DANH MỤC SẢN PHẨM

Quạt trần Mr.Vu

Quạt trần đèn Mr.Vu EMPIRE 3 cánh 56cm DC Quạt trần đèn Mr.Vu EMPIRE 3 cánh 56cm DC
-11%

Quạt trần đèn Mr.Vu EMPIRE 3 cánh 56cm DC

60,170,000₫ 66,860,000₫
-11%
Quạt trần đèn Mr.Vu TESLA 3 cánh 76cm Quạt trần đèn Mr.Vu TESLA 3 cánh 76cm
-11%

Quạt trần đèn Mr.Vu TESLA 3 cánh 76cm

33,170,000₫ 36,860,000₫
-11%
Quạt trần Mr.Vu QUEEN 3 cánh 64cm DC Quạt trần Mr.Vu QUEEN 3 cánh 64cm DC
-11%

Quạt trần Mr.Vu QUEEN 3 cánh 64cm DC

29,570,000₫ 32,860,000₫
-11%
Quạt trần Mr.Vu XTREME 6 cánh 3m05 95W DC Quạt trần Mr.Vu XTREME 6 cánh 3m05 95W DC
-11%

Quạt trần Mr.Vu XTREME 6 cánh 3m05 95W DC

19,670,000₫ - 26,870,000₫ 21,860,000₫ - 29,860,000₫
-11%
Quạt trần Mr.Vu STORM 5 cánh 3m05 157W DC Quạt trần Mr.Vu STORM 5 cánh 3m05 157W DC
-11%

Quạt trần Mr.Vu STORM 5 cánh 3m05 157W DC

26,870,000₫ 29,860,000₫
-11%
Quạt trần đèn Mr.Vu CANDELA 3 cánh 76cm Quạt trần đèn Mr.Vu CANDELA 3 cánh 76cm
-11%

Quạt trần đèn Mr.Vu CANDELA 3 cánh 76cm

26,870,000₫ 29,860,000₫
-11%
Quạt trần đèn Mr.Vu UNIQUE 3 cánh 56cm DC Quạt trần đèn Mr.Vu UNIQUE 3 cánh 56cm DC
-11%

Quạt trần đèn Mr.Vu UNIQUE 3 cánh 56cm DC

25,970,000₫ 28,860,000₫
-11%
Quạt trần đèn Mr.Vu SWISH 3 cánh 1m2 30W DC Quạt trần đèn Mr.Vu SWISH 3 cánh 1m2 30W DC
-11%

Quạt trần đèn Mr.Vu SWISH 3 cánh 1m2 30W DC

23,270,000₫ 25,860,000₫
-11%
Quạt trần Mr.Vu TIMMIX 3 cánh 1m82 45W DC Quạt trần Mr.Vu TIMMIX 3 cánh 1m82 45W DC
-11%

Quạt trần Mr.Vu TIMMIX 3 cánh 1m82 45W DC

17,870,000₫ 19,860,000₫
-11%
Quạt trần đèn Mr.Vu NESTRO 4 cánh 1m17 49W DC Quạt trần đèn Mr.Vu NESTRO 4 cánh 1m17 49W DC
-11%

Quạt trần đèn Mr.Vu NESTRO 4 cánh 1m17 49W DC

15,170,000₫ 16,860,000₫
-11%
Quạt trần đèn thu cánh Mr.Vu BELLE 5 cánh 1m42 120W AC Quạt trần đèn thu cánh Mr.Vu BELLE 5 cánh 1m42 120W AC
-11%

Quạt trần đèn thu cánh Mr.Vu BELLE 5 cánh 1m42 120W AC

15,170,000₫ 16,860,000₫
-11%
Quạt trần Mr.Vu INDUSTRIAL 6 cánh 2m54 65W DC Quạt trần Mr.Vu INDUSTRIAL 6 cánh 2m54 65W DC
-11%

Quạt trần Mr.Vu INDUSTRIAL 6 cánh 2m54 65W DC

14,270,000₫ 15,860,000₫
-11%
Quạt trần đèn Mr.Vu SOLE 5 cánh 1m17 90W AC Quạt trần đèn Mr.Vu SOLE 5 cánh 1m17 90W AC
-11%

Quạt trần đèn Mr.Vu SOLE 5 cánh 1m17 90W AC

13,370,000₫ 14,860,000₫
-11%
Quạt trần đèn Mr.Vu MELA LED 4 cánh 1m11 65W AC Quạt trần đèn Mr.Vu MELA LED 4 cánh 1m11 65W AC
-11%

Quạt trần đèn Mr.Vu MELA LED 4 cánh 1m11 65W AC

13,370,000₫ 14,860,000₫
-11%
Quạt trần đèn Mr.Vu FIORE 8 cánh 1m08 59W AC Quạt trần đèn Mr.Vu FIORE 8 cánh 1m08 59W AC
-11%

Quạt trần đèn Mr.Vu FIORE 8 cánh 1m08 59W AC

13,370,000₫ 14,860,000₫
-11%
Quạt trần đèn Mr.Vu MELODY 3 cánh 1m42 30W DC Quạt trần đèn Mr.Vu MELODY 3 cánh 1m42 30W DC
-11%

Quạt trần đèn Mr.Vu MELODY 3 cánh 1m42 30W DC

10,670,000₫ 11,860,000₫
-11%
Quạt trần Mr.Vu EAGLE 3 cánh 1m52 30W DC Quạt trần Mr.Vu EAGLE 3 cánh 1m52 30W DC
-11%

Quạt trần Mr.Vu EAGLE 3 cánh 1m52 30W DC

8,090,000₫ - 10,520,000₫ 8,990,000₫ - 11,690,000₫
-11%
Quạt trần Mr.Vu URAGANO 5 cánh 1m38 Quạt trần Mr.Vu URAGANO 5 cánh 1m38
-11%

Quạt trần Mr.Vu URAGANO 5 cánh 1m38

9,880,000₫ 10,980,000₫
-11%
Quạt trần Mr.Vu VISION 5 cánh 1m42 43W DC Quạt trần Mr.Vu VISION 5 cánh 1m42 43W DC
-11%

Quạt trần Mr.Vu VISION 5 cánh 1m42 43W DC

9,770,000₫ 10,860,000₫
-11%
Quạt trần Mr.Vu PALM 4 cánh 1m32 44W DC Quạt trần Mr.Vu PALM 4 cánh 1m32 44W DC
-11%

Quạt trần Mr.Vu PALM 4 cánh 1m32 44W DC

9,770,000₫ 10,860,000₫
-11%
Quạt trần Mr.Vu CANDY 5 cánh 1m32 43W DC Quạt trần Mr.Vu CANDY 5 cánh 1m32 43W DC
-11%

Quạt trần Mr.Vu CANDY 5 cánh 1m32 43W DC

9,770,000₫ 10,860,000₫
-11%
Quạt trần Mr.Vu ORIGINAL 5 cánh 1m32 DC Quạt trần Mr.Vu ORIGINAL 5 cánh 1m32 DC
-11%

Quạt trần Mr.Vu ORIGINAL 5 cánh 1m32 DC

6,290,000₫ - 7,650,000₫ 6,990,000₫ - 8,500,000₫
-11%
Quạt trần Mr.Vu LOTUS 5 cánh 1m42 45W DC Quạt trần Mr.Vu LOTUS 5 cánh 1m42 45W DC
-10%

Quạt trần Mr.Vu LOTUS 5 cánh 1m42 45W DC

6,291,000₫ - 7,191,000₫ 6,990,000₫ - 7,990,000₫
-10%
Quạt trần đèn Mr.Vu STUDIO 3 cánh 1m12 40W DC Quạt trần đèn Mr.Vu STUDIO 3 cánh 1m12 40W DC
-11%

Quạt trần đèn Mr.Vu STUDIO 3 cánh 1m12 40W DC

7,190,000₫ 7,990,000₫
-11%
Quạt trần đèn Mr.Vu SKY 3 cánh 1m37 24W DC Quạt trần đèn Mr.Vu SKY 3 cánh 1m37 24W DC
-11%

Quạt trần đèn Mr.Vu SKY 3 cánh 1m37 24W DC

6,290,000₫ - 7,190,000₫ 6,990,000₫ - 7,990,000₫
-11%
Quạt trần đèn Mr.Vu MOZA 3 cánh 1m12 33W DC Quạt trần đèn Mr.Vu MOZA 3 cánh 1m12 33W DC
-11%

Quạt trần đèn Mr.Vu MOZA 3 cánh 1m12 33W DC

7,190,000₫ 7,990,000₫
-11%
Quạt trần Mr.Vu HERO 5 cánh 1m42 50W DC Quạt trần Mr.Vu HERO 5 cánh 1m42 50W DC
-11%

Quạt trần Mr.Vu HERO 5 cánh 1m42 50W DC

6,290,000₫ - 7,190,000₫ 6,990,000₫ - 7,990,000₫
-11%
Quạt trần đèn Mr.Vu AKOVA 3 cánh 1m32 80W AC Quạt trần đèn Mr.Vu AKOVA 3 cánh 1m32 80W AC
-11%

Quạt trần đèn Mr.Vu AKOVA 3 cánh 1m32 80W AC

5,390,000₫ - 6,290,000₫ 5,990,000₫ - 6,990,000₫
-11%
Quạt trần đèn Mr.Vu DAISY 5 cánh 1m32 30W DC Quạt trần đèn Mr.Vu DAISY 5 cánh 1m32 30W DC
-11%

Quạt trần đèn Mr.Vu DAISY 5 cánh 1m32 30W DC

6,290,000₫ 6,990,000₫
-11%
Quạt trần Mr.Vu SLICE 3 cánh 1m42 35W DC Quạt trần Mr.Vu SLICE 3 cánh 1m42 35W DC
-11%

Quạt trần Mr.Vu SLICE 3 cánh 1m42 35W DC

6,190,000₫ 6,880,000₫
-11%
Quạt trần Mr.Vu CASA 5 cánh 1m32 66W AC Quạt trần Mr.Vu CASA 5 cánh 1m32 66W AC
-11%

Quạt trần Mr.Vu CASA 5 cánh 1m32 66W AC

6,190,000₫ 6,880,000₫
-11%
Quạt trần đèn Mr.Vu DELUX 5 cánh 1m32 80W AC Quạt trần đèn Mr.Vu DELUX 5 cánh 1m32 80W AC
-11%

Quạt trần đèn Mr.Vu DELUX 5 cánh 1m32 80W AC

5,930,000₫ 6,590,000₫
-11%
Quạt trần Mr.Vu STRONG 5 cánh 1m42 40W DC Quạt trần Mr.Vu STRONG 5 cánh 1m42 40W DC
-11%

Quạt trần Mr.Vu STRONG 5 cánh 1m42 40W DC

5,920,000₫ 6,580,000₫
-11%
Quạt trần Mr.Vu TROPIKA 5 cánh 1m32 90W AC Quạt trần Mr.Vu TROPIKA 5 cánh 1m32 90W AC
-11%

Quạt trần Mr.Vu TROPIKA 5 cánh 1m32 90W AC

5,390,000₫ 5,990,000₫
-11%
Quạt trần Mr.Vu SEABIRD 3 cánh 1m1 35W DC Quạt trần Mr.Vu SEABIRD 3 cánh 1m1 35W DC
-11%

Quạt trần Mr.Vu SEABIRD 3 cánh 1m1 35W DC

5,390,000₫ 5,990,000₫
-11%
Quạt trần đèn Mr.Vu HALO 5 cánh 1m42 38W DC Quạt trần đèn Mr.Vu HALO 5 cánh 1m42 38W DC
-16%

Quạt trần đèn Mr.Vu HALO 5 cánh 1m42 38W DC

4,500,000₫ - 5,090,000₫ 5,290,000₫ - 5,990,000₫
-16%
Quạt trần Mr.Vu KOTO 3 cánh 1m32 40W DC Quạt trần Mr.Vu KOTO 3 cánh 1m32 40W DC
-16%

Quạt trần Mr.Vu KOTO 3 cánh 1m32 40W DC

4,750,000₫ 5,590,000₫
-16%
Quạt cây Mr.Vu WINDY 3 cánh 40cm 50W
-11%

Quạt cây Mr.Vu WINDY 3 cánh 40cm 50W

4,390,000₫ 4,880,000₫
-11%
Quạt cây Mr.Vu MEMORY 5 cánh 40cm 50W
-11%

Quạt cây Mr.Vu MEMORY 5 cánh 40cm 50W

4,390,000₫ 4,880,000₫
-11%
Quạt trần Mr.Vu VIVI 3 cánh 21cm 13W DC Quạt trần Mr.Vu VIVI 3 cánh 21cm 13W DC
-11%

Quạt trần Mr.Vu VIVI 3 cánh 21cm 13W DC

3,950,000₫ 4,390,000₫
-11%
Quạt trần Mr.Vu SA-398 3 cánh 20cm 45W AC
-11%

Quạt trần Mr.Vu SA-398 3 cánh 20cm 45W AC

3,580,000₫ 3,980,000₫
-11%
Quạt bàn Mr.Vu MEMORY 5 cánh 30cm 35W
-11%

Quạt bàn Mr.Vu MEMORY 5 cánh 30cm 35W

3,490,000₫ 3,880,000₫
-11%

Quạt trần Mr.Vũ sản xuất ở đâu?

Mr.Vũ là thương hiệu quạt trần của Việt Nam. 100% các sản phẩm quạt trần của Mr.Vũ do những người Việt – thực hiện thiết kế. Từ những bông cúc họa mi giản dị tới đài sen cao sang, những tinh hoa nghệ thuật của Việt Nam đã được đội ngũ thiết kế của Mr.Vũ đưa vào sản phẩm. Để những Mr.Vũ Daisy hay Lotus mang trong mình linh hồn thuần Việt. Với những thiết kế đặc biệt đó, kết hợp với công nghệ sản xuất động cơ trứ danh của Đài Loan, Mr.Vũ đã, đang và sẽ luôn mang tới cho khách hàng những sản phẩm chất lượng nhất, đẳng cấp nhất và đương nhiên là độc đáo nhất.

Quạt trần Mr.Vũ có chất lượng như nào, có đảm bảo không?

Không như phần đa các sản phẩm quạt trần có mặt trên thị trường, các sản phẩm của Mr.Vũ đều được sản xuất ở Đài Loan, có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn của Đài Loan – một trong những nơi sản xuất động cơ và chế tạo vật liệu hàng đầu tại Châu Á. Lần đầu tiên tại Việt Nam, khách hàng được sử dụng những sản phẩm được sản xuất từ các chất liệu tốt nhất:

  • Vỏ động cơ Aluminum siêu nhẹ, siêu dẫn nhiệt, chống 99,99% hiện tượng han gỉ.
  • Gỗ Balsa nhập khẩu nguyên liệu từ châu âu chống ẩm, chống cong vênh, siêu nhẹ.
  • Nhựa ABS, là nguyên liệu nhựa được phép sử dụng làm đồ chơi trẻ em, đồ gia dụng sử dụng đựng thực phẩm. Đảm bảo 100% an toàn với người sử dụng và môi trường sống của con người theo khuyến cáo của WHO

Ngoài ra, 100% các sản phẩm của Mr.Vũ mặc dù đã được xuất xưởng theo tiêu chuẩn quốc tế của Đài Loan, nhưng trước khi đưa vào thị trường đều đảm bảo vượt qua các bài kiểm tra của Cục tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam để đảm bảo về độ an toàn, khả năng tiết kiệm điện.

Như vậy, khi sử dụng sản phẩm quạt trần trang trí Mr.Vũ, khách hàng hoàn toàn yên tâm về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm, các tiêu chuẩn lưu hành sản phẩm tại Việt Nam. Chưa kể, với chính sách bảo hành lên tới 10 năm, khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng của quạt trần Mr.Vũ.

Mua quạt trần trang trí Mr.Vũ ở đâu?

Duy nhất Mr.Vũ là thương hiệu quạt trần trang trí tại Việt Nam có hệ thống showroom và đại lý trải dài trên toàn quốc. Với 8 showroom theo tiêu chuẩn Luxury tại các thành phố lớn và hàng trăm đại lý phân phối và bán lẻ chính hãng trên toàn quốc, khách hàng hoàn toàn dễ dàng trong việc mua sản phẩm dù đang ở bất cứ đâu tại Việt Nam.

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIE-LIGHT
SHOWROOM QUẠT - ĐÈN VIE-LIGHT
ĐC: 60 Võ Chí Công, P. Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: 024 666 356 87 / 096607 8585 / 0934654986

Dịch vụ sau bán hàng của Mr.Vũ như nào?

Ứng dụng tiêu chuẩn quản lý doanh nghiệp và vận hành theo công nghệ 4.0, lần đầu tiêu ở Việt Nam, khách hàng có thể thực hiện tra cứu, mua hàng, hẹn lịch lắp đặt, sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng 100% bằng hình thức online trên hệ thống website và ứng dụng cho điện thoại thông minh. Với ứng dụng Mr.Vu – Fan trên Google Play cho điện thoại Android và Apple Store cho điện thoại iphone, khách hàng dễ dàng trong việc tích điểm, sử dụng các dịch vụ sau bán hàng. Điều này duy nhất ở Mr.Vũ mới có.

Ngoài ra, chúng tôi còn có đội ngũ kỹ thuật viên, chuyên viên lành nghề. Sẵn sàng cung cấp cho khách hàng những dịch vụ hàng đầu mà chỉ có ở Mr.Vũ mới có: Bảo trì miễn phí sau bán hàng, Gói SPA cao cấp, chương trình khách hàng thân thiết.

Mua quạt trần Mr.Vũ, khách hàng không chỉ:

  • Được mua sản phẩm tốt
  • Được chọn sản phẩm đẹp
  • Được hưởng dịch vụ đỉnh cao

Mà còn:

  • Trở thành người được phục vụ
  • Được an tâm tận hưởng gió
  • Được sống với đúng đẳng cấp của mình.

SẢN PHẨM ĐÃ XEM