DANH MỤC SẢN PHẨM

Đèn chùm giá từ 5 đến 10 triệu

Đèn chùm đồng bát xanh chao thủy tinh 8 tay VLCHDO-281-AA Đèn chùm đồng bát xanh chao thủy tinh 8 tay VLCHDO-281-AA
-15%

Đèn chùm đồng bát xanh chao thủy tinh 8 tay VLCHDO-281-AA

5,865,000₫ 6,900,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim 12 chao thủy tinh màu trà 8004/12 VLCHHK-081 Đèn chùm hợp kim 12 chao thủy tinh màu trà 8004/12 VLCHHK-081
-15%

Đèn chùm hợp kim 12 chao thủy tinh màu trà 8004/12 VLCHHK-081

6,800,000₫ 8,000,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim 12 tay 12E14 6067/12 VLCHHK-418-YE Đèn chùm hợp kim 12 tay 12E14 6067/12 VLCHHK-418-YE
-15%

Đèn chùm hợp kim 12 tay 12E14 6067/12 VLCHHK-418-YE

5,525,000₫ 6,500,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim 15 tay chao thủy tinh VLCHHK-071 Đèn chùm hợp kim 15 tay chao thủy tinh VLCHHK-071
-15%

Đèn chùm hợp kim 15 tay chao thủy tinh VLCHHK-071

6,120,000₫ 7,200,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim 15 tay D920*600 (giá không bóng) N8091 VLCHHK-064 Đèn chùm hợp kim 15 tay D920*600 (giá không bóng) N8091 VLCHHK-064
-15%

Đèn chùm hợp kim 15 tay D920*600 (giá không bóng) N8091 VLCHHK-064

5,270,000₫ 6,200,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim 15 tay VLCHHK-024 Đèn chùm hợp kim 15 tay VLCHHK-024
-15%

Đèn chùm hợp kim 15 tay VLCHHK-024

5,525,000₫ 6,500,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim 8 tay chao vải VLCHHK-074 Đèn chùm hợp kim 8 tay chao vải VLCHHK-074
-15%

Đèn chùm hợp kim 8 tay chao vải VLCHHK-074

5,525,000₫ 6,500,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim chao thủy tinh quay xuống 10 tay đen 1705/10 VLCHHK-077
-15%

Đèn chùm hợp kim chao thủy tinh quay xuống 10 tay đen 1705/10 VLCHHK-077

4,335,000₫ 5,100,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay chao bát thủy tinh đỏ VLCHHK-006 Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay chao bát thủy tinh đỏ VLCHHK-006
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay chao bát thủy tinh đỏ VLCHHK-006

4,760,000₫ 5,600,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay chao D980xH530mm E14 VLCHHK-004
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay chao D980xH530mm E14 VLCHHK-004

5,100,000₫ 6,000,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay chao thủy tinh E14 bát xanh VLCHHK-011 Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay chao thủy tinh E14 bát xanh VLCHHK-011
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay chao thủy tinh E14 bát xanh VLCHHK-011

5,525,000₫ 6,500,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay chao thủy tinh E14 VLCHHK-010
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay chao thủy tinh E14 VLCHHK-010

4,760,000₫ 5,600,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách 8 tay bát đá thủy tinh đỏ VLCHHK-012
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách 8 tay bát đá thủy tinh đỏ VLCHHK-012

6,120,000₫ 7,200,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách bát đá 10+5 tay nến chao thủy tinh E14 VLCHHK-009 Đèn chùm hợp kim phòng khách bát đá 10+5 tay nến chao thủy tinh E14 VLCHHK-009
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách bát đá 10+5 tay nến chao thủy tinh E14 VLCHHK-009

5,525,000₫ 6,500,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách bát gốm 10+5 tay nến chao thủy tinh E14 VLCHHK-008 Đèn chùm hợp kim phòng khách bát gốm 10+5 tay nến chao thủy tinh E14 VLCHHK-008
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách bát gốm 10+5 tay nến chao thủy tinh E14 VLCHHK-008

5,525,000₫ 6,500,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách chao thủy tinh quay xuống 10 tay đen VLCHTT-002
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách chao thủy tinh quay xuống 10 tay đen VLCHTT-002

4,335,000₫ 5,100,000₫
-15%
Đèn chùm pha lê 15 tay 15E14 81181-15 VLCHPL-006
-15%

Đèn chùm pha lê 15 tay 15E14 81181-15 VLCHPL-006

4,675,000₫ 5,500,000₫
-15%
Đèn chùm pha lê D600 VLCHPL-134
-15%

Đèn chùm pha lê D600 VLCHPL-134

6,120,000₫ 7,200,000₫
-15%
Đèn chùm pha lê hoàng kim 8 tay (nến) VLCHPL-015 (bộ) Đèn chùm pha lê hoàng kim 8 tay (nến) VLCHPL-015 (bộ)
-15%

Đèn chùm pha lê hoàng kim 8 tay (nến) VLCHPL-015 (bộ)

6,587,500₫ 7,750,000₫
-15%
HT Đèn chùm hợp kim 10 tay D990mm, h=570mm đui e27 (giá không bóng) N8005/15 HTCHHK-009
-15%

HT Đèn chùm hợp kim 10 tay D990mm, h=570mm đui e27 (giá không bóng) N8005/15 HTCHHK-009

5,525,000₫ 6,500,000₫
-15%
HT Đèn chùm hợp kim 10+5 tay 920*600 đui e14 (giá không bóng) N8091-15tay HTCHHK-006-AB HT Đèn chùm hợp kim 10+5 tay 920*600 đui e14 (giá không bóng) N8091-15tay HTCHHK-006-AB
-15%

HT Đèn chùm hợp kim 10+5 tay 920*600 đui e14 (giá không bóng) N8091-15tay HTCHHK-006-AB

6,587,500₫ 7,750,000₫
-15%
HT Đèn chùm hợp kim 12 tay D950mm, h=56mm đui e27 (giá không bóng) N2058/12 HTCHHK-010 HT Đèn chùm hợp kim 12 tay D950mm, h=56mm đui e27 (giá không bóng) N2058/12 HTCHHK-010
-15%

HT Đèn chùm hợp kim 12 tay D950mm, h=56mm đui e27 (giá không bóng) N2058/12 HTCHHK-010

5,737,500₫ 6,750,000₫
-15%
HT Đèn chùm hợp kim 15 tay D990*H570mm, E27 (Giá không bóng) N8005/15 VLCHHK-068
-15%

HT Đèn chùm hợp kim 15 tay D990*H570mm, E27 (Giá không bóng) N8005/15 VLCHHK-068

4,420,000₫ 5,200,000₫
-15%
HT Đèn chùm hợp kim 15 tay D=100cm-H=85cm N802/15 HTCHHK-014-AB HT Đèn chùm hợp kim 15 tay D=100cm-H=85cm N802/15 HTCHHK-014-AB
-15%

HT Đèn chùm hợp kim 15 tay D=100cm-H=85cm N802/15 HTCHHK-014-AB

5,100,000₫ 6,000,000₫
-15%
HT Đèn chùm hợp kim 15 tay N2040/15 HTCHHK-015-AB HT Đèn chùm hợp kim 15 tay N2040/15 HTCHHK-015-AB
-15%

HT Đèn chùm hợp kim 15 tay N2040/15 HTCHHK-015-AB

5,950,000₫ 7,000,000₫
-15%
HT Đèn chùm hợp kim 15 tay, chao thủy tinh hoa đui E27 (giá không bóng) N2053/15 HTCHHK-017-AB
-15%

HT Đèn chùm hợp kim 15 tay, chao thủy tinh hoa đui E27 (giá không bóng) N2053/15 HTCHHK-017-AB

5,950,000₫ 7,000,000₫
-15%
HT Đèn chùm hợp kim bông lúa, 5 tay N8037/5 HTCHHK-016-AA HT Đèn chùm hợp kim bông lúa, 5 tay N8037/5 HTCHHK-016-AA
-15%

HT Đèn chùm hợp kim bông lúa, 5 tay N8037/5 HTCHHK-016-AA

5,100,000₫ 6,000,000₫
-15%

SẢN PHẨM ĐÃ XEM