DANH MỤC SẢN PHẨM

Đèn rọi ngồi

ACA Rọi ngồi EU màu đen; ASV

310,000₫
Hết hàng

ACA Rọi ngồi EU màu trắng; ASV

310,000₫

ELV Đèn rọi ngồi vỏ đen 7W, chíp Epistar, KT: 56*H167, 3000K VL-T1801B-3K-BK

330,000₫

ELV Đèn rọi ngồi vỏ đen 7W, chíp Epistar, KT: 56*H167, 4000K VL-T1801B-4K-BK

330,000₫

ELV Đèn rọi ngồi vỏ đen, chíp Epistar, KT: 55*H160, 3000K VTS2101-10B-3K-BK

330,000₫

ELV Đèn rọi ngồi vỏ đen, chíp Epistar, KT: 55*H160, 4000K VTS2101-10B-4K-BK

330,000₫

ELV Đèn rọi ngồi vỏ đen, chíp Epistar, KT: 55*H160, 6500K VTS2101-10B-6K-BK

330,000₫

ELV Đèn rọi ngồi vỏ trắng 12W, chíp Citizen, KT: 55*H163, 3000K VTS02-S055-3K

Liên hệ

ELV Đèn rọi ngồi vỏ trắng 12W, chíp Citizen, KT: 55*H163, 4000K VTS02-S055-4K

Liên hệ

ELV Đèn rọi ngồi vỏ trắng 7W, chíp Epistar, KT: 56*H167, 3000K VL-T1801B-3K-WH

330,000₫

ELV Đèn rọi ngồi vỏ trắng 7W, chíp Epistar, KT: 56*H167, 4000K VL-T1801B-4K-WH

330,000₫

ELV Đèn rọi ngồi vỏ trắng, 10W chíp Epistar, KT: 55*H160, 3000K VTS2101-10B-3K-WH

330,000₫

ELV Đèn rọi ngồi vỏ trắng, 10W chíp Epistar, KT: 55*H160, 4000K VTS2101-10B-4K-WH

330,000₫

ELV Đèn rọi ngồi vỏ trắng, chíp Epistar, KT: 55*H160, 6500K VTS2101-10B-6K-WH

330,000₫

Opple đèn rọi ngồi 7W vỏ đen, 3000K LEDSPOTSM OPDDRN-001-BK-7W-3K

252,000₫

Opple đèn rọi ngồi 7W vỏ đen, 4000K LEDSPOTSM OPDDRN-001-BK-7W-4K

252,000₫

Opple đèn rọi ngồi 7W vỏ đen, 6000K LEDSPOTSM OPDDRN-001-BK-7W-6K

252,000₫

Opple đèn rọi ngồi 7W vỏ trắng 3000K LEDSPOTSM OPDDRN-001-WH-7W-3K

252,000₫

Opple đèn rọi ngồi 7W vỏ trắng 4000K LEDSPOTSM OPDDRN-001-WH-7W-4K

252,000₫

Opple đèn rọi ngồi 7W vỏ trắng 6500K LEDSPOTSM OPDDRN-001-WH-7W-6K

252,000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM