DANH MỤC SẢN PHẨM

Đèn thả pha lê

Đèn thả pha lê 3 vòng tròn mỏng khung Inox bản D76x22 D40-60-80cm TPLTM HTTHPL-141-AQ

8,100,000₫

Đèn thả pha lê chùm tròn D800*H590mm 20303-1100D VLTHPL-715-T

28,160,000₫

Đèn thả pha lê chùm tròn D600*H700 20310-600 VLTHPL-726-T-60

11,440,000₫

Đèn thả pha lê chùm tròn D800*H800 20310-800 VLTHPL-726-T-80

16,500,000₫

Đèn thả pha lê chùm dài D1050*H800 20310-1050 VLTHPL-726-D

16,720,000₫

Đèn thả pha lê chùm tròn 2 tầng D950+600*1000 20310-950+600 VLTHPL-726-T-95+60

27,500,000₫

Đèn thả pha lê chùm tròn D520*H400 20317-520 VLTHPL-727-T-52

10,560,000₫

Đèn thả pha lê chùm tròn D780*H550 20317-780 VLTHPL-727-T-78

19,360,000₫

Đèn thả pha lê chùm dài D980*380*340 20317-980D VLTHPL-727-D

15,840,000₫

Đèn thả pha lê chùm tròn D500*H540 20309-500 VLTHPL-728-T-50

11,440,000₫

Đèn thả pha lê chùm tròn D800*H630 20309-800 VLTHPL-728-T-80

20,900,000₫

Đèn thả pha lê chùm dài D1200*300*250 20309-1200D VLTHPL-728-D

19,360,000₫

Đèn thả pha lê chùm tròn D450*380 20328-450 VLTHPL-729-T-45

10,560,000₫

Đèn thả pha lê chùm tròn D750*340 20328-750 VLTHPL-729-T-75

19,800,000₫

Đèn thả pha lê chùm dài D1200*310 20328-1200D VLTHPL-729-D

22,000,000₫

Đèn thả pha lê chùm tròn thân đồng nguyên chất D610*H370 50932-600 VLTHPL-730-T-60

18,700,000₫

Đèn thả pha lê chùm dài thân đồng nguyên chất D990*260*325 50932-1000D VLTHPL-730-D

18,920,000₫

Đèn thả pha lê chùm tròn thân đồng nguyên chất D760*H410 50932-750 VLTHPL-730-T-75

24,200,000₫

Đèn thả pha lê chùm tròn D600*580 20321-600 VLTHPL-731-T-60

13,200,000₫

Đèn thả pha lê chùm tròn D800*650 20321-800 VLTHPL-731-T-80

18,040,000₫

Đèn thả pha lê chùm tròn D500 69376-500 VLTHPL-732-50

6,160,000₫

Đèn thả pha lê chùm tròn 2 tầng D800 69376-800 VLTHPL-732-80

12,760,000₫

Đèn thả pha lê chùm dài D900*300 69376-900x300 VLTHPL-732-D

8,800,000₫

Đèn thả pha lê vòng tròn 2 vòng D600*400 69396-600+400 VLTHPL-733-AA

6,600,000₫

Đèn thả pha lê vòng tròn 2 vòng D800*500 69396-800+500 VLTHPL-733-AC

7,920,000₫

Đèn thả pha lê vòng tròn 2 vòng D400*600 69396-400+600 VLTHPL-733-AB

7,700,000₫

Đèn thả pha lê vòng tròn 3 vòng D400*600*800 69396-400+600+800 VLTHPL-733-AD

10,560,000₫

Đèn thả pha lê chùm tròn 2 tầng D800*500 69550-800+500 VLTHPL-734-5080

15,400,000₫

Đèn thả pha lê chùm dài D900*300 69550-900+300 VLTHPL-734-D

9,900,000₫

Đèn thả pha lê chùm tròn D800 69559-800 VLTHPL-735-T

11,440,000₫

Đèn thả pha lê chùm dài D900*300 69559-900+300 VLTHPL-735-D

8,360,000₫

Đèn thả pha lê chùm tròn D600 2235-600 VLTHPL-736-60

8,800,000₫

Đèn thả pha lê chùm tròn D800 2235-800 VLTHPL-736-80

11,000,000₫

Đèn thả pha lê chùm dài D1000*420 2235-1000*420 VLTHPL-736-D

9,240,000₫

Đèn thả pha lê chùm tròn D800 2263-800 VLTHPL-737-T

13,860,000₫

Đèn thả pha lê chùm dài D900*300 2263-900*300 VLTHPL-737-D

8,800,000₫

Đèn thả pha lê chùm tròn D800 2236-800 VLTHPL-738-T

12,100,000₫

Đèn thả pha lê chùm dài D1000*300 2236-1000*300 VLTHPL-738-D

8,800,000₫

Đèn thả pha lê chùm tròn D600 329-600 VLTHPL-739-60

9,460,000₫

Đèn thả pha lê chùm tròn D800 329-800 VLTHPL-739-80

12,100,000₫

HT Đèn thả pha lê D260 HTK_031_vàng HTTHPL-021-AC

1,000,000₫

Đèn thả pha lê vòng dài D900*300 1006-300*900 VLTHPL-740-A

6,600,000₫

Đèn thả pha lê vòng tròn 2 vòng D800*500 1006-800+500 VLTHPL-740-B

10,560,000₫

HT Đèn thả pha lê hồ điệp D20*18 H10cm HTK_039 HTTHPL-072-AA

450,000₫

Đèn thả pha lê chùm dài DL880*W350*H370 D9191-80W VLTHPL-741-A

10,560,000₫

Đèn thả pha lê chùm tròn 2 tầng D800*H560 D9191-160W VLTHPL-741-B

16,500,000₫

Đèn thả pha lê chùm tròn D800*H520 D9136-73W VLTHPL-742-A

13,200,000₫

Đèn thả pha lê chùm dài DL850*W310*H240 D9136-36W VLTHPL-742-B

8,800,000₫

Đèn thả pha lê chùm tròn D850*H390 D9166-15 VLTHPL-743-A

9,240,000₫

Đèn thả pha lê chùm tròn D700*H390 D9166-12 VLTHPL-743-B

7,700,000₫

Đèn thả pha lê chùm tròn D550 9969-13 VLTHPL-744-A

13,200,000₫

Đèn thả pha lê chùm tròn D810 9969-18 VLTHPL-744-B

16,500,000₫

Đèn thả pha lê chùm dài D1100 9969-16 VLTHPL-744-C

16,500,000₫

Đèn thả pha lê chùm tròn hình lá D490 9961-8 VLTHPL-745-A

9,240,000₫

Đèn thả pha lê chùm tròn hình lá D780 9961-21 VLTHPL-745-B

18,400,000₫

Đèn thả pha lê chùm dài hình lá D1035 9961-14 VLTHPL-745-C

14,300,000₫

Đèn thả pha lê chùm tròn hình lá D500 10016-8 VLTHPL-746-A

8,800,000₫

Đèn thả pha lê chùm tròn hình lá D780 10016-19 VLTHPL-746-B

16,720,000₫

Đèn thả pha lê chùm dài hình lá D1050 10016-14 VLTHPL-746-C

12,760,000₫

HT Đèn thả pha lê thả hình hoa 4 cánh THK_01 HTTHPL-023-AI

1,200,000₫

Đèn thả pha lê quả Boxi D100 mâm tròn D800 Boxi10 HTK009 HTTHTT-029

500,000₫

Đèn thả pha lê vòng VLTHPL-713

Liên hệ

Đèn thả pha lê vòng VLTHPL-712

Liên hệ

Đèn thả pha lê vòng VLTHPL-711

Liên hệ

Đèn thả pha lê vòng VLTHPL-709-YE

Liên hệ

Đèn thả pha lê vòng VLTHPL-709-WH

Liên hệ

Đèn thả pha lê vòng VLTHPL-708-T

Liên hệ

Đèn thả pha lê vòng VLTHPL-708-D

Liên hệ

Đèn thả pha lê vòng VLTHPL-706-3468

9,225,000₫

Đèn thả pha lê vòng VLTHPL-706-2357

6,575,000₫

Đèn thả pha lê vòng VLTHPL-704-579-YE

11,100,000₫

Đèn thả pha lê vòng VLTHPL-704-579-WH

11,100,000₫

Đèn thả pha lê vòng VLTHPL-704-357-YE

5,825,000₫

Đèn thả pha lê vòng VLTHPL-704-357-WH

5,825,000₫

Đèn thả pha lê vòng VLTHPL-702

Liên hệ

Đèn thả pha lê vòng VLTHPL-701

Liên hệ

Đèn thả pha lê vòng VLTHPL-700

Liên hệ

Đèn thả pha lê vòng VLTHPL-697-4V-3468

9,225,000₫

Đèn thả pha lê vòng VLTHPL-697-4V-2357

6,575,000₫

Đèn thả pha lê vòng VLTHPL-697-3V-468

8,100,000₫

Đèn thả pha lê vòng VLTHPL-697-3V-246

4,450,000₫

Đèn thả pha lê vòng VLTHPL-697-2V-79

9,600,000₫

Đèn thả pha lê vòng VLTHPL-697-2V-68

6,900,000₫

Đèn thả pha lê vòng VLTHPL-697-2V-57

4,700,000₫

Đèn thả pha lê vòng VLTHPL-697-2V-37

3,700,000₫

Đèn thả pha lê vòng VLTHPL-697-2V-35

2,625,000₫

Đèn thả pha lê vòng VLTHPL-697-2V-24

1,950,000₫

Đèn thả pha lê vòng VLTHPL-696

Liên hệ

Đèn thả pha lê vòng VLTHPL-695

Liên hệ

Đèn thả pha lê vòng VLTHPL-694

Liên hệ

Đèn thả pha lê vòng VLTHPL-693

Liên hệ

Đèn thả pha lê vòng VLTHPL-692

Liên hệ

Đèn thả pha lê vòng VLTHPL-691

Liên hệ

Đèn thả pha lê vòng VLTHPL-690

Liên hệ

Đèn thả pha lê vòng VLTHPL-689

Liên hệ

Đèn thả pha lê vòng VLTHPL-688

Liên hệ

Đèn thả pha lê vòng VLTHPL-687

Liên hệ

Giới thiệu

Đèn thả pha lê (hay còn được gọi là đèn chùm pha lê hiện đại) là loại đèn thả được cấu tạo bởi pha lê nhân tạo, luôn mang nét lộng lẫy và khí chất quý phái. Loại đèn thả này có hình dáng độc đáo, thời trang và có giá trị thẩm mỹ cao. Pha lê là biểu tượng của sự tinh khiết và cao quý. Đèn thả phòng khách bằng pha lê có thể làm bừng sáng ngôi nhà của gia chủ.

Thông tin cơ bản

Đèn thả pha lê bao gồm một số đường mảnh màu trắng bên trong tinh thể tự nhiên, được tạo nên bởi hỗn hợp cát, kali cacbonat, mảnh thủy tinh và ít nhất 25% oxit chì. Những tinh thể này được cắt thành những mảnh nhỏ và sau đó được đánh bóng. Càng nhiều mặt được mài thì khả năng khúc xạ ánh sáng càng lớn.

Đèn thả pha lê là một trong những loại đèn đẳng cấp nhất. Đèn thả pha lêđèn chùm pha lê về cơ bản có liên quan đến nhau song vẫn mang đôi nét khác biệt, đó là đèn thả pha lê được coi như phiên bản tối giản và hiện đại của đèn chùm pha lê truyền thống. Nét hiện đại đã tôn nên sự khác biệt và điểm nhấn quan trọng của đèn thả pha lê đương đại.

Ứng dụng của đèn thả pha lê

Đèn thả pha lê thông tầng

Trên thực tế, loại đèn này được lắp thông tầng một cách phổ biến. Nếu gia chủ bày biện một chiếc đèn thả pha lê thông tầng thì không chỉ khiến tràn ngập ánh sáng mà còn tạo được điểm nhấn cho cả căn nhà.

Đèn thả pha lê phòng khách, phòng ngủ

Một chiếc đèn thả pha lê phòng khách không chỉ làm điểm nhấn, tôn nên bộ mặt gia chủ, vẻ đẹp nội thất mà còn khiến không gian căn nhà trở nên ấm áp hơn. Lắp phòng ngủ thì khiến không gian thật lung linh, tạo một giấc ngủ sâu cho gia chủ.

Đèn thả pha lê cho đại sảnh

Đại sảnh là vị trí quan trọng có thể khẳng định vị thế của gia chủ. Một chiếc đèn thả pha lê lớn là sự lựa chọn hoàn hảo cho vị trí này.

Vì sao nên sở hữu đèn thả pha lê trong căn nhà?

Vẻ đẹp sang trọng và hiện đại

So với đèn chùm pha lê, đèn thả pha lê được thiết kế mang nhiều nét hiện đại và tối giản hơn song vẫn tôn nên được vẻ đẹp sang trọng, quý phái của nó.

An toàn và có độ bền theo thời gian

Sản phẩm sử dụng các chất liệu cao cấp, đèn led nên rất thân thiện với người dùng, không sản sinh ra tia UV, không sinh nhiệt nên rất tốt cho sức khỏe cũng như giảm hư hại cho đồ nội thất khác.


VieLight Decor - Lighting & Luxury Decor

  • Hotline: 0246 663 587 | 0966 078 585
  • Email: vielight0306@gmail.com
  • Website: http://www.moonlight.vn
  • Địa chỉ: 60 Võ Chí Công, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

SẢN PHẨM ĐÃ XEM