DANH MỤC SẢN PHẨM

Đèn thả vòng

Đèn thả 1 vòng mica D600 ánh sáng 3 màu THVONGLEDD600 VLTHVO-001-60

2,000,000₫

Đèn thả 1 vòng mica D800 ánh sáng 3 màu THVONGLEDD800 VLTHVO-001-80

3,300,000₫

Đèn thả 1 vòng ring màu gold D400 DTHD400 VLTHVO-011-40

4,200,000₫

Đèn thả 1 vòng ring màu gold D600 bản rộng 5cm VLTHVO-011-60

Liên hệ

Đèn thả 1 vòng ring màu gold D800 DTHD800 VLTHVO-011-80

6,200,000₫

Đèn thả 1 vòng tròn hở inox mạ titan màu vàng D400 VLTHVO-008-40

3,200,000₫

Đèn thả 1 vòng tròn hở inox mạ titan màu vàng D600 VLTHVO-008-60

4,400,000₫

Đèn thả 1 vòng tròn hở inox mạ titan màu vàng D800 VLTHVO-008-80

5,600,000₫

Đèn thả 2 vòng inox mạ titan màu gold KT 1200*600 + 800*600 VLTHVO-013

9,100,000₫

Đèn thả 2 vòng mica nhôm xước mạ màu vàng D400*600 VLTHVO-003

4,350,000₫

Đèn thả 2 vòng mica viền cà phê D400*600 TVCF4060 VLTHVO-015-CF

2,600,000₫

Đèn thả 2 vòng mica viền đen D600*800 3000K TLD 6080 VLTHVO-015-BK

4,400,000₫

Đèn thả 2 vòng tròn viền trắng VLTHVO-009

Liên hệ

Đèn thả 3 mica vòng tròn mạ Chrome có điều khiển dimmer D400*600*800 TH282 VLTHVO-021

4,500,000₫

Đèn thả 3 vòng lục giác D400*600*800, 3M TH282.2 VLTHVO-018

6,500,000₫

Đèn thả 3 vòng màu gold nhôm xước chân nhện bản 3cm KT D40*60*80 VLTHVO-012-468-3CM

5,500,000₫

Đèn thả 3 vòng mica (chân nhện) D400*600*800 THALEDMIKAD468 VLTHVO-024

13,500,000₫

Đèn thả 3 vòng mica D400*600*800 TH3VONG468 VLTHVO-019

3,000,000₫

Đèn thả 3 vòng mica thân nhôm xước mạ màu cà phê G5CAFE VLTHVO-005-CF

4,200,000₫

Đèn thả 3 vòng mica thân nhôm xước màu cà phê (chân nhện) G5CF VLTHVO-014-CF

4,200,000₫

Đèn thả 3 vòng mica viền cà phê G2CAFE VLTHVO-017-CF

3,200,000₫

Đèn thả 3 vòng mica viền đen D600*800*1000 DEN3VONG681M VLTHVO-020

8,200,000₫

Đèn thả 3 vòng mica viền đen G7 D200*400*600 VLTHVO-007-BK

2,900,000₫

Đèn thả 3 vòng mica viền trắng D400*600*800 G3T VLTHVO-026-WH

3,400,000₫

Đèn thả 3 vòng mica viền trắng G2 VLTHVO-017-WH

2,800,000₫

Đèn thả 3 vòng mica viền trắng G7 D200*400*600 VLTHVO-007-WH

2,900,000₫

Đèn thả 3 vòng mica viền vàng D400*600*800 viền vàng G3V VLTHVO-026-CF

3,700,000₫

Đèn thả 3 vòng mica viền vàng G2GO VLTHVO-017-GO

2,400,000₫

Đèn thả 3 vòng mica viền vàng G6 D400*600*800 THA3VONG VLTHVO-023

3,900,000₫

Đèn thả 3 vòng mica viền vàng G7 D200*400*600 VLTHVO-007-GO

2,900,000₫

Đèn thả 3 vòng viền đen G6 40*60*80 VLTHVO-006

3,200,000₫

Đèn thả 3 vòng viền vàng 40*60*80 inox mạ titan bản 5cm TH017 VLTHVO-004

10,200,000₫

Đèn thả 3 vòng viền vàng G5 40*60*80 VLTHVO-005-GO

3,000,000₫

Đèn thả 3 vòng viền vàng VLTHVO-002

Liên hệ

Đèn thả 4 vòng mica viền đen ánh sáng 3M D400*600*800*1200 THA4V45813M VLTHVO-022-4681200

9,800,000₫

Đèn thả 4 vòng mica viền vàng 3M D400*600*800*1200 (chân nhện) VLTHVO-016

7,500,000₫

Đèn thả vòng elip màu đồng KT 1000*400 (elip inox ) VLTHVO-010-1000

6,400,000₫

Đèn thả vòng elip màu đồng KT 1200*400 VLTHVO-010-1200

7,200,000₫

Đèn thả vòng VLTHVO-027

Liên hệ

Đèn thả vòng VLTHVO-028

Liên hệ

Đèn thả vòng VLTHVO-029

Liên hệ

Đèn thả vòng VLTHVO-030

Liên hệ

Đèn thả vòng VLTHVO-031

Liên hệ

Đèn thả vòng VLTHVO-032

Liên hệ

Đèn thả vòng VLTHVO-033

Liên hệ

Đèn thả vòng VLTHVO-034

Liên hệ

Đèn thả vòng VLTHVO-035

Liên hệ

Đèn thả vòng VLTHVO-036

Liên hệ

Đèn thả vòng VLTHVO-037

Liên hệ

Đèn thả vòng VLTHVO-038

Liên hệ

Đèn thả vòng VLTHVO-039

Liên hệ

Đèn thả vòng VLTHVO-040

Liên hệ

Đèn thả vòng VLTHVO-041

Liên hệ

Đèn thả vòng VLTHVO-042

Liên hệ

Đèn thả vòng VLTHVO-043

Liên hệ

Đèn thả vòng VLTHVO-044

Liên hệ

Đèn thả vòng VLTHVO-045

Liên hệ

Đèn thả vòng VLTHVO-046

Liên hệ

Đèn thả vòng VLTHVO-047

Liên hệ

Đèn thả vòng VLTHVO-048

Liên hệ

Đèn thả vòng VLTHVO-049

Liên hệ

Đèn thả vòng VLTHVO-050

Liên hệ

Đèn thả vòng VLTHVO-051

Liên hệ

Đèn thả vòng VLTHVO-052

Liên hệ

Đèn thả vòng VLTHVO-053

Liên hệ

Đèn thả vòng VLTHVO-054

Liên hệ

Đèn thả vòng VLTHVO-055

Liên hệ

Đèn thả vòng VLTHVO-056

Liên hệ

Đèn thả vòng VLTHVO-057

Liên hệ

Đèn thả vòng VLTHVO-058

Liên hệ

Đèn thả vòng VLTHVO-059

Liên hệ

Đèn thả vòng VLTHVO-060

Liên hệ

Đèn thả vòng VLTHVO-061

Liên hệ

Đèn thả vòng VLTHVO-062

Liên hệ

Đèn thả vòng VLTHVO-063

Liên hệ

Đèn thả vòng VLTHVO-064

Liên hệ

Đèn thả vòng VLTHVO-065

Liên hệ

Đèn thả vòng VLTHVO-066

Liên hệ

Đèn thả vòng VLTHVO-067

Liên hệ

Đèn thả vòng VLTHVO-068

Liên hệ

Đèn thả vòng VLTHVO-069

Liên hệ

Đèn thả vòng VLTHVO-070

Liên hệ

Đèn thả vòng VLTHVO-071

Liên hệ

Đèn thả vòng VLTHVO-072

Liên hệ

Đèn thả vòng VLTHVO-073

Liên hệ

Đèn thả vòng VLTHVO-074

Liên hệ

Đèn thả vòng VLTHVO-075

Liên hệ

Đèn thả vòng VLTHVO-076

Liên hệ

Đèn thả vòng VLTHVO-077

Liên hệ

Đèn thả vòng VLTHVO-078

Liên hệ

Đèn thả vòng VLTHVO-079

Liên hệ

Đèn thả vòng VLTHVO-080

Liên hệ

Đèn thả vòng VLTHVO-081

Liên hệ

Đèn thả vòng VLTHVO-082

Liên hệ

Đèn thả vòng vuông vàng 2181 VLTHVO-025

1,800,000₫

HT Đèn 1 vòng đen, 2 viền led sáng D40cm 3K TLD1Vx2-400*3K HTTHVO-010-40-3K

2,000,000₫

HT Đèn thả 1 vòng đen, 2 viền led sáng D40cm 6K TLD1Vx2-400*6K HTTHVO-010-40-6K

2,000,000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM