DANH MỤC SẢN PHẨM

Đèn thả pha lê vòng

Đèn thả pha lê 1 vòng tròn D800x40 inox gương trắng 3 màu TH390D800DM VLTHPL-080

5,800,000₫

Đèn thả pha lê 2 vòng chữ nhật D700*370-500*260 VLTHPL-192-7037-5026

6,500,000₫

Đèn thả pha lê 2 vòng pha lê DTH A013 600*800 VLTHPL-217

Liên hệ

Đèn thả pha lê 2 vòng tròn D300*500 khung trắng bản 76*22 TPLTM3050 VLTHPL-071

2,600,000₫

Đèn thả pha lê 2 vòng tròn D600-400 VLTHPL-173-600-400

9,000,000₫

Đèn thả pha lê 2 vòng tròn D800*500 VLTHPL-190-800-500

11,000,000₫

Đèn thả pha lê 3 vòng 40-60-80 bản 3cm TPL406080BAN3CM VLTHPL-087

7,200,000₫

Đèn thả pha lê 3 vòng D200 mâm GOLD TPL20x3GOLD VLTHPL-009

2,400,000₫

Đèn thả pha lê 3 vòng D200*400*600 bản 30 TPL246BAN3CM VLTHPL-001

5,400,000₫

Đèn thả pha lê 3 vòng D30 mâm vàng TPL30 VLTHPL-025

3,450,000₫

Đèn thả pha lê 3 vòng D300*500*700 TPLV357 VLTHPL-003

6,800,000₫

Đèn thả pha lê 3 vòng D300*500*70cm mâm vàng TPL357GOLD VLTHPL-024

7,200,000₫

Đèn thả pha lê 3 vòng D400*600*800 bản 50 TPL468 VLTHPL-120

5,700,000₫

Đèn thả pha lê 3 vòng D400*600*800 bản 70 mâm vàng TPL468DEVANG VLTHPL-068

9,000,000₫

Đèn thả pha lê 3 vòng D400*600*800 VLTHPL-189

12,000,000₫

Đèn thả pha lê 3 vòng D800*1000*1200 khung vàng PHALE801M1M2 VLTHPL-011

28,300,000₫

Đèn thả pha lê 3 vòng hình vuông 200*200 bản 50 TPL3V VLTHPL-065

2,100,000₫

Đèn thả pha lê 3 vòng khung đen D400*600*800 TPL031BK468 VLTHPL-083

9,600,000₫

Đèn thả pha lê 3 vòng KT406080 bản 7.6cm mâm inox mạ vàng gold VLTHPL-057

8,300,000₫

Đèn thả pha lê 3 vòng tròn asv TPL3T3000K VLTHPL-112

2,800,000₫

Đèn thả pha lê 3 vòng tròn bản 30 TPL234 VLTHPL-073

2,400,000₫

Đèn thả pha lê 3 vòng tròn D200 1 vòng dài D350*900 trắng TPLT044 VLTHPL-017

7,400,000₫

Đèn thả pha lê 3 vòng tròn D200 1 vòng dài D350*900 vàng TPLV_044 VLTHPL-016

7,800,000₫

Đèn thả pha lê 3 vòng tròn D200 bản dày 50 TPL20X30 VLTHPL-124

2,400,000₫

Đèn thả pha lê 3 vòng tròn D200*400*600 bản 50 3 màu TPL2463M VLTHPL-078

4,000,000₫

Đèn thả pha lê 3 vòng tròn D300*500*700 PHALE357G9 VLTHPL-079

5,600,000₫

Đèn thả pha lê 3 vòng tròn D400*600*800 VLTHPL-192-468

11,500,000₫

Đèn thả pha lê 3 vòng tròn D800-600-400 VLTHPL-173-468

16,000,000₫

Đèn thả pha lê 3 vòng tròn mỏng khung Inox bản D76x22 D40-60-80cm TPLTM HTTHPL-141-AQ

8,100,000₫

Đèn thả pha lê 5 vòng D200-400-600-800-1000, bản 7cm mâm vàng

18,300,000₫

Đèn thả pha lê 5 vòng ring D400 thân inox trắng 5cm TPL-062 VLTHPL-129-50-T

6,000,000₫

Đèn thả pha lê 5 vòng ring D400 thân inox trắng 7cm TPL-062 VLTHPL-129-70-T

6,500,000₫

Đèn thả pha lê 5 vòng ring D400 thân inox vàng 5cm TPL-062 VLTHPL-129-50-V

6,800,000₫

Đèn thả pha lê 5 vòng ring D400 thân inox vàng 7cm TPL-062 VLTHPL-129-70-V

7,300,000₫

Đèn thả pha lê 7 vòng tròn D500*700*400*500*300*700*500 bản 76 TPLD5745375 VLTHPL-074

14,300,000₫

Đèn thả pha lê cánh pha lê khung vòng tròn D600 VLTHPL-089

5,800,000₫

Đèn thả pha lê hợp kim mạ titan vòng tròn D800 H450 14E14 DTHPHALED800 VLTHPL-040

10,000,000₫

Đèn thả pha lê khung vòng tròn D550 MAMPHALED550 VLTHPL-103

5,000,000₫

Đèn thả pha lê khung vòng tròn D800 DENTHAPHALED800 VLTHPL-091

Liên hệ

Đèn thả pha lê khung vòng tròn D800 THPHALE VLTHPL-090

6,000,000₫

Đèn thả pha lê khung vòng tròn màu vàng D600 TPL-012D600 VLTHPL-096

5,600,000₫

Đèn thả pha lê khung vòng tròn nhôm mạ xi đen D600 DENTHAD600BK VLTHPL-095

5,700,000₫

Đèn thả pha lê thanh thẳng và vòng tròn D300_1200 trắng TPL043_T1M2 VLTHPL-021

4,000,000₫

Đèn thả pha lê thanh thẳng và vòng tròn D300_1200 vàng TPL043_V1M2 VLTHPL-020

4,200,000₫

Đèn thả pha lê thanh thẳng và vòng tròn D300_800 trắng TPL043-T VLTHPL-023

3,200,000₫

Đèn thả pha lê thanh thẳng và vòng tròn D300_800 vàng TPL043-V VLTHPL-022

3,400,000₫

Đèn thả pha lê thông tầng 5 vòng ring D400 thân inox vàng g VLTHPL-129

7,500,000₫

Đèn thả pha lê tròn 1 vòng D600 VLTHPL-171-600

4,350,000₫

Đèn thả pha lê tròn 1 vòng D800 VLTHPL-171-800

6,650,000₫

Đèn thả pha lê tròn 2 vòng D800*D600 VLTHPL-154

7,140,000₫

Đèn thả pha lê tròn 3 vòng D300*500*700 VLTHPL-184

8,500,000₫

Đèn thả pha lê tròn 3 vòng D400*600*800 VLTHPL-181-468

20,000,000₫

Đèn thả pha lê tròn 3 vòng D800*600*400 VLTHPL-171-3V

13,000,000₫

Đèn thả pha lê tròn 3 vòng D800*600*400*H1500 VLTHPL-172

10,500,000₫

Đèn thả pha lê vòng dài D1200, pha lê màu khói 8039 8039D1200KHOI VLTHPL-026-D-1m2-BK

13,000,000₫

Đèn thả pha lê vòng dài D900*300 1006-300*900 VLTHPL-740-A

6,600,000₫

Đèn thả pha lê vòng dài D900, pha lê màu khói 8039 8039D900KHOI VLTHPL-026-D-90-BK

10,500,000₫

Đèn thả pha lê vòng lá 7 tầng D600*500 L9004 VLTHPL-084

7,800,000₫

Đèn thả pha lê vòng TPL-012-600 VLTHPL-062-60

4,000,000₫

Đèn thả pha lê vòng TPL-012-800 TPL_012_800 VLTHPL-062-80

6,400,000₫

Đèn thả pha lê vòng tròn 2 tầng 6080 VLTHPL-047

5,300,000₫

Đèn thả pha lê vòng tròn 2 vòng D400*600 69396-400+600 VLTHPL-733-AB

7,700,000₫

Đèn thả pha lê vòng tròn 2 vòng D600*400 69396-600+400 VLTHPL-733-AA

6,600,000₫

Đèn thả pha lê vòng tròn 2 vòng D800*500 1006-800+500 VLTHPL-740-B

10,560,000₫

Đèn thả pha lê vòng tròn 2 vòng D800*500 69396-800+500 VLTHPL-733-AC

7,920,000₫

Đèn thả pha lê vòng tròn 3 vòng D400*600*800 69396-400+600+800 VLTHPL-733-AD

10,560,000₫

Đèn thả pha lê vòng tròn 36 bóng khung đồng THPHALEKHUNGDONG VLTHPL-082

Liên hệ

Đèn thả pha lê vòng tròn 5 tầng D800 VLTHPL-046

10,500,000₫

Đèn thả pha lê vòng tròn D200 TPLDON20 VLTHPL-121

800,000₫

Đèn thả pha lê vòng tròn D800 8066-800 VLTHPL-050

9,900,000₫

Đèn thả pha lê vòng tròn D800 CHUMPHALE VLTHPL-030

9,500,000₫

Đèn thả pha lê vòng tròn khung nhôm đen D800 TNPLAD800 VLTHPL-115

5,000,000₫

Đèn thả pha lê vòng tròn khung vàng D400 L6083D40 VLTHPL-028

3,000,000₫

Đèn thả pha lê vòng tròn và dài lồng nhau D400_350*900 trắng TPL041T90CM VLTHPL-015

6,800,000₫

Đèn thả pha lê vòng tròn và dài lồng nhau D600_350*1200 trắng TPL041T1M2 VLTHPL-014

8,800,000₫

Đèn thả pha lê vòng tròn và dài lồng nhau D600_350*1200 vàng TPL041VD600 VLTHPL-018

9,000,000₫

Đèn thả pha lê vòng tròn và dài lồng nhau D600_350*900 trắng TPL041VD400 VLTHPL-019

7,000,000₫

Đèn thả pha lê vòng viền vàng 2 tầng D950 D32169/950 VLTHPL-045

Liên hệ

Đèn thả pha lê vòng VLTHPL-634

Liên hệ

Đèn thả pha lê vòng VLTHPL-635

Liên hệ

Đèn thả pha lê vòng VLTHPL-636

Liên hệ

Đèn thả pha lê vòng VLTHPL-637

Liên hệ

Đèn thả pha lê vòng VLTHPL-638

Liên hệ

Đèn thả pha lê vòng VLTHPL-639

Liên hệ

Đèn thả pha lê vòng VLTHPL-640

Liên hệ

Đèn thả pha lê vòng VLTHPL-641

Liên hệ

Đèn thả pha lê vòng VLTHPL-642

Liên hệ

Đèn thả pha lê vòng VLTHPL-643

Liên hệ

Đèn thả pha lê vòng VLTHPL-644

Liên hệ

Đèn thả pha lê vòng VLTHPL-645

Liên hệ

Đèn thả pha lê vòng VLTHPL-646

Liên hệ

Đèn thả pha lê vòng VLTHPL-647

Liên hệ

Đèn thả pha lê vòng VLTHPL-648

Liên hệ

Đèn thả pha lê vòng VLTHPL-649

Liên hệ

Đèn thả pha lê vòng VLTHPL-650

Liên hệ

Đèn thả pha lê vòng VLTHPL-651

Liên hệ

SẢN PHẨM ĐÃ XEM