DANH MỤC SẢN PHẨM

Đèn tường giá từ 300 nghìn đến 500 nghìn

Đèn tường chao thủy tinh đôi thân vàng VLDTTI-073

400,000₫

Đèn tường chao thủy tinh đôi VLDTTI-013

380,000₫

Đèn tường chao thủy tinh đôi VLDTTI-017

420,000₫

Đèn tường chao thủy tinh đôi VLDTTI-020

390,000₫

Đèn tường chao thủy tinh màu đen VLDTTI-003

360,000₫

Đèn tường chao thủy tinh màu vàng chao đục VLDTTI-052

440,000₫

Đèn tường chao thủy tinh màu vàng VLDTTI-021

340,000₫

Đèn tường chùa màu đen VLDTCH-022

480,000₫

Đèn tường chùa màu đen VLDTCH-032

400,000₫

Đèn tường chùa màu đồng VLDTCH-008

380,000₫

Đèn tường hiện đại 8 tia 2 đầu thân đen VLDTHD-102

340,000₫

Đèn tường hiện đại hình thoi vỏ đen VLDTHD-093

420,000₫

Đèn tường hiện đại HT hắt vát 2 đầu vỏ đen 3000K VLDTHD-079

440,000₫

Đèn tường hiện đại HT hắt vát 2 đầu vỏ trắng 3000K VLDTHD-078

440,000₫

Đèn tường hiện đại HT vỏ đen H250*H100 VLDTHD-077

440,000₫

Đèn tường hiện đại HT vỏ trắng D250*H100 VLDTHD-076

440,000₫

Đèn tường hiện đại màu đen 12W VLDTHD-014

480,000₫

Đèn tường hiện đại màu đen hắt vát 1 đầu 6W 3000K VLDTHD-012

480,000₫

Đèn tường hiện đại màu trắng 12W VLDTHD-013

480,000₫

Đèn tường hiện đại RA 10 tia vỏ trắng 3000K VLDTHD-028

420,000₫

Đèn tường hiện đại RA 6 tia vỏ đen VLDTHD-066

360,000₫

Đèn tường hiện đại RA 6 tia vỏ trắng 3000K VLDTHD-068

360,000₫

Đèn tường hiện đại RA 8 tia vỏ đen 3000K VLDTHD-044

380,000₫

Đèn tường hiện đại RA 8 tia vỏ đen VLDTHD-075

460,000₫

Đèn tường hiện đại RA 8 tia vỏ trắng 3000K VLDTHD-043

380,000₫

Đèn tường hiện đại RA hắt 1 đầu nhỏ vỏ đen VLDTHD-042

320,000₫

Đèn tường hiện đại RA hình vuông hắt 2 đầu vỏ đen 3000K VLDTHD-074

320,000₫

Đèn tường hiện đại RA hình vuông hắt 2 đầu vỏ trắng 3000K VLDTHD-073

320,000₫

Đèn tường hiện đại RA trụ tròn hắt 2 đầu vỏ đen VLDTHD-071

380,000₫

Đèn tường hiện đại RA trụ tròn hắt 2 đầu vỏ trắng VLDTHD-033

440,000₫

Đèn tường hiện đại RA trụ vuông hắt 2 đầu vỏ đen VLDTHD-069

380,000₫

Đèn tường hiện đại RA trụ vuông hắt 2 đầu vỏ trắng 3000K VLDTHD-032

440,000₫

Đèn tường hiện đại RA42 vuông mỏng hắt 2 đầu vỏ trắng VLDTHD-070

320,000₫

Đèn tường hiện đại trụ vuông sọc kẻ ngang E27 VLDTHD-057

420,000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM