DANH MỤC SẢN PHẨM

ĐÈN CHÙM

Đèn chùm pha lê thân đồng K9 2000*3000 ( 75 bóng E14) VLCHPL-018 Đèn chùm pha lê thân đồng K9 2000*3000 ( 75 bóng E14) VLCHPL-018
-15%

Đèn chùm pha lê thân đồng K9 2000*3000 ( 75 bóng E14) VLCHPL-018

233,750,000₫ 275,000,000₫
-15%
Đèn chùm pha lê K9, thân hợp kim cao cấp 2000*3000 ( 75 bóng E14) VLCHPL-017 Đèn chùm pha lê K9, thân hợp kim cao cấp 2000*3000 ( 75 bóng E14) VLCHPL-017
-15%

Đèn chùm pha lê K9, thân hợp kim cao cấp 2000*3000 ( 75 bóng E14) VLCHPL-017

140,250,000₫ 165,000,000₫
-15%
Đèn chùm đồng 15 tay thân đồng mạ vàng 24K D1050*H780 30136-10+5 VLCHDO-276 Đèn chùm đồng 15 tay thân đồng mạ vàng 24K D1050*H780 30136-10+5 VLCHDO-276
-15%

Đèn chùm đồng 15 tay thân đồng mạ vàng 24K D1050*H780 30136-10+5 VLCHDO-276

130,900,000₫ 154,000,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim mạ vàng 87 tay D1800*H2100 87E14 VLCHHK-021 Đèn chùm hợp kim mạ vàng 87 tay D1800*H2100 87E14 VLCHHK-021
-15%

Đèn chùm hợp kim mạ vàng 87 tay D1800*H2100 87E14 VLCHHK-021

90,610,000₫ 106,600,000₫
-15%
Đèn chùm đồng pha lê K9 thân đồng mạ vàng cao cấp T913-15 15E14 D1010*730 VLCHDO-070 Đèn chùm đồng pha lê K9 thân đồng mạ vàng cao cấp T913-15 15E14 D1010*730 VLCHDO-070
-15%

Đèn chùm đồng pha lê K9 thân đồng mạ vàng cao cấp T913-15 15E14 D1010*730 VLCHDO-070

49,725,000₫ 58,500,000₫
-15%
Đèn chùm đồng 15 tay thân đồng nguyên chất D950*H920 30156-10+5 VLCHDO-275-15 Đèn chùm đồng 15 tay thân đồng nguyên chất D950*H920 30156-10+5 VLCHDO-275-15
-15%

Đèn chùm đồng 15 tay thân đồng nguyên chất D950*H920 30156-10+5 VLCHDO-275-15

48,246,000₫ 56,760,000₫
-15%
Đèn chùm đồng mạ vàng 15 tay 58001/10+5 VLCHDO-054
-15%

Đèn chùm đồng mạ vàng 15 tay 58001/10+5 VLCHDO-054

46,750,000₫ 55,000,000₫
-15%
Đèn chùm đồng chao đá 15 tay T1018/15 VLCHDO-065-15 Đèn chùm đồng chao đá 15 tay T1018/15 VLCHDO-065-15
-15%

Đèn chùm đồng chao đá 15 tay T1018/15 VLCHDO-065-15

38,250,000₫ 45,000,000₫
-15%
Đèn chùm đồng chao đá 15 tay t1025/15 1000*540 VLCHDO-063 Đèn chùm đồng chao đá 15 tay t1025/15 1000*540 VLCHDO-063
-15%

Đèn chùm đồng chao đá 15 tay t1025/15 1000*540 VLCHDO-063

35,700,000₫ 42,000,000₫
-15%
Đèn chùm đồng 30 tay nến VLCHDO-051 Đèn chùm đồng 30 tay nến VLCHDO-051
-15%

Đèn chùm đồng 30 tay nến VLCHDO-051

35,700,000₫ 42,000,000₫
-15%
Đèn chùm đồng bát đá tự nhiên 15 tay T1006 15E27 VLCHDO-050 Đèn chùm đồng bát đá tự nhiên 15 tay T1006 15E27 VLCHDO-050
-15%

Đèn chùm đồng bát đá tự nhiên 15 tay T1006 15E27 VLCHDO-050

35,700,000₫ 42,000,000₫
-15%
Đèn chùm pha lê 24 tay; thân+chao thủy tinh; thả pha lê K9; mạ khoang xanh; KT: D1200*1000 VLCHPL-019
-15%

Đèn chùm pha lê 24 tay; thân+chao thủy tinh; thả pha lê K9; mạ khoang xanh; KT: D1200*1000 VLCHPL-019

32,300,000₫ 38,000,000₫
-15%
Đèn chùm đồng chao đá 15 tay T1010/15 VLCHDO-066-15 Đèn chùm đồng chao đá 15 tay T1010/15 VLCHDO-066-15
-15%

Đèn chùm đồng chao đá 15 tay T1010/15 VLCHDO-066-15

32,300,000₫ 38,000,000₫
-15%
HT Đèn chùm đồng 18 tay nến đui E14 (giá không bóng) A977/18 HTCHDO-003 HT Đèn chùm đồng 18 tay nến đui E14 (giá không bóng) A977/18 HTCHDO-003
-15%

HT Đèn chùm đồng 18 tay nến đui E14 (giá không bóng) A977/18 HTCHDO-003

31,875,000₫ 37,500,000₫
-15%
Đèn chùm đồng trang trí 24 tay; E14; KT: D1100*H1150; VLCHDO-010 Đèn chùm đồng trang trí 24 tay; E14; KT: D1100*H1150; VLCHDO-010
-15%

Đèn chùm đồng trang trí 24 tay; E14; KT: D1100*H1150; VLCHDO-010

30,158,000₫ 35,480,000₫
-15%
Đèn chùm đồng trang trí 12+6 tay nến VLCHDO-002 Đèn chùm đồng trang trí 12+6 tay nến VLCHDO-002
-15%

Đèn chùm đồng trang trí 12+6 tay nến VLCHDO-002

29,750,000₫ 35,000,000₫
-15%
Đèn chùm đồng 8 tay thân đồng nguyên chất D700*H650 30156-8 VLCHDO-275-8 Đèn chùm đồng 8 tay thân đồng nguyên chất D700*H650 30156-8 VLCHDO-275-8
-15%

Đèn chùm đồng 8 tay thân đồng nguyên chất D700*H650 30156-8 VLCHDO-275-8

29,546,000₫ 34,760,000₫
-15%
Đèn chùm đồng 16 tay N3839/16 VLCHDO-071 Đèn chùm đồng 16 tay N3839/16 VLCHDO-071
-15%

Đèn chùm đồng 16 tay N3839/16 VLCHDO-071

27,200,000₫ 32,000,000₫
-15%
Đèn chùm đồng 15 tay, chao vải; KT D93*H55 (đặt hàng 30 ngày) VLCHDO-068 Đèn chùm đồng 15 tay, chao vải; KT D93*H55 (đặt hàng 30 ngày) VLCHDO-068
-15%

Đèn chùm đồng 15 tay, chao vải; KT D93*H55 (đặt hàng 30 ngày) VLCHDO-068

27,200,000₫ 32,000,000₫
-15%
HT Đèn chùm đồng 2 tầng, 18 tay nến đui E14 (giá không bóng) N9922/18 HTCHDO-007 HT Đèn chùm đồng 2 tầng, 18 tay nến đui E14 (giá không bóng) N9922/18 HTCHDO-007
-15%

HT Đèn chùm đồng 2 tầng, 18 tay nến đui E14 (giá không bóng) N9922/18 HTCHDO-007

26,562,500₫ 31,250,000₫
-15%
Đèn chùm đồng bát đá tự nhiên 12 tay YN 008/12 VLCHDO-075-AB Đèn chùm đồng bát đá tự nhiên 12 tay YN 008/12 VLCHDO-075-AB
-15%

Đèn chùm đồng bát đá tự nhiên 12 tay YN 008/12 VLCHDO-075-AB

25,500,000₫ 30,000,000₫
-15%
Đèn chùm đồng bát đá tự nhiên 12 tay VLCHDO-116 Đèn chùm đồng bát đá tự nhiên 12 tay VLCHDO-116
-15%

Đèn chùm đồng bát đá tự nhiên 12 tay VLCHDO-116

25,500,000₫ 30,000,000₫
-15%
HT Đèn chùm đồng 2 tầng, 18 tay nến đui E14 (giá không bóng) N9231/18 HTCHDO-006 HT Đèn chùm đồng 2 tầng, 18 tay nến đui E14 (giá không bóng) N9231/18 HTCHDO-006
-15%

HT Đèn chùm đồng 2 tầng, 18 tay nến đui E14 (giá không bóng) N9231/18 HTCHDO-006

25,500,000₫ 30,000,000₫
-15%
Đèn chùm đồng trang trí bát đá tự nhiên 12+6 tay nến VLCHDO-018 Đèn chùm đồng trang trí bát đá tự nhiên 12+6 tay nến VLCHDO-018
-15%

Đèn chùm đồng trang trí bát đá tự nhiên 12+6 tay nến VLCHDO-018

25,500,000₫ 30,000,000₫
-15%
Đèn chùm đồng trang trí bát đá tự nhiên 8+4 tay VLCHDO-013 Đèn chùm đồng trang trí bát đá tự nhiên 8+4 tay VLCHDO-013
-15%

Đèn chùm đồng trang trí bát đá tự nhiên 8+4 tay VLCHDO-013

25,500,000₫ 30,000,000₫
-15%
Đèn chùm đồng trang trí mạ vàng bát đá tự nhiên 10+5 tay VLCHDO-001 Đèn chùm đồng trang trí mạ vàng bát đá tự nhiên 10+5 tay VLCHDO-001
-15%

Đèn chùm đồng trang trí mạ vàng bát đá tự nhiên 10+5 tay VLCHDO-001

25,500,000₫ 30,000,000₫
-15%
Đèn chùm đồng trang trí mạ vàng bát đá tự nhiên 10+5 tay VLCHDO-003 Đèn chùm đồng trang trí mạ vàng bát đá tự nhiên 10+5 tay VLCHDO-003
-15%

Đèn chùm đồng trang trí mạ vàng bát đá tự nhiên 10+5 tay VLCHDO-003

24,650,000₫ 29,000,000₫
-15%
HT Đèn chùm đồng 2 tầng, 12 tay nến đui E14 (giá chưa bao gồm bóng) N998/12 HTCHDO-005 HT Đèn chùm đồng 2 tầng, 12 tay nến đui E14 (giá chưa bao gồm bóng) N998/12 HTCHDO-005
-15%

HT Đèn chùm đồng 2 tầng, 12 tay nến đui E14 (giá chưa bao gồm bóng) N998/12 HTCHDO-005

24,437,500₫ 28,750,000₫
-15%
Đèn chùm đồng 16 tay nến VLCHDO-052 Đèn chùm đồng 16 tay nến VLCHDO-052
-15%

Đèn chùm đồng 16 tay nến VLCHDO-052

24,225,000₫ 28,500,000₫
-15%
Đèn chùm đồng 18 tay nến 1257/18 18E14 VLCHDO-157-18 Đèn chùm đồng 18 tay nến 1257/18 18E14 VLCHDO-157-18
-15%

Đèn chùm đồng 18 tay nến 1257/18 18E14 VLCHDO-157-18

23,800,000₫ 28,000,000₫
-15%
HT Đèn chùm đồng 2 tầng, 15 tay nến D850, H1000mm đui E14 (giá không bóng) N9936/15 HTCHDO-008 HT Đèn chùm đồng 2 tầng, 15 tay nến D850, H1000mm đui E14 (giá không bóng) N9936/15 HTCHDO-008
-15%

HT Đèn chùm đồng 2 tầng, 15 tay nến D850, H1000mm đui E14 (giá không bóng) N9936/15 HTCHDO-008

23,800,000₫ 28,000,000₫
-15%
Đèn chùm đồng trang trí mạ vàng bát đá tự nhiên 10+5 tay VLCHDO-005 Đèn chùm đồng trang trí mạ vàng bát đá tự nhiên 10+5 tay VLCHDO-005
-15%

Đèn chùm đồng trang trí mạ vàng bát đá tự nhiên 10+5 tay VLCHDO-005

23,800,000₫ 28,000,000₫
-15%
Đèn chùm đồng đá 18 tay nến 18E14 VLCHDO-009 Đèn chùm đồng đá 18 tay nến 18E14 VLCHDO-009
-15%

Đèn chùm đồng đá 18 tay nến 18E14 VLCHDO-009

22,950,000₫ 27,000,000₫
-15%
Đèn chùm đồng 15 tay nến 1257/15 KT D900*H800 mm 15E14 VLCHDO-157-15 Đèn chùm đồng 15 tay nến 1257/15 KT D900*H800 mm 15E14 VLCHDO-157-15
-15%

Đèn chùm đồng 15 tay nến 1257/15 KT D900*H800 mm 15E14 VLCHDO-157-15

22,100,000₫ 26,000,000₫
-15%
Đèn chùm đồng chao đá 15 tay 928/12 VLCHDO-064 Đèn chùm đồng chao đá 15 tay 928/12 VLCHDO-064
-15%

Đèn chùm đồng chao đá 15 tay 928/12 VLCHDO-064

22,100,000₫ 26,000,000₫
-15%
Đèn chùm đồng 10 tay nến D80*H75 VLCHDO-059 Đèn chùm đồng 10 tay nến D80*H75 VLCHDO-059
-15%

Đèn chùm đồng 10 tay nến D80*H75 VLCHDO-059

22,100,000₫ 26,000,000₫
-15%
Đèn chùm đồng trang trí 8+4 tay nến VLCHDO-007 Đèn chùm đồng trang trí 8+4 tay nến VLCHDO-007
-15%

Đèn chùm đồng trang trí 8+4 tay nến VLCHDO-007

21,760,000₫ 25,600,000₫
-15%
HT Đèn chùm đồng 2 tầng, 12 tay nến D750, H900mm đui E14 (giá không bóng) N991/12 HTCHDO-004 HT Đèn chùm đồng 2 tầng, 12 tay nến D750, H900mm đui E14 (giá không bóng) N991/12 HTCHDO-004
-15%

HT Đèn chùm đồng 2 tầng, 12 tay nến D750, H900mm đui E14 (giá không bóng) N991/12 HTCHDO-004

21,250,000₫ 25,000,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim 15 tay sơn trắng 15E14 VLCHHK-053 Đèn chùm hợp kim 15 tay sơn trắng 15E14 VLCHHK-053
-15%

Đèn chùm hợp kim 15 tay sơn trắng 15E14 VLCHHK-053

20,400,000₫ 24,000,000₫
-15%
Đèn chùm đồng bát đá tự nhiên 8 tay YN 008/8 VLCHDO-075-AA
-15%

Đèn chùm đồng bát đá tự nhiên 8 tay YN 008/8 VLCHDO-075-AA

19,550,000₫ 23,000,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim pha lê mạ vàng cao cấp 10+5 tay 15E14 3020/15 VLCHHK-023
-15%

Đèn chùm hợp kim pha lê mạ vàng cao cấp 10+5 tay 15E14 3020/15 VLCHHK-023

19,550,000₫ 23,000,000₫
-15%
Đèn chùm đồng chao đá 8 tay T1018/8 VLCHDO-065-8 Đèn chùm đồng chao đá 8 tay T1018/8 VLCHDO-065-8
-15%

Đèn chùm đồng chao đá 8 tay T1018/8 VLCHDO-065-8

18,700,000₫ 22,000,000₫
-15%
Đèn chùm đồng pha lê K9 T912-8 8E14 VLCHDO-272 Đèn chùm đồng pha lê K9 T912-8 8E14 VLCHDO-272
-15%

Đèn chùm đồng pha lê K9 T912-8 8E14 VLCHDO-272

17,850,000₫ 21,000,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách 24 tay nến D1200xH1000 VLCHHK-002 Đèn chùm hợp kim phòng khách 24 tay nến D1200xH1000 VLCHHK-002
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách 24 tay nến D1200xH1000 VLCHHK-002

17,425,000₫ 20,500,000₫
-15%
HT Đèn chùm đồng 16 tay nến D850, H800mm đui E14 (giá không bóng) N820/16 HTCHDO-002 HT Đèn chùm đồng 16 tay nến D850, H800mm đui E14 (giá không bóng) N820/16 HTCHDO-002
-15%

HT Đèn chùm đồng 16 tay nến D850, H800mm đui E14 (giá không bóng) N820/16 HTCHDO-002

17,000,000₫ 20,000,000₫
-15%
HT Đèn chùm đồng 16 tay nến đui E14 (giá không bóng) N3839/16 HTCHDO-001 HT Đèn chùm đồng 16 tay nến đui E14 (giá không bóng) N3839/16 HTCHDO-001
-15%

HT Đèn chùm đồng 16 tay nến đui E14 (giá không bóng) N3839/16 HTCHDO-001

17,000,000₫ 20,000,000₫
-15%
Đèn chùm đồng 8 tay 8551/8 8E14 VLCHDO-057 Đèn chùm đồng 8 tay 8551/8 8E14 VLCHDO-057
-15%

Đèn chùm đồng 8 tay 8551/8 8E14 VLCHDO-057

15,300,000₫ 18,000,000₫
-15%
Đèn chùm pha lê 12+6 tay chao thủy tinh E14 VLCHPL-002
-15%

Đèn chùm pha lê 12+6 tay chao thủy tinh E14 VLCHPL-002

15,300,000₫ 18,000,000₫
-15%
Đèn chùm đồng 8 tay 2 con chim W880*H53 A075 8506/8 8E27 VLCHDO-056
-15%

Đèn chùm đồng 8 tay 2 con chim W880*H53 A075 8506/8 8E27 VLCHDO-056

13,600,000₫ 16,000,000₫
-15%
Đèn chùm pha lê 12+6 tay chao vải 18E14 VLCHPL-003-AB
-15%

Đèn chùm pha lê 12+6 tay chao vải 18E14 VLCHPL-003-AB

12,920,000₫ 15,200,000₫
-15%
Đèn chùm đồng 8 tay 8566/8 8E14 VLCHDO-058 Đèn chùm đồng 8 tay 8566/8 8E14 VLCHDO-058
-15%

Đèn chùm đồng 8 tay 8566/8 8E14 VLCHDO-058

12,750,000₫ 15,000,000₫
-15%
Đèn chùm pha lê 12+6 tay chao vải 18E14 VLCHPL-135 Đèn chùm pha lê 12+6 tay chao vải 18E14 VLCHPL-135
-15%

Đèn chùm pha lê 12+6 tay chao vải 18E14 VLCHPL-135

12,325,000₫ 14,500,000₫
-15%
Đèn chùm pha lê cao cấp tay nến E14*10+5 KT900*970 VLCHPL-005-15 Đèn chùm pha lê cao cấp tay nến E14*10+5 KT900*970 VLCHPL-005-15
-15%

Đèn chùm pha lê cao cấp tay nến E14*10+5 KT900*970 VLCHPL-005-15

12,240,000₫ 14,400,000₫
-15%
Đèn chùm pha lê 9314/18 D1000*H1000 18E14 VLCHPL-004-AB Đèn chùm pha lê 9314/18 D1000*H1000 18E14 VLCHPL-004-AB
-15%

Đèn chùm pha lê 9314/18 D1000*H1000 18E14 VLCHPL-004-AB

12,240,000₫ 14,400,000₫
-15%
Đèn chùm pha lê VLCHPL-014 Đèn chùm pha lê VLCHPL-014
-15%

Đèn chùm pha lê VLCHPL-014

11,900,000₫ 14,000,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách bát xanh mạ vàng 10+5 tay nến E14 VLCHHK-017 Đèn chùm hợp kim phòng khách bát xanh mạ vàng 10+5 tay nến E14 VLCHHK-017
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách bát xanh mạ vàng 10+5 tay nến E14 VLCHHK-017

11,900,000₫ 14,000,000₫
-15%
Đèn chùm đồng 6 tay nến 9911/6 VLCHDO-006 Đèn chùm đồng 6 tay nến 9911/6 VLCHDO-006
-15%

Đèn chùm đồng 6 tay nến 9911/6 VLCHDO-006

11,900,000₫ 14,000,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay nến E14 VLCHHK-003 Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay nến E14 VLCHHK-003
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay nến E14 VLCHHK-003

11,730,000₫ 13,800,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim 15 tay bóng 15E14 3066/15 VLCHHK-055 Đèn chùm hợp kim 15 tay bóng 15E14 3066/15 VLCHHK-055
-15%

Đèn chùm hợp kim 15 tay bóng 15E14 3066/15 VLCHHK-055

11,475,000₫ 13,500,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách 8+4 tay nến chao thủy tinh E14 VLCHHK-007
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách 8+4 tay nến chao thủy tinh E14 VLCHHK-007

11,475,000₫ 13,500,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay nến chao thủy tinh VLCHHK-019 Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay nến chao thủy tinh VLCHHK-019
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay nến chao thủy tinh VLCHHK-019

11,050,000₫ 13,000,000₫
-15%
Đèn chùm đồng 10 tay chao vải VLCHDO-072 Đèn chùm đồng 10 tay chao vải VLCHDO-072
-15%

Đèn chùm đồng 10 tay chao vải VLCHDO-072

10,200,000₫ 12,000,000₫
-15%
Đèn chùm đồng chao thủy tinh bát đá 15 tay VLCHDO-062 Đèn chùm đồng chao thủy tinh bát đá 15 tay VLCHDO-062
-15%

Đèn chùm đồng chao thủy tinh bát đá 15 tay VLCHDO-062

10,200,000₫ 12,000,000₫
-15%
Đèn chùm đồng chao thủy tinh 15 tay VLCHDO-061 Đèn chùm đồng chao thủy tinh 15 tay VLCHDO-061
-15%

Đèn chùm đồng chao thủy tinh 15 tay VLCHDO-061

10,200,000₫ 12,000,000₫
-15%
HT Đèn chùm hợp kim bông lúa, 12 tay N8037/12 HTCHHK-016-AB HT Đèn chùm hợp kim bông lúa, 12 tay N8037/12 HTCHHK-016-AB
-15%

HT Đèn chùm hợp kim bông lúa, 12 tay N8037/12 HTCHHK-016-AB

9,562,500₫ 11,250,000₫
-15%
Đèn chùm pha lê 10+5 tay chao vải 15E14 VLCHPL-003-AA Đèn chùm pha lê 10+5 tay chao vải 15E14 VLCHPL-003-AA
-15%

Đèn chùm pha lê 10+5 tay chao vải 15E14 VLCHPL-003-AA

9,520,000₫ 11,200,000₫
-15%
Đèn chùm tiffany 8+1 VLCHTF-002 Đèn chùm tiffany 8+1 VLCHTF-002
-15%

Đèn chùm tiffany 8+1 VLCHTF-002

8,840,000₫ 10,400,000₫
-15%
Đèn chùm pha lê tay nến 8 tay 81181/8 VLCHPL-011 Đèn chùm pha lê tay nến 8 tay 81181/8 VLCHPL-011
-15%

Đèn chùm pha lê tay nến 8 tay 81181/8 VLCHPL-011

8,670,000₫ 10,200,000₫
-15%
Đèn chùm đồng + pha lê 10 tay D100*H70 VLCHDO-067 Đèn chùm đồng + pha lê 10 tay D100*H70 VLCHDO-067
-15%

Đèn chùm đồng + pha lê 10 tay D100*H70 VLCHDO-067

8,500,000₫ 10,000,000₫
-15%
Đèn chùm pha lê cao cấp chao vải 8E14 D750*H800 VLCHPL-010-8 Đèn chùm pha lê cao cấp chao vải 8E14 D750*H800 VLCHPL-010-8
-15%

Đèn chùm pha lê cao cấp chao vải 8E14 D750*H800 VLCHPL-010-8

8,330,000₫ 9,800,000₫
-15%
Đèn chùm đồng đá 8 tay VLCHDO-060 Đèn chùm đồng đá 8 tay VLCHDO-060
-15%

Đèn chùm đồng đá 8 tay VLCHDO-060

8,330,000₫ 9,800,000₫
-15%
HT Đèn chùm hợp kim 15 tay (giá không bóng) N6903/15 HTCHHK-013 HT Đèn chùm hợp kim 15 tay (giá không bóng) N6903/15 HTCHHK-013
-15%

HT Đèn chùm hợp kim 15 tay (giá không bóng) N6903/15 HTCHHK-013

8,287,500₫ 9,750,000₫
-15%
HT Đèn chùm hợp kim 15 tay (giá không bóng) N6902/15 HTCHHK-012 HT Đèn chùm hợp kim 15 tay (giá không bóng) N6902/15 HTCHHK-012
-15%

HT Đèn chùm hợp kim 15 tay (giá không bóng) N6902/15 HTCHHK-012

8,287,500₫ 9,750,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim 15 tay chao pha lê VLCHHK-075 Đèn chùm hợp kim 15 tay chao pha lê VLCHHK-075
-15%

Đèn chùm hợp kim 15 tay chao pha lê VLCHHK-075

8,075,000₫ 9,500,000₫
-15%
Đèn chùm pha lê hoàng kim 15 tay 304/15 (nến) VLCHPL-015 (bộ) Đèn chùm pha lê hoàng kim 15 tay 304/15 (nến) VLCHPL-015 (bộ)
-15%

Đèn chùm pha lê hoàng kim 15 tay 304/15 (nến) VLCHPL-015 (bộ)

8,075,000₫ 9,500,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách bát đá tự nhiên 10+5 tay VLCHHK-014
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách bát đá tự nhiên 10+5 tay VLCHHK-014

7,905,000₫ 9,300,000₫
-15%
Đèn chùm đồng 8 tay chao vải VLCHDO-073 Đèn chùm đồng 8 tay chao vải VLCHDO-073
-15%

Đèn chùm đồng 8 tay chao vải VLCHDO-073

7,820,000₫ 9,200,000₫
-15%
Đèn chùm tiffany 6+1 VLCHTF-001 Đèn chùm tiffany 6+1 VLCHTF-001
-15%

Đèn chùm tiffany 6+1 VLCHTF-001

7,650,000₫ 9,000,000₫
-15%
Đèn chùm pha lê cao cấp chao vải 6E14 D650*H800 VLCHPL-010-6 Đèn chùm pha lê cao cấp chao vải 6E14 D650*H800 VLCHPL-010-6
-15%

Đèn chùm pha lê cao cấp chao vải 6E14 D650*H800 VLCHPL-010-6

7,480,000₫ 8,800,000₫
-15%
Đèn chùm đồng 6 tay VLCHDO-055
-15%

Đèn chùm đồng 6 tay VLCHDO-055

7,140,000₫ 8,400,000₫
-15%
Đèn chùm pha lê 6 bóng VLCHPL-009
-15%

Đèn chùm pha lê 6 bóng VLCHPL-009

6,970,000₫ 8,200,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim 12 chao thủy tinh màu trà 8004/12 VLCHHK-081 Đèn chùm hợp kim 12 chao thủy tinh màu trà 8004/12 VLCHHK-081
-15%

Đèn chùm hợp kim 12 chao thủy tinh màu trà 8004/12 VLCHHK-081

6,800,000₫ 8,000,000₫
-15%
HT Đèn chùm hợp kim 10+5 tay 920*600 đui e14 (giá không bóng) N8091-15tay HTCHHK-006-AB HT Đèn chùm hợp kim 10+5 tay 920*600 đui e14 (giá không bóng) N8091-15tay HTCHHK-006-AB
-15%

HT Đèn chùm hợp kim 10+5 tay 920*600 đui e14 (giá không bóng) N8091-15tay HTCHHK-006-AB

6,587,500₫ 7,750,000₫
-15%
Đèn chùm pha lê hoàng kim 8 tay (nến) VLCHPL-015 (bộ) Đèn chùm pha lê hoàng kim 8 tay (nến) VLCHPL-015 (bộ)
-15%

Đèn chùm pha lê hoàng kim 8 tay (nến) VLCHPL-015 (bộ)

6,587,500₫ 7,750,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim 15 tay chao thủy tinh VLCHHK-071 Đèn chùm hợp kim 15 tay chao thủy tinh VLCHHK-071
-15%

Đèn chùm hợp kim 15 tay chao thủy tinh VLCHHK-071

6,120,000₫ 7,200,000₫
-15%
Đèn chùm pha lê D600 VLCHPL-134
-15%

Đèn chùm pha lê D600 VLCHPL-134

6,120,000₫ 7,200,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách 8 tay bát đá thủy tinh đỏ VLCHHK-012
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách 8 tay bát đá thủy tinh đỏ VLCHHK-012

6,120,000₫ 7,200,000₫
-15%
HT Đèn chùm hợp kim 15 tay N2040/15 HTCHHK-015-AB HT Đèn chùm hợp kim 15 tay N2040/15 HTCHHK-015-AB
-15%

HT Đèn chùm hợp kim 15 tay N2040/15 HTCHHK-015-AB

5,950,000₫ 7,000,000₫
-15%
HT Đèn chùm hợp kim 15 tay, chao thủy tinh hoa đui E27 (giá không bóng) N2053/15 HTCHHK-017-AB
-15%

HT Đèn chùm hợp kim 15 tay, chao thủy tinh hoa đui E27 (giá không bóng) N2053/15 HTCHHK-017-AB

5,950,000₫ 7,000,000₫
-15%
Đèn chùm đồng bát xanh chao thủy tinh 8 tay VLCHDO-281-AA Đèn chùm đồng bát xanh chao thủy tinh 8 tay VLCHDO-281-AA
-15%

Đèn chùm đồng bát xanh chao thủy tinh 8 tay VLCHDO-281-AA

5,865,000₫ 6,900,000₫
-15%
HT Đèn chùm hợp kim 12 tay D950mm, h=56mm đui e27 (giá không bóng) N2058/12 HTCHHK-010 HT Đèn chùm hợp kim 12 tay D950mm, h=56mm đui e27 (giá không bóng) N2058/12 HTCHHK-010
-15%

HT Đèn chùm hợp kim 12 tay D950mm, h=56mm đui e27 (giá không bóng) N2058/12 HTCHHK-010

5,737,500₫ 6,750,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim 12 tay 12E14 6067/12 VLCHHK-418-YE Đèn chùm hợp kim 12 tay 12E14 6067/12 VLCHHK-418-YE
-15%

Đèn chùm hợp kim 12 tay 12E14 6067/12 VLCHHK-418-YE

5,525,000₫ 6,500,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim 8 tay chao vải VLCHHK-074 Đèn chùm hợp kim 8 tay chao vải VLCHHK-074
-15%

Đèn chùm hợp kim 8 tay chao vải VLCHHK-074

5,525,000₫ 6,500,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim 15 tay VLCHHK-024 Đèn chùm hợp kim 15 tay VLCHHK-024
-15%

Đèn chùm hợp kim 15 tay VLCHHK-024

5,525,000₫ 6,500,000₫
-15%
HT Đèn chùm hợp kim 10 tay D990mm, h=570mm đui e27 (giá không bóng) N8005/15 HTCHHK-009
-15%

HT Đèn chùm hợp kim 10 tay D990mm, h=570mm đui e27 (giá không bóng) N8005/15 HTCHHK-009

5,525,000₫ 6,500,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay chao thủy tinh E14 bát xanh VLCHHK-011 Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay chao thủy tinh E14 bát xanh VLCHHK-011
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay chao thủy tinh E14 bát xanh VLCHHK-011

5,525,000₫ 6,500,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách bát đá 10+5 tay nến chao thủy tinh E14 VLCHHK-009 Đèn chùm hợp kim phòng khách bát đá 10+5 tay nến chao thủy tinh E14 VLCHHK-009
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách bát đá 10+5 tay nến chao thủy tinh E14 VLCHHK-009

5,525,000₫ 6,500,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách bát gốm 10+5 tay nến chao thủy tinh E14 VLCHHK-008 Đèn chùm hợp kim phòng khách bát gốm 10+5 tay nến chao thủy tinh E14 VLCHHK-008
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách bát gốm 10+5 tay nến chao thủy tinh E14 VLCHHK-008

5,525,000₫ 6,500,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim 15 tay D920*600 (giá không bóng) N8091 VLCHHK-064 Đèn chùm hợp kim 15 tay D920*600 (giá không bóng) N8091 VLCHHK-064
-15%

Đèn chùm hợp kim 15 tay D920*600 (giá không bóng) N8091 VLCHHK-064

5,270,000₫ 6,200,000₫
-15%

Hiện nay, trong lĩnh vực thiết kế nội thất, sử dụng đèn chùm là một xu hướng được ưa chuộng bởi tính thẩm mỹ cao và khả năng chiếu sáng hiệu quả. Các mẫu đèn chùm trang trí tạo ra điểm nhấn cho không gian phòng khách, phòng ngủ, văn phòng, quán cafe trở nên sang trọng và ấn tượng hơn. Đèn chùm đẹp và độc đáo thể hiện gu thẩm mỹ và cá tính của gia chủ. Bên cạnh đó, đèn chùm phòng khách còn mang lại lợi ích về năng lượng tích cực và vận khí tốt cho căn nhà.

1. Đèn chùm trang trí là gì?

Đèn chùm trang trí được treo lên từ trần nhà để tạo ra ánh sáng phân tán và tạo điểm nhấn cho không gian nội thất. Đèn chùm thường có thiết kế đa dạng, từ đơn giản đến phức tạp, phù hợp với nhiều phong cách trang trí khác nhau.

Đèn chùm tân cổ điển

Đèn chùm tân cổ điển 

Đèn chùm thường được sử dụng trong các không gian lớn như phòng khách, phòng ăn, hội trường, khách sạn, trung tâm thương mại, nhà thờ, quán cafe và các không gian khác. Với thiết kế đẹp mắt và đa dạng, đèn chùm có thể tạo ra một không gian trang trí độc đáo và tinh tế, đồng thời cũng có thể tạo ra hiệu ứng ánh sáng đẹp mắt, mang lại không khí ấm áp và sang trọng cho không gian nội thất.

Các loại đèn chùm thường được làm từ các vật liệu khác nhau như pha lê, thủy tinh, kim loại, gỗ, nhựa, và có thể được trang trí với các phụ kiện như hạt pha lê, mảnh thủy tinh, dây đeo kim cương, đá quý, những chi tiết tinh tế khác.

2. Các loại đèn chùm phổ biến hiện nay   

Hiện nay, có rất nhiều loại đèn chùm được sử dụng trong trang trí nội thất. Dưới đây Moonlight phân loại đèn chùm theo các tiêu chí phổ biến hiện nay:

2.1 Đèn chùm theo chất liệu

Đèn chùm có nhiều chất liệu khác nhau tuỳ theo nhu cầu, mục đích sử dụng bạn có thể chọn chất liệu đèn chùm phù hợp với mình.

các chất liệu đèn chùm

Đèn chùm phân theo chất liệu

2.1.1 Đèn chùm hợp kim

Đèn chùm hợp kim được làm từ hợp kim kim loại với nhiều thiết kế đa dạng, phù hợp với mọi phong cách trang trí, từ cổ điển đến hiện đại. Đèn chùm hợp kim đảm bảo chất lượng đáng tin cậy nhờ các hợp kim kim loại chất lượng cao, giúp đảm bảo rằng sản phẩm sẽ có tuổi thọ lâu dài và chịu được ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm.

Các loại đèn chùm hợp kim phổ biến bao gồm đèn chùm hợp kim đồng, với chất liệu đồng tinh tế và độ bóng đẹp, thường có thiết kế cổ điển mang đến vẻ đẹp sang trọng cho không gian. Ngoài ra, còn có các loại đèn chùm hợp kim nhôm, đồng thau, kẽm, titan, magie… mang đến sự đa dạng về thiết kế và phù hợp với nhiều phong cách trang trí khác nhau.

Đèn chùm hợp kim là lựa chọn tuyệt vời cho không gian trang trí của bạn nhờ tính thẩm mỹ cao, độ bền và đa dạng về thiết kế.

2.1.2 Đèn chùm đồng

Từ lâu, đèn chùm đồng luôn là lựa chọn ưa thích của người tiêu dùng nhờ tính đẹp và sang trọng. Các nghệ nhân thiết kế đèn chùm đồng với nhiều kiểu dáng và tạo hình khác nhau, nhưng đều mang đến vẻ đẹp tinh tế cho không gian.

Đặc biệt, đèn chùm đồng cao cấp thường được kết hợp với các vật liệu cao cấp khác như thủy tinh cao cấp, pha lê K9 và công nghệ đèn LED giúp hiệu quả chiếu sáng tốt hơn và tiết kiệm điện năng hơn so với các loại bóng đèn truyền thống.

Đèn chùm đồng châu âu hay các mẫu đèn chùm cao cấp thường dễ nhận biết bởi chất liệu đồng nguyên chất, có màu sắc đặc trưng riêng và không thay đổi theo thời gian. Chúng thường được kết hợp với các chất liệu cao cấp khác như pha lê, đá tự nhiên, thủy tinh, sứ, gốm... để tạo ra sản phẩm độc đáo và khác biệt. Các hoa văn trên các sản phẩm đèn chùm được thiết kế tỉ mỉ và cẩn thận để tạo ra những sản phẩm đẹp và ấn tượng hơn.

Xem thêm các mẫu đèn chùm đồng

2.1.3 Đèn chùm pha lê

Đèn chùm pha lê được thiết kế sang trọng thường được sử dụng trong các căn nhà, chung cư, biệt thự hay sảnh các khách sạn cao cấp. Những đèn chùm này được nhập khẩu và kết hợp tinh tế từ những hạt pha lê và kim loại sáng bóng, tạo nên một nét đẹp quyến rũ riêng, khó có loại đèn trang trí nào có thể thay thế được.

Đặc tính nổi bật của đèn chùm pha lê trang trí bao gồm: thân đèn chùm được làm từ hợp kim chống gỉ sét, được chạm khắc tinh xảo bởi những nghệ nhân điêu luyện để tạo nên những họa tiết tuyệt vời và tinh tế; hạt pha lê bẩy màu tinh khiết trong suốt, tạo ra ánh sáng 7 màu lung linh, huyền ảo, giúp không gian trở nên lãng mạn và thư giãn hơn; bóng đèn đa số là những bóng LED siêu sáng, tiết kiệm điện, và có hệ thống điều khiển từ xa để điều chỉnh độ sáng tối.

2.1.4 Đèn chùm bát đá tự nhiên

Đèn chùm đồng bát đá tự nhiên là một thiết kế nội thất mang phong cách cổ điển, sang trọng, mang lại sự đổi mới và cuốn hút cho không gian của bạn. Các mẫu đèn chùm đồng bát đá được làm từ khung đồng nguyên khối và chao đá tự nhiên. Đồng là một vật liệu bền và không bị oxy hóa, giúp đảm bảo rằng đèn sẽ luôn sáng bóng sau nhiều năm sử dụng. Chao đá được làm từ đá tự nhiên chất lượng cao, siêu bền và màu sắc luôn đẹp.

Các mẫu đèn chùm đồng bát đá có tính thẩm mỹ cao và giúp không gian trở nên cổ điển và ấn tượng. Khi bóng đèn được bật lên, ánh sáng của đèn led phản chiếu vào các chao đá tự nhiên, hắt vào khung đồng, tạo ra một nguồn ánh sáng huyền ảo và cuốn hút. Đèn chùm đồng bát đá cũng được thiết kế để đảm bảo tính chắc chắn và an toàn cho người sử dụng, không bị rung lắc hay bị tác động bởi các yếu tố ngoại cảnh.

2.1.5 Đèn chùm thuỷ tinh

Đèn chùm thủy tinh mang đến sự tinh tế và hiện đại cho không gian, tạo nên một sự sang trọng và thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Với nhiều mẫu mã và kiểu dáng khác nhau, đèn chùm thủy tinh phù hợp với nhiều loại không gian thiết kế nội thất.

Mẫu đèn chùm thủy tinh được đánh giá là có kiểu dáng và ánh sáng đẹp mắt. Các mẫu đèn thường có nhiều nét chấm phá tinh tế, với phần thân được làm từ đồng hoặc hợp kim sơn tĩnh điện, đem lại sự chắc chắn, bền bỉ và tuổi thọ cao. Kích thước vừa và nhỏ của đèn chùm thủy tinh phù hợp để trang trí phòng khách, bàn ăn và phòng ngủ, tạo nên một không gian hấp dẫn và thu hút.

Lớp thủy tinh của đèn chùm thêm phần đẹp và lung linh cho ánh sáng. Thông thường, đèn thủy tinh sử dụng ánh sáng vàng hoặc trung tính, tạo nên một gam màu trầm ấm mang lại sự ấm áp và gần gũi cho không gian. Điều này chắc chắn sẽ là một điểm cộng lớn trong thiết kế nội thất phòng khách, phòng ăn hoặc phòng ngủ.

2.1.6 Đèn chùm Tiffany

Đèn chùm tiffany được sản xuất từ nhiều mảnh kính màu ghép với nhau và được coi là một thiết bị chiếu sáng rất quý hiếm với giá bán đắt đỏ. Tại Việt Nam, hầu hết các mẫu đèn tiffany là hàng phiên bản copy, không có đèn gốc.

Được sản xuất bởi Tiffany Studios, đèn tiffany có nguồn gốc từ Mỹ vào năm 1878, do Louis Comfort Tiffany cùng với các nhà thiết kế khác như Frederick Wilson và Clara Driscoll thành lập. Tuy nhiên, sau khi ông Tiffany qua đời vào năm 1933, Tiffany Studios đã phá sản vào năm 1938.

Louis Comfort Tiffany đã sử dụng những mảnh kính màu sau khi hoàn thành tác phẩm cửa sổ kính màu để tạo ra những chiếc đèn tiffany đắt đỏ và luôn là ước mơ của nhiều người sở hữu.

2.1.7 Đèn chùm Serip

Đèn chùm Serip là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, truyền cảm hứng từ thiên nhiên với thiết kế tinh tế. Chúng làm cho bất kỳ không gian trang trí nào trở nên đẳng cấp, dù là phong cách cổ điển hay hiện đại. Với đèn chùm Serip, bạn có thể trải nghiệm những giấc mơ tuyệt đẹp và tận hưởng không gian sống lãng mạn đầy ý nghĩa.

Mỗi thiết kế của đèn chùm Serip đều mang đến vẻ đẹp hiện đại và sáng tạo, pha trộn với chút nét cổ điển để tạo ra sự gần gũi mà vẫn rất kiêu sa, lung linh và lộng lẫy. Lựa chọn đèn chùm Serip là một cách để gần gũi với thiên nhiên và tạo ra không gian sống gần gũi và đầy cảm hứng.

2.1.8 Đèn chùm chao vải

Chao vải là một bộ phận đặt trên bóng đèn để bảo vệ và tăng cường ánh sáng. Chao đèn vải có nhiều kiểu dáng và màu sắc khác nhau, là một trong những công cụ trang trí quan trọng để tăng thêm vẻ đẹp thẩm mỹ cho không gian.

Mặc dù chao đèn vải không thể cản hoàn toàn ánh sáng như chao đèn nhôm, nhưng chúng lại có tác dụng chống lóa tốt. Bằng cách lọc qua chao đèn vải, ánh sáng giảm được cường độ, góp phần bảo vệ sức khỏe cho mắt của người sử dụng. Đèn chao vải còn là điểm nhấn thu hút sự chú ý trong không gian nhà bạn nhờ vào nhiều hoa văn và màu sắc bắt mắt.

2.2 Đèn chùm chia theo phong cách

Đèn chùm có nhiều phong cách trang trí khác nhau để phù hợp với nhu cầu và sở thích của từng người. Dưới đây là một số phân loại đèn chùm theo phong cách.

phong cách đèn chùm

Đèn chùm chia theo phong cách

2.2.1 Đèn chùm hiện đại 

Đèn chùm hiện đại được cách điệu từ những chiếc đèn chùm cổ điển bằng những ý tưởng sáng tạo của các nhà thiết kế. Sự cách điệu này có thể lấy cảm hứng từ những hiện tượng tự nhiên hoặc chỉ đơn giản là sự phù hợp với thiết kế của không gian đó.

Với những ý tưởng độc đáo và mới lạ, đèn chùm hiện đại mang đến vô số lựa chọn về kiểu dáng thiết kế cho người sử dụng, giúp tăng tính thẩm mỹ và tạo điểm nhấn cho không gian nội thất hiện đại. Đèn chùm hiện đại thường được sử dụng trong phòng khách, mang lại một không gian sống đầy tính thời thượng và sang trọng.

2.2.2 Đèn chùm cổ điển

Đèn chùm cổ điển được thiết kế với sự cầu kỳ, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ, với những họa tiết và đường nét uốn lượn cùng màu sắc sang trọng. Khi trang trí không gian sống bằng đèn chùm cổ điển, ta luôn cảm thấy như đang sống trong một không gian thượng lưu và cao cấp. Bất kể không gian sống đó có như thế nào, chiếc đèn chùm cổ điển sẽ luôn tạo nên sức quyến rũ mê hoặc lòng người.

Để nhận biết đèn chùm cổ điển, ta cần xác định 4 yếu tố chính. Đầu tiên là những họa tiết độc đáo, giống như các công trình kiến trúc mang phong cách Châu Âu. Thứ hai, đường nét thiết kế của đèn chùm cổ điển vừa bay bổng vừa sắc sảo. Thứ ba, hầu hết những sản phẩm đèn chùm cổ điển đều làm từ chất liệu cao cấp, nên chúng có chất lượng tốt và tuổi thọ cao. Cuối cùng, đèn chùm cổ điển sử dụng bóng LED và phản chiếu qua phần chao đèn bằng pha lê, thủy tinh cao cấp, tạo ra ánh sáng ấm áp và dịu nhẹ như trong các cung điện xưa, cực kỳ sang trọng.

Nhờ những đặc trưng nổi bật này, đèn chùm cổ điển đã giúp cho không gian sống của chúng ta trở nên đẳng cấp và thượng lưu hơn. Cần lưu ý rằng, đèn chùm tân cổ điển được thiết kế dựa trên cảm hứng từ những mẫu đèn chùm cổ điển có từ trước, và hướng đến sự lịch lãm, trang nhã, khác với đèn chùm cổ điển tập trung vào vẻ đẹp sang trọng và đẳng cấp.

2.2.3 Đèn chùm tân cổ điển

Đèn chùm tân cổ điển là một dòng sản phẩm đèn chùm mang trong mình phong cách cổ điển nhưng được cập nhật với các yếu tố hiện đại và đương đại. Chúng được thiết kế với những họa tiết, đường nét uốn lượn và phong cách sang trọng giống như đèn chùm cổ điển, nhưng lại được chế tạo từ những vật liệu hiện đại như hợp kim sơn tĩnh điện, mica cao cấp và plastic, mang lại độ bền cao và thân thiện với môi trường.

Đèn chùm tân cổ điển được tích hợp công nghệ LED hiện đại, giúp tối ưu hóa điện năng, giảm thiểu hao phí điện năng và gia tăng độ ổn định cho ánh sáng. Bên cạnh đó, chúng cũng được hạn chế đến tối đa yếu tố tử ngoại và hồng ngoại, giúp bảo vệ thị giác và tránh các tật khúc xạ như cận thị, loạn thị và viễn thị.

Với sự kết hợp giữa phong cách cổ điển và hiện đại, đèn chùm tân cổ điển trở thành một lựa chọn phổ biến cho các không gian sống hiện đại. Chúng mang lại sự sang trọng và đẳng cấp của đèn chùm cổ điển, nhưng lại phù hợp với các kiểu dáng và màu sắc nội thất hiện đại, giúp tạo nên một không gian sống đẹp mắt và ấn tượng.

2.2.4 Đèn chùm indochine

Phong cách thiết kế Indochine là sự kết hợp tinh tế giữa hai nền văn hóa, mang trong mình niềm hoài cổ của truyền thống Á Đông và phong cách lãng mạn của Pháp. Nó tạo ra một nét đẹp rất riêng, rất khó nhầm lẫn, với sự kiên cố, cổ điển và sang trọng được khắc họa rõ ràng.

Đèn chùm Indochine là một ví dụ điển hình của phong cách Đông Dương, là sự hoà trộn hài hòa giữa hai nền văn hóa phương Đông và phương Tây, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ, hai nền văn hóa lớn của nhân loại. Chúng mang trong mình sự pha trộn những yếu tố truyền thống và hiện đại, tạo nên một phong cách độc đáo và đặc biệt.

2.2.5 Đèn chùm vintage 

Đèn chùm vintage được thiết kế theo phong cách cổ điển, mang lại cảm giác cổ điển, hoài cổ, tạo ra một không gian sống đầy phong cách và độc đáo. Đèn chùm vintage thường được làm bằng các vật liệu như đồng, đồng thau, kim loại, thủy tinh, gỗ và các loại vải trang trí cổ điển.

Phong cách của đèn chùm vintage được lấy cảm hứng từ các thiết kế nội thất và kiến trúc của những năm 1920, 1930, 1940 và 1950. Những đặc điểm của đèn chùm vintage là sự sử dụng các họa tiết và đường nét uốn lượn phức tạp, cùng với màu sắc trang nhã, tạo ra sự tinh tế và sang trọng.

Đèn chùm vintage đem đến cho không gian sống sự ấm áp, gần gũi và đầy nét độc đáo. Chúng có thể được sử dụng để trang trí cho các không gian nội thất như phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ hay phòng làm việc. Tùy thuộc vào mẫu mã, kích thước và chất liệu, giá thành của đèn chùm vintage có thể khác nhau, tuy nhiên thường có giá cao hơn so với các loại đèn chùm hiện đại.

2.2.6 Đèn chùm đơn giản

Đèn chùm đơn giản có thiết kế tối giản, không cầu kỳ và rườm rà về chi tiết, giúp cho không gian được chiếu sáng một cách tinh tế và thanh lịch nhất. Chúng không chỉ đơn thuần là một nguồn ánh sáng mà còn có khả năng trang trí không gian, giúp tạo nên một không gian đẹp và ấn tượng hơn.

Tên gọi của đèn chùm đơn giản cũng phần nào mô tả được thiết kế của nó. Các mẫu đèn chùm này thường có thiết kế tối giản, không quá phức tạp, giúp tạo ra một không gian sống trang nhã và hiện đại. Tùy thuộc vào chất liệu và mẫu mã, giá thành của đèn chùm đơn giản có thể khác nhau, nhưng thường có giá thành phải chăng hơn so với các loại đèn chùm cao cấp khác.

2.3 Đèn chùm theo không gian

không gian đèn chùm

Đèn chùm làm không gian của bạn thêm nổi bật

2.3.1 Đèn chùm phòng khách

Đèn chùm phòng khách là một trong những sản phẩm trang trí nội thất phổ biến được sử dụng trong các không gian sống hiện đại. Với thiết kế sang trọng và độc đáo, đèn chùm phòng khách đẹp tạo ra một không gian trang trí đầy ấn tượng và thu hút.

Đèn chùm phòng khách có nhiều kiểu dáng và kích thước khác nhau để phù hợp với nhu cầu và phong cách trang trí của từng gia đình. Chúng có thể được làm từ nhiều chất liệu khác nhau như pha lê, thủy tinh, kim loại, gỗ, v.v. để tạo ra một không gian trang trí độc đáo và sang trọng.

Đèn chùm phòng khách

Đèn chùm phòng khách đẹp

Đèn chùm phòng khách thường được lắp đặt ở trung tâm của không gian phòng khách, tạo ra một điểm nhấn trang trí thu hút sự chú ý của mọi người. Chúng không chỉ cung cấp ánh sáng chức năng cho phòng khách mà còn tạo ra một không gian trang trí đặc biệt cho không gian sống.

Với thiết kế độc đáo và chất lượng tuyệt vời, đèn chùm phòng khách là một sản phẩm trang trí nội thất không thể thiếu cho bất kỳ không gian sống hiện đại nào.

2.3.2 Đèn chùm phòng bếp, phòng ăn

Đèn chùm phòng bếp, phòng ăn

Đèn chùm phòng bếp, phòng ăn

Để làm cho phòng ăn và nhà bếp của bạn trở nên đẹp hơn và ấm cúng hơn, nhiều hộ gia đình đã chọn các mẫu đèn chùm trang trí phòng ăn hoặc phòng bếp mang phong cách hiện đại để trang trí. Những đèn này không chỉ có tác dụng chiếu sáng mà còn là một món đồ trang trí nội thất tuyệt vời giúp làm nổi bật không gian phòng bếp với vẻ đẹp sang trọng và ấm áp.

2.3.3 Đèn chùm phòng ngủ

Đèn chùm phòng ngủ

Đèn chùm phòng ngủ

Phòng khách thường là không gian được gia chủ quan tâm nhất trong việc trang trí, nhưng phòng ngủ cũng là một ưu tiên quan trọng thứ hai, bởi vì ngoài thời gian làm việc và sinh hoạt ở phòng khách, chúng ta thường dành phần còn lại của thời gian trong ngày trong phòng ngủ. Phòng ngủ là nơi để thư giãn và nghỉ ngơi, và cũng là không gian riêng tư của mỗi thành viên trong gia đình, nên nó cũng cần được trang trí theo sở thích của từng người. Một trong những sản phẩm đèn trang trí đẳng cấp nhất là đèn chùm, có thể phù hợp với nhiều loại không gian khác nhau.

2.3.4 Đèn chùm thông tầng

Đèn chùm thông tầng

Đèn chùm thông tầng

Đèn chùm thông tầng được sử dụng phổ biến trong các khu vực như nhà biệt thự, nhà ống và khu vực đại sảnh trong các hội nghị, hội thảo hoặc trung tâm thương mại. Loại đèn này có chiều dài linh hoạt, nhiều bóng đèn để chiếu sáng và nhiều kiểu dáng thẩm mỹ đẹp mắt.

Đây là dòng sản phẩm đèn chùm cao cấp và hiện đại nhất trong các đồ nội thất trang trí trong gia đình. Chúng có trọng lượng nặng và kích thước lớn, tùy thuộc vào độ dài và rộng của trần để thiết kế kích thước phù hợp.

2.3.5 Đèn chùm quán cafe

Đèn chùm quán cafe

Đèn chùm quán cafe

Đèn chùm là một phụ kiện trang trí nội thất không thể thiếu trong các quán cafe hiện đại. Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc đèn chùm phù hợp để tạo điểm nhấn cho không gian quán cafe của mình.

Các mẫu đèn chùm quán cafe được thiết kế độc đáo, tạo ra một ánh sáng đẹp mắt và mang đến không gian ấm cúng, sang trọng cho khách hàng của quán. Sản phẩm được làm từ các chất liệu chất lượng cao như kim loại, thủy tinh, đá quý và nhiều hơn nữa, để đảm bảo tính đẹp và độ bền của sản phẩm.

3. Các yếu tố cần xem xét khi mua đèn chùm

3.1  Phong cách    

Phong cách của phòng của bạn nên là yếu tố chính khi chọn đèn chùm. Xem xét chủ đề và trang trí tổng thể của phòng và chọn đèn chùm phù hợp với nó. Ví dụ, một đèn chùm hiện đại có thể trông lạc lõng trong một phòng được thiết kế theo phong cách truyền thống.

3.2  Giá cả và chi phí

Đèn chùm có giá cả rất đa dạng, từ các sản phẩm giá rẻ cho đến những mẫu đắt tiền. Tuy nhiên, việc lựa chọn sản phẩm phù hợp với ngân sách của mình và đảm bảo chất lượng là rất quan trọng.

Tại Moonlight, chúng tôi hiểu được những vấn đề này và cam kết mang đến cho khách hàng sự hài lòng khi mua sắm đèn chùm. Ngoài việc cung cấp cho bạn các sản phẩm đèn chùm chất lượng cao và đa dạng về mẫu mã, chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ như vận chuyển và lắp đặt sản phẩm. Bạn không cần phải lo lắng về những vấn đề bên lề mà chỉ cần tập trung vào việc lựa chọn sản phẩm ưng ý nhất cho mình. Bạn có thể hoàn toàn yên tâm với chất lượng sản phẩm và dịch vụ chăm sóc khách hàng.

3.3 Diện tích phòng

không gian đèn chùm

Tính diện tích phòng để chọn đèn chùm phù hợp

Kích thước của đèn chùm cần phù hợp với diện tích phòng. Nếu phòng nhỏ, nên chọn đèn chùm nhỏ hơn và ngược lại.

3.4 Phòng & Vị trí    

Khi chọn mua đèn chùm, vị trí lắp đặt là yếu tố quan trọng cần cân nhắc để đảm bảo giá trị thẩm mỹ và chức năng của không gian. Đèn chùm nên được lắp đặt ở vị trí mang lại hiệu ứng chiếu sáng tốt nhất cho không gian. 

3.5  Chất liệu

Đèn chùm có thể được làm từ nhiều loại vật liệu khác nhau, bao gồm thủy tinh, pha lê, kim loại, gỗ, Mica. Sự lựa chọn vật liệu phụ thuộc vào phong cách, chức năng và ngân sách mong muốn của đèn chùm.

Đèn chùm thủy tinh được ưa chuộng vì tính thanh lịch và tính linh hoạt của chúng. Chúng có thể được làm từ nhiều loại thủy tinh khác nhau, bao gồm thủy tinh trong suốt, thủy tinh màu sắc và thủy tinh mờ. Đèn chùm pha lê, một loại đèn chùm thủy tinh, được biết đến vì tính rõ ràng và sự lấp lánh. .

Đèn chùm kim loại, chẳng hạn như những chiếc được làm từ đồng, đồng thau, hợp kim với phong cách cổ điển được ưa chuộng vì bền. Chúng có thể được thiết kế với các mẫu hoa văn và chi tiết phức tạp, thường có nhiều cánh và đèn.

Đèn chùm gỗ mang đến cho không gian một vẻ ngoài ấm cúng và tự nhiên và có thể được làm từ nhiều loại gỗ khác nhau bao gồm sồi, phong và anh đào. Chúng có thể được hoàn thiện bằng nhiều màu sơn hoặc sơn để phù hợp với trang trí của một căn phòng.

Đèn chùm Mica là một lựa chọn kinh tế hơn và có thể được làm để bắt chước vẻ ngoài của các vật liệu đắt tiền hơn như thủy tinh hoặc pha lê. Chúng thường được sử dụng trong các không gian phong cách hiện đại hoặc thông thường hơn.

3.6  Chiều cao trần

Khi lựa chọn mua đèn chùm, chiều cao trần của căn phòng là một yếu tố quan trọng cần xem xét. Kích thước và phong cách của đèn chùm phải tương xứng với chiều cao của trần để đạt được một diện mạo thẩm mỹ hài hòa.

Nếu trần thấp, một chiếc đèn chùm nhỏ hơn hoặc một bộ trang trí gắn trần phẳng có thể phù hợp hơn. Điều này sẽ ngăn đèn chùm chiếm quá nhiều diện tích và khiến trần trông thấp hơn. 

Đối với trần cao hơn, một chiếc đèn chùm lớn hơn hoặc một bộ trang trí đa tầng có thể là một lựa chọn tốt hơn. Điều này sẽ tạo ra sự cân bằng và sự hấp dẫn trực quan trong căn phòng. Tuy nhiên, quan trọng là đảm bảo rằng đèn chùm không quá lớn và không treo quá thấp, vì điều này có thể tạo ra nguy hiểm.

Chiều cao trần của căn phòng cần được xem xét khi chọn đèn chùm. Một chiếc đèn chùm có kích thước và phong cách phù hợp sẽ thêm vẻ đẹp và tính tiện ích cho không gian, trong khi một chiếc đèn chùm có kích thước hoặc phong cách không phù hợp có thể làm giảm sự hài hòa của thiết kế tổng thể và thậm chí gây nguy hiểm, không an toàn.

4 Nên dùng bóng đèn nào cho đèn chùm        

Công suất: Công suất của bóng đèn cần phù hợp với đèn chùm và kích thước của phòng, để đảm bảo ánh sáng đủ mạnh và không quá chói hoặc quá tối.

Loại bóng: Đèn chùm có thể sử dụng các loại bóng đèn khác nhau như đèn LED, halogen, đèn huỳnh quang, vv. Tuy nhiên, đèn LED thường được ưu tiên vì tiết kiệm điện năng, tuổi thọ lâu hơn và không phát ra nhiệt.

Màu sắc ánh sáng: Bạn cần chọn màu sắc ánh sáng phù hợp với không gian và mục đích sử dụng. Ánh sáng ấm (màu vàng) thường được sử dụng trong các phòng khách, phòng ngủ, dùng để tạo không gian ấm cúng và thoải mái. Trong khi đó, ánh sáng trắng (màu trắng hoặc xanh dương) thường được sử dụng trong các khu vực làm việc như phòng học, phòng làm việc, vv.

ánh áng trắng, vàng, trung tính

Ánh sáng trắng, trung tính, vàng theo nhiệt độ màu

Kiểu đui bóng: Kiểu đui bóng cũng là một yếu tố quan trọng khi chọn bóng đèn cho đèn chùm. Kiểu đui bóng phổ biến nhất là E14 và E27.

Thương hiệu: Nên chọn bóng đèn từ các thương hiệu và nhà phân phối uy tín để đảm bảo chất lượng sản phẩm và tiết kiệm chi phí bảo trì.

Các loại bóng đèn LED phổ biến nhất cho đèn chùm bao gồm:

LED chân cắm G4/G9: bóng đèn chân ghim nhỏ, ánh sáng mạnh mẽ.

ánh áng trắng, vàng, trung tính

Đèn led chân cắm G4

LED filament - bóng LED sợi đốt: đui xoáy E27 hoặc E14 đa dạng, hình dạng thường là quả nhót hoặc quả lê.

Đèn Led E14

Đèn Led E14

LED nến: hình dạng giống như cây nến, thường được sử dụng cho các sản phẩm đèn chùm nến.

Đèn led bulb

Đèn led bulb

5 Cấu tạo đèn chùm    

Cấu trúc của một đèn chùm thường bao gồm các bộ phận sau:

Cấu tạo đèn chùm

Cấu tạo đèn chùm

5.1 Đế gắn trần

Đế ốp trần có nhiệm vụ chịu trọng lượng của bộ đèn và giữ cho nó ổn định khi được treo lên trần nhà. Vì vậy, đế móc treo cần phải được sản xuất từ chất liệu chắc chắn và có độ bền cao để đảm bảo an toàn cho người dùng. Đế thường được làm bằng hợp kim nhẹ và bền, như thép không gỉ hoặc nhôm, giúp chống lại sự ăn mòn và oxy hóa. Thiết kế của đế móc treo cũng rất linh hoạt và phù hợp với từng kiểu đèn chùm khác nhau, tùy vào trọng lượng và kích thước của từng mẫu đèn.

5.2 Dây thả

Dây thả nằm ở giữa đế móc treo và các vật liệu chiếu sáng, có độ bền cao và được bọc thêm các phụ kiện khác tùy vào thiết kế của từng mẫu đèn chùm.

Một trong những yếu tố quan trọng nhất khi lựa chọn dây treo cho đèn chùm là trọng lượng của đèn. Nếu đèn càng nặng thì dây treo càng cần được làm dày và chắc chắn để đảm bảo độ an toàn khi treo lên trần nhà.

Một số mẫu đèn chùm sát trần thường được thiết kế để không làm nhìn thấy dây treo. Tuy nhiên, với những mẫu đèn chùm có thiết kế đặc biệt, dây treo có thể được sử dụng như một phần của thiết kế trang trí để tạo ra một hiệu ứng thẩm mỹ độc đáo.

5.3 Trục đèn

Trục đèn là phần quan trọng nhất trong cấu trúc của một chiếc đèn, góp phần quyết định độ đẹp và sang trọng của đèn. Kiểu dáng, vật liệu và hình dạng của thân đèn sẽ tỉ lệ thuận với trọng lượng của đèn, giúp đảm bảo độ ổn định và an toàn khi sử dụng.

Một số loại thân đèn được sử dụng trong các bộ đèn cụ thể và không thể thay thế cho các loại khác. Mục đích chính của thân đèn là phân phối ánh sáng một cách nhẹ nhàng, không gây căng thẳng cho mắt. Vì vậy, việc lựa chọn thân đèn phù hợp với loại đèn chùm cụ thể là rất quan trọng để đảm bảo chức năng ánh sáng tốt nhất.

Trên một số loại đèn chùm, đá pha lê được sử dụng thay thế cho tấm khuếch tán. Đá pha lê được coi là một chất liệu cao cấp và sang trọng, đem lại sự lấp lánh và tinh tế cho ánh sáng khi chiếu qua. Tuy nhiên, việc sử dụng đá pha lê cũng đòi hỏi một chi phí đầu tư lớn hơn so với các tấm khuếch tán thông thường.

5.4 Bóng đèn

5.5 Bát đèn

5.6 Tay nến

5.7 Bát đá

5.8 Ống nến

    
6 Đặc điểm của đèn chùm    

Tính thẩm mỹ cao: Đèn chùm thường được thiết kế với các yếu tố trang trí như tinh thể, kính, hạt cườm hoặc công nghệ kim loại để tăng tính thẩm mỹ cho sản phẩm. Chúng có thể được làm theo nhiều phong cách và hình dạng khác nhau để phù hợp với các phong cách trang trí khác nhau, và có thể trở thành điểm nhấn trang trí trong không gian.

Kích thước lớn: Đèn chùm thường lớn hơn so với các loại đèn chiếu sáng khác. Chúng thường được sử dụng trong các không gian lớn như phòng ăn, phòng tiệc, sảnh và các khu vực có trần cao.

Ánh sáng phân tán: Đèn chùm được thiết kế để cung cấp ánh sáng phân tán chiếu khắp phòng. Bóng đèn thường được bao quanh bởi các màng che hoặc vỏ bọc để làm mềm ánh sáng và ngăn cản bóng đèn tạo ra bóng đen sâu.

Vật liệu đa dạng: Đèn chùm có thể được làm từ nhiều vật liệu khác nhau như kim loại, tinh thể, kính, gỗ hoặc nhựa, v.v. Mỗi loại vật liệu mang lại những khả năng thiết kế độc đáo và có thể được sử dụng để tạo ra những kiểu dáng và phong cách khác nhau.

Điều chỉnh độ sáng: Một số loại đèn chùm được thiết kế với công tắc điều chỉnh độ sáng hoặc có nhiều cài đặt ánh sáng để người dùng có thể điều chỉnh độ sáng phù hợp với nhu cầu hoặc tâm trạng.

Dễ dàng lắp đặt: Đèn chùm thường được treo lên trần bằng xích hoặc các cơ chế treo khác và thường được kết nối vào hệ thống điện của tòa nhà. Tuy nhiên, một số loại đèn chùm có thể yêu cầu lắp đặt chuyên nghiệp do kích thước hoặc độ phức tạp của sản phẩm.

Tóm lại, đèn chùm là một loại đèn trang trí được thiết kế để có tính thẩm mỹ cao, cung cấp ánh sáng phân tán, có nhiều kích thước, vật liệu và tùy chọn độ sáng. Chúng thường được sử dụng trong các không gian lớn, trở thành điểm nhấn trang trí trong không gian.

7 Vệ sinh và chăm sóc đèn chùm        

Hướng dẫn vệ sinh đèn chùm

Vệ sinh đèn chùm có thể là một công việc khó khăn, nhưng với các công cụ và kỹ thuật phù hợp, bạn có thể làm điều này một cách dễ dàng và an toàn. Đây là một số hướng dẫn về cách vệ sinh đèn chùm:

Tắt nguồn điện cho đèn chùm: Trước khi bắt đầu vệ sinh, hãy đảm bảo rằng nguồn điện đã được tắt cho đèn chùm để tránh nguy cơ điện giật.

Bảo vệ khu vực xung quanh đèn chùm: Đặt một tấm vải phủ hoặc màng nhựa dưới đèn chùm để bảo vệ sàn nhà hoặc đồ nội thất khỏi bất kỳ giọt nước hoặc vết bẩn nào.

Loại bỏ bụi hoặc bẩn thỉnh thoảng: Bạn có thể sử dụng một bàn chải có lông mềm hoặc một tấm vải không xù để nhẹ nhàng loại bỏ bụi hoặc bẩn thỉnh thoảng từ đèn chùm. Hãy cẩn thận không áp lực quá nhiều, vì điều này có thể gây hại cho các bộ phận nhạy cảm của đèn chùm.

Vệ sinh đèn chùm với dung dịch vệ sinh: Bạn có thể tự làm dung dịch vệ sinh bằng cách pha trộn bằng tỉ lệ bằng nhau giữa nước và giấm trắng hoặc sử dụng một loại vệ sinh đèn chùm thương mại. Đưa một tấm vải mềm hoặc bọt biển vào dung dịch vệ sinh và nhẹ nhàng lau từng phần của đèn chùm, bao gồm cả bóng đèn và ổ cắm. Tránh phun dung dịch vệ sinh trực tiếp lên đèn chùm để tránh nguy cơ điện giật.

Lau khô đèn chùm: Sau khi hoàn thành việc vệ sinh đèn chùm, sử dụng một mảnh vải khô và sạch để lau khô và loại bỏ bất kỳ độ ẩm dư thừa nào. Cho phép đèn chùm khô hoàn toàn trước khi bật nguồn điện trở lại.

Lắp ráp lại đèn chùm: Sau khi đèn chùm đã khô hoàn toàn, lắp ráp lại bất kỳ bộ phận nào bạn có thể đã tháo ra để vệ sinh, chẳng hạn như bóng đèn hoặc bóng.

Hãy nhớ luôn đề phòng các biện pháp an toàn khi vệ sinh đèn chùm, chẳng hạn như đeo găng tay và kính bảo hộ, và sử dụng một thang máy hoặc bậc thang vững chắc nếu cần thiết.

8  7 Lý do nên mua đèn chùm tại Moonlight    

Moonlight hiểu rằng đèn chùm không chỉ là vật dụng trang trí, mà còn mang lại cho không gian của bạn một cảm giác ấm áp và sang trọng. Vì vậy, chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ khách hàng để chọn lựa sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu và phong cách riêng từng không gian của gia chủ.

8.1 Uy tín của Moonlight

Đèn chùm Moonlight là thương hiệu đáng tin cậy và uy tín trong lĩnh vực đèn trang trí. Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc nhập khẩu và phân phối sản phẩm đèn chùm chất lượng cao, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng một trải nghiệm mua sắm tuyệt vời và sản phẩm đèn chùm hoàn hảo cho không gian của bạn.

8.2 Chất lượng sản phẩm

Sản phẩm đèn chùm của Moonlight được sản xuất từ nguồn gốc rõ ràng và được thiết kế tỷ mỉ với chất lượng cao, đáp ứng được cả những khách hàng khó tính nhất. Chúng tôi sử dụng nguyên liệu chất lượng cao và các công nghệ sản xuất hiện đại để đảm bảo sản phẩm đèn chùm đạt được tiêu chuẩn chất lượng cao nhất.

Moonlight cam kết đem đến cho khách hàng những sản phẩm đèn chùm độc đáo, sang trọng và đẹp mắt. Chúng tôi không chỉ chú trọng đến thiết kế mà còn đảm bảo tính thẩm mỹ và tính tiện dụng của sản phẩm. Mỗi sản phẩm đều được thiết kế tỉ mỉ, từng chi tiết được xử lý với sự tinh tế để tạo nên sản phẩm hoàn hảo.

Sản phẩm đèn chùm của Moonlight không chỉ mang đến cho khách hàng một trải nghiệm trang trí độc đáo mà còn đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của những khách hàng khó tính nhất. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng sự hài lòng tuyệt đối với sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

8.3 Đội ngũ nhân viên

Nhân viên tư vấn của Moonlight là một trong những yếu tố quan trọng khi khách hàng quyết định mua sản phẩm tại đây. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đèn trang trí, đội ngũ nhân viên tư vấn của Moonlight sẽ giúp khách hàng chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu và phong cách của mình.

Nhân viên tư vấn của Moonlight là những chuyên gia có nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực đèn trang trí. Họ sẽ lắng nghe kỹ nhu cầu của khách hàng và cung cấp những lời khuyên chuyên nghiệp để giúp khách hàng chọn được sản phẩm phù hợp nhất. Ngoài ra, nhân viên tư vấn của Moonlight cũng sẽ giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, từ các tính năng đến cách lắp đặt và bảo trì sản phẩm.

Khách hàng nên chọn mua sản phẩm tại Moonlight vì nhân viên tư vấn của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trước, trong và sau khi mua hàng. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng sự hài lòng tuyệt đối với sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

8.4 Chính sách bảo hành và đổi trả

Moonlight có chính sách bảo hành sản phẩm đèn chùm lên tới 2 năm và đổi trả sản phẩm linh hoạt và thuận tiện, giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi mua hàng mang đến cho khách hàng sự hài lòng tuyệt đối với sản phẩm và dịch vụ.

8.5 Giá cả

Mặc dù sản phẩm đèn chùm của Moonlight được đánh giá rất cao về chất lượng và thiết kế. Tuy nhiên, với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành, là đối tác lớn của nhiều hãng Moonlight cam kết giá  của sản phẩm tới khách hàng luôn là giá tốt nhất.

Nếu bạn là người đang tìm kiếm sản phẩm đèn chùm chất lượng cao, độc đáo và đẹp mắt, sản phẩm của Moonlight là một sự lựa chọn rất tốt. Bạn sẽ có được những sản phẩm đèn chùm đáng giá với giá trị nhận được chắc chắn lớn hơn chi phí đầu tư.

8.6 Vận chuyển và lắp đặt chuyên nghiệp

Moonlight cung cấp dịch vụ vận chuyển và lắp đặt nhanh chóng và thuận tiện. Chúng tôi cam kết giao hàng và lắp đặt sản phẩm đèn chùm từ 1 đến 2 ngày đối với nộiHà Nội, 2 đến 3 ngày đối với khách hàng ở tỉnh. ngày kể từ khi khách hàng đặt hàng.

Đội ngũ nhân viên giao hàng và lắp đặt của Moonlight là những chuyên gia có kinh nghiệm và tận tâm sẽ đến tận nơi để lắp đặt sản phẩm và kiểm tra kỹ lưỡng trước khi hoàn thành công việc. Chúng tôi cam kết đem đến cho khách hàng sự hài lòng tuyệt đối với sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Ngoài ra, Moonlight còn có dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng, bao gồm cả hướng dẫn sử dụng và bảo trì sản phẩm. Nếu khách hàng gặp bất kỳ vấn đề nào liên quan đến sản phẩm, họ có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc.

8.7 Lựa chọn đa dạng

Moonlight.vn cung cấp nhiều sự lựa chọn về phong cách, kích thước đèn chùm giúp đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của khách hàng. 

Quý khách hàng cần tư vấn đèn chùm có thể liên hệ với Moonlight qua các thông tin sau:

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIE-LIGHT
☎ Hotline: 0246 663 587 | 0966 078 585 
✉ Email: vietnammoonlight@gmail.com
🌏 Website: https://moonlight.vn
🌕 Fanpage: Moonlight - Thế giới quạt trần, đèn trang trí
🏡 Showroom: 60 Võ Chí Công, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, TP. Hà Nội (Có chỗ đỗ xe thoải mái)  
🏠 Maps: https://goo.gl/maps/zG3a93HV192jngVA7

SẢN PHẨM ĐÃ XEM