DANH MỤC SẢN PHẨM

Đèn chùm tân cổ điển

Đèn chùm đồng 6 tay nến 9911/6 VLCHDO-006 Đèn chùm đồng 6 tay nến 9911/6 VLCHDO-006
-15%

Đèn chùm đồng 6 tay nến 9911/6 VLCHDO-006

11,900,000₫ 14,000,000₫
-15%

Đèn chùm đồng bát đá tự 12+8 tay nến VLCHDO-048

Liên hệ

Đèn chùm đồng bát đá tự nhiên 12+6 tay nến VLCHDO-046

Liên hệ
Đèn chùm đồng bát đá tự nhiên 15 tay T1006 15E27 VLCHDO-050 Đèn chùm đồng bát đá tự nhiên 15 tay T1006 15E27 VLCHDO-050
-15%

Đèn chùm đồng bát đá tự nhiên 15 tay T1006 15E27 VLCHDO-050

35,700,000₫ 42,000,000₫
-15%

Đèn chùm đồng bát đá tự nhiên 8+8 tay nến VLCHDO-042

Liên hệ
Đèn chùm đồng đá 18 tay nến 18E14 VLCHDO-009 Đèn chùm đồng đá 18 tay nến 18E14 VLCHDO-009
-15%

Đèn chùm đồng đá 18 tay nến 18E14 VLCHDO-009

22,950,000₫ 27,000,000₫
-15%

Đèn chùm đồng trang trí 10+5 tay nến VLCHDO-029

Liên hệ
Đèn chùm đồng trang trí 12+6 tay nến VLCHDO-002 Đèn chùm đồng trang trí 12+6 tay nến VLCHDO-002
-15%

Đèn chùm đồng trang trí 12+6 tay nến VLCHDO-002

29,750,000₫ 35,000,000₫
-15%

Đèn chùm đồng trang trí 12+6 tay nến VLCHDO-049

Liên hệ
Đèn chùm đồng trang trí 24 tay; E14; KT: D1100*H1150; VLCHDO-010 Đèn chùm đồng trang trí 24 tay; E14; KT: D1100*H1150; VLCHDO-010
-15%

Đèn chùm đồng trang trí 24 tay; E14; KT: D1100*H1150; VLCHDO-010

30,158,000₫ 35,480,000₫
-15%

Đèn chùm đồng trang trí 6 tay nến VLCHDO-033

Liên hệ
Đèn chùm đồng trang trí 8+4 tay nến VLCHDO-007 Đèn chùm đồng trang trí 8+4 tay nến VLCHDO-007
-15%

Đèn chùm đồng trang trí 8+4 tay nến VLCHDO-007

21,760,000₫ 25,600,000₫
-15%

Đèn chùm đồng trang trí 8+4 tay VLCHDO-012

Liên hệ

Đèn chùm đồng trang trí bát đá tự nhiên 10+5 tay nến VLCHDO-019

Liên hệ

Đèn chùm đồng trang trí bát đá tự nhiên 10+5 tay nến VLCHDO-020

Liên hệ

Đèn chùm đồng trang trí bát đá tự nhiên 10+5 tay nến VLCHDO-026

Liên hệ

Đèn chùm đồng trang trí bát đá tự nhiên 10+5 tay nến VLCHDO-027

Liên hệ

Đèn chùm đồng trang trí bát đá tự nhiên 10+5 tay nến VLCHDO-030

Liên hệ

Đèn chùm đồng trang trí bát đá tự nhiên 10+5 tay nến VLCHDO-038

Liên hệ

Đèn chùm đồng trang trí bát đá tự nhiên 10+5 tay nến VLCHDO-039

Liên hệ

Đèn chùm đồng trang trí bát đá tự nhiên 10+5 tay VLCHDO-015

Liên hệ

Đèn chùm đồng trang trí bát đá tự nhiên 12+12+6 tay nến VLCHDO-044

Liên hệ
Đèn chùm đồng trang trí bát đá tự nhiên 12+6 tay nến VLCHDO-018 Đèn chùm đồng trang trí bát đá tự nhiên 12+6 tay nến VLCHDO-018
-15%

Đèn chùm đồng trang trí bát đá tự nhiên 12+6 tay nến VLCHDO-018

25,500,000₫ 30,000,000₫
-15%

Đèn chùm đồng trang trí bát đá tự nhiên 12+6 tay nến VLCHDO-021

Liên hệ

Đèn chùm đồng trang trí bát đá tự nhiên 12+6 tay nến VLCHDO-024

Liên hệ

Đèn chùm đồng trang trí bát đá tự nhiên 12+6 tay nến VLCHDO-025

Liên hệ

Đèn chùm đồng trang trí bát đá tự nhiên 12+6 tay nến VLCHDO-037

Liên hệ

Đèn chùm đồng trang trí bát đá tự nhiên 12+6 tay nến VLCHDO-040

Liên hệ

Đèn chùm đồng trang trí bát đá tự nhiên 12+6 tay nến VLCHDO-045

Liên hệ

Đèn chùm đồng trang trí bát đá tự nhiên 12+6 tay nến VLCHDO-047

Liên hệ

Đèn chùm đồng trang trí bát đá tự nhiên 8 tay nến VLCHDO-022

Liên hệ

Đèn chùm đồng trang trí bát đá tự nhiên 8 tay VLCHDO-014

Liên hệ

Đèn chùm đồng trang trí bát đá tự nhiên 8 tay VLCHDO-028

Liên hệ

Đèn chùm đồng trang trí bát đá tự nhiên 8+4 tay nến VLCHDO-031

Liên hệ
Đèn chùm đồng trang trí bát đá tự nhiên 8+4 tay VLCHDO-013 Đèn chùm đồng trang trí bát đá tự nhiên 8+4 tay VLCHDO-013
-15%

Đèn chùm đồng trang trí bát đá tự nhiên 8+4 tay VLCHDO-013

25,500,000₫ 30,000,000₫
-15%

Đèn chùm đồng trang trí bát đá tự nhiên 8+4 tay VLCHDO-016

Liên hệ

Đèn chùm đồng trang trí bát đá tự nhiên 8+4 tay VLCHDO-017

Liên hệ

Đèn chùm đồng trang trí bát đá tự nhiên 8+8 tay nến VLCHDO-035

Liên hệ

Đèn chùm đồng trang trí bát đá tự nhiên 8+8 tay nến VLCHDO-036

Liên hệ

Đèn chùm đồng trang trí bát đá tự nhiên 8+8 tay nến VLCHDO-041

Liên hệ
Đèn chùm đồng trang trí mạ vàng bát đá tự nhiên 10+5 tay VLCHDO-001 Đèn chùm đồng trang trí mạ vàng bát đá tự nhiên 10+5 tay VLCHDO-001
-15%

Đèn chùm đồng trang trí mạ vàng bát đá tự nhiên 10+5 tay VLCHDO-001

25,500,000₫ 30,000,000₫
-15%
Đèn chùm đồng trang trí mạ vàng bát đá tự nhiên 10+5 tay VLCHDO-003 Đèn chùm đồng trang trí mạ vàng bát đá tự nhiên 10+5 tay VLCHDO-003
-15%

Đèn chùm đồng trang trí mạ vàng bát đá tự nhiên 10+5 tay VLCHDO-003

24,650,000₫ 29,000,000₫
-15%
Đèn chùm đồng trang trí mạ vàng bát đá tự nhiên 10+5 tay VLCHDO-005 Đèn chùm đồng trang trí mạ vàng bát đá tự nhiên 10+5 tay VLCHDO-005
-15%

Đèn chùm đồng trang trí mạ vàng bát đá tự nhiên 10+5 tay VLCHDO-005

23,800,000₫ 28,000,000₫
-15%

Đèn chùm hợp kim 6 bông hoa màu trắng VLCHHK-063

Liên hệ

Đèn chùm hợp kim 8 bông hoa màu đỏ VLCHHK-061

Liên hệ

Đèn chùm hợp kim 8 bông hoa màu vàng VLCHHK-056

Liên hệ

Đèn chùm hợp kim nhiều bông hoa màu trắng VLCHHK-060

Liên hệ

Đèn chùm hợp kim nhiều bông hoa màu vàng VLCHHK-058

Liên hệ

Đèn chùm hợp kim nhiều bông hoa màu vàng VLCHHK-059

Liên hệ

Đèn chùm hợp kim nhiều bông hoa VLCHHK-057

Liên hệ
Đèn chùm hợp kim pha lê mạ vàng cao cấp 10+5 tay 15E14 3020/15 VLCHHK-023
-15%

Đèn chùm hợp kim pha lê mạ vàng cao cấp 10+5 tay 15E14 3020/15 VLCHHK-023

19,550,000₫ 23,000,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay chao bát thủy tinh đỏ VLCHHK-006 Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay chao bát thủy tinh đỏ VLCHHK-006
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay chao bát thủy tinh đỏ VLCHHK-006

4,760,000₫ 5,600,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay chao thủy tinh E14 bát xanh VLCHHK-011 Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay chao thủy tinh E14 bát xanh VLCHHK-011
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay chao thủy tinh E14 bát xanh VLCHHK-011

5,525,000₫ 6,500,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay chao thủy tinh E14 VLCHHK-010
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay chao thủy tinh E14 VLCHHK-010

4,760,000₫ 5,600,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay nến chao thủy tinh VLCHHK-019 Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay nến chao thủy tinh VLCHHK-019
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay nến chao thủy tinh VLCHHK-019

11,050,000₫ 13,000,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay nến E14 VLCHHK-003 Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay nến E14 VLCHHK-003
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách 10+5 tay nến E14 VLCHHK-003

11,730,000₫ 13,800,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách 24 tay nến D1200xH1000 VLCHHK-002 Đèn chùm hợp kim phòng khách 24 tay nến D1200xH1000 VLCHHK-002
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách 24 tay nến D1200xH1000 VLCHHK-002

17,425,000₫ 20,500,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách 8 tay bát đá thủy tinh đỏ VLCHHK-012
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách 8 tay bát đá thủy tinh đỏ VLCHHK-012

6,120,000₫ 7,200,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách 8 tay chao thủy tinh VLCHHK-015 Đèn chùm hợp kim phòng khách 8 tay chao thủy tinh VLCHHK-015
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách 8 tay chao thủy tinh VLCHHK-015

3,230,000₫ 3,800,000₫
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách 8 tay chao thủy tinh VLCHHK-016

Liên hệ
Đèn chùm hợp kim phòng khách 8 tay VLCHHK-013
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách 8 tay VLCHHK-013

3,060,000₫ 3,600,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách 8+4 tay nến chao thủy tinh E14 VLCHHK-007
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách 8+4 tay nến chao thủy tinh E14 VLCHHK-007

11,475,000₫ 13,500,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách bát đá 10+5 tay nến chao thủy tinh E14 VLCHHK-009 Đèn chùm hợp kim phòng khách bát đá 10+5 tay nến chao thủy tinh E14 VLCHHK-009
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách bát đá 10+5 tay nến chao thủy tinh E14 VLCHHK-009

5,525,000₫ 6,500,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách bát đá tự nhiên 10+5 tay VLCHHK-014
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách bát đá tự nhiên 10+5 tay VLCHHK-014

7,905,000₫ 9,300,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách bát gốm 10+5 tay nến chao thủy tinh E14 VLCHHK-008 Đèn chùm hợp kim phòng khách bát gốm 10+5 tay nến chao thủy tinh E14 VLCHHK-008
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách bát gốm 10+5 tay nến chao thủy tinh E14 VLCHHK-008

5,525,000₫ 6,500,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách bát xanh mạ vàng 10+5 tay nến E14 VLCHHK-017 Đèn chùm hợp kim phòng khách bát xanh mạ vàng 10+5 tay nến E14 VLCHHK-017
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách bát xanh mạ vàng 10+5 tay nến E14 VLCHHK-017

11,900,000₫ 14,000,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách chao thủy tinh quay xuống 10 tay đen VLCHTT-002
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách chao thủy tinh quay xuống 10 tay đen VLCHTT-002

4,335,000₫ 5,100,000₫
-15%
Đèn chùm hợp kim phòng khách chao thủy tinh quay xuống 10 tay vàng VLCHTT-003
-15%

Đèn chùm hợp kim phòng khách chao thủy tinh quay xuống 10 tay vàng VLCHTT-003

3,060,000₫ 3,600,000₫
-15%

SẢN PHẨM ĐÃ XEM