DANH MỤC SẢN PHẨM

Quạt trần Homesick

Quạt trần đèn Homesick 4 cánh 132cm 80w AC 106T VLQTHO-009 Quạt trần đèn Homesick 4 cánh 132cm 80w AC 106T VLQTHO-009
-20%

Quạt trần đèn Homesick 4 cánh 132cm 80w AC 106T VLQTHO-009

2,560,000₫ 3,200,000₫
-20%
Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 117cm 35w DC 1343 VLQTHO-023 Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 117cm 35w DC 1343 VLQTHO-023
-20%

Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 117cm 35w DC 1343 VLQTHO-023

3,360,000₫ 4,200,000₫
-20%
Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 117cm 35w DC 1343A VLQTHO-024 Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 117cm 35w DC 1343A VLQTHO-024
-20%

Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 117cm 35w DC 1343A VLQTHO-024

3,360,000₫ 4,200,000₫
-20%
Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 135cm 80w AC 5001 VLQTHO-025 Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 135cm 80w AC 5001 VLQTHO-025
-20%

Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 135cm 80w AC 5001 VLQTHO-025

3,520,000₫ 4,400,000₫
-20%
Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 135cm 80w AC 5001A VLQTHO-026 Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 135cm 80w AC 5001A VLQTHO-026
-20%

Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 135cm 80w AC 5001A VLQTHO-026

3,280,000₫ 4,100,000₫
-20%
Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 135cm 80w AC 515 VLQTHO-017 Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 135cm 80w AC 515 VLQTHO-017
-20%

Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 135cm 80w AC 515 VLQTHO-017

3,200,000₫ 4,000,000₫
-20%
Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 135cm 80w AC 516 VLQTHO-018 Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 135cm 80w AC 516 VLQTHO-018
-20%

Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 135cm 80w AC 516 VLQTHO-018

3,200,000₫ 4,000,000₫
-20%
Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 135cm 80w AC 531 VLQTHO-020 Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 135cm 80w AC 531 VLQTHO-020
-20%

Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 135cm 80w AC 531 VLQTHO-020

3,360,000₫ 4,200,000₫
-20%
Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 135cm 80w AC 536 VLQTHO-021 Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 135cm 80w AC 536 VLQTHO-021
-20%

Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 135cm 80w AC 536 VLQTHO-021

3,360,000₫ 4,200,000₫
-20%
Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 135cm 80w AC 536A VLQTHO-022 Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 135cm 80w AC 536A VLQTHO-022
-20%

Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 135cm 80w AC 536A VLQTHO-022

3,360,000₫ 4,200,000₫
-20%
Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 135cm 80w AC 8058 VLQTHO-028 Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 135cm 80w AC 8058 VLQTHO-028
-20%

Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 135cm 80w AC 8058 VLQTHO-028

3,280,000₫ 4,100,000₫
-20%
Hết hàng
Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 135cm 90w AC 556 VLQTHO-036 Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 135cm 90w AC 556 VLQTHO-036
-15%

Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 135cm 90w AC 556 VLQTHO-036

3,600,000₫ 4,200,000₫
-15%
Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 135cm 90w AC 586 VLQTHO-035 Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 135cm 90w AC 586 VLQTHO-035
-15%

Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 135cm 90w AC 586 VLQTHO-035

3,600,000₫ 4,200,000₫
-15%
Hết hàng
Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 142cm 42w DC 502 VLQTHO-015 Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 142cm 42w DC 502 VLQTHO-015
-22%

Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 142cm 42w DC 502 VLQTHO-015

3,900,000₫ 5,000,000₫
-22%
Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 142cm 55w DC 56-132 VLQTHO-005 Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 142cm 55w DC 56-132 VLQTHO-005
-20%

Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 142cm 55w DC 56-132 VLQTHO-005

3,840,000₫ 4,800,000₫
-20%
Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 142cm 55w DC Q021L VLQTHO-032 Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 142cm 55w DC Q021L VLQTHO-032
-16%

Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 142cm 55w DC Q021L VLQTHO-032

4,500,000₫ 5,300,000₫
-16%
Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 142cm 55w DC Q025L VLQTHO-034 Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 142cm 55w DC Q025L VLQTHO-034
-16%

Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 142cm 55w DC Q025L VLQTHO-034

4,500,000₫ 5,300,000₫
-16%
Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 147cm 55w DC 58-132 VLQTHO-006 Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 147cm 55w DC 58-132 VLQTHO-006
-20%

Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 147cm 55w DC 58-132 VLQTHO-006

3,600,000₫ 4,500,000₫
-20%
Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 152cm 42w DC 525 VLQTHO-019 Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 152cm 42w DC 525 VLQTHO-019
-22%

Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 152cm 42w DC 525 VLQTHO-019

3,900,000₫ 5,000,000₫
-22%
Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 152cm 55w DC 132A VLQTHO-010 Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 152cm 55w DC 132A VLQTHO-010
-20%

Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 152cm 55w DC 132A VLQTHO-010

3,840,000₫ 4,800,000₫
-20%
Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 152cm 55w DC 132B VLQTHO-011 Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 152cm 55w DC 132B VLQTHO-011
-20%

Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 152cm 55w DC 132B VLQTHO-011

3,840,000₫ 4,800,000₫
-20%
Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 155cm 55w DC 8047 VLQTHO-027 Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 155cm 55w DC 8047 VLQTHO-027
-20%

Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 155cm 55w DC 8047 VLQTHO-027

3,600,000₫ 4,500,000₫
-20%
Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 160cm 100w AC 63004 VLQTHO-030 Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 160cm 100w AC 63004 VLQTHO-030
-20%

Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 160cm 100w AC 63004 VLQTHO-030

3,200,000₫ 4,000,000₫
-20%
Quạt trần đèn Homesick 5 cánh màu trắng 137cm 45w DC 8106 WH VLQTHO-039-WH Quạt trần đèn Homesick 5 cánh màu trắng 137cm 45w DC 8106 WH VLQTHO-039-WH
-20%

Quạt trần đèn Homesick 5 cánh màu trắng 137cm 45w DC 8106 WH VLQTHO-039-WH

3,376,000₫ 4,220,000₫
-20%
Quạt trần đèn Homesick 5 cánh màu trắng 142cm 45w DC 8059 WH VLQTHO-038 Quạt trần đèn Homesick 5 cánh màu trắng 142cm 45w DC 8059 WH VLQTHO-038
-20%

Quạt trần đèn Homesick 5 cánh màu trắng 142cm 45w DC 8059 WH VLQTHO-038

3,640,000₫ 4,550,000₫
-20%
Quạt trần đèn Homesick 5 cánh màu vân gỗ nâu tối 137cm 45w DC 8106 MIX VLQTHO-039-MIX Quạt trần đèn Homesick 5 cánh màu vân gỗ nâu tối 137cm 45w DC 8106 MIX VLQTHO-039-MIX
-20%

Quạt trần đèn Homesick 5 cánh màu vân gỗ nâu tối 137cm 45w DC 8106 MIX VLQTHO-039-MIX

3,568,000₫ 4,460,000₫
-20%
Quạt trần đèn Homesick 6 cánh 137cm 55w DC 54-1330 VLQTHO-003 Quạt trần đèn Homesick 6 cánh 137cm 55w DC 54-1330 VLQTHO-003
-20%

Quạt trần đèn Homesick 6 cánh 137cm 55w DC 54-1330 VLQTHO-003

4,400,000₫ 5,500,000₫
-20%
Quạt trần đèn Homesick 6 cánh 137cm 55w DC 54-1330A VLQTHO-004 Quạt trần đèn Homesick 6 cánh 137cm 55w DC 54-1330A VLQTHO-004
-20%

Quạt trần đèn Homesick 6 cánh 137cm 55w DC 54-1330A VLQTHO-004

4,400,000₫ 5,500,000₫
-20%
Quạt trần đèn Homesick 6 cánh 155cm 110w AC 177A VLQTHO-013 Quạt trần đèn Homesick 6 cánh 155cm 110w AC 177A VLQTHO-013
-20%

Quạt trần đèn Homesick 6 cánh 155cm 110w AC 177A VLQTHO-013

5,200,000₫ 6,500,000₫
-20%
Quạt trần đèn Homesick 6 cánh 155cm 110w AC 178 VLQTHO-014 Quạt trần đèn Homesick 6 cánh 155cm 110w AC 178 VLQTHO-014
-20%

Quạt trần đèn Homesick 6 cánh 155cm 110w AC 178 VLQTHO-014

5,200,000₫ 6,500,000₫
-20%
Quạt trần đèn Homesick 6 cánh 168cm 55w DC 66-1330 VLQTHO-007 Quạt trần đèn Homesick 6 cánh 168cm 55w DC 66-1330 VLQTHO-007
-20%

Quạt trần đèn Homesick 6 cánh 168cm 55w DC 66-1330 VLQTHO-007

4,400,000₫ 5,500,000₫
-20%
Quạt trần đèn Homesick 6 cánh 168cm 55w DC 66-1330A VLQTHO-008 Quạt trần đèn Homesick 6 cánh 168cm 55w DC 66-1330A VLQTHO-008
-20%

Quạt trần đèn Homesick 6 cánh 168cm 55w DC 66-1330A VLQTHO-008

4,400,000₫ 5,500,000₫
-20%
Quạt trần đèn thu cánh Homesick 4 cánh 107cm 70w AC 8639 VLQTHO-029 Quạt trần đèn thu cánh Homesick 4 cánh 107cm 70w AC 8639 VLQTHO-029
-20%

Quạt trần đèn thu cánh Homesick 4 cánh 107cm 70w AC 8639 VLQTHO-029

3,200,000₫ 4,000,000₫
-20%
Quạt trần đèn thu cánh Homesick 5 cánh 132cm 55w DC 173 VLQTHO-012 Quạt trần đèn thu cánh Homesick 5 cánh 132cm 55w DC 173 VLQTHO-012
-20%

Quạt trần đèn thu cánh Homesick 5 cánh 132cm 55w DC 173 VLQTHO-012

8,000,000₫ 10,000,000₫
-20%
Quạt trần Homesick 5 cánh 132cm 42w DC 502A VLQTHO-016 Quạt trần Homesick 5 cánh 132cm 42w DC 502A VLQTHO-016
-20%

Quạt trần Homesick 5 cánh 132cm 42w DC 502A VLQTHO-016

3,344,000₫ 4,180,000₫
-20%
Quạt trần Homesick 5 cánh 132cm 80w AC 001B VLQTHO-001 Quạt trần Homesick 5 cánh 132cm 80w AC 001B VLQTHO-001
-20%

Quạt trần Homesick 5 cánh 132cm 80w AC 001B VLQTHO-001

2,400,000₫ 3,000,000₫
-20%
Quạt trần Homesick 5 cánh 132cm 80w AC 001D VLQTHO-002 Quạt trần Homesick 5 cánh 132cm 80w AC 001D VLQTHO-002
-20%

Quạt trần Homesick 5 cánh 132cm 80w AC 001D VLQTHO-002

2,400,000₫ 3,000,000₫
-20%
Quạt trần Homesick 5 cánh 142cm 55w DC Q021 VLQTHO-031 Quạt trần Homesick 5 cánh 142cm 55w DC Q021 VLQTHO-031
-16%

Quạt trần Homesick 5 cánh 142cm 55w DC Q021 VLQTHO-031

4,160,000₫ 4,900,000₫
-16%
Quạt trần Homesick 5 cánh 142cm 55w DC Q025 VLQTHO-033 Quạt trần Homesick 5 cánh 142cm 55w DC Q025 VLQTHO-033
-16%

Quạt trần Homesick 5 cánh 142cm 55w DC Q025 VLQTHO-033

4,160,000₫ 4,900,000₫
-16%
Quạt trần Homesick 5 cánh 144cm 90w AC 656 VLQTHO-037 Quạt trần Homesick 5 cánh 144cm 90w AC 656 VLQTHO-037
-20%

Quạt trần Homesick 5 cánh 144cm 90w AC 656 VLQTHO-037

3,040,000₫ 3,800,000₫
-20%

Là một thương hiệu Quạt Trần Đèn nổi tiếng và được tin dùng tại thị trường nội địa Trung QuốcHOMESICK chuyên sản xuất và phân phối các mẫu quạt trần đèn phù hợp cho khách hàng từ cao cấp tới phổ thông với phương châm “Chất lượng tốt nhất – Dịch vụ tốt nhất ” và đã giành được sự tin tưởng của đa số khách hàng, người tiêu dùng tại thị trường nội địa Trung Quốc và Việt Nam.

SẢN PHẨM ĐÃ XEM