DANH MỤC SẢN PHẨM

Đèn ốp trần dân dụng

Opple đèn ốp trần Hikari 55W, 3000K, HC550 OPOPDD-009-32W-3K

1,817,000₫

Opple đèn ốp trần Hikari 55W, 4000K, HC550 OPOPDD-009-32W-4K

1,817,000₫

Opple đèn ốp trần Hikari 55W, 5700K, HC550 OPOPDD-009-32W-5K

1,817,000₫

Opple đèn ốp trần Star Attic 16W, 5700K, HC350 OPOPDD-008-16W-5K

529,000₫

Opple đèn ốp trần Star Diamond 18W, 4000K, KT D350*90 HC350 OPOPDD-003-18W-4K

370,000₫

Opple đèn ốp trần Star Diamond 22W, 3000K, KT D480*85 HC480 OPOPDD-003-22W-3K

653,000₫

Opple đèn ốp trần Star Diamond 22W, 4500K, KT D480*85 HC480 OPOPDD-003-22W-4K

653,000₫

Opple đèn ốp trần Star Diamond 7W, 3000K, KT D420*85 HC420 OPOPDD-003-7W-3K

542,000₫

Opple đèn ốp trần Star Diamond 7W, 4500K, KT D420*85 HC420 OPOPDD-003-7W-4K

542,000₫

Opple đèn ốp trần Star Diamond 9.6W, 4000K, KT D260*80 HC260 OPOPDD-003-9.6W-4K

307,000₫

Opple đèn ốp trần Star Diamond U3 13W, 5700K, KT D270*58 OPOPDD-007-13W-5K

340,000₫

Opple đèn ốp trần Star Diamond U3 24W, 5700K, KT D350*59 OPOPDD-007-24W-5K

510,000₫

Opple đèn ốp trần Star Diamond U3 36W, 5700K, KT D420*68 OPOPDD-007-36W-5K

710,000₫

Opple đèn ốp trần tròn 12W, 3000K, KT D166*H40 HPF ESII OPOPDD-001-R150-12W-3K

246,000₫

Opple đèn ốp trần tròn 12W, 4000K, KT D166*H40 HPF ESII OPOPDD-001-R150-12W-4K

246,000₫

Opple đèn ốp trần tròn 12W, 6000K, KT D166*H40 HPF ESII OPOPDD-001-R150-12W-6K

246,000₫

Opple đèn ốp trần tròn 18W, 3000K, KT D223*H40 HPF ESII OPOPDD-001-R200-18W-3K

346,000₫

Opple đèn ốp trần tròn 18W, 4000K, KT D223*H40 HPF ESII OPOPDD-001-R200-18W-4K

346,000₫

Opple đèn ốp trần tròn 18W, 6000K, KT D223*H40 HPF ESII OPOPDD-001-R200-18W-6K

346,000₫

Opple đèn ốp trần tròn 24W, 3000K, KT D223*H40 HPF ESII OPOPDD-001-R200-24W-3K

477,000₫

Opple đèn ốp trần tròn 24W, 4000K, KT D223*H40 HPF ESII OPOPDD-001-R200-24W-4K

477,000₫

Opple đèn ốp trần tròn 24W, 6000K, KT D223*H40 HPF ESII OPOPDD-001-R200-24W-6K

477,000₫

Opple đèn ốp trần tròn 6W, 3000K, KT D100*H40 HPF ESII OPOPDD-001-R100-6W-3K

224,000₫

Opple đèn ốp trần tròn 6W, 4000K, KT D100*H40 HPF ESII OPOPDD-001-R100-6W-4K

224,000₫

Opple đèn ốp trần tròn 6W, 6000K, KT D100*H40 HPF ESII OPOPDD-001-R100-6W-6K

224,000₫

Opple đèn ốp trần tròn Akira 23W, 4000K, KT D404*89 HC420 OPOPDD-006-23W-4K

644,000₫

Opple đèn ốp trần tròn Beauty 13W, 5700K, KT D250*51 OPDDOP-004-13W-5K

280,000₫

Opple đèn ốp trần tròn Beauty 24W, 5700K, KT D330*53 OPDDOP-004-24W-5K

420,000₫

Opple đèn ốp trần tròn Beauty 36W, 5700K, KT D400*61 OPDDOP-004-36W-5K

630,000₫

Opple đèn ốp trần tròn Detector 3 Sensor Lamp 13W, 3000K, KT D250*49 OPOPDD-008-13W-3K

430,000₫

Opple đèn ốp trần tròn Prism 18W, 4000K, KT D380*90 HC380 OPOPDD-005-18W-4K

830,000₫

Opple đèn ốp trần vuông 12W, 3000K KT D166*166*H40 HPF ESII OPOPDD-001-S150-12W-3K

246,000₫

Opple đèn ốp trần vuông 12W, 4000K KT D166*166*H40 HPF ESII OPOPDD-001-S150-12W-4K

246,000₫

Opple đèn ốp trần vuông 12W, 6000K KT D166*166*H40 HPF ESII OPOPDD-001-S150-12W-6K

246,000₫

Opple đèn ốp trần vuông 18W, 3000K, KT D223*223*H40 HPF ESII OPOPDD-001-S200-18W-3K

346,000₫

Opple đèn ốp trần vuông 18W, 4000K, KT D223*223*H40 HPF ESII OPOPDD-001-S200-18W-4K

346,000₫

Opple đèn ốp trần vuông 18W, 6000K, KT D223*223*H40 HPF ESII OPOPDD-001-S200-18W-6K

346,000₫

Opple đèn ốp trần vuông 24W, 3000K, KT D223*223*H40 HPF ESII OPOPDD-001-S200-24W-3K

477,000₫

Opple đèn ốp trần vuông 24W, 4000K, KT D223*223*H40 HPF ESII OPOPDD-001-S200-24W-4K

477,000₫

Opple đèn ốp trần vuông 24W, 6000K, KT D223*223*H40 HPF ESII OPOPDD-001-S200-24W-6K

477,000₫

Opple đèn ốp trần vuông 6W, 3000K, KT D124*124*H40 HPF ESII OPOPDD-001-S100-6W-3K

224,000₫

Opple đèn ốp trần vuông 6W, 4000K, KT D124*124*H40 HPF ESII OPOPDD-001-S100-6W-4K

224,000₫

Opple đèn ốp trần vuông 6W, 6000K, KT D124*124*H40 HPF ESII OPOPDD-001-S100-6W-6K

224,000₫

Opple đèn ốp trần White 13W, ánh sáng 5700K, KT D250*49 OPOPDD-002-13W

230,000₫

Opple đèn ốp trần White 24W, ánh sáng 5700K, KT D330*50 OPOPDD-002-24W

360,000₫

Opple đèn ốp trần White 36W, ánh sáng 5700K, KT D400*59 OPOPDD-002-36W

560,000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM