DANH MỤC SẢN PHẨM

Quạt trần sải cánh 142 cm

Quạt trần Đài Loan Luxaire Simple 5 cánh 142cm 50w DC SP565-DC-ABS
-15%

Quạt trần Đài Loan Luxaire Simple 5 cánh 142cm 50w DC SP565-DC-ABS

2,380,000₫ 2,800,000₫
-15%
Quạt trần Đài Loan Luxaire Slider 70'' 3 cánh 142/178cm 40w DC Quạt trần Đài Loan Luxaire Slider 70'' 3 cánh 142/178cm 40w DC
-20%

Quạt trần Đài Loan Luxaire Slider 70'' 3 cánh 142/178cm 40w DC

6,240,000₫ - 7,140,000₫ 7,800,000₫ - 8,400,000₫
-20%
Quạt trần Đài Loan Luxaire Windy 5 cánh 142cm 55w DC Quạt trần Đài Loan Luxaire Windy 5 cánh 142cm 55w DC
-20%

Quạt trần Đài Loan Luxaire Windy 5 cánh 142cm 55w DC

3,440,000₫ - 3,680,000₫ 4,300,000₫ - 4,600,000₫
-20%
Quạt trần đèn Đài Loan Luxaire Curve 3 cánh 107/132/142cm 45w DC Quạt trần đèn Đài Loan Luxaire Curve 3 cánh 107/132/142cm 45w DC
-20%

Quạt trần đèn Đài Loan Luxaire Curve 3 cánh 107/132/142cm 45w DC

3,360,000₫ - 3,840,000₫ 4,200,000₫ - 4,800,000₫
-20%
Quạt trần đèn Đài Loan Luxaire Melody 5 cánh 142cm 55w DC Quạt trần đèn Đài Loan Luxaire Melody 5 cánh 142cm 55w DC
-20%

Quạt trần đèn Đài Loan Luxaire Melody 5 cánh 142cm 55w DC

4,480,000₫ 5,600,000₫
-20%
Quạt trần đèn Đài Loan Luxaire Strong 5 cánh 142cm 90w AC Quạt trần đèn Đài Loan Luxaire Strong 5 cánh 142cm 90w AC
-20%

Quạt trần đèn Đài Loan Luxaire Strong 5 cánh 142cm 90w AC

4,160,000₫ 5,200,000₫
-20%

Quạt trần đèn Đài Loan Luxaire Strong II 5 cánh 142cm 90w DC

4,500,000₫ - 4,800,000₫
Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 142cm 42w DC 502 VLQTHO-015
-22%

Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 142cm 42w DC 502 VLQTHO-015

3,900,000₫ 5,000,000₫
-22%
Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 142cm 55w DC Q021L VLQTHO-032 Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 142cm 55w DC Q021L VLQTHO-032
-16%

Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 142cm 55w DC Q021L VLQTHO-032

4,500,000₫ 5,300,000₫
-16%
Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 142cm 55w DC Q025L VLQTHO-034 Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 142cm 55w DC Q025L VLQTHO-034
-16%

Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 142cm 55w DC Q025L VLQTHO-034

4,500,000₫ 5,300,000₫
-16%
Quạt trần đèn Homesick 5 cánh màu trắng 142cm 45w DC 8059 WH VLQTHO-038 Quạt trần đèn Homesick 5 cánh màu trắng 142cm 45w DC 8059 WH VLQTHO-038
-20%

Quạt trần đèn Homesick 5 cánh màu trắng 142cm 45w DC 8059 WH VLQTHO-038

3,640,000₫ 4,550,000₫
-20%
Quạt trần đèn Marckeez 5 cánh 142cm 60w DC 0543
-20%

Quạt trần đèn Marckeez 5 cánh 142cm 60w DC 0543

3,720,000₫ 4,650,000₫
-20%
Quạt trần đèn Marckeez 5 cánh 142cm 60w DC 0596
-20%

Quạt trần đèn Marckeez 5 cánh 142cm 60w DC 0596

3,720,000₫ 4,650,000₫
-20%
Quạt trần đèn Marckeez 5 cánh 145cm 60w DC 0743
-21%

Quạt trần đèn Marckeez 5 cánh 145cm 60w DC 0743

3,780,000₫ 4,730,000₫
-21%
Quạt trần đèn màu đen 5 cánh nhựa 142cm 45w DC 56KIYY-05 VLQTTQ-147
-20%

Quạt trần đèn màu đen 5 cánh nhựa 142cm 45w DC 56KIYY-05 VLQTTQ-147

2,880,000₫ 3,600,000₫
-20%
Quạt trần đèn màu đồng cổ 5 cánh gỗ 142cm 80w AC 56YY-19294 VLQTTQ-159
-20%

Quạt trần đèn màu đồng cổ 5 cánh gỗ 142cm 80w AC 56YY-19294 VLQTTQ-159

2,960,000₫ 3,700,000₫
-20%
Quạt trần đèn màu trắng 5 cánh nhựa 142cm 45w DC 56YY-0185M VLQTTQ-160
-20%

Quạt trần đèn màu trắng 5 cánh nhựa 142cm 45w DC 56YY-0185M VLQTTQ-160

3,840,000₫ 4,800,000₫
-20%
Quạt trần đèn màu vàng pháp 5 cánh gỗ 142cm 80w AC T56-6655FG VLQTTQ-114
-20%

Quạt trần đèn màu vàng pháp 5 cánh gỗ 142cm 80w AC T56-6655FG VLQTTQ-114

5,440,000₫ 6,800,000₫
-20%
Quạt trần đèn màu vàng pháp 5 cánh sắt 142cm 45w DC 666-1SJT VLQTTQ-151
-20%

Quạt trần đèn màu vàng pháp 5 cánh sắt 142cm 45w DC 666-1SJT VLQTTQ-151

3,040,000₫ 3,800,000₫
-20%
Quạt trần đèn Mountain air 5 cánh 140cm 80w AC 7054B
-21%

Quạt trần đèn Mountain air 5 cánh 140cm 80w AC 7054B

3,550,000₫ 4,440,000₫
-21%
Quạt trần đèn Mountain air 5 cánh 140cm 80w AC 7054R
-21%

Quạt trần đèn Mountain air 5 cánh 140cm 80w AC 7054R

3,550,000₫ 4,440,000₫
-21%
Quạt trần đèn Mr.Vu HALO 5 cánh 1m42 38W DC Quạt trần đèn Mr.Vu HALO 5 cánh 1m42 38W DC
-16%

Quạt trần đèn Mr.Vu HALO 5 cánh 1m42 38W DC

4,500,000₫ - 5,090,000₫ 5,290,000₫ - 5,990,000₫
-16%
Quạt trần đèn Mr.Vu MELODY 3 cánh 1m42 30W DC Quạt trần đèn Mr.Vu MELODY 3 cánh 1m42 30W DC
-11%

Quạt trần đèn Mr.Vu MELODY 3 cánh 1m42 30W DC

10,670,000₫ 11,860,000₫
-11%
Quạt trần đèn Mỹ Minka Uchiwa 3 cánh 142cm 38w DC Quạt trần đèn Mỹ Minka Uchiwa 3 cánh 142cm 38w DC
-15%

Quạt trần đèn Mỹ Minka Uchiwa 3 cánh 142cm 38w DC

14,280,000₫ 16,800,000₫
-15%
Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 3 cánh D142cm 50W DC IWA 218
-11%

Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 3 cánh D142cm 50W DC IWA 218

13,990,000₫ 15,680,000₫
-11%
Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D142cm 50W DC HIRO 219 Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D142cm 50W DC HIRO 219
-11%

Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D142cm 50W DC HIRO 219

7,990,000₫ 8,940,000₫
-11%
Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D142cm 50W DC HIRO 219 OAK Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D142cm 50W DC HIRO 219 OAK
-11%

Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D142cm 50W DC HIRO 219 OAK

8,490,000₫ 9,470,000₫
-11%
Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D142cm 50W DC KUKAN 211 Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D142cm 50W DC KUKAN 211
-11%

Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D142cm 50W DC KUKAN 211

11,390,000₫ 12,720,000₫
-11%

Quạt trần đèn thu cánh Đài Loan Luxaire Tulip II

4,000,000₫ - 5,000,000₫
Quạt trần đèn thu cánh Mr.Vu BELLE 5 cánh 1m42 120W AC Quạt trần đèn thu cánh Mr.Vu BELLE 5 cánh 1m42 120W AC
-11%

Quạt trần đèn thu cánh Mr.Vu BELLE 5 cánh 1m42 120W AC

15,170,000₫ 16,860,000₫
-11%
Quạt trần đèn Úc Lucci Atlanta 7 cánh 142cm 42w DC Quạt trần đèn Úc Lucci Atlanta 7 cánh 142cm 42w DC
-10%

Quạt trần đèn Úc Lucci Atlanta 7 cánh 142cm 42w DC

7,740,000₫ 8,600,000₫
-10%
Quạt trần Homesick 5 cánh 142cm 42w DC 502A VLQTHO-016 Quạt trần Homesick 5 cánh 142cm 42w DC 502A VLQTHO-016
-20%

Quạt trần Homesick 5 cánh 142cm 42w DC 502A VLQTHO-016

3,600,000₫ 4,500,000₫
-20%
Quạt trần Homesick 5 cánh 142cm 55w DC Q021 VLQTHO-031 Quạt trần Homesick 5 cánh 142cm 55w DC Q021 VLQTHO-031
-16%

Quạt trần Homesick 5 cánh 142cm 55w DC Q021 VLQTHO-031

4,160,000₫ 4,900,000₫
-16%
Quạt trần Homesick 5 cánh 142cm 55w DC Q025 VLQTHO-033 Quạt trần Homesick 5 cánh 142cm 55w DC Q025 VLQTHO-033
-16%

Quạt trần Homesick 5 cánh 142cm 55w DC Q025 VLQTHO-033

4,160,000₫ 4,900,000₫
-16%
Quạt trần Homesick 5 cánh 144cm 90w AC 656 VLQTHO-037 Quạt trần Homesick 5 cánh 144cm 90w AC 656 VLQTHO-037
-20%

Quạt trần Homesick 5 cánh 144cm 90w AC 656 VLQTHO-037

3,040,000₫ 3,800,000₫
-20%
Quạt trần Marckeez 5 cánh 145cm 60w DC 0743A
-20%

Quạt trần Marckeez 5 cánh 145cm 60w DC 0743A

3,640,000₫ 4,550,000₫
-20%
Quạt trần màu cà phê 5 cánh nhựa ABS 142cm 45w DC 7005BD VLQTTQ-165
-20%

Quạt trần màu cà phê 5 cánh nhựa ABS 142cm 45w DC 7005BD VLQTTQ-165

3,520,000₫ 4,400,000₫
-20%
Quạt trần màu đồng cổ 5 cánh sắt 142cm 80w AC T56-6470TA VLQTTQ-109
-20%

Quạt trần màu đồng cổ 5 cánh sắt 142cm 80w AC T56-6470TA VLQTTQ-109

2,640,000₫ 3,300,000₫
-20%
Quạt trần màu trắng 5 cánh nhựa 142cm 45w DC 56YY-0185M VLQTTQ-161
-20%

Quạt trần màu trắng 5 cánh nhựa 142cm 45w DC 56YY-0185M VLQTTQ-161

3,520,000₫ 4,400,000₫
-20%

Quạt trần Mitsubishi Electric 4 cánh C56-RA4 CY-GY 64W

4,335,000₫

Quạt trần Mitsubishi Electric 4 cánh C56-RA4 SF-GY 64W

4,335,000₫

Quạt trần Mitsubishi Electric 5 cánh C56-RA5 CY-GY 65W

6,335,000₫

Quạt trần Mitsubishi Electric 5 cánh C56-RA5 SF-GY 65W

6,335,000₫
Quạt trần Mr.Vu HERO 5 cánh 1m42 50W DC Quạt trần Mr.Vu HERO 5 cánh 1m42 50W DC
-11%

Quạt trần Mr.Vu HERO 5 cánh 1m42 50W DC

6,290,000₫ - 7,190,000₫ 6,990,000₫ - 7,990,000₫
-11%
Quạt trần Mr.Vu LOTUS 5 cánh 1m42 45W DC Quạt trần Mr.Vu LOTUS 5 cánh 1m42 45W DC
-10%

Quạt trần Mr.Vu LOTUS 5 cánh 1m42 45W DC

6,291,000₫ - 7,191,000₫ 6,990,000₫ - 7,990,000₫
-10%
Quạt trần Mr.Vu SLICE 3 cánh 1m42 35W DC Quạt trần Mr.Vu SLICE 3 cánh 1m42 35W DC
-11%

Quạt trần Mr.Vu SLICE 3 cánh 1m42 35W DC

6,190,000₫ 6,880,000₫
-11%
Quạt trần Mr.Vu STRONG 5 cánh 1m42 40W DC Quạt trần Mr.Vu STRONG 5 cánh 1m42 40W DC
-11%

Quạt trần Mr.Vu STRONG 5 cánh 1m42 40W DC

5,920,000₫ 6,580,000₫
-11%
Quạt trần Mr.Vu VISION 5 cánh 1m42 43W DC Quạt trần Mr.Vu VISION 5 cánh 1m42 43W DC
-11%

Quạt trần Mr.Vu VISION 5 cánh 1m42 43W DC

9,770,000₫ 10,860,000₫
-11%
Quạt trần Panasonic 3 cánh 140cm 70W AC 5 cấp độ gió F-56NCL
-35%

Quạt trần Panasonic 3 cánh 140cm 70W AC 5 cấp độ gió F-56NCL

1,436,500₫ 2,210,000₫
-35%
Quạt trần Panasonic 4 cánh 140cm 59W AC điều khiển từ xa 3 cấp độ gió F-56MPG
-35%

Quạt trần Panasonic 4 cánh 140cm 59W AC điều khiển từ xa 3 cấp độ gió F-56MPG

2,177,500₫ 3,350,000₫
-35%
Quạt trần Panasonic 4 cánh 140cm 59W AC điều khiển từ xa 3 cấp độ gió F‑56MZG
-35%

Quạt trần Panasonic 4 cánh 140cm 59W AC điều khiển từ xa 3 cấp độ gió F‑56MZG

2,060,500₫ - 2,180,000₫ 3,170,000₫ - 3,350,000₫
-35%
Quạt trần Panasonic 4 cánh 140cm 59W AC điều khiển từ xa 3 cấp độ gió F-56XPG
-35%

Quạt trần Panasonic 4 cánh 140cm 59W AC điều khiển từ xa 3 cấp độ gió F-56XPG

2,418,000₫ 3,720,000₫
-35%

SẢN PHẨM ĐÃ XEM