,000₫

Opple đèn tuýp bán nguyệt 1m2 40W 3000K Wide Batten E OPDDTP-005-40W-830

280,000₫

Opple đèn tuýp bán nguyệt 1m2 40W 4000K Wide Batten E OPDDTP-005-40W-840

280,000₫

Opple đèn tuýp bán nguyệt 1m2 40W 6500K Wide Batten E OPDDTP-005-40W-865

280,000₫

Opple đèn tuýp bán nguyệt 60cm 20W 3000K Wide Batten E OPDDTP-005-20W-830

210,000₫

Opple đèn tuýp bán nguyệt 60cm 20W 4000K Wide Batten E OPDDTP-005-20W-840

210,000₫

Opple đèn tuýp bán nguyệt 60cm 20W 6500K Wide Batten E OPDDTP-005-20W-865

210,000₫

Opple Máng bóng đèn tuýp 1m2 T8 Utility2 OPDDTP-002-1m2

58,000₫

Opple Máng bóng đèn tuýp 60cm T8 Utility2 OPDDTP-002-60

49,000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM