DANH MỤC SẢN PHẨM

Đèn chùm hợp kim

Đèn chùm hợp kim 10 tay chao thủy tinh quay xuống, KT D780*H500 N8026/10 VLCHHK-079
-15%

Đèn chùm hợp kim 10 tay chao thủy tinh quay xuống, KT D780*H500 N8026/10 VLCHHK-079

3,060,000₫ 3,600,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim 10 tay VLCHHK-022
-15%

Đèn chùm hợp kim 10 tay VLCHHK-022

3,357,500₫ 3,950,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim 12 chao thủy tinh màu trà 8004/12 VLCHHK-081 Đèn chùm hợp kim 12 chao thủy tinh màu trà 8004/12 VLCHHK-081
-15%

Đèn chùm hợp kim 12 chao thủy tinh màu trà 8004/12 VLCHHK-081

6,800,000₫ 8,000,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim 12 tay 12E14 6067/12 VLCHHK-418-YE Đèn chùm hợp kim 12 tay 12E14 6067/12 VLCHHK-418-YE
-15%

Đèn chùm hợp kim 12 tay 12E14 6067/12 VLCHHK-418-YE

5,525,000₫ 6,500,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim 12 tay chất liệu hợp kim mạ màu đen D82*46cm 12E14 1701/12 VLCHHK-054-12-BK
-15%

Đèn chùm hợp kim 12 tay chất liệu hợp kim mạ màu đen D82*46cm 12E14 1701/12 VLCHHK-054-12-BK

2,210,000₫ 2,600,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim 12 tay chất liệu hợp kim mạ màu vàng D82*46cm 12E14 1701/12 VLCHHK-054-12-YE
-15%

Đèn chùm hợp kim 12 tay chất liệu hợp kim mạ màu vàng D82*46cm 12E14 1701/12 VLCHHK-054-12-YE

2,422,500₫ 2,850,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim 15 chao thủy tinh, D920, 15E14, N8080/15 VLCHHK-065-15
-15%

Đèn chùm hợp kim 15 chao thủy tinh, D920, 15E14, N8080/15 VLCHHK-065-15

3,060,000₫ 3,600,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim 15 tay bóng 15E14 3066/15 VLCHHK-055 Đèn chùm hợp kim 15 tay bóng 15E14 3066/15 VLCHHK-055
-15%

Đèn chùm hợp kim 15 tay bóng 15E14 3066/15 VLCHHK-055

11,475,000₫ 13,500,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim 15 tay chao pha lê VLCHHK-075 Đèn chùm hợp kim 15 tay chao pha lê VLCHHK-075
-15%

Đèn chùm hợp kim 15 tay chao pha lê VLCHHK-075

8,075,000₫ 9,500,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim 15 tay chao thủy tinh VLCHHK-071 Đèn chùm hợp kim 15 tay chao thủy tinh VLCHHK-071
-15%

Đèn chùm hợp kim 15 tay chao thủy tinh VLCHHK-071

6,120,000₫ 7,200,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim 15 tay D920*600 (giá không bóng) N8091 VLCHHK-064 Đèn chùm hợp kim 15 tay D920*600 (giá không bóng) N8091 VLCHHK-064
-15%

Đèn chùm hợp kim 15 tay D920*600 (giá không bóng) N8091 VLCHHK-064

5,270,000₫ 6,200,000₫
-15%

Đèn chùm hợp kim 15 tay mạ màu vàng 3029/15 VLCHHK-070

Liên hệ
Đèn chùm hợp kim 15 tay N8015/15 15E14 D950*W600 VLCHHK-069-15
-15%

Đèn chùm hợp kim 15 tay N8015/15 15E14 D950*W600 VLCHHK-069-15

4,250,000₫ 5,000,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim 15 tay sơn trắng 15E14 VLCHHK-053 Đèn chùm hợp kim 15 tay sơn trắng 15E14 VLCHHK-053
-15%

Đèn chùm hợp kim 15 tay sơn trắng 15E14 VLCHHK-053

20,400,000₫ 24,000,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim 15 tay VLCHHK-024 Đèn chùm hợp kim 15 tay VLCHHK-024
-15%

Đèn chùm hợp kim 15 tay VLCHHK-024

5,525,000₫ 6,500,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim 16 tay chất liệu hợp kim mạ màu đen D95*46cm 16E14 1701/16 VLCHHK-054-16-BK
-15%

Đèn chùm hợp kim 16 tay chất liệu hợp kim mạ màu đen D95*46cm 16E14 1701/16 VLCHHK-054-16-BK

2,805,000₫ 3,300,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim 16 tay chất liệu hợp kim mạ màu vàng D95*46cm 16E14 1701/16 VLCHHK-054-16-YE
-15%

Đèn chùm hợp kim 16 tay chất liệu hợp kim mạ màu vàng D95*46cm 16E14 1701/16 VLCHHK-054-16-YE

3,187,500₫ 3,750,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim 5 tay đen chao vải 5E14 VLCHHK-020-05
-15%

Đèn chùm hợp kim 5 tay đen chao vải 5E14 VLCHHK-020-05

2,295,000₫ 2,700,000₫
-15%

Đèn chùm hợp kim 6 bông hoa màu trắng VLCHHK-063

Liên hệ
Đèn chùm hợp kim 6 chao thủy tinh trắng L9014/6 VLCHHK-082
-15%

Đèn chùm hợp kim 6 chao thủy tinh trắng L9014/6 VLCHHK-082

3,570,000₫ 4,200,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim 6 tay chất liệu hợp kim mạ màu đen D64*46cm 6E14 1701/6 VLCHHK-054-6-BK Đèn chùm hợp kim 6 tay chất liệu hợp kim mạ màu đen D64*46cm 6E14 1701/6 VLCHHK-054-6-BK
-15%

Đèn chùm hợp kim 6 tay chất liệu hợp kim mạ màu đen D64*46cm 6E14 1701/6 VLCHHK-054-6-BK

1,275,000₫ 1,500,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim 6 tay chất liệu hợp kim mạ màu vàng D64*46cm 6E14 1701/6 VLCHHK-054-6-YE
-15%

Đèn chùm hợp kim 6 tay chất liệu hợp kim mạ màu vàng D64*46cm 6E14 1701/6 VLCHHK-054-6-YE

1,530,000₫ 1,800,000₫
-15%

Đèn chùm hợp kim 8 bông hoa màu đỏ VLCHHK-061

Liên hệ

Đèn chùm hợp kim 8 bông hoa màu trắng VLCHHK-062

Liên hệ

Đèn chùm hợp kim 8 bông hoa màu vàng VLCHHK-056

Liên hệ
Đèn chùm hợp kim 8 chao thủy tinh, D67, 8E14, N8080/8 VLCHHK-065-8
-15%

Đèn chùm hợp kim 8 chao thủy tinh, D67, 8E14, N8080/8 VLCHHK-065-8

2,380,000₫ 2,800,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim 8 tay chao thủy tinh 8E14 N8015/8 VLCHHK-069-8
-15%

Đèn chùm hợp kim 8 tay chao thủy tinh 8E14 N8015/8 VLCHHK-069-8

3,102,500₫ 3,650,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim 8 tay chao thủy tinh, KT D780*H500 VLCHHK-078
-15%

Đèn chùm hợp kim 8 tay chao thủy tinh, KT D780*H500 VLCHHK-078

2,890,000₫ 3,400,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim 8 tay chao vải VLCHHK-074 Đèn chùm hợp kim 8 tay chao vải VLCHHK-074
-15%

Đèn chùm hợp kim 8 tay chao vải VLCHHK-074

5,525,000₫ 6,500,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim 8 tay đen chao vải 8E14 VLCHHK-020-08 Đèn chùm hợp kim 8 tay đen chao vải 8E14 VLCHHK-020-08
-15%

Đèn chùm hợp kim 8 tay đen chao vải 8E14 VLCHHK-020-08

3,102,500₫ 3,650,000₫
-15%

Đèn chùm hợp kim 8 tay nến VLCHHK-072

Liên hệ

Đèn chùm hợp kim chao bát đá tự nhiên 1078-12 (2 tầng 8+4 tay) VLCHHK-148-AA

Liên hệ

Đèn chùm hợp kim chao bát đá tự nhiên 1078-15 (2 tầng 10+5 tay) VLCHHK-148-AB

Liên hệ
Đèn chùm hợp kim chao nhựa hình hoa sen 6 tay 1689/6 VLCHHK-066 Đèn chùm hợp kim chao nhựa hình hoa sen 6 tay 1689/6 VLCHHK-066
-15%

Đèn chùm hợp kim chao nhựa hình hoa sen 6 tay 1689/6 VLCHHK-066

4,080,000₫ 4,800,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim chao thủy tinh 10+5 tay đen 1811/15 VLCHHK-076
-15%

Đèn chùm hợp kim chao thủy tinh 10+5 tay đen 1811/15 VLCHHK-076

2,975,000₫ 3,500,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim chao thủy tinh quay xuống 10 tay đen 1705/10 VLCHHK-077
-15%

Đèn chùm hợp kim chao thủy tinh quay xuống 10 tay đen 1705/10 VLCHHK-077

4,335,000₫ 5,100,000₫
-15%

Đèn chùm hợp kim khung đen 6 tay nến VLCHHK-073

Liên hệ
Đèn chùm hợp kim mạ vàng 87 tay D1800*H2100 87E14 VLCHHK-021 Đèn chùm hợp kim mạ vàng 87 tay D1800*H2100 87E14 VLCHHK-021
-15%

Đèn chùm hợp kim mạ vàng 87 tay D1800*H2100 87E14 VLCHHK-021

90,610,000₫ 106,600,000₫
-15%

Đèn chùm hợp kim nhiều bông hoa màu trắng VLCHHK-060

Liên hệ

Đèn chùm hợp kim nhiều bông hoa màu vàng VLCHHK-058

Liên hệ

Đèn chùm hợp kim nhiều bông hoa màu vàng VLCHHK-059

Liên hệ

Đèn chùm hợp kim nhiều bông hoa VLCHHK-057

Liên hệ
Đèn chùm hợp kim pha lê mạ vàng cao cấp 10+5 tay 15E14 3020/15 VLCHHK-023
-15%

Đèn chùm hợp kim pha lê mạ vàng cao cấp 10+5 tay 15E14 3020/15 VLCHHK-023

19,550,000₫ 23,000,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay chao bát thủy tinh đỏ VLCHHK-006 Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay chao bát thủy tinh đỏ VLCHHK-006
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay chao bát thủy tinh đỏ VLCHHK-006

4,760,000₫ 5,600,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay chao D980xH530mm E14 VLCHHK-004
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay chao D980xH530mm E14 VLCHHK-004

5,100,000₫ 6,000,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay chao thủy tinh E14 bát xanh VLCHHK-011 Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay chao thủy tinh E14 bát xanh VLCHHK-011
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay chao thủy tinh E14 bát xanh VLCHHK-011

5,525,000₫ 6,500,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay chao thủy tinh E14 VLCHHK-010
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay chao thủy tinh E14 VLCHHK-010

4,760,000₫ 5,600,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay nến chao thủy tinh VLCHHK-019 Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay nến chao thủy tinh VLCHHK-019
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay nến chao thủy tinh VLCHHK-019

11,050,000₫ 13,000,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay nến E14 VLCHHK-003 Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay nến E14 VLCHHK-003
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay nến E14 VLCHHK-003

11,730,000₫ 13,800,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách 12 tay nến E14 VLCHHK-005
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách 12 tay nến E14 VLCHHK-005

2,720,000₫ 3,200,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách 24 tay nến D1200xH1000 VLCHHK-002 Đèn chùm hợp kim phòng khách 24 tay nến D1200xH1000 VLCHHK-002
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách 24 tay nến D1200xH1000 VLCHHK-002

17,425,000₫ 20,500,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách 8 tay bát đá thủy tinh đỏ VLCHHK-012
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách 8 tay bát đá thủy tinh đỏ VLCHHK-012

6,120,000₫ 7,200,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách 8 tay chao thủy tinh VLCHHK-015 Đèn chùm hợp kim phòng khách 8 tay chao thủy tinh VLCHHK-015
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách 8 tay chao thủy tinh VLCHHK-015

3,230,000₫ 3,800,000₫
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách 8 tay chao thủy tinh VLCHHK-016

Liên hệ
Đèn chùm hợp kim phòng khách 8 tay VLCHHK-013
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách 8 tay VLCHHK-013

3,060,000₫ 3,600,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách 8+4 tay nến chao thủy tinh E14 VLCHHK-007
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách 8+4 tay nến chao thủy tinh E14 VLCHHK-007

11,475,000₫ 13,500,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách bát đá 10+5 tay nến chao thủy tinh E14 VLCHHK-009 Đèn chùm hợp kim phòng khách bát đá 10+5 tay nến chao thủy tinh E14 VLCHHK-009
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách bát đá 10+5 tay nến chao thủy tinh E14 VLCHHK-009

5,525,000₫ 6,500,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách bát đá tự nhiên 10+5 tay VLCHHK-014
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách bát đá tự nhiên 10+5 tay VLCHHK-014

7,905,000₫ 9,300,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách bát gốm 10+5 tay nến chao thủy tinh E14 VLCHHK-008 Đèn chùm hợp kim phòng khách bát gốm 10+5 tay nến chao thủy tinh E14 VLCHHK-008
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách bát gốm 10+5 tay nến chao thủy tinh E14 VLCHHK-008

5,525,000₫ 6,500,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách bát xanh mạ vàng 10+5 tay nến E14 VLCHHK-017 Đèn chùm hợp kim phòng khách bát xanh mạ vàng 10+5 tay nến E14 VLCHHK-017
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách bát xanh mạ vàng 10+5 tay nến E14 VLCHHK-017

11,900,000₫ 14,000,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách chao thủy tinh 10+5 tay đen VLCHTT-001
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách chao thủy tinh 10+5 tay đen VLCHTT-001

2,975,000₫ 3,500,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách chao thủy tinh quay xuống 10 tay đen VLCHTT-002
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách chao thủy tinh quay xuống 10 tay đen VLCHTT-002

4,335,000₫ 5,100,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách chao thủy tinh quay xuống 10 tay vàng VLCHTT-003
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách chao thủy tinh quay xuống 10 tay vàng VLCHTT-003

3,060,000₫ 3,600,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách lúa mạch 5 tay VLCHHK-001
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách lúa mạch 5 tay VLCHHK-001

4,080,000₫ 4,800,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim thân đen chao vải 8 bóng E14 VLCHHK-018
-15%

Đèn chùm hợp kim thân đen chao vải 8 bóng E14 VLCHHK-018

3,570,000₫ 4,200,000₫
-15%

Đèn chùm hợp kim VLCHHK-084

Liên hệ

Đèn chùm hợp kim VLCHHK-085

Liên hệ

Đèn chùm hợp kim VLCHHK-086

Liên hệ

Đèn chùm hợp kim VLCHHK-087

Liên hệ

Đèn chùm hợp kim VLCHHK-088

Liên hệ

Đèn chùm hợp kim VLCHHK-089

Liên hệ

Đèn chùm hợp kim VLCHHK-090

Liên hệ

Đèn chùm hợp kim VLCHHK-091

Liên hệ

Đèn chùm hợp kim VLCHHK-092

Liên hệ

Đèn chùm hợp kim VLCHHK-093

Liên hệ

Đèn chùm hợp kim VLCHHK-094

Liên hệ

Đèn chùm hợp kim VLCHHK-095

Liên hệ

Đèn chùm hợp kim VLCHHK-096

Liên hệ

Đèn chùm hợp kim VLCHHK-097

Liên hệ

Đèn chùm hợp kim VLCHHK-098

Liên hệ

Đèn chùm hợp kim VLCHHK-099

Liên hệ

Đèn chùm hợp kim VLCHHK-100

Liên hệ

Đèn chùm hợp kim VLCHHK-101

Liên hệ

Đèn chùm hợp kim VLCHHK-102

Liên hệ

Đèn chùm hợp kim VLCHHK-103

Liên hệ

Đèn chùm hợp kim VLCHHK-104

Liên hệ

Đèn chùm hợp kim VLCHHK-105

Liên hệ

Đèn chùm hợp kim VLCHHK-106

Liên hệ

Đèn chùm hợp kim VLCHHK-107

Liên hệ

Đèn chùm hợp kim VLCHHK-108

Liên hệ

Đèn chùm hợp kim VLCHHK-109

Liên hệ

Đèn chùm hợp kim VLCHHK-110

Liên hệ

Đèn chùm hợp kim VLCHHK-111

Liên hệ

Đèn chùm hợp kim VLCHHK-112

Liên hệ

Đèn chùm hợp kim VLCHHK-113

Liên hệ

Đèn chùm hợp kim VLCHHK-114

Liên hệ

Đèn chùm hợp kim VLCHHK-115

Liên hệ

Đèn chùm hợp kim VLCHHK-116

Liên hệ

Đèn chùm hợp kim VLCHHK-117

Liên hệ

Đèn chùm hợp kim VLCHHK-118

Liên hệ

Giới thiệu

Đèn chùm hợp kim là một trong các loại đèn trang trí nhà cửa. Cấu tạo của chiếc đèn chùm hợp kim gồm 2 nguyên tố kim loại trở lên, nhằm gia tăng giá trị mà một thành phần kim loại đơn không thể đem lại. Tạo hình thiết kế hoa văn của chiếc đèn khá cầu kỳ, chau chuốt và tỉ mỉ không kém gì các loại đèn chùm nguyên chất khác.

Đèn chùm hợp kim rất phù hợp để trang trí những khu vực rộng rãi với rất nhiều kiểu dáng khác nhau. Một chiếc đèn chùm phòng khách bằng hợp kim có thể tôn lên vẻ sang trọng, trang nhã và tinh tế cho chính ngôi nhà.

Thông tin cơ bản

Đèn chùm hợp kim có cấu tạo như một chiếc đèn chùm cơ bản. Về mặt lý thuyết, hợp kim nói chung được cấu thành bởi 2 nguyên tố kim loại trở lên và có thể kết hợp phi kim. Thành phần hợp kim của chiếc đèn bao gồm các nguyên tố kim loại như sắt, kẽm, chì,… với đặc điểm chống ăn mòn và chống gỉ.

Trên thực tế, chiếc đèn chùm hợp kim có giá thành rẻ hơn nhiều song vẫn giữ được vẻ sang trọng và thanh lịch không kém gì đèn chùm nguyên chất đắt tiền khác. Tạo hình thiết kế hoa văn đa dạng và cầu kỳ càng khiến diện mạo của đèn chùm hợp kim trở nên ấn tượng và tinh tế hơn.

Ứng dụng của đèn chùm hợp kim

Đèn chùm hợp kim phòng khách, phòng ngủ

Một chiếc đèn chùm hợp kim phòng khách không chỉ làm điểm nhấn, tôn nên bộ mặt gia chủ, vẻ đẹp nội thất mà còn khiến không gian căn nhà trở nên ấm áp hơn. Lắp phòng ngủ thì có thể tạo một giấc ngủ sâu cho gia chủ.

Đèn chùm hợp kim thông tầng

Trên thực tế, loại đèn này được lắp thông tầng một cách phổ biến. Nếu gia chủ bày biện một chiếc đèn chùm hợp kim thông tầng, không chỉ tạo điểm nhấn mà còn khiến gian nhà tràn ngập ánh sáng.

Đèn chùm hợp kim cho đại sảnh

Đại sảnh là vị trí quan trọng có thể khẳng định vị thế của chủ nhân. Một chiếc đèn chùm hợp kim lớn là sự lựa chọn hoàn hảo cho vị trí này.

Vì sao nên sở hữu đèn chùm hợp kim trong căn nhà?

Vẻ đẹp sang trọng phù hợp với nhiều kiểu không gian

Đèn chùm hợp kim dễ thích nghi với nhiều kiểu không gian. Ví dụ như đèn chùm hợp kim nến thích hợp phong cách cổ điển, còn nếu cần sở hữu một mẫu đèn chùm hiện đại thì chùm chao đá cũng là một lựa chọn lý tưởng. Ở phong cách nào thì sản phẩm này cũng thể hiện vẻ đẹp sang trọng, quý phái của nó.

Giá cả hợp lý đi đôi với chất lượng

Loại đèn này có mức giá thành rẻ hơn rất nhiều so với các loại đèn chùm trang trí khác, phù hợp với nhiều nhu cầu kinh tế song vẫn giữ được chất lượng bền đẹp theo thời gian.

Tiết kiệm điện năng đáng kể

Loại đèn này có rất nhiều ưu điểm ưu việt: có ánh sáng tốt và liên tục, có tuổi thọ cao, đặc biệt là khả năng tiết kiệm điện năng đáng kể.


VieLight Decor - Lighting & Luxury Decor

  • Hotline: 0246 663 587 | 0966 078 585
  • Email: vielight0306@gmail.com
  • Website: http://www.moonlight.vn
  • Địa chỉ: 60 Võ Chí Công, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

SẢN PHẨM ĐÃ XEM