DANH MỤC SẢN PHẨM

Đèn chùm hiện đại

Đèn chùm hợp kim 6 bông hoa màu trắng VLCHHK-063

Liên hệ

Đèn chùm hợp kim 8 bông hoa màu đỏ VLCHHK-061

Liên hệ

Đèn chùm hợp kim 8 bông hoa màu trắng VLCHHK-062

Liên hệ

Đèn chùm hợp kim 8 bông hoa màu vàng VLCHHK-056

Liên hệ

Đèn chùm hợp kim nhiều bông hoa màu trắng VLCHHK-060

Liên hệ

Đèn chùm hợp kim nhiều bông hoa màu vàng VLCHHK-058

Liên hệ

Đèn chùm hợp kim nhiều bông hoa màu vàng VLCHHK-059

Liên hệ

Đèn chùm hợp kim nhiều bông hoa VLCHHK-057

Liên hệ
Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay chao bát thủy tinh đỏ VLCHHK-006 Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay chao bát thủy tinh đỏ VLCHHK-006
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay chao bát thủy tinh đỏ VLCHHK-006

4,760,000₫ 5,600,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay chao D980xH530mm E14 VLCHHK-004
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay chao D980xH530mm E14 VLCHHK-004

5,100,000₫ 6,000,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay chao thủy tinh E14 bát xanh VLCHHK-011 Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay chao thủy tinh E14 bát xanh VLCHHK-011
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay chao thủy tinh E14 bát xanh VLCHHK-011

5,525,000₫ 6,500,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay chao thủy tinh E14 VLCHHK-010
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay chao thủy tinh E14 VLCHHK-010

4,760,000₫ 5,600,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay nến chao thủy tinh VLCHHK-019 Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay nến chao thủy tinh VLCHHK-019
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay nến chao thủy tinh VLCHHK-019

11,050,000₫ 13,000,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay nến E14 VLCHHK-003 Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay nến E14 VLCHHK-003
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay nến E14 VLCHHK-003

11,730,000₫ 13,800,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách 12 tay nến E14 VLCHHK-005
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách 12 tay nến E14 VLCHHK-005

2,720,000₫ 3,200,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách 24 tay nến D1200xH1000 VLCHHK-002 Đèn chùm hợp kim phòng khách 24 tay nến D1200xH1000 VLCHHK-002
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách 24 tay nến D1200xH1000 VLCHHK-002

17,425,000₫ 20,500,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách 8 tay bát đá thủy tinh đỏ VLCHHK-012
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách 8 tay bát đá thủy tinh đỏ VLCHHK-012

6,120,000₫ 7,200,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách 8 tay chao thủy tinh VLCHHK-015 Đèn chùm hợp kim phòng khách 8 tay chao thủy tinh VLCHHK-015
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách 8 tay chao thủy tinh VLCHHK-015

3,230,000₫ 3,800,000₫
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách 8 tay chao thủy tinh VLCHHK-016

Liên hệ
Đèn chùm hợp kim phòng khách 8 tay VLCHHK-013
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách 8 tay VLCHHK-013

3,060,000₫ 3,600,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách 8+4 tay nến chao thủy tinh E14 VLCHHK-007
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách 8+4 tay nến chao thủy tinh E14 VLCHHK-007

11,475,000₫ 13,500,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách bát đá 10+5 tay nến chao thủy tinh E14 VLCHHK-009 Đèn chùm hợp kim phòng khách bát đá 10+5 tay nến chao thủy tinh E14 VLCHHK-009
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách bát đá 10+5 tay nến chao thủy tinh E14 VLCHHK-009

5,525,000₫ 6,500,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách bát đá tự nhiên 10+5 tay VLCHHK-014
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách bát đá tự nhiên 10+5 tay VLCHHK-014

7,905,000₫ 9,300,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách bát gốm 10+5 tay nến chao thủy tinh E14 VLCHHK-008 Đèn chùm hợp kim phòng khách bát gốm 10+5 tay nến chao thủy tinh E14 VLCHHK-008
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách bát gốm 10+5 tay nến chao thủy tinh E14 VLCHHK-008

5,525,000₫ 6,500,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách bát xanh mạ vàng 10+5 tay nến E14 VLCHHK-017 Đèn chùm hợp kim phòng khách bát xanh mạ vàng 10+5 tay nến E14 VLCHHK-017
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách bát xanh mạ vàng 10+5 tay nến E14 VLCHHK-017

11,900,000₫ 14,000,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách chao thủy tinh 10+5 tay đen VLCHTT-001
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách chao thủy tinh 10+5 tay đen VLCHTT-001

2,975,000₫ 3,500,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách chao thủy tinh quay xuống 10 tay đen VLCHTT-002
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách chao thủy tinh quay xuống 10 tay đen VLCHTT-002

4,335,000₫ 5,100,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách chao thủy tinh quay xuống 10 tay vàng VLCHTT-003
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách chao thủy tinh quay xuống 10 tay vàng VLCHTT-003

3,060,000₫ 3,600,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách lúa mạch 5 tay VLCHHK-001
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách lúa mạch 5 tay VLCHHK-001

4,080,000₫ 4,800,000₫
-15%

Đèn thả serip pha lê bọt khí thân hợp kim VLTHSE-089

17,300,000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM