DANH MỤC SẢN PHẨM

Đèn chùm giá từ 10 triệu đến 20 triệu

Đèn chùm đồng 10 tay chao vải VLCHDO-072 Đèn chùm đồng 10 tay chao vải VLCHDO-072
-15%

Đèn chùm đồng 10 tay chao vải VLCHDO-072

10,200,000₫ 12,000,000₫
-15%
Đèn chùm đồng 6 tay nến 9911/6 VLCHDO-006 Đèn chùm đồng 6 tay nến 9911/6 VLCHDO-006
-15%

Đèn chùm đồng 6 tay nến 9911/6 VLCHDO-006

11,900,000₫ 14,000,000₫
-15%
Đèn chùm đồng 8 tay 2 con chim W880*H53 A075 8506/8 8E27 VLCHDO-056
-15%

Đèn chùm đồng 8 tay 2 con chim W880*H53 A075 8506/8 8E27 VLCHDO-056

13,600,000₫ 16,000,000₫
-15%
Đèn chùm đồng 8 tay 8551/8 8E14 VLCHDO-057 Đèn chùm đồng 8 tay 8551/8 8E14 VLCHDO-057
-15%

Đèn chùm đồng 8 tay 8551/8 8E14 VLCHDO-057

15,300,000₫ 18,000,000₫
-15%
Đèn chùm đồng 8 tay 8566/8 8E14 VLCHDO-058 Đèn chùm đồng 8 tay 8566/8 8E14 VLCHDO-058
-15%

Đèn chùm đồng 8 tay 8566/8 8E14 VLCHDO-058

12,750,000₫ 15,000,000₫
-15%
Đèn chùm đồng chao thủy tinh 15 tay VLCHDO-061 Đèn chùm đồng chao thủy tinh 15 tay VLCHDO-061
-15%

Đèn chùm đồng chao thủy tinh 15 tay VLCHDO-061

10,200,000₫ 12,000,000₫
-15%
Đèn chùm đồng chao thủy tinh bát đá 15 tay VLCHDO-062 Đèn chùm đồng chao thủy tinh bát đá 15 tay VLCHDO-062
-15%

Đèn chùm đồng chao thủy tinh bát đá 15 tay VLCHDO-062

10,200,000₫ 12,000,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim 15 tay bóng 15E14 3066/15 VLCHHK-055 Đèn chùm hợp kim 15 tay bóng 15E14 3066/15 VLCHHK-055
-15%

Đèn chùm hợp kim 15 tay bóng 15E14 3066/15 VLCHHK-055

11,475,000₫ 13,500,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay nến chao thủy tinh VLCHHK-019 Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay nến chao thủy tinh VLCHHK-019
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay nến chao thủy tinh VLCHHK-019

11,050,000₫ 13,000,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay nến E14 VLCHHK-003 Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay nến E14 VLCHHK-003
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay nến E14 VLCHHK-003

11,730,000₫ 13,800,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách 8+4 tay nến chao thủy tinh E14 VLCHHK-007
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách 8+4 tay nến chao thủy tinh E14 VLCHHK-007

11,475,000₫ 13,500,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách bát xanh mạ vàng 10+5 tay nến E14 VLCHHK-017 Đèn chùm hợp kim phòng khách bát xanh mạ vàng 10+5 tay nến E14 VLCHHK-017
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách bát xanh mạ vàng 10+5 tay nến E14 VLCHHK-017

11,900,000₫ 14,000,000₫
-15%
Đèn chùm pha lê 10+5 tay chao vải 15E14 VLCHPL-003-AA Đèn chùm pha lê 10+5 tay chao vải 15E14 VLCHPL-003-AA
-15%

Đèn chùm pha lê 10+5 tay chao vải 15E14 VLCHPL-003-AA

9,520,000₫ 11,200,000₫
-15%
Đèn chùm pha lê 12+6 tay chao thủy tinh E14 VLCHPL-002
-15%

Đèn chùm pha lê 12+6 tay chao thủy tinh E14 VLCHPL-002

15,300,000₫ 18,000,000₫
-15%
Đèn chùm pha lê 12+6 tay chao vải 18E14 VLCHPL-003-AB
-15%

Đèn chùm pha lê 12+6 tay chao vải 18E14 VLCHPL-003-AB

12,920,000₫ 15,200,000₫
-15%
Đèn chùm pha lê 12+6 tay chao vải 18E14 VLCHPL-135 Đèn chùm pha lê 12+6 tay chao vải 18E14 VLCHPL-135
-15%

Đèn chùm pha lê 12+6 tay chao vải 18E14 VLCHPL-135

12,325,000₫ 14,500,000₫
-15%
Đèn chùm pha lê 9314/18 D1000*H1000 18E14 VLCHPL-004-AB Đèn chùm pha lê 9314/18 D1000*H1000 18E14 VLCHPL-004-AB
-15%

Đèn chùm pha lê 9314/18 D1000*H1000 18E14 VLCHPL-004-AB

12,240,000₫ 14,400,000₫
-15%
Đèn chùm pha lê cao cấp tay nến E14*10+5 KT900*970 VLCHPL-005-15 Đèn chùm pha lê cao cấp tay nến E14*10+5 KT900*970 VLCHPL-005-15
-15%

Đèn chùm pha lê cao cấp tay nến E14*10+5 KT900*970 VLCHPL-005-15

12,240,000₫ 14,400,000₫
-15%
Đèn chùm pha lê tay nến 8 tay 81181/8 VLCHPL-011 Đèn chùm pha lê tay nến 8 tay 81181/8 VLCHPL-011
-15%

Đèn chùm pha lê tay nến 8 tay 81181/8 VLCHPL-011

8,670,000₫ 10,200,000₫
-15%
Đèn chùm pha lê VLCHPL-014 Đèn chùm pha lê VLCHPL-014
-15%

Đèn chùm pha lê VLCHPL-014

11,900,000₫ 14,000,000₫
-15%
Đèn chùm tiffany 8+1 VLCHTF-002 Đèn chùm tiffany 8+1 VLCHTF-002
-15%

Đèn chùm tiffany 8+1 VLCHTF-002

8,840,000₫ 10,400,000₫
-15%
HT Đèn chùm đồng 16 tay nến D850, H800mm đui E14 (giá không bóng) N820/16 HTCHDO-002 HT Đèn chùm đồng 16 tay nến D850, H800mm đui E14 (giá không bóng) N820/16 HTCHDO-002
-15%

HT Đèn chùm đồng 16 tay nến D850, H800mm đui E14 (giá không bóng) N820/16 HTCHDO-002

17,000,000₫ 20,000,000₫
-15%
HT Đèn chùm đồng 16 tay nến đui E14 (giá không bóng) N3839/16 HTCHDO-001 HT Đèn chùm đồng 16 tay nến đui E14 (giá không bóng) N3839/16 HTCHDO-001
-15%

HT Đèn chùm đồng 16 tay nến đui E14 (giá không bóng) N3839/16 HTCHDO-001

17,000,000₫ 20,000,000₫
-15%
HT Đèn chùm hợp kim bông lúa, 12 tay N8037/12 HTCHHK-016-AB HT Đèn chùm hợp kim bông lúa, 12 tay N8037/12 HTCHHK-016-AB
-15%

HT Đèn chùm hợp kim bông lúa, 12 tay N8037/12 HTCHHK-016-AB

9,562,500₫ 11,250,000₫
-15%

SẢN PHẨM ĐÃ XEM