DANH MỤC SẢN PHẨM

Nguồn nam châm

ELV Đầu nguồn thanh ray nam châm màu đen VMG35-L5

210,000₫

ELV Nối nguồn thanh ray nam châm màu đen VMG35-L6

390,000₫

GS Đổi nguồn 48V DC đèn ray nam châm 100w GSN48VDC-100

1,038,000₫

GS Đổi nguồn 48V DC đèn ray nam châm 200w GSN48VDC-200

1,500,000₫

GS Đổi nguồn 48V DC đèn ray nam châm 400w GSN48VDC-400

2,537,000₫

GS Nối nguồn đèn ray nam châm GSNNG

149,000₫

GS Nối nguồn đèn ray nam châm GSNNT

119,000₫

RA Cáp nối nguồn góc đèn ray nam châm RA-NNTL2

110,000₫

RA Cáp nối nguồn thanh ray nam châm dùng cho 48V RA-NNL2

110,000₫

RA Nguồn liền ray DC 48V trực tiếp 100W đèn ray nam châm L200*W22*H25 RA-ND100-20

616,000₫

RA Nguồn liền ray trực tiếp DC 48V 200W đèn ray nam châm L330*W22*H25 RA-ND200-20

836,000₫

RA Nguồn Meanwell DC 48V 100W đèn ray nam châm L125*W100*H30 RA-MN100

726,000₫

RA Nguồn Meanwell DC 48V 200W đèn ray nam châm L215*W115*H30 RA-MN200

1,034,000₫

RA Nguồn Meanwell DC 48V 350W đèn ray nam châm L215*W115*H30 RA-MN350

1,650,000₫

RA Nối nguồn thẳng đèn ray nam châm RA-NTL1

132,000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM