DANH MỤC SẢN PHẨM

Đèn ngoại thất giá từ 1 triệu đến 2 triệu

Đèn âm nước GS 18W 3000k VLNTAN-008

1,646,000₫

Đèn âm nước hồ bơi 9W VLNTAN-007

1,980,000₫

Đèn cắm cỏ 12W 3000k VLNTCC-019

1,088,000₫

Đèn cắm cỏ 18W 3000k VLNTCC-020

1,560,000₫

Đèn đường GS 150W năng lượng mặt trời VLNTDG-001

1,550,000₫

Đèn đường GS 90W 6000K năng lượng mặt trời VLNTDG-002

1,250,000₫

Đèn đường Kingled STL 100W 6500K VLNTDG-004

1,800,000₫

Đèn pha GS 100W 6500K D330*33*225 VLNTPH-049

1,100,000₫

Đèn pha GS 120W 6500K năng lượng mặt trời VLNTPH-041

1,647,000₫

Đèn pha Kingled EC FL 100W 3000K VLNTPH-023

1,068,000₫

Đèn pha Kingled EC FL 100W 6500K VLNTPH-024

1,068,000₫

Đèn pha Kingled EC FL 150W 3000K VLNTPH-022

1,935,000₫

Đèn pha Kingled EC FL 150W 6500K VLNTPH-021

1,935,000₫

Đèn pha Kingled EC FLSL 30W năng lượng mặt trời VLNTPH-035

1,700,000₫

Đèn pha Kingled EC FLSL 60W năng lượng mặt trời VLNTPH-034

1,900,000₫

Đèn pha Opple EQ 100W VLNTPH-005

1,558,000₫

Đèn pha Opple EQ 60W 3000K VLNTPH-008

1,160,000₫

Đèn pha Opple EQ 70W 4000K VLNTPH-006

1,160,000₫

Đèn pha Opple EQ 70W 6500K VLNTPH-007

1,160,000₫

Đèn pha Opple Floodlight EQ 100W 6500K VLNTPH-059

1,750,000₫

Đèn rọi cột rọi cây 18W 24V VLNTRC-004

1,050,000₫

Đèn rọi cột rọi cây TD 36W 3000k 85-265V D150*30 VLNTRC-025

1,200,000₫

Đèn trụ cổng hàng rào vuông đồng VLNTTC-010

1,900,000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM