DANH MỤC SẢN PHẨM

Đèn chùm giá từ 20 triệu đến 40 triệu

Đèn chùm đồng 10 tay nến D80*H75 VLCHDO-059 Đèn chùm đồng 10 tay nến D80*H75 VLCHDO-059
-15%

Đèn chùm đồng 10 tay nến D80*H75 VLCHDO-059

22,100,000₫ 26,000,000₫
-15%
Đèn chùm đồng 15 tay nến 1257/15 KT D900*H800 mm 15E14 VLCHDO-157-15 Đèn chùm đồng 15 tay nến 1257/15 KT D900*H800 mm 15E14 VLCHDO-157-15
-15%

Đèn chùm đồng 15 tay nến 1257/15 KT D900*H800 mm 15E14 VLCHDO-157-15

22,100,000₫ 26,000,000₫
-15%
Đèn chùm đồng 15 tay, chao vải; KT D93*H55 (đặt hàng 30 ngày) VLCHDO-068 Đèn chùm đồng 15 tay, chao vải; KT D93*H55 (đặt hàng 30 ngày) VLCHDO-068
-15%

Đèn chùm đồng 15 tay, chao vải; KT D93*H55 (đặt hàng 30 ngày) VLCHDO-068

27,200,000₫ 32,000,000₫
-15%
Đèn chùm đồng 16 tay N3839/16 VLCHDO-071 Đèn chùm đồng 16 tay N3839/16 VLCHDO-071
-15%

Đèn chùm đồng 16 tay N3839/16 VLCHDO-071

27,200,000₫ 32,000,000₫
-15%
Đèn chùm đồng 16 tay nến VLCHDO-052 Đèn chùm đồng 16 tay nến VLCHDO-052
-15%

Đèn chùm đồng 16 tay nến VLCHDO-052

24,225,000₫ 28,500,000₫
-15%
Đèn chùm đồng 18 tay nến 1257/18 18E14 VLCHDO-157-18 Đèn chùm đồng 18 tay nến 1257/18 18E14 VLCHDO-157-18
-15%

Đèn chùm đồng 18 tay nến 1257/18 18E14 VLCHDO-157-18

23,800,000₫ 28,000,000₫
-15%
Đèn chùm đồng 8 tay thân đồng nguyên chất D700*H650 30156-8 VLCHDO-275-8 Đèn chùm đồng 8 tay thân đồng nguyên chất D700*H650 30156-8 VLCHDO-275-8
-15%

Đèn chùm đồng 8 tay thân đồng nguyên chất D700*H650 30156-8 VLCHDO-275-8

29,546,000₫ 34,760,000₫
-15%
Đèn chùm đồng bát đá tự nhiên 12 tay VLCHDO-116 Đèn chùm đồng bát đá tự nhiên 12 tay VLCHDO-116
-15%

Đèn chùm đồng bát đá tự nhiên 12 tay VLCHDO-116

25,500,000₫ 30,000,000₫
-15%
Đèn chùm đồng bát đá tự nhiên 12 tay YN 008/12 VLCHDO-075-AB Đèn chùm đồng bát đá tự nhiên 12 tay YN 008/12 VLCHDO-075-AB
-15%

Đèn chùm đồng bát đá tự nhiên 12 tay YN 008/12 VLCHDO-075-AB

25,500,000₫ 30,000,000₫
-15%
Đèn chùm đồng bát đá tự nhiên 8 tay YN 008/8 VLCHDO-075-AA
-15%

Đèn chùm đồng bát đá tự nhiên 8 tay YN 008/8 VLCHDO-075-AA

19,550,000₫ 23,000,000₫
-15%
Đèn chùm đồng chao đá 15 tay 928/12 VLCHDO-064 Đèn chùm đồng chao đá 15 tay 928/12 VLCHDO-064
-15%

Đèn chùm đồng chao đá 15 tay 928/12 VLCHDO-064

22,100,000₫ 26,000,000₫
-15%
Đèn chùm đồng chao đá 15 tay T1010/15 VLCHDO-066-15 Đèn chùm đồng chao đá 15 tay T1010/15 VLCHDO-066-15
-15%

Đèn chùm đồng chao đá 15 tay T1010/15 VLCHDO-066-15

32,300,000₫ 38,000,000₫
-15%
Đèn chùm đồng chao đá 8 tay T1018/8 VLCHDO-065-8 Đèn chùm đồng chao đá 8 tay T1018/8 VLCHDO-065-8
-15%

Đèn chùm đồng chao đá 8 tay T1018/8 VLCHDO-065-8

18,700,000₫ 22,000,000₫
-15%
Đèn chùm đồng đá 18 tay nến 18E14 VLCHDO-009 Đèn chùm đồng đá 18 tay nến 18E14 VLCHDO-009
-15%

Đèn chùm đồng đá 18 tay nến 18E14 VLCHDO-009

22,950,000₫ 27,000,000₫
-15%
Đèn chùm đồng pha lê K9 T912-8 8E14 VLCHDO-272 Đèn chùm đồng pha lê K9 T912-8 8E14 VLCHDO-272
-15%

Đèn chùm đồng pha lê K9 T912-8 8E14 VLCHDO-272

17,850,000₫ 21,000,000₫
-15%
Đèn chùm đồng trang trí 12+6 tay nến VLCHDO-002 Đèn chùm đồng trang trí 12+6 tay nến VLCHDO-002
-15%

Đèn chùm đồng trang trí 12+6 tay nến VLCHDO-002

29,750,000₫ 35,000,000₫
-15%
Đèn chùm đồng trang trí 24 tay; E14; KT: D1100*H1150; VLCHDO-010 Đèn chùm đồng trang trí 24 tay; E14; KT: D1100*H1150; VLCHDO-010
-15%

Đèn chùm đồng trang trí 24 tay; E14; KT: D1100*H1150; VLCHDO-010

30,158,000₫ 35,480,000₫
-15%
Đèn chùm đồng trang trí 8+4 tay nến VLCHDO-007 Đèn chùm đồng trang trí 8+4 tay nến VLCHDO-007
-15%

Đèn chùm đồng trang trí 8+4 tay nến VLCHDO-007

21,760,000₫ 25,600,000₫
-15%
Đèn chùm đồng trang trí bát đá tự nhiên 12+6 tay nến VLCHDO-018 Đèn chùm đồng trang trí bát đá tự nhiên 12+6 tay nến VLCHDO-018
-15%

Đèn chùm đồng trang trí bát đá tự nhiên 12+6 tay nến VLCHDO-018

25,500,000₫ 30,000,000₫
-15%
Đèn chùm đồng trang trí bát đá tự nhiên 8+4 tay VLCHDO-013 Đèn chùm đồng trang trí bát đá tự nhiên 8+4 tay VLCHDO-013
-15%

Đèn chùm đồng trang trí bát đá tự nhiên 8+4 tay VLCHDO-013

25,500,000₫ 30,000,000₫
-15%
Đèn chùm đồng trang trí mạ vàng bát đá tự nhiên 10+5 tay VLCHDO-001 Đèn chùm đồng trang trí mạ vàng bát đá tự nhiên 10+5 tay VLCHDO-001
-15%

Đèn chùm đồng trang trí mạ vàng bát đá tự nhiên 10+5 tay VLCHDO-001

25,500,000₫ 30,000,000₫
-15%
Đèn chùm đồng trang trí mạ vàng bát đá tự nhiên 10+5 tay VLCHDO-003 Đèn chùm đồng trang trí mạ vàng bát đá tự nhiên 10+5 tay VLCHDO-003
-15%

Đèn chùm đồng trang trí mạ vàng bát đá tự nhiên 10+5 tay VLCHDO-003

24,650,000₫ 29,000,000₫
-15%
Đèn chùm đồng trang trí mạ vàng bát đá tự nhiên 10+5 tay VLCHDO-005 Đèn chùm đồng trang trí mạ vàng bát đá tự nhiên 10+5 tay VLCHDO-005
-15%

Đèn chùm đồng trang trí mạ vàng bát đá tự nhiên 10+5 tay VLCHDO-005

23,800,000₫ 28,000,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim 15 tay sơn trắng 15E14 VLCHHK-053 Đèn chùm hợp kim 15 tay sơn trắng 15E14 VLCHHK-053
-15%

Đèn chùm hợp kim 15 tay sơn trắng 15E14 VLCHHK-053

20,400,000₫ 24,000,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim pha lê mạ vàng cao cấp 10+5 tay 15E14 3020/15 VLCHHK-023
-15%

Đèn chùm hợp kim pha lê mạ vàng cao cấp 10+5 tay 15E14 3020/15 VLCHHK-023

19,550,000₫ 23,000,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách 24 tay nến D1200xH1000 VLCHHK-002 Đèn chùm hợp kim phòng khách 24 tay nến D1200xH1000 VLCHHK-002
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách 24 tay nến D1200xH1000 VLCHHK-002

17,425,000₫ 20,500,000₫
-15%
Đèn chùm pha lê 24 tay; thân+chao thủy tinh; thả pha lê K9; mạ khoang xanh; KT: D1200*1000 VLCHPL-019
-15%

Đèn chùm pha lê 24 tay; thân+chao thủy tinh; thả pha lê K9; mạ khoang xanh; KT: D1200*1000 VLCHPL-019

32,300,000₫ 38,000,000₫
-15%
HT Đèn chùm đồng 18 tay nến đui E14 (giá không bóng) A977/18 HTCHDO-003 HT Đèn chùm đồng 18 tay nến đui E14 (giá không bóng) A977/18 HTCHDO-003
-15%

HT Đèn chùm đồng 18 tay nến đui E14 (giá không bóng) A977/18 HTCHDO-003

31,875,000₫ 37,500,000₫
-15%
HT Đèn chùm đồng 2 tầng, 12 tay nến D750, H900mm đui E14 (giá không bóng) N991/12 HTCHDO-004 HT Đèn chùm đồng 2 tầng, 12 tay nến D750, H900mm đui E14 (giá không bóng) N991/12 HTCHDO-004
-15%

HT Đèn chùm đồng 2 tầng, 12 tay nến D750, H900mm đui E14 (giá không bóng) N991/12 HTCHDO-004

21,250,000₫ 25,000,000₫
-15%
HT Đèn chùm đồng 2 tầng, 12 tay nến đui E14 (giá chưa bao gồm bóng) N998/12 HTCHDO-005 HT Đèn chùm đồng 2 tầng, 12 tay nến đui E14 (giá chưa bao gồm bóng) N998/12 HTCHDO-005
-15%

HT Đèn chùm đồng 2 tầng, 12 tay nến đui E14 (giá chưa bao gồm bóng) N998/12 HTCHDO-005

24,437,500₫ 28,750,000₫
-15%
HT Đèn chùm đồng 2 tầng, 15 tay nến D850, H1000mm đui E14 (giá không bóng) N9936/15 HTCHDO-008 HT Đèn chùm đồng 2 tầng, 15 tay nến D850, H1000mm đui E14 (giá không bóng) N9936/15 HTCHDO-008
-15%

HT Đèn chùm đồng 2 tầng, 15 tay nến D850, H1000mm đui E14 (giá không bóng) N9936/15 HTCHDO-008

23,800,000₫ 28,000,000₫
-15%
HT Đèn chùm đồng 2 tầng, 18 tay nến đui E14 (giá không bóng) N9231/18 HTCHDO-006 HT Đèn chùm đồng 2 tầng, 18 tay nến đui E14 (giá không bóng) N9231/18 HTCHDO-006
-15%

HT Đèn chùm đồng 2 tầng, 18 tay nến đui E14 (giá không bóng) N9231/18 HTCHDO-006

25,500,000₫ 30,000,000₫
-15%
HT Đèn chùm đồng 2 tầng, 18 tay nến đui E14 (giá không bóng) N9922/18 HTCHDO-007 HT Đèn chùm đồng 2 tầng, 18 tay nến đui E14 (giá không bóng) N9922/18 HTCHDO-007
-15%

HT Đèn chùm đồng 2 tầng, 18 tay nến đui E14 (giá không bóng) N9922/18 HTCHDO-007

26,562,500₫ 31,250,000₫
-15%

SẢN PHẨM ĐÃ XEM