DANH MỤC SẢN PHẨM

Quạt trần 5 cánh có đèn

Quạt trần đèn 5 cánh nhập khẩu VLQTTQ-273 Quạt trần đèn 5 cánh nhập khẩu VLQTTQ-273
-20%

Quạt trần đèn 5 cánh nhập khẩu VLQTTQ-273

3,920,000₫ 4,900,000₫
-20%
Quạt trần đèn 5 cánh nhựa ABS 128cm DC 43W thân màu trắng cánh màu vân gỗ 50KSA-358WWY VLQTTQ-272
-20%

Quạt trần đèn 5 cánh nhựa ABS 128cm DC 43W thân màu trắng cánh màu vân gỗ 50KSA-358WWY VLQTTQ-272

3,200,000₫ 4,000,000₫
-20%
Quạt trần đèn Đài Loan Luxaire Melody 5 cánh 142cm 55w DC Quạt trần đèn Đài Loan Luxaire Melody 5 cánh 142cm 55w DC
-20%

Quạt trần đèn Đài Loan Luxaire Melody 5 cánh 142cm 55w DC

4,480,000₫ 5,600,000₫
-20%
Quạt trần đèn Đài Loan Luxaire Strong 5 cánh 142cm 90w AC Quạt trần đèn Đài Loan Luxaire Strong 5 cánh 142cm 90w AC
-20%

Quạt trần đèn Đài Loan Luxaire Strong 5 cánh 142cm 90w AC

4,160,000₫ 5,200,000₫
-20%
Quạt trần đèn Đài Loan Luxaire Strong II 5 cánh 142cm 90w DC Quạt trần đèn Đài Loan Luxaire Strong II 5 cánh 142cm 90w DC
-20%

Quạt trần đèn Đài Loan Luxaire Strong II 5 cánh 142cm 90w DC

3,600,000₫ - 3,840,000₫ 4,500,000₫ - 4,800,000₫
-20%
Quạt trần đèn Đài Loan Luxaire Sunny 48'' 5 cánh 122cm 55w DC Quạt trần đèn Đài Loan Luxaire Sunny 48'' 5 cánh 122cm 55w DC
-20%

Quạt trần đèn Đài Loan Luxaire Sunny 48'' 5 cánh 122cm 55w DC

3,680,000₫ - 3,840,000₫ 4,600,000₫ - 4,800,000₫
-20%
Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 117cm 35w DC 1343 VLQTHO-023 Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 117cm 35w DC 1343 VLQTHO-023
-20%

Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 117cm 35w DC 1343 VLQTHO-023

3,360,000₫ 4,200,000₫
-20%
Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 117cm 35w DC 1343A VLQTHO-024 Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 117cm 35w DC 1343A VLQTHO-024
-20%

Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 117cm 35w DC 1343A VLQTHO-024

3,360,000₫ 4,200,000₫
-20%
Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 135cm 80w AC 5001 VLQTHO-025 Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 135cm 80w AC 5001 VLQTHO-025
-20%

Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 135cm 80w AC 5001 VLQTHO-025

3,520,000₫ 4,400,000₫
-20%
Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 135cm 80w AC 5001A VLQTHO-026 Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 135cm 80w AC 5001A VLQTHO-026
-20%

Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 135cm 80w AC 5001A VLQTHO-026

3,280,000₫ 4,100,000₫
-20%
Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 135cm 80w AC 515 VLQTHO-017 Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 135cm 80w AC 515 VLQTHO-017
-20%

Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 135cm 80w AC 515 VLQTHO-017

3,200,000₫ 4,000,000₫
-20%
Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 135cm 80w AC 516 VLQTHO-018 Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 135cm 80w AC 516 VLQTHO-018
-20%

Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 135cm 80w AC 516 VLQTHO-018

3,200,000₫ 4,000,000₫
-20%
Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 135cm 80w AC 531 VLQTHO-020 Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 135cm 80w AC 531 VLQTHO-020
-20%

Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 135cm 80w AC 531 VLQTHO-020

3,360,000₫ 4,200,000₫
-20%
Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 135cm 80w AC 536 VLQTHO-021 Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 135cm 80w AC 536 VLQTHO-021
-20%

Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 135cm 80w AC 536 VLQTHO-021

3,360,000₫ 4,200,000₫
-20%
Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 135cm 80w AC 536A VLQTHO-022 Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 135cm 80w AC 536A VLQTHO-022
-20%

Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 135cm 80w AC 536A VLQTHO-022

3,360,000₫ 4,200,000₫
-20%
Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 135cm 80w AC 8058 VLQTHO-028 Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 135cm 80w AC 8058 VLQTHO-028
-20%

Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 135cm 80w AC 8058 VLQTHO-028

3,280,000₫ 4,100,000₫
-20%
Hết hàng
Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 135cm 90w AC 556 VLQTHO-036 Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 135cm 90w AC 556 VLQTHO-036
-15%

Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 135cm 90w AC 556 VLQTHO-036

3,600,000₫ 4,200,000₫
-15%
Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 135cm 90w AC 586 VLQTHO-035 Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 135cm 90w AC 586 VLQTHO-035
-15%

Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 135cm 90w AC 586 VLQTHO-035

3,600,000₫ 4,200,000₫
-15%
Hết hàng
Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 142cm 42w DC 502 VLQTHO-015 Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 142cm 42w DC 502 VLQTHO-015
-22%

Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 142cm 42w DC 502 VLQTHO-015

3,900,000₫ 5,000,000₫
-22%
Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 142cm 55w DC 56-132 VLQTHO-005 Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 142cm 55w DC 56-132 VLQTHO-005
-20%

Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 142cm 55w DC 56-132 VLQTHO-005

3,840,000₫ 4,800,000₫
-20%
Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 142cm 55w DC Q021L VLQTHO-032 Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 142cm 55w DC Q021L VLQTHO-032
-16%

Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 142cm 55w DC Q021L VLQTHO-032

4,500,000₫ 5,300,000₫
-16%
Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 142cm 55w DC Q025L VLQTHO-034 Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 142cm 55w DC Q025L VLQTHO-034
-16%

Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 142cm 55w DC Q025L VLQTHO-034

4,500,000₫ 5,300,000₫
-16%
Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 147cm 55w DC 58-132 VLQTHO-006 Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 147cm 55w DC 58-132 VLQTHO-006
-20%

Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 147cm 55w DC 58-132 VLQTHO-006

3,600,000₫ 4,500,000₫
-20%
Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 152cm 42w DC 525 VLQTHO-019 Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 152cm 42w DC 525 VLQTHO-019
-22%

Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 152cm 42w DC 525 VLQTHO-019

3,900,000₫ 5,000,000₫
-22%
Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 152cm 55w DC 132A VLQTHO-010 Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 152cm 55w DC 132A VLQTHO-010
-20%

Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 152cm 55w DC 132A VLQTHO-010

3,840,000₫ 4,800,000₫
-20%
Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 152cm 55w DC 132B VLQTHO-011 Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 152cm 55w DC 132B VLQTHO-011
-20%

Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 152cm 55w DC 132B VLQTHO-011

3,840,000₫ 4,800,000₫
-20%
Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 155cm 55w DC 8047 VLQTHO-027 Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 155cm 55w DC 8047 VLQTHO-027
-20%

Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 155cm 55w DC 8047 VLQTHO-027

3,600,000₫ 4,500,000₫
-20%
Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 160cm 100w AC 63004 VLQTHO-030 Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 160cm 100w AC 63004 VLQTHO-030
-20%

Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 160cm 100w AC 63004 VLQTHO-030

3,200,000₫ 4,000,000₫
-20%
Quạt trần đèn Homesick 5 cánh màu trắng 137cm 45w DC 8106 WH VLQTHO-039-WH Quạt trần đèn Homesick 5 cánh màu trắng 137cm 45w DC 8106 WH VLQTHO-039-WH
-20%

Quạt trần đèn Homesick 5 cánh màu trắng 137cm 45w DC 8106 WH VLQTHO-039-WH

3,376,000₫ 4,220,000₫
-20%
Quạt trần đèn Homesick 5 cánh màu trắng 142cm 45w DC 8059 WH VLQTHO-038 Quạt trần đèn Homesick 5 cánh màu trắng 142cm 45w DC 8059 WH VLQTHO-038
-20%

Quạt trần đèn Homesick 5 cánh màu trắng 142cm 45w DC 8059 WH VLQTHO-038

3,640,000₫ 4,550,000₫
-20%
Quạt trần đèn Homesick 5 cánh màu vân gỗ nâu tối 137cm 45w DC 8106 MIX VLQTHO-039-MIX Quạt trần đèn Homesick 5 cánh màu vân gỗ nâu tối 137cm 45w DC 8106 MIX VLQTHO-039-MIX
-20%

Quạt trần đèn Homesick 5 cánh màu vân gỗ nâu tối 137cm 45w DC 8106 MIX VLQTHO-039-MIX

3,568,000₫ 4,460,000₫
-20%
Quạt trần đèn Hungkee 5 cánh 155cm 90w AC 52016V Quạt trần đèn Hungkee 5 cánh 155cm 90w AC 52016V
-20%

Quạt trần đèn Hungkee 5 cánh 155cm 90w AC 52016V

3,440,000₫ 4,300,000₫
-20%
Quạt trần đèn Hungkee 5 cánh 155cm 90w AC FS56 Quạt trần đèn Hungkee 5 cánh 155cm 90w AC FS56
-20%

Quạt trần đèn Hungkee 5 cánh 155cm 90w AC FS56

3,440,000₫ 4,300,000₫
-20%
Quạt trần đèn Hunter Beacon Hill 5 cánh 107cm 80w AC Quạt trần đèn Hunter Beacon Hill 5 cánh 107cm 80w AC
-15%

Quạt trần đèn Hunter Beacon Hill 5 cánh 107cm 80w AC

3,570,000₫ - 4,080,000₫ 4,200,000₫ - 4,800,000₫
-15%
Quạt trần đèn Marckeez 5 cánh 142cm 60w DC 0543 Quạt trần đèn Marckeez 5 cánh 142cm 60w DC 0543
-20%

Quạt trần đèn Marckeez 5 cánh 142cm 60w DC 0543

3,720,000₫ 4,650,000₫
-20%
Quạt trần đèn Marckeez 5 cánh 142cm 60w DC 0596 Quạt trần đèn Marckeez 5 cánh 142cm 60w DC 0596
-20%

Quạt trần đèn Marckeez 5 cánh 142cm 60w DC 0596

3,720,000₫ 4,650,000₫
-20%
Quạt trần đèn Marckeez 5 cánh 145cm 60w DC 0743 Quạt trần đèn Marckeez 5 cánh 145cm 60w DC 0743
-21%

Quạt trần đèn Marckeez 5 cánh 145cm 60w DC 0743

3,780,000₫ 4,730,000₫
-21%
Quạt trần đèn màu đen 5 cánh nhựa 132cm 45w DC 52KJYY-55 VLQTTQ-141
-20%

Quạt trần đèn màu đen 5 cánh nhựa 132cm 45w DC 52KJYY-55 VLQTTQ-141

3,040,000₫ 3,800,000₫
-20%
Quạt trần đèn màu đen 5 cánh nhựa 142cm 45w DC 56KIYY-05 VLQTTQ-147 Quạt trần đèn màu đen 5 cánh nhựa 142cm 45w DC 56KIYY-05 VLQTTQ-147
-20%

Quạt trần đèn màu đen 5 cánh nhựa 142cm 45w DC 56KIYY-05 VLQTTQ-147

2,880,000₫ 3,600,000₫
-20%
Quạt trần đèn màu đỏ 5 cánh gỗ 132cm 75w AC 2235HG-B VLQTTQ-167
-20%

Quạt trần đèn màu đỏ 5 cánh gỗ 132cm 75w AC 2235HG-B VLQTTQ-167

3,440,000₫ 4,300,000₫
-20%
Quạt trần đèn màu đồng 5 cánh gỗ 132cm 45w DC PA 515 VLQTTQ-194
-20%

Quạt trần đèn màu đồng 5 cánh gỗ 132cm 45w DC PA 515 VLQTTQ-194

3,200,000₫ 4,000,000₫
-20%
Quạt trần đèn màu đồng 5 cánh gỗ 132cm 50w DC KSP52508 VLQTTQ-202
-20%

Quạt trần đèn màu đồng 5 cánh gỗ 132cm 50w DC KSP52508 VLQTTQ-202

3,360,000₫ 4,200,000₫
-20%
Quạt trần đèn màu đồng 5 cánh gỗ 132cm 55w DC Q109 VLQTTQ-201
-20%

Quạt trần đèn màu đồng 5 cánh gỗ 132cm 55w DC Q109 VLQTTQ-201

4,000,000₫ 5,000,000₫
-20%
Quạt trần đèn màu đồng 5 cánh sắt 132cm 45w DC VLQ - 019 VLQTTQ-193
-20%

Quạt trần đèn màu đồng 5 cánh sắt 132cm 45w DC VLQ - 019 VLQTTQ-193

3,920,000₫ 4,900,000₫
-20%
Quạt trần đèn màu đồng 5 cánh sắt 132cm 45w DC VLQ - 020 VL_Q102 VLQTTQ-196
-20%

Quạt trần đèn màu đồng 5 cánh sắt 132cm 45w DC VLQ - 020 VL_Q102 VLQTTQ-196

3,960,000₫ 4,950,000₫
-20%
Quạt trần đèn màu đồng 5 cánh sắt 132cm 45w DC VLQ - 21 VLQTTQ-197
-20%

Quạt trần đèn màu đồng 5 cánh sắt 132cm 45w DC VLQ - 21 VLQTTQ-197

3,960,000₫ 4,950,000₫
-20%
Quạt trần đèn màu đồng cổ 5 cánh gỗ 107cm 65w AC T42-6501AB VLQTTQ-101
-20%

Quạt trần đèn màu đồng cổ 5 cánh gỗ 107cm 65w AC T42-6501AB VLQTTQ-101

2,560,000₫ 3,200,000₫
-20%
Quạt trần đèn màu đồng cổ 5 cánh gỗ 132cm 45w DC 1988 VLQTTQ-154
-20%

Quạt trần đèn màu đồng cổ 5 cánh gỗ 132cm 45w DC 1988 VLQTTQ-154

3,360,000₫ 4,200,000₫
-20%

Quạt trần 5 cánh có đèn là sự kết hợp giữa quạt trần truyền thống và đèn chiếu sáng, tạo nên một sản phẩm đa năng, tiện lợi. Với thiết kế hiện đại, sang trọng, quạt trần đèn không chỉ giúp làm mát mà còn trở thành món đồ trang trí nội thất ấn tượng cho không gian sống của bạn. Hãy cùng Moonlight tìm hiểu thông tin chi tiết và cách lựa chọn sản phẩm quạt trần 5 cánh có đèn chính hãng chất lượng nhé!

Thông tin chung về quạt trần đèn 5 cánh

Quạt trần 5 cánh có đèn là sự kết hợp giữa chức năng làm mát và chiếu sáng, mang đến giải pháp tối ưu cho không gian sống của bạn. Với thiết kế 5 cánh quạt cùng công nghệ hiện đại, sản phẩm này có khả năng tạo ra luồng gió liên tục và phân tán, đảm bảo làm mát nhanh chóng và hiệu quả. Đồng thời, hệ thống đèn LED tích hợp cung cấp nguồn sáng vừa đủ, tạo không gian ấm cúng và tiết kiệm năng lượng.

Về cấu trúc, quạt trần đèn 5 cánh có đèn bao gồm các bộ phận chính như động cơ, cánh quạt và chao đèn. Động cơ thường là loại động cơ DC hoặc AC, trong đó động cơ DC được ưu ái hơn nhờ khả năng tiết kiệm điện năng vượt trội. Cánh quạt được chế tác từ các vật liệu cao cấp như gỗ tự nhiên, gỗ Plywood hay nhựa ABS, đảm bảo độ bền và tính thẩm mỹ cao. Thiết kế cánh quạt được tối ưu hóa về hình dạng và kích thước để tạo luồng gió liên tục, êm ái mà không gây ra tiếng ồn khó chịu.

Chao đèn được tích hợp bóng đèn LED hiện đại, cung cấp ánh sáng vừa đủ, tạo không gian ấm cúng và thân thiện với môi trường. Nhiều mẫu quạt trần đèn còn được trang bị các tính năng thông minh như điều khiển từ xa, đảo chiều gió, hẹn giờ tắt, tăng thêm sự tiện nghi cho người sử dụng.

Ưu điểm của dòng quạt trần 5 cánh có đèn

Quạt trần 5 cánh có đèn sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội so với các loại quạt trần truyền thống hay các thiết bị làm mát khác, mang đến trải nghiệm sử dụng hiệu quả và tiện lợi:

 • Khả năng làm mát và chiếu sáng đồng thời: Với thiết kế kết hợp quạt làm mát và đèn chiếu sáng, quạt trần 5 cánh có đèn giúp tiết kiệm không gian lắp đặt và chi phí sử dụng. Bạn chỉ cần một sản phẩm duy nhất để đáp ứng cả hai nhu cầu quan trọng này.

 • Tiết kiệm điện năng vượt trội: So với các thiết bị làm mát khác như điều hòa, máy lạnh, quạt trần 5 cánh có đèn chỉ tiêu thụ công suất từ 50-70W nhưng vẫn hoạt động tối ưu. Đây là lựa chọn thân thiện với môi trường và tiết kiệm chi phí sinh hoạt hàng tháng cho gia đình.

 • Thiết kế đẹp mắt, đa dạng phong cách: Quạt trần 5 cánh có đèn hiện nay có rất nhiều mẫu mã, thiết kế đa dạng từ hiện đại cho đến cổ điển, sang trọng. Chất liệu làm vỏ quạt cũng phong phú như nhựa, gỗ, kim loại... giúp dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với từng không gian nội thất.

 • Vận hành êm ái, yên tĩnh: Nhờ sử dụng động cơ DC chất lượng cao và thiết kế cánh quạt tối ưu, quạt trần 5 cánh có đèn hoạt động rất êm ái, không gây ra tiếng ồn khó chịu, mang lại không gian yên tĩnh, dễ chịu cho người sử dụng.

 • Bền bỉ, tuổi thọ cao: Được chế tác từ vật liệu cao cấp như gỗ tự nhiên, nhựa ABS, động cơ đồng nguyên khối, quạt trần 5 cánh có đèn có tuổi thọ lên tới hàng chục năm nếu được bảo trì đúng cách. Đây là sản phẩm bền bỉ, tiết kiệm chi phí thay thế lâu dài.

 • Lắp đặt và vận hành đơn giản: Quạt trần 5 cánh có đèn khá đơn giản trong quá trình lắp đặt và sử dụng. Chỉ cần tuân thủ đúng hướng dẫn, sản phẩm có thể được lắp đặt nhanh chóng và vận hành dễ dàng.

Với nhiều ưu điểm vượt trội về khả năng làm mát, tiết kiệm điện năng, thiết kế đẹp mắt và tính năng thông minh, quạt trần đèn 5 cánh chắc chắn sẽ là lựa chọn hoàn hảo để mang đến không gian sống thoải mái, tiện nghi cho gia đình bạn trong những ngày hè oi bức

Một số thương hiệu quạt trần đèn 5 cánh được ưa chuộng

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều thương hiệu quạt trần 5 cánh có đèn khác nhau, mỗi thương hiệu đều mang đến những ưu điểm riêng về thiết kế, chất lượng và tính năng sản phẩm. Dưới đây là một số thương hiệu quạt trần đèn 5 cánh nổi bật, được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng và đánh giá cao.

Quạt trần đèn 5 cánh Luxaire

Đây là thương hiệu quạt trần nổi tiếng đến từ Trung Quốc, được biết đến với chất lượng tốt và giá thành hợp lý. Sản phẩm quạt trần 5 cánh có đèn của Luxaire sở hữu thiết kế hiện đại, sang trọng với nhiều lựa chọn về màu sắc và kiểu dáng khác nhau. Chất liệu chính được sử dụng là nhựa ABS cao cấp, đảm bảo độ bền và an toàn trong quá trình sử dụng.

Quạt trần đèn Luxaire được trang bị động cơ DC tiết kiệm điện, hoạt động êm ái, ít gây ra tiếng ồn. Bên cạnh đó, các tính năng thông minh như điều khiển từ xa, đảo chiều gió, hẹn giờ tắt mở cũng được tích hợp, mang lại trải nghiệm sử dụng tối ưu cho người dùng. Sản phẩm của Luxaire thường có chế độ bảo hành lên đến 5 năm, đảm bảo chất lượng và sự tin tưởng của khách hàng.

Quạt trần đèn 5 cánh HomeSick

HomeSick là một trong những thương hiệu quạt trần đèn đến từ Mỹ được đánh giá rất cao về chất lượng và độ bền. Sản phẩm của HomeSick nổi bật với thiết kế sang trọng, tinh tế nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và sự hài hòa với không gian nội thất. Chất liệu chính được sử dụng là gỗ tự nhiên cao cấp như gỗ sồi, gỗ gụ... kết hợp với nhựa ABS cao cấp, mang đến vẻ đẹp sang trọng và đẳng cấp.

Quạt trần 5 cánh có đèn của HomeSick được trang bị động cơ DC đồng nguyên khối, hoạt động vô cùng êm ái, bền bỉ với thời gian. Các tính năng thông minh như điều khiển từ xa, đảo chiều gió, hẹn giờ tắt mở cũng được tích hợp đầy đủ. Đặc biệt, sản phẩm của HomeSick có chế độ bảo hành lên đến 10 năm, thể hiện sự tin tưởng về chất lượng của nhà sản xuất.

Quạt trần đèn 5 cánh Mỹ Hunter

Hunter là một trong những thương hiệu quạt trần đèn đình đám nhất đến từ Mỹ, nổi tiếng với chất lượng cao cấp và thiết kế sang trọng, hiện đại. Sản phẩm quạt trần 5 cánh có đèn của Hunter được chế tác một cách tỉ mỉ, sử dụng các chất liệu cao cấp như gỗ tự nhiên, nhựa ABS cao cấp, kim loại....

Quạt trần đèn Hunter được trang bị động cơ DC đồng nguyên khối, hoạt động vô cùng êm ái, bền bỉ với thời gian sử dụng lâu dài. Các tính năng thông minh như điều khiển từ xa, đảo chiều gió, hẹn giờ tắt mở cũng được tích hợp đầy đủ, mang lại trải nghiệm sử dụng tối ưu cho người dùng. Sản phẩm của Hunter thường có chế độ bảo hành lên đến 10 năm, thể hiện sự tin tưởng về chất lượng của nhà sản xuất.

Quạt trần đèn 5 cánh Kaiyo Kukan

Kaiyo Kukan là thương hiệu quạt trần đèn đến từ Nhật Bản, nổi tiếng với chất lượng vượt trội và thiết kế tinh tế theo phong cách Nhật Bản. Sản phẩm quạt trần 5 cánh có đèn của Kaiyo Kukan được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, tiên tiến theo chuẩn Nhật, đảm bảo chất lượng cao cấp và độ bền bỉ vượt trội.

Chất liệu chính được sử dụng trong sản phẩm của Kaiyo Kukan là gỗ tự nhiên cao cấp như gỗ sồi, gỗ gụ... kết hợp với nhựa ABS cao cấp và kim loại, tạo nên vẻ đẹp sang trọng, tinh tế và đẳng cấp theo phong cách Nhật Bản. Quạt trần đèn Kaiyo Kukan được trang bị động cơ DC đồng nguyên khối, hoạt động vô cùng êm ái, bền bỉ với thời gian sử dụng lâu dài. Các tính năng thông minh như điều khiển từ xa, đảo chiều gió, hẹn giờ tắt mở cũng được tích hợp đầy đủ, mang lại trải nghiệm sử dụng tối ưu cho người dùng.

Lưu ý khi chọn mua quạt trần 5 cánh có đèn trang trí

Khi lựa chọn một chiếc quạt trần 5 cánh có đèn phù hợp, bạn cần xem xét kỹ lưỡng một số yếu tố quan trọng sau:

 • Kích thước phù hợp với diện tích không gian: Quạt quá nhỏ sẽ không đủ sức làm mát, trong khi quạt quá lớn sẽ gây cảm giác chật chội. Thông thường, với diện tích dưới 15m2 nên chọn đường kính quạt 1-1,3m, diện tích 15-25m2 chọn 1,4-1,7m, diện tích trên 25m2 nên dùng quạt đường kính 1,8m trở lên.

 • Công suất phù hợp với nhu cầu sử dụng: Công suất càng lớn thì khả năng làm mát càng cao nhưng cũng đi kèm chi phí mua và tiêu hao điện năng lớn hơn. Nên chọn công suất từ 50-70W là hợp lý cho hầu hết các không gian sống.

 

 • Chất liệu cánh quạt và động cơ bền bỉ: Ưu tiên chất liệu cánh quạt bằng nhựa ABS cao cấp, gỗ tự nhiên nguyên chất hay gỗ plywood 5 lớp gỗ để đảm bảo độ bền. Đối với động cơ, nên chọn động cơ DC đồng nguyên khối để vận hành êm ái và có tuổi thọ cao.

 • Thiết kế phù hợp phong cách nội thất: Quạt trần không chỉ làm mát mà còn là món đồ trang trí. Vì vậy, nên chọn mẫu quạt phù hợp với phong cách thiết kế hiện đại, cổ điển hay tân cổ điển của không gian.

 • Tính năng điều khiển từ xa, đảo chiều gió: Tính năng điều khiển từ xa giúp điều chỉnh quạt dễ dàng. Chức năng đảo chiều gió giúp luân chuyển không khí tốt hơn vào mùa hè và mùa đông.

 • Mức giá phù hợp với ngân sách: Quạt trần hiện nay có mức giá khá đa dạng từ bình dân đến cao cấp. Bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng để có quyết định đầu tư phù hợp, chọn mua sản phẩm chất lượng tốt.

 • Thương hiệu, chính sách bảo hành: Ưu tiên chọn mua tại các thương hiệu lớn, uy tín để được bảo hành chính hãng và hậu mãi tốt nhất.

Với những lưu ý trên, hi vọng bạn sẽ dễ dàng chọn được chiếc quạt trần 5 cánh có đèn phù hợp nhất, mang đến không gian sống thoải mái, tiện nghi cho gia đình.

Hướng dẫn lắp quạt trần đèn 5 cánh đơn giản

Việc lắp đặt quạt trần 5 cánh có đèn khá đơn giản, bạn có thể tự tay thực hiện theo các bước hướng dẫn sau:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ và vật tư

Trước tiên, bạn cần chuẩn bị sẵn sàng các dụng cụ và vật tư cần thiết. 

 • Đầy đủ dụng cụ như bộ cờ lê, tuốc nơ vít, búa nhựa, thang nhôm chắc chắn, kìm cắt, dây dọi... sẽ giúp công việc lắp đặt diễn ra thuận lợi hơn. 

 • Về vật tư, bạn cần chuẩn bị dây điện đồng trần, ống luồn dây, hộp điện âm tường, móc treo, thanh gắn quạt, công tắc điều khiển và bóng đèn LED.

Bước 2:  Xác định vị trí lắp đặt phù hợp cho quạt trần đèn 

Vị trí lý tưởng nhất là ở trung tâm căn phòng để phân phối gió đều khắp không gian. Đảm bảo khoảng cách an toàn từ quạt đến các vật cản như tường, đèn... ít nhất 30cm và tránh lắp quạt gần các vật dễ cháy hay khu vực ẩm ướt.

Bước 3: Tiến hành lắp hộp đế âm và móc treo

Khi đã xác định được vị trí, bạn sẽ tiến hành lắp đặt hộp đế âm và móc treo. Với trần cứng, hãy đục lỗ âm hộp đế vào trần và neo chặt bằng xi măng. Còn với trần thạch cao, bạn sẽ đóng đinh neo móc treo vào xà nhà chắc chắn. Đừng quên luồn dây điện dài dự phòng qua hộp đế để điều chỉnh khi cần.

Bước 4: Gắn quạt vào móc treo

Tháo nắp trên của quạt ra, lắp dây bánh răng vào thanh gắn. Kiểm tra lại, gắn chặt các đai ốc cố định quạt với thanh gắn rồi gắn lại nắp trên và lắp cánh quạt.

Bước 6: Tiền hành nối dây điện & lắp công tắc điều khiển

Tiếp theo, bạn sẽ tiến hành nối dây điện và lắp công tắc điều khiển. Luồn dây điện qua ống luồn đến hộp công tắc, nối dây theo đúng sơ đồ của nhà sản xuất. Lắp công tắc điều tốc độ, lắp mặt công tắc lên tường và cuối cùng là lắp bóng đèn LED vào chao đèn của quạt.

Bước 7: Kiểm tra hoạt động của quạt trần đèn trước khi sử dụng

Trước khi sử dụng, đừng quên kiểm tra hoạt động của quạt trần đèn bằng cách bật công tắc điện và chạy thử ở các tốc độ khác nhau. Quan sát quạt chạy có đều không, không gây rung lắc hay phát ra tiếng ồn lạ. Kiểm tra chiều quay của cánh quạt đúng theo mùa và đảm bảo đèn chiếu sáng hoạt động tốt.

Với những bước đơn giản trên, bạn đã có thể tự tay lắp đặt chiếc quạt trần đèn 5 cánh xinh xắn, mang đến không gian sống thoải mái, tiện nghi cho gia đình. 

Moonlight - Địa chỉ mua quạt trần 5 cánh có đèn chính hãng, giá rẻ

Khi nhắc đến quạt trần 5 cánh có đèn chính hãng, chất lượng cao cấp, Moonlight chính là cái tên được nhiều người nghĩ đến đầu tiên. Với hơn 15 năm hình thành và phát triển, Moonlight đã khẳng định vị thế là một trong những thương hiệu quạt trần hàng đầu tại Việt Nam.

Sản phẩm quạt trần đèn 5 cánh của Moonlight luôn đảm bảo các tiêu chí:

 • Chất lượng vượt trội: Quạt trần Moonlight được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, áp dụng các quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt để đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao nhất.

 • Thiết kế đa dạng, hiện đại: Moonlight không ngừng cập nhật và cho ra đời những mẫu quạt trần 5 cánh có đèn mới nhất, đa dạng về kiểu dáng, màu sắc để phù hợp với mọi phong cách thiết kế nội thất.

 • Vật liệu cao cấp: Các sản phẩm quạt trần 5 cánh có đèn của Moonlight được chế tác từ những vật liệu cao cấp như gỗ tự nhiên, nhựa ABS cao cấp, kim loại... đảm bảo độ bền đẹp lâu dài.

 • Động cơ hiệu suất cao: Quạt trần 5 cánh có đèn Moonlight được trang bị động cơ DC hiệu suất cao, hoạt động êm ái, tiết kiệm điện năng và có tuổi thọ lâu dài.

 • Tính năng hiện đại: Nhiều mẫu quạt trần đèn 5 cánh của Moonlight được tích hợp các tính năng hiện đại như điều khiển từ xa, đảo chiều gió, hẹn giờ tắt mở, đèn chiếu sáng LED tiết kiệm điện...

Ngoài ra, khi mua quạt trần 5 cánh có đèn tại Moonlight, khách hàng sẽ được:

 • Chính sách bảo hành tốt: Thời gian bảo hành lên đến 10 năm cho động cơ quạt, 2 năm cho cánh quạt và các phụ kiện khác. (Tuỳ hãng quạt sẽ có chính sách bảo hành khác nhau).

 • Lắp đặt chuyên nghiệp: Đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề sẽ hỗ trợ lắp đặt quạt trần đèn một cách chuyên nghiệp, đảm bảo an toàn và hiệu quả hoạt động tối ưu.

 • Dịch vụ hậu mãi chu đáo: Moonlight luôn sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng trong quá trình sử dụng.

Với những ưu điểm vượt trội về chất lượng, thiết kế và dịch vụ, quạt trần đèn 5 cánh Moonlight chắc chắn sẽ là lựa chọn hoàn hảo để mang đến không gian sống thoải mái, tiện nghi cho gia đình bạn. 

Hy vọng qua những thông tin chi tiết trên giúp bạn lựa chọn được chiếc quạt trần 5 cánh có đèn cho không gian sống của mình. Hãy liên hệ với Moonlight ngay hôm nay để được tư vấn và chọn mua sản phẩm phù hợp nhất!

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIE-LIGHT

SẢN PHẨM ĐÃ XEM