DANH MỤC SẢN PHẨM

Đèn ngoại thất công suất 0-10w

Đèn âm nước GS 6W 3000k VLNTAN-011

660,000₫

Đèn âm nước GS 9W RGB VLNTAN-010

880,000₫

Đèn âm nước hồ bơi 9W VLNTAN-007

1,980,000₫

Đèn âm nước TD 6W 3000k VLNTAN-005

410,000₫

Đèn cắm cỏ 10W 3000k 12V VLNTCC-014

580,000₫

Đèn cắm cỏ 10W 3000k 220V VLNTCC-001

620,000₫

Đèn cắm cỏ 10W 3000k DC24V VLNTCC-007

580,000₫

Đèn cắm cỏ 10W 3000k VLNTCC-021

375,000₫

Đèn cắm cỏ 10W xanh lá 220V D65*85 VLNTCC-005

570,000₫

Đèn cắm cỏ 5W 3000k DC24V D50*80 VLNTCC-003

410,000₫

Đèn cắm cỏ 5W 3000k VLNTCC-002

350,000₫

Đèn cắm cỏ 5W 3000k VLNTCC-015

350,000₫

Đèn cắm cỏ 5W ánh sáng xanh VLNTCC-004

580,000₫

Đèn cắm cỏ 6W D7W H100 3000k 220V VLNTCC-013

510,000₫

Đèn cắm cỏ 7W 3000k VLNTCC-017

400,000₫

Đèn cắm cỏ 7W 3000k VLNTCC-018

385,000₫

Đèn cắm cỏ 7W 3000k VLNTCC-022

350,000₫

Đèn cắm cỏ Kingled 5W ánh sáng vàng VLNTCC-011

290,000₫

Đèn cắm cỏ Kingled 5W ánh sáng xanh VLNTCC-010

290,000₫

Đèn cắm cỏ Kingled 7W ánh sáng đổi màu VLNTCC-008

360,000₫

Đèn cắm cỏ Kingled 7W ánh sáng vàng VLNTCC-009

320,000₫

Đèn pha ACA 10W SMD 3000K VLNTPH-038

130,000₫

Đèn pha Kingled EC FL 10W 3000K VLNTPH-032

173,000₫

Đèn pha Kingled EC FL 10W 6500K VLNTPH-031

173,000₫

Đèn pha Opple EQ 10W 3000K VLNTPH-020

315,000₫

Đèn pha Opple EQ 10W 4000K VLNTPH-018

315,000₫

Đèn pha Opple EQ 10W 6500K VLNTPH-019

315,000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM