DANH MỤC SẢN PHẨM

Đèn chùm pha lê

Đèn chùm pha lê 10+5 tay chao vải 15E14 VLCHPL-003-AA Đèn chùm pha lê 10+5 tay chao vải 15E14 VLCHPL-003-AA
-15%

Đèn chùm pha lê 10+5 tay chao vải 15E14 VLCHPL-003-AA

9,520,000₫ 11,200,000₫
-15%
Đèn chùm pha lê 12+6 tay chao thủy tinh E14 VLCHPL-002
-15%

Đèn chùm pha lê 12+6 tay chao thủy tinh E14 VLCHPL-002

15,300,000₫ 18,000,000₫
-15%
Đèn chùm pha lê 12+6 tay chao vải 18E14 VLCHPL-003-AB
-15%

Đèn chùm pha lê 12+6 tay chao vải 18E14 VLCHPL-003-AB

12,920,000₫ 15,200,000₫
-15%
Đèn chùm pha lê 12+6 tay chao vải 18E14 VLCHPL-135 Đèn chùm pha lê 12+6 tay chao vải 18E14 VLCHPL-135
-15%

Đèn chùm pha lê 12+6 tay chao vải 18E14 VLCHPL-135

12,325,000₫ 14,500,000₫
-15%
Đèn chùm pha lê 15 tay 15E14 81181-15 VLCHPL-006
-15%

Đèn chùm pha lê 15 tay 15E14 81181-15 VLCHPL-006

4,675,000₫ 5,500,000₫
-15%
Đèn chùm pha lê 24 tay; thân+chao thủy tinh; thả pha lê K9; mạ khoang xanh; KT: D1200*1000 VLCHPL-019
-15%

Đèn chùm pha lê 24 tay; thân+chao thủy tinh; thả pha lê K9; mạ khoang xanh; KT: D1200*1000 VLCHPL-019

32,300,000₫ 38,000,000₫
-15%
Đèn chùm pha lê 6 bóng VLCHPL-009
-15%

Đèn chùm pha lê 6 bóng VLCHPL-009

6,970,000₫ 8,200,000₫
-15%
Đèn chùm pha lê 9314/18 D1000*H1000 18E14 VLCHPL-004-AB Đèn chùm pha lê 9314/18 D1000*H1000 18E14 VLCHPL-004-AB
-15%

Đèn chùm pha lê 9314/18 D1000*H1000 18E14 VLCHPL-004-AB

12,240,000₫ 14,400,000₫
-15%

Đèn chùm pha lê cao cấp chao vải 15E14 D850*H1000 VLCHPL-010-15

Liên hệ
Đèn chùm pha lê cao cấp chao vải 6E14 D650*H800 VLCHPL-010-6 Đèn chùm pha lê cao cấp chao vải 6E14 D650*H800 VLCHPL-010-6
-15%

Đèn chùm pha lê cao cấp chao vải 6E14 D650*H800 VLCHPL-010-6

7,480,000₫ 8,800,000₫
-15%
Đèn chùm pha lê cao cấp chao vải 8E14 D750*H800 VLCHPL-010-8 Đèn chùm pha lê cao cấp chao vải 8E14 D750*H800 VLCHPL-010-8
-15%

Đèn chùm pha lê cao cấp chao vải 8E14 D750*H800 VLCHPL-010-8

8,330,000₫ 9,800,000₫
-15%

Đèn chùm pha lê cao cấp tay nến (12+12+6+6)36E14 D1300*1500 VLCHPL-005-36

Liên hệ

Đèn chùm pha lê cao cấp tay nến (16+8+8)32E14 D1350*1550 VLCHPL-005-32

Liên hệ

Đèn chùm pha lê cao cấp tay nến 10E14 D850*820 VLCHPL-005-10

Liên hệ

Đèn chùm pha lê cao cấp tay nến 12E14 D850*950 VLCHPL-005-12

Liên hệ

Đèn chùm pha lê cao cấp tay nến 16E14 D900*970 VLCHPL-005-16

Liên hệ

Đèn chùm pha lê cao cấp tay nến 18E14 D1000*970 VLCHPL-005-18

Liên hệ

Đèn chùm pha lê cao cấp tay nến 20E14 D1000*970 VLCHPL-005-20

Liên hệ

Đèn chùm pha lê cao cấp tay nến 24E14 D1200*1270 VLCHPL-005-24

Liên hệ
Đèn chùm pha lê cao cấp tay nến E14*10+5 KT900*970 VLCHPL-005-15 Đèn chùm pha lê cao cấp tay nến E14*10+5 KT900*970 VLCHPL-005-15
-15%

Đèn chùm pha lê cao cấp tay nến E14*10+5 KT900*970 VLCHPL-005-15

12,240,000₫ 14,400,000₫
-15%
Đèn chùm pha lê D600 VLCHPL-134
-15%

Đèn chùm pha lê D600 VLCHPL-134

6,120,000₫ 7,200,000₫
-15%
Đèn chùm pha lê hoàng kim 15 tay 304/15 (nến) VLCHPL-015 (bộ) Đèn chùm pha lê hoàng kim 15 tay 304/15 (nến) VLCHPL-015 (bộ)
-15%

Đèn chùm pha lê hoàng kim 15 tay 304/15 (nến) VLCHPL-015 (bộ)

8,075,000₫ 9,500,000₫
-15%
Đèn chùm pha lê hoàng kim 8 tay (nến) VLCHPL-015 (bộ) Đèn chùm pha lê hoàng kim 8 tay (nến) VLCHPL-015 (bộ)
-15%

Đèn chùm pha lê hoàng kim 8 tay (nến) VLCHPL-015 (bộ)

6,587,500₫ 7,750,000₫
-15%
Đèn chùm pha lê K9, thân hợp kim cao cấp 2000*3000 ( 75 bóng E14) VLCHPL-017 Đèn chùm pha lê K9, thân hợp kim cao cấp 2000*3000 ( 75 bóng E14) VLCHPL-017
-15%

Đèn chùm pha lê K9, thân hợp kim cao cấp 2000*3000 ( 75 bóng E14) VLCHPL-017

140,250,000₫ 165,000,000₫
-15%
Đèn chùm pha lê tay nến 8 tay 81181/8 VLCHPL-011 Đèn chùm pha lê tay nến 8 tay 81181/8 VLCHPL-011
-15%

Đèn chùm pha lê tay nến 8 tay 81181/8 VLCHPL-011

8,670,000₫ 10,200,000₫
-15%
Đèn chùm pha lê thân đồng K9 2000*3000 ( 75 bóng E14) VLCHPL-018 Đèn chùm pha lê thân đồng K9 2000*3000 ( 75 bóng E14) VLCHPL-018
-15%

Đèn chùm pha lê thân đồng K9 2000*3000 ( 75 bóng E14) VLCHPL-018

233,750,000₫ 275,000,000₫
-15%
Đèn chùm pha lê VLCHPL-014 Đèn chùm pha lê VLCHPL-014
-15%

Đèn chùm pha lê VLCHPL-014

11,900,000₫ 14,000,000₫
-15%

Đèn chùm pha lê VLCHPL-020

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-021

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-022

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-023

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-024

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-025

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-026

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-027

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-028

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-029

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-030

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-031

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-032

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-033

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-034

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-035

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-036

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-037

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-038

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-039

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-040

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-041

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-042

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-043

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-044

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-045

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-046

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-047

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-048

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-049

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-050

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-051

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-052

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-053

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-054

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-055

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-056

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-057

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-058

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-059

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-060

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-061

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-062

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-063

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-064

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-065

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-066

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-067

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-068

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-069

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-070

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-071

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-072

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-073

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-074

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-075

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-076

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-077

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-078

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-079

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-080

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-081

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-082

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-083

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-084

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-085

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-086

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-087

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-088

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-089

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-090

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-091

Liên hệ

Đèn chùm pha lê VLCHPL-092

Liên hệ

1. Giới thiệu về đèn chùm pha lê

Đèn chùm pha lê là một biểu tượng của sự sang trọng và đẳng cấp trong không gian sống và làm việc. Với sự lấp lánh và tinh tế của pha lê, đèn chùm pha lê không chỉ tạo điểm nhấn độc đáo mà còn mang đến ánh sáng vượt trội và không gian thẩm mỹ tinh tế. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về đèn chùm pha lê, những ưu điểm của nó, lưu ý khi chọn mua, cách vệ sinh và bảo quản, cùng lý do tại sao bạn nên mua đèn chùm pha lê tại Moonlight - nơi cam kết chất lượng và dịch vụ tốt.

1.1 Khái niệm và đặc điểm của đèn chùm pha lê

Đèn chùm pha lê là một loại đèn trang trí được chế tác từ chất liệu pha lê cao cấp. Chúng có thiết kế độc đáo với các tầng pha lê lấp lánh và tạo ra hiệu ứng ánh sáng đặc biệt. Đèn chùm pha lê mang đến vẻ đẹp sang trọng và tinh tế cho không gian.

1.2 Phân biệt giữa đèn chùm pha lê và đèn chùm thủy tinh

Trước hết, chúng ta cần phân biệt rõ ràng các thuật ngữ và đưa ra các định nghĩa chính xác. Chúng ta không thể nhầm lẫn thủy tinh pha lê được tạo ra nhân tạo với pha lê tự nhiên. Pha lê tự nhiên gần như chỉ được sử dụng làm đồ trang sức mà không được sử dụng cho đèn chùm và đồ trang trí. 

Tỷ lệ phần trăm Oxít chì ở mỗi khu vực không đồng nhất. Tại Châu Âu, người ta chia ra những quy tắc để xác định chất lượng của pha lê. Cụ thể như sau:

 • Nếu hàm lượng chì nhỏ hơn 4% thì đó gọi là thủy tinh. 
 • Với giá trị PbO trên 10%, người ta dùng thuật ngữ thủy tinh pha lê để gọi tên chúng. 
 • Trên 24%, chất liệu này gọi là pha lê và 
 • Trên 30% là pha lê cao cấp. 

Tại Châu Âu, các loại pha lê chất lượng cao được sử dụng phổ biến nhất chứa 24 – 30% PbO. Trong khi đó tại Mỹ, định nghĩa về thủy tinh pha lê đơn giản hơn nhiều. Loại chất liệu thủy tinh có chứa PbO chỉ 1% đã gọi là pha lê.

Trên thực tế, phân biệt hai loại đèn này không quá khó, chỉ cần dựa vào trọng lượng, âm thanh và màu sắc. 

Dựa vào màu sắc:  Thủy tinh thường có màu sắc đa dạng hoặc xanh lục do các thành phần như oxit sắt có trong chất liệu. Trong khi đó, pha lê luôn mang lại vẻ đẹp trong suốt tuyệt đẹp. Nhờ kỹ năng chế tác tinh xảo, các nghệ nhân có thể tạo ra những sản phẩm nội thất pha lê với khả năng phản chiếu ánh sáng tuyệt vời.

Dựa vào khối lượng: Pha lê có chứa chì oxit là một thành phần đặc biệt trong cấu tạo của nó. Điều này làm cho pha lê có trọng lượng cao hơn nhiều so với thủy tinh thông thường. Chì có nguyên tử khối là 207 lớn hơn nhiều lần so với thủy tinh, nên khi cầm một miếng pha lê và một miếng thủy tinh, ta có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt. 

Dựa vào âm thanh: Pha lê có cấu trúc phân tử đặc thù, nên khi chạm vào nó sẽ phát ra âm thanh vang vọng và trong suốt. Thủy tinh thì khác, âm thanh của nó khi chạm vào sẽ ngắn ngủi và mờ nhạt, rất dễ phân biệt.

2.  Ưu điểm của đèn chùm pha lê

Đèn chùm pha lê là một loại đèn trang trí sang trọng và đẹp mắt, thường được sử dụng trong các không gian nội thất cao cấp như khách sạn, nhà hàng, biệt thự, cung điện... Đèn chùm pha lê có 3 ưu điểm chính sau:

- Tạo ra ánh sáng lung linh và lấp lánh, tăng thêm vẻ đẹp và sang trọng cho không gian. Ánh sáng của đèn chùm pha lê được phản xạ qua các mảnh pha lê, tạo ra những hiệu ứng ánh sáng đa sắc màu, mang lại cảm giác ấm áp và lãng mạn.

- Thể hiện sự tinh tế và đẳng cấp của chủ nhân. Đèn chùm pha lê là một loại đèn trang trí có giá trị cao, không phải ai cũng có thể sở hữu. Việc lựa chọn đèn chùm pha lê cho không gian nội thất cho thấy sự tinh tế và đẳng cấp của chủ nhân, cũng như khẳng định vị thế xã hội của họ.

- Tạo điểm nhấn cho không gian nội thất. Đèn chùm pha lê có thiết kế đa dạng và phong phú, từ cổ điển đến hiện đại, từ đơn giản đến phức tạp, từ nhỏ đến lớn... Đèn chùm pha lê có thể tạo ra điểm nhấn cho không gian nội thất, thu hút ánh nhìn và tạo ấn tượng mạnh mẽ cho người xem.

2.1 Đèn chùm pha lê được đánh giá cao về độ bền.

Đèn chùm pha lê được chế tác thủ công và trải qua quy trình kiểm tra kỹ lưỡng. Sự tỉ mỉ và cẩn thận trong quá trình sản xuất đảm bảo rằng những sản phẩm này có chất lượng tốt nhất cho khách hàng. Với quá trình gia công đặc biệt, đèn chùm pha lê có khả năng hoạt động lâu dài mà không gặp sự cố.

2.2 Tạo điểm nhấn cho không gian nội thất

Đèn chùm trang trí cao cấp kết hợp chất liệu pha lê và các chất liệu kim loại như thủy tinh, đồng thau và niken, cùng ánh sáng lấp lánh từ bóng đèn LED. Với kiểu dáng tinh tế và mức giá phải chăng, những chiếc đèn này sẽ nâng tầm giá trị không gian trong ngôi nhà của bạn. Chúng giúp thể hiện đẳng cấp của chủ nhân mà không cần cầu kỳ hay phô trương bằng từ ngữ hoặc lời nói hoa mỹ.

2.3 Tăng tính thẩm mỹ cho không gian sống và làm việc

Đèn chùm pha lê là một loại đèn trang trí đẹp mắt và sang trọng, có thể tăng tính thẩm mỹ cho không gian sống và làm việc của bạn. Đây là sản phẩm có khả năng sắc tán ánh sáng vượt trội so với các loại đèn thủy tinh thông thường.

Khi ánh đèn chiếu qua các hạt pha lê, chúng sẽ tạo ra những tia sáng nhỏ li ti, lung linh và đa sắc. Đặc biệt, đèn pha lê cao cấp có thể hiển thị được những cầu vồng trong suốt và huyền ảo. Ánh sáng của đèn chùm pha lê cũng có thể điều chỉnh được màu sắc và độ sáng theo ý muốn, giúp tạo ra những không gian khác nhau với các cảm xúc khác nhau.

Sử dụng đèn pha lê cao cấp là cách tuyệt vời để nâng tầm không gian sống của bạn. Một chiếc đèn chùm pha lê sẽ mang lại cho căn phòng một vẻ đẹp sang trọng, hiện đại và thẩm mỹ.

2.4 Đèn chùm pha lê mang lại phong thuỷ tốt cho ngôi nhà của bạn

Để tăng cường vận may cho ngôi nhà, bạn có thể lựa chọn đèn chùm pha lê làm điểm nhấn cho không gian. Đèn chùm pha lê không chỉ tạo ra ánh sáng trong veo, mà còn hút khí quý vào bên trong. 

Ánh sáng của đèn chùm pha lê cũng có tác dụng khuếch tán năng lượng tích cực, giúp cho không gian sống trở nên ấm áp và hạnh phúc hơn. Bạn sẽ cảm thấy thoải mái, vui vẻ và yên bình khi ở trong ngôi nhà có đèn chùm pha lê, bởi nó giúp xua tan những âu lo, phiền muộn và tà khí.

3. Những lưu ý khi chọn mua đèn chùm pha lê

Đèn chùm pha lê là một trong những loại đèn trang trí cao cấp, mang lại vẻ đẹp sang trọng và lộng lẫy cho không gian nội thất. Tuy nhiên, không phải sản phẩm nào cũng đảm bảo chất lượng và kiểu dáng đẹp mắt. Khi chọn mua đèn chùm pha lê, bạn cần chú ý đến các yếu tố sau:

3.1 Chất lượng và kiểu dáng của đèn

Chất lượng pha lê: Pha lê là loại vật liệu có độ bền cao, khó bị ố vàng hay bong tróc. Tuy nhiên, trên thị trường có nhiều loại pha lê giả, kém chất lượng, dễ bị vỡ hay mờ màu. Bạn nên chọn những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, có tem nhãn và chứng nhận của nhà sản xuất uy tín.

Kiểu dáng đèn: Đèn chùm pha lê có nhiều kiểu dáng khác nhau, từ cổ điển đến hiện đại, từ đơn giản đến phức tạp. Bạn nên chọn kiểu dáng đèn phù hợp với phong cách thiết kế và sở thích cá nhân của bạn. Ngoài ra, bạn cũng cần xem xét kích thước và hình dạng của đèn để không gian sử dụng không bị quá rộng hay quá chật.

3.2 Phù hợp với không gian sử dụng

Đèn chùm pha lê là loại đèn trang trí thích hợp cho những không gian sang trọng và quý phái, như phòng khách, phòng ăn, sảnh tiệc hay hội trường. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý đến các yếu tố sau khi sử dụng đèn chùm pha lê:

- Chiều cao của không gian: Đèn chùm pha lê thường có chiều cao khá lớn, do đó bạn cần đảm bảo không gian sử dụng có chiều cao tối thiểu là 2,7 mét để đèn không bị va vào người hay vật dụng.

- Cường độ ánh sáng: Đèn chùm pha lê có thể tạo ra ánh sáng rực rỡ hay ấm áp tùy theo loại bóng đèn và màu sắc của pha lê. Bạn nên chọn loại bóng đèn tiết kiệm điện và có ánh sáng vừa phải để không gây chói mắt hay nóng nực.

- Màu sắc của không gian: Đèn chùm pha lê có thể làm nổi bật hoặc làm hài hòa với màu sắc của không gian sử dụng. Bạn nên chọn màu sắc của đèn sao cho phù hợp với gam màu tổng thể của không gian, tạo ra sự hài hòa và thẩm mỹ.

3.3 Giá thành và thương hiệu sản phẩm

Đèn chùm pha lê là loại sản phẩm có giá thành khá cao so với các loại đèn trang trí khác. Do đó, bạn cần cân nhắc kỹ về ngân sách và mục đích sử dụng khi chọn mua đèn chùm pha lê. Bạn cũng nên tham khảo giá cả và chất lượng của các thương hiệu sản xuất đèn chùm pha lê nổi tiếng tại các đơn vị phân phối uy tín.

4. Cách vệ sinh và bảo quản đèn chùm pha lê đúng cách

Nội thất đèn chùm pha lê nhìn rất sang trọng và đẹp mắt, vì vậy để duy trì vẻ đẹp này, khi vệ sinh đèn trang trí bằng pha lê, bạn nên lưu ý những điều sau:

 • Không nên phun trực tiếp lên đèn bạn nhé, nếu không hậu quả khó lường lắm đấy.  
 • Khi lau các chi tiết trên đèn chùm cần sử dụng các mảnh khăn có chất liệu vải sợi nhỏ, không xơ tránh gây xước mảnh pha lê. 
 • Không được vặn hoặc xoay đèn trong quá trình vệ sinh đèn chùm pha lê. Bởi rất dễ làm rơi, gây hư hỏng, chất lượng bộ đèn. 
 • Tuyệt đối không sử dụng những chất tẩy rửa nguồn gốc không rõ ràng. Nếu không, phần khung đèn sẽ có nguy cơ bị đổi màu hoặc mờ màu.
 • Nếu trường hợp bắt buộc bộ đèn chùm của bạn cần được tháo xuống để vệ sinh. Đừng cố làm việc này khi chưa có kinh nghiệm, hãy tìm ngay người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. 
 • Nội thất đèn chùm pha lê tạo vẻ sang trọng và đẹp mắt. Để duy trì vẻ đẹp này, ta cần lưu ý các điều sau:
 • Không phun trực tiếp vào đèn: Tránh phun chất tẩy rửa trực tiếp lên đèn, vì điều này có thể gây hậu quả không lường trước.
 • Sử dụng khăn vải sợi nhỏ: Khi lau các chi tiết trên đèn chùm, hãy sử dụng mảnh khăn với chất liệu vải sợi nhỏ để tránh gây xước pha lê.
 • Không vặn hoặc xoay đèn: Trong quá trình vệ sinh, không nên vặn hoặc xoay đèn chùm pha lê, vì điều này có thể gây rơi và hư hỏng đèn.
 • Tránh sử dụng chất tẩy rửa không rõ nguồn gốc: Không sử dụng các chất tẩy rửa không rõ nguồn gốc, để tránh làm mờ màu hoặc thay đổi màu sắc của khung đèn.
 • Tìm người có kinh nghiệm để tháo lắp đèn: Nếu cần tháo bộ đèn chùm để vệ sinh, hãy tìm người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, tránh tự làm khi chưa có kinh nghiệm.
 • Việc tuân thủ những lưu ý trên sẽ giúp bảo vệ và duy trì đèn chùm pha lê trong tình trạng tốt nhất, giữ được vẻ đẹp và chất lượng của nó.

5. Tại sao nên mua đèn chùm pha lê tại Moonlight

5.1 Uy tín của Moonlight

Đèn chùm Moonlight là thương hiệu đáng tin cậy và uy tín trong lĩnh vực đèn trang trí. Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc nhập khẩu và phân phối sản phẩm đèn chùm chất lượng cao, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng một trải nghiệm mua sắm tuyệt vời và sản phẩm đèn chùm hoàn hảo cho không gian của bạn.

5.2 Cam kết chất lượng sản phẩm

Moonlight cam kết đem đến cho khách hàng những sản phẩm đèn chùm độc đáo, sang trọng và đẹp mắt. Chúng tôi không chỉ chú trọng đến thiết kế mà còn đảm bảo tính thẩm mỹ và tính tiện dụng của sản phẩm. Mỗi sản phẩm đều được thiết kế tỉ mỉ, từng chi tiết được xử lý với sự tinh tế để tạo nên sản phẩm hoàn hảo.

Sản phẩm đèn chùm của Moonlight không chỉ mang đến cho khách hàng một trải nghiệm trang trí độc đáo mà còn đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của những khách hàng khó tính nhất. Cam kết mang đến cho khách hàng sự hài lòng tuyệt đối với sản phẩm và dịch vụ của Moonlight.

5.3 Giá cả

Mặc dù sản phẩm đèn chùm của Moonlight được đánh giá rất cao về chất lượng và thiết kế. Tuy nhiên, với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành, là đối tác lớn của nhiều hãng Moonlight cam kết giá  của sản phẩm tới khách hàng luôn là giá tốt nhất.

Nếu bạn là người đang tìm kiếm sản phẩm đèn chùm chất lượng cao, độc đáo và đẹp mắt, sản phẩm của Moonlight là một sự lựa chọn rất tốt. Bạn sẽ có được những sản phẩm đèn chùm đáng giá với giá trị nhận được chắc chắn lớn hơn chi phí đầu tư.

6. Tổng kết

Đèn chùm pha lê là sự kết hợp tinh tế giữa ánh sáng và sang trọng, mang lại vẻ đẹp độc đáo và tinh tế cho không gian sống và làm việc. Với sự lấp lánh của pha lê và hiệu ứng ánh sáng đa chiều, đèn chùm pha lê tạo điểm nhấn nổi bật và tạo không gian trang trí đẳng cấp. 

Khi chọn mua đèn chùm pha lê, hãy lựa chọn các sản phẩm chất lượng, phù hợp với không gian sử dụng và được bảo hành đáng tin cậy. Moonlight là một địa chỉ đáng tin cậy để mua đèn chùm pha lê, với đa dạng mẫu mã, tư vấn chuyên nghiệp và dịch vụ hậu mãi tốt. Hãy khám phá tinh hoa của ánh sáng và sang trọng trong không gian sống của bạn với đèn chùm pha lê từ Moonlight.

Quý khách hàng quan tâm về sản phẩm đèn chùm pha lê chất lượng có thể liên hệ Moonlight qua thông tin:

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIE-LIGHT
☎ Hotline: 0246 663 587 | 0966 078 585 
✉ Email: vietnammoonlight@gmail.com
🌏 Website: https://moonlight.vn
🏡 Showroom: 60 Võ Chí Công, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, TP. Hà Nội (Có chỗ đỗ xe thoải mái)  
🏠 Maps: https://goo.gl/maps/zG3a93HV192jngVA7

SẢN PHẨM ĐÃ XEM