DANH MỤC SẢN PHẨM

Đèn pha

ACA Pha 50W AST; SMD

300,000₫
Hết hàng

ACA Pha đổi màu 30W

350,000₫

Đèn pha 30W 6500K tích điện xách tay D225*225*380 VLNTPH-071

950,000₫

Đèn pha ACA 10W SMD 3000K VLNTPH-038

130,000₫

Đèn pha ACA 20W RGB VLNTPH-046

300,000₫

Đèn pha ACA 20W SMD 3000K VLNTPH-036

180,000₫

Đèn pha ACA 30W RGB VLNTPH-045

450,000₫

Đèn pha ACA 30W SMD 3000K VLNTPH-042

250,000₫

Đèn pha ACA 45W 6500K năng lượng mặt trời VLNTPH-050

780,000₫

Đèn pha ACA 50W SMD 3000K VLNTPH-037

235,000₫

Đèn pha ACA 50W SMD 6500K VLNTPH-052

300,000₫

Đèn pha GS 100W 6500K D330*33*225 VLNTPH-049

1,100,000₫

Đèn pha GS 120W 6500K năng lượng mặt trời VLNTPH-041

1,647,000₫

Đèn pha GS 30W 3000K D180*28*140 VLNTPH-054

495,000₫

Đèn pha GS 50W 3000K D230*30*175 VLNTPH-055

650,000₫

Đèn pha Kingled EC FL 100W 3000K VLNTPH-023

1,068,000₫

Đèn pha Kingled EC FL 100W 6500K VLNTPH-024

1,068,000₫

Đèn pha Kingled EC FL 10W 3000K VLNTPH-032

173,000₫

Đèn pha Kingled EC FL 10W 6500K VLNTPH-031

173,000₫

Đèn pha Kingled EC FL 150W 3000K VLNTPH-022

1,935,000₫

Đèn pha Kingled EC FL 150W 6500K VLNTPH-021

1,935,000₫

Đèn pha Kingled EC FL 20W 3000K VLNTPH-030

264,000₫

Đèn pha Kingled EC FL 20W 6500K VLNTPH-029

264,000₫

Đèn pha Kingled EC FL 30W 6500K VLNTPH-027

385,000₫

Đèn pha Kingled EC FL 50W 3000K VLNTPH-026

585,000₫

Đèn pha Kingled EC FL 50W 6500K VLNTPH-025

585,000₫

Đèn pha Kingled EC FLSL 100W năng lượng mặt trời VLNTPH-033

2,700,000₫

Đèn pha Kingled EC FLSL 30W năng lượng mặt trời VLNTPH-035

1,700,000₫

Đèn pha Kingled EC FLSL 60W năng lượng mặt trời VLNTPH-034

1,900,000₫

Đèn pha Kingled ED FL 30W 3000K VLNTPH-028

385,000₫

Đèn pha led 50W 3000K D255*190*42 VLNTPH-002

560,000₫

Đèn pha MD 20W 6500K VLNTPH-073

240,000₫

Đèn pha Opple EQ 100W VLNTPH-005

1,558,000₫

Đèn pha Opple EQ 10W 3000K VLNTPH-020

315,000₫

Đèn pha Opple EQ 10W 4000K VLNTPH-018

315,000₫

Đèn pha Opple EQ 10W 6500K VLNTPH-019

315,000₫

Đèn pha Opple EQ 12W 4000K VLNTPH-016

315,000₫

Đèn pha Opple EQ 12W 6500K VLNTPH-015

491,000₫

Đèn pha Opple EQ 20W 3000K VLNTPH-017

419,000₫

Đèn pha Opple EQ 30W 3000K VLNTPH-014

579,000₫

Đèn pha Opple EQ 30W 4000K VLNTPH-013

579,000₫

Đèn pha Opple EQ 30W 6500K VLNTPH-012

579,000₫

Đèn pha Opple EQ 40W 3000K VLNTPH-011

905,000₫

Đèn pha Opple EQ 40W 4000K VLNTPH-010

905,000₫

Đèn pha Opple EQ 40W 6500K VLNTPH-009

905,000₫

Đèn pha Opple EQ 60W 3000K VLNTPH-008

1,160,000₫

Đèn pha Opple EQ 70W 4000K VLNTPH-006

1,160,000₫

Đèn pha Opple EQ 70W 6500K VLNTPH-007

1,160,000₫

Đèn pha Opple Floodlight EQ 100W 6500K VLNTPH-059

1,750,000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM