DANH MỤC SẢN PHẨM

Quạt trần thu cánh

Gomani Quạt trần đèn thu cánh màu bạc 4 cánh 120cm 55W DC đèn 72W D51x120cm GMQ2-BN VLQTGO-003
-16%

Gomani Quạt trần đèn thu cánh màu bạc 4 cánh 120cm 55W DC đèn 72W D51x120cm GMQ2-BN VLQTGO-003

3,800,000₫ 4,500,000₫
-16%
Gomani Quạt trần đèn thu cánh màu nâu 4 cánh 120cm 55W DC đèn 72W D51x120cm GMQ2-nau VLQTGO-006
-16%

Gomani Quạt trần đèn thu cánh màu nâu 4 cánh 120cm 55W DC đèn 72W D51x120cm GMQ2-nau VLQTGO-006

3,800,000₫ 4,500,000₫
-16%
Gomani Quạt trần đèn thu cánh màu nâu 4 cánh 120cm 55W DC đèn 72W D51x120cm GMQ2-T12 VLQTGO-008
-16%

Gomani Quạt trần đèn thu cánh màu nâu 4 cánh 120cm 55W DC đèn 72W D51x120cm GMQ2-T12 VLQTGO-008

3,800,000₫ 4,500,000₫
-16%
Gomani Quạt trần đèn thu cánh màu nâu tổ ong 4 cánh 120cm 55W DC đèn 72W D51x120cm GMQ2-OngNâu VLQTGO-007
-16%

Gomani Quạt trần đèn thu cánh màu nâu tổ ong 4 cánh 120cm 55W DC đèn 72W D51x120cm GMQ2-OngNâu VLQTGO-007

3,800,000₫ 4,500,000₫
-16%
Gomani Quạt trần đèn thu cánh màu trắng 4 cánh 107cm 40W DC đèn 72W D51x107cm GMQ1-72W VLQTGO-001
-16%

Gomani Quạt trần đèn thu cánh màu trắng 4 cánh 107cm 40W DC đèn 72W D51x107cm GMQ1-72W VLQTGO-001

4,450,000₫ 5,250,000₫
-16%
Gomani Quạt trần đèn thu cánh màu trắng 4 cánh 107cm 40W DC đèn 72W GMQ1-trang VLQTGO-002
-16%

Gomani Quạt trần đèn thu cánh màu trắng 4 cánh 107cm 40W DC đèn 72W GMQ1-trang VLQTGO-002

4,100,000₫ 4,850,000₫
-16%
Gomani Quạt trần đèn thu cánh màu trắng 4 cánh 120cm 55W DC đèn 72W D51x120cm GMQ2-KC7 VLQTGO-004 Gomani Quạt trần đèn thu cánh màu trắng 4 cánh 120cm 55W DC đèn 72W D51x120cm GMQ2-KC7 VLQTGO-004
-16%

Gomani Quạt trần đèn thu cánh màu trắng 4 cánh 120cm 55W DC đèn 72W D51x120cm GMQ2-KC7 VLQTGO-004

3,800,000₫ 4,500,000₫
-16%
Gomani Quạt trần đèn thu cánh màu trắng 4 cánh 120cm 55W DC đèn 80W D51x120cm GMQ2-KC-trontrang VLQTGO-005
-16%

Gomani Quạt trần đèn thu cánh màu trắng 4 cánh 120cm 55W DC đèn 80W D51x120cm GMQ2-KC-trontrang VLQTGO-005

3,800,000₫ 4,500,000₫
-16%
Gomani Quạt trần đèn thu cánh màu trắng viền gương 4 cánh 120cm 55W DC đèn 72W D51x120cm GMQ2-Trắng VLQTGO-012
-16%

Gomani Quạt trần đèn thu cánh màu trắng viền gương 4 cánh 120cm 55W DC đèn 72W D51x120cm GMQ2-Trắng VLQTGO-012

3,800,000₫ 4,500,000₫
-16%
Gomani Quạt trần đèn thu cánh màu trắng viền vàng 4 cánh 120cm 55W DC đèn 72W D51x120cm GMQ2-T2 VLQTGO-009
-16%

Gomani Quạt trần đèn thu cánh màu trắng viền vàng 4 cánh 120cm 55W DC đèn 72W D51x120cm GMQ2-T2 VLQTGO-009

3,800,000₫ 4,500,000₫
-16%
Quạt trần đèn thu cánh cổ điển 4 cánh 107cm 45w DC Y42-8960FG VLQTTC-304
-15%

Quạt trần đèn thu cánh cổ điển 4 cánh 107cm 45w DC Y42-8960FG VLQTTC-304

4,590,000₫ 5,400,000₫
-15%
Quạt trần đèn thu cánh Đài Loan Luxaire Crystal 4 cánh 122cm 65w AC Quạt trần đèn thu cánh Đài Loan Luxaire Crystal 4 cánh 122cm 65w AC
-20%

Quạt trần đèn thu cánh Đài Loan Luxaire Crystal 4 cánh 122cm 65w AC

4,800,000₫ 6,000,000₫
-20%

Quạt trần đèn thu cánh Đài Loan Luxaire Tulip II

4,000,000₫ - 5,000,000₫
Quạt trần đèn thu cánh Đài Loan Luxaire Tulip Mạ Chrome (sáng bóng) 4 cánh 122cm 90w AC Quạt trần đèn thu cánh Đài Loan Luxaire Tulip Mạ Chrome (sáng bóng) 4 cánh 122cm 90w AC
-20%

Quạt trần đèn thu cánh Đài Loan Luxaire Tulip Mạ Chrome (sáng bóng) 4 cánh 122cm 90w AC

4,400,000₫ 5,500,000₫
-20%
Hết hàng
Quạt trần đèn thu cánh đèn 8 tay 4 cánh 107cm 45w DC Y42-7070FG VLQTTC-302
-25%

Quạt trần đèn thu cánh đèn 8 tay 4 cánh 107cm 45w DC Y42-7070FG VLQTTC-302

8,400,000₫ 11,200,000₫
-25%
Quạt trần đèn thu cánh đèn 8 tay 4 cánh 107cm 45w DC Y42-7080PG VLQTTC-301
-25%

Quạt trần đèn thu cánh đèn 8 tay 4 cánh 107cm 45w DC Y42-7080PG VLQTTC-301

8,400,000₫ 11,200,000₫
-25%
Quạt trần đèn thu cánh doraemon 4 cánh 91cm 45w DC Y36-5170BU VLQTTC-315
-15%

Quạt trần đèn thu cánh doraemon 4 cánh 91cm 45w DC Y36-5170BU VLQTTC-315

3,400,000₫ 4,000,000₫
-15%
Quạt trần đèn thu cánh Gomani màu trắng 4 cánh 120cm 55W DC đèn 72W D51x120cm GMQ2-T3 VLQTGO-010 Quạt trần đèn thu cánh Gomani màu trắng 4 cánh 120cm 55W DC đèn 72W D51x120cm GMQ2-T3 VLQTGO-010
-16%

Quạt trần đèn thu cánh Gomani màu trắng 4 cánh 120cm 55W DC đèn 72W D51x120cm GMQ2-T3 VLQTGO-010

3,800,000₫ 4,500,000₫
-16%
Quạt trần đèn thu cánh Gomani màu trắng 4 cánh 120cm 55W DC đèn 72W D51x120cm GMQ2-T8 VLQTGO-011 Quạt trần đèn thu cánh Gomani màu trắng 4 cánh 120cm 55W DC đèn 72W D51x120cm GMQ2-T8 VLQTGO-011
-16%

Quạt trần đèn thu cánh Gomani màu trắng 4 cánh 120cm 55W DC đèn 72W D51x120cm GMQ2-T8 VLQTGO-011

3,800,000₫ 4,500,000₫
-16%
Quạt trần đèn thu cánh Homesick 4 cánh 107cm 70w AC 8639 VLQTHO-029 Quạt trần đèn thu cánh Homesick 4 cánh 107cm 70w AC 8639 VLQTHO-029
-20%

Quạt trần đèn thu cánh Homesick 4 cánh 107cm 70w AC 8639 VLQTHO-029

3,200,000₫ 4,000,000₫
-20%
Quạt trần đèn thu cánh Homesick 5 cánh 132cm 55w DC 173 VLQTHO-012 Quạt trần đèn thu cánh Homesick 5 cánh 132cm 55w DC 173 VLQTHO-012
-20%

Quạt trần đèn thu cánh Homesick 5 cánh 132cm 55w DC 173 VLQTHO-012

8,000,000₫ 10,000,000₫
-20%
Quạt trần đèn thu cánh màu bạc 4 cánh 107cm 45w DC F8101 VLQTTC-214
-20%

Quạt trần đèn thu cánh màu bạc 4 cánh 107cm 45w DC F8101 VLQTTC-214

2,560,000₫ 3,200,000₫
-20%
Quạt trần đèn thu cánh màu bạc 4 cánh 107cm 45w DC F8148 VLQTTC-213
-15%

Quạt trần đèn thu cánh màu bạc 4 cánh 107cm 45w DC F8148 VLQTTC-213

2,720,000₫ 3,200,000₫
-15%
Quạt trần đèn thu cánh màu bạc 4 cánh 107cm 45w DC VLQTTC-246
-15%

Quạt trần đèn thu cánh màu bạc 4 cánh 107cm 45w DC VLQTTC-246

3,315,000₫ 3,900,000₫
-15%
Quạt trần đèn thu cánh màu bạc 4 cánh 107cm 45w DC Y42-9010BN VLQTTC-313
-15%

Quạt trần đèn thu cánh màu bạc 4 cánh 107cm 45w DC Y42-9010BN VLQTTC-313

3,315,000₫ 3,900,000₫
-15%

Quạt trần đèn thu cánh màu bạc 4 cánh 107cm 45w DC Y42-9880BN VLQTTC-312

3,900,000₫
Quạt trần đèn thu cánh màu đen 4 cánh 107cm 45w DC Q137D VLQTTC-251
-15%

Quạt trần đèn thu cánh màu đen 4 cánh 107cm 45w DC Q137D VLQTTC-251

3,145,000₫ 3,700,000₫
-15%
Quạt trần đèn thu cánh màu nâu 4 cánh 107cm 45w DC Y42-9060RW VLQTTC-314
-15%

Quạt trần đèn thu cánh màu nâu 4 cánh 107cm 45w DC Y42-9060RW VLQTTC-314

3,400,000₫ 4,000,000₫
-15%
Quạt trần đèn thu cánh màu trắng 4 cánh 107cm 45w DC 102T VLQTTC-219
-15%

Quạt trần đèn thu cánh màu trắng 4 cánh 107cm 45w DC 102T VLQTTC-219

2,720,000₫ 3,200,000₫
-15%
Quạt trần đèn thu cánh màu trắng 4 cánh 107cm 45w DC 129 VLQTTC-223
-15%

Quạt trần đèn thu cánh màu trắng 4 cánh 107cm 45w DC 129 VLQTTC-223

2,720,000₫ 3,200,000₫
-15%
Quạt trần đèn thu cánh màu trắng 4 cánh 107cm 45w DC F8970-42 7 VLQTTC-208
-15%

Quạt trần đèn thu cánh màu trắng 4 cánh 107cm 45w DC F8970-42 7 VLQTTC-208

2,720,000₫ 3,200,000₫
-15%
Quạt trần đèn thu cánh màu trắng 4 cánh 107cm 45w DC Q137T VLQTTC-252
-15%

Quạt trần đèn thu cánh màu trắng 4 cánh 107cm 45w DC Q137T VLQTTC-252

3,145,000₫ 3,700,000₫
-15%
Quạt trần đèn thu cánh màu trắng 4 cánh 107cm 45w DC VLQTTC-244
-15%

Quạt trần đèn thu cánh màu trắng 4 cánh 107cm 45w DC VLQTTC-244

3,230,000₫ 3,800,000₫
-15%
Quạt trần đèn thu cánh màu trắng 4 cánh 107cm 45w DC VLQTTC-248
-15%

Quạt trần đèn thu cánh màu trắng 4 cánh 107cm 45w DC VLQTTC-248

3,315,000₫ 3,900,000₫
-15%
Quạt trần đèn thu cánh màu trắng 4 cánh 107cm 45w DC Y42-8360WH VLQTTC-318
-15%

Quạt trần đèn thu cánh màu trắng 4 cánh 107cm 45w DC Y42-8360WH VLQTTC-318

3,825,000₫ 4,500,000₫
-15%
Quạt trần đèn thu cánh màu trắng 4 cánh 132 mm 45w DC Y52-8640 Wh VLQTTC-320
-15%

Quạt trần đèn thu cánh màu trắng 4 cánh 132 mm 45w DC Y52-8640 Wh VLQTTC-320

7,140,000₫ 8,400,000₫
-15%
Quạt trần đèn thu cánh màu vàng 4 cánh 107cm 45w DC 101G VLQTTC-217
-15%

Quạt trần đèn thu cánh màu vàng 4 cánh 107cm 45w DC 101G VLQTTC-217

2,720,000₫ 3,200,000₫
-15%
Quạt trần đèn thu cánh màu vàng 4 cánh 107cm 45w DC 102G VLQTTC-218
-15%

Quạt trần đèn thu cánh màu vàng 4 cánh 107cm 45w DC 102G VLQTTC-218

2,720,000₫ 3,200,000₫
-15%
Quạt trần đèn thu cánh màu vàng 4 cánh 107cm 45w DC 244 VLQTTC-235
-15%

Quạt trần đèn thu cánh màu vàng 4 cánh 107cm 45w DC 244 VLQTTC-235

2,720,000₫ 3,200,000₫
-15%
Quạt trần đèn thu cánh màu vàng 4 cánh 107cm 45w DC 8220 VLQTTC-215
-15%

Quạt trần đèn thu cánh màu vàng 4 cánh 107cm 45w DC 8220 VLQTTC-215

2,720,000₫ 3,200,000₫
-15%
Quạt trần đèn thu cánh màu vàng 4 cánh 107cm 45w DC 9010 VLQTTC-216
-15%

Quạt trần đèn thu cánh màu vàng 4 cánh 107cm 45w DC 9010 VLQTTC-216

2,720,000₫ 3,200,000₫
-15%
Quạt trần đèn thu cánh màu vàng 4 cánh 107cm 45w DC 9017 - 9051 VLQTTC-256
-15%

Quạt trần đèn thu cánh màu vàng 4 cánh 107cm 45w DC 9017 - 9051 VLQTTC-256

3,400,000₫ 4,000,000₫
-15%
Quạt trần đèn thu cánh màu vàng 4 cánh 107cm 45w DC F8186-42 VLQTTC-201
-15%

Quạt trần đèn thu cánh màu vàng 4 cánh 107cm 45w DC F8186-42 VLQTTC-201

2,720,000₫ 3,200,000₫
-15%
Quạt trần đèn thu cánh màu vàng 4 cánh 107cm 45w DC F8245-42 VLQTTC-207
-15%

Quạt trần đèn thu cánh màu vàng 4 cánh 107cm 45w DC F8245-42 VLQTTC-207

2,720,000₫ 3,200,000₫
-15%
Quạt trần đèn thu cánh màu vàng 4 cánh 107cm 45w DC F8522-42 VLQTTC-211 Quạt trần đèn thu cánh màu vàng 4 cánh 107cm 45w DC F8522-42 VLQTTC-211
-15%

Quạt trần đèn thu cánh màu vàng 4 cánh 107cm 45w DC F8522-42 VLQTTC-211

2,720,000₫ 3,200,000₫
-15%
Quạt trần đèn thu cánh màu vàng 4 cánh 107cm 45w DC F8594-42 VLQTTC-209
-15%

Quạt trần đèn thu cánh màu vàng 4 cánh 107cm 45w DC F8594-42 VLQTTC-209

3,400,000₫ 4,000,000₫
-15%
Quạt trần đèn thu cánh màu vàng 4 cánh 107cm 45w DC Q133 VLQTTC-257
-15%

Quạt trần đèn thu cánh màu vàng 4 cánh 107cm 45w DC Q133 VLQTTC-257

2,975,000₫ 3,500,000₫
-15%
Quạt trần đèn thu cánh màu vàng 4 cánh 107cm 45w DC Q137V VLQTTC-253
-16%

Quạt trần đèn thu cánh màu vàng 4 cánh 107cm 45w DC Q137V VLQTTC-253

3,140,000₫ 3,700,000₫
-16%
Quạt trần đèn thu cánh màu vàng 4 cánh 107cm 45w DC VLQTTC-243 Quạt trần đèn thu cánh màu vàng 4 cánh 107cm 45w DC VLQTTC-243
-15%

Quạt trần đèn thu cánh màu vàng 4 cánh 107cm 45w DC VLQTTC-243

4,675,000₫ 5,500,000₫
-15%
Quạt trần đèn thu cánh màu vàng 4 cánh 107cm 45w DC VLQTTC-245
-15%

Quạt trần đèn thu cánh màu vàng 4 cánh 107cm 45w DC VLQTTC-245

3,655,000₫ 4,300,000₫
-15%
Quạt trần đèn thu cánh màu vàng 4 cánh 107cm 45w DC Y42-0127 VLQTTC-303
-25%

Quạt trần đèn thu cánh màu vàng 4 cánh 107cm 45w DC Y42-0127 VLQTTC-303

8,400,000₫ 11,200,000₫
-25%
Quạt trần đèn thu cánh màu vàng 4 cánh 107cm 45w DC Y42-5280FG VLQTTC-305
-15%

Quạt trần đèn thu cánh màu vàng 4 cánh 107cm 45w DC Y42-5280FG VLQTTC-305

3,230,000₫ 3,800,000₫
-15%
Quạt trần đèn thu cánh màu vàng 4 cánh 107cm 45w DC Y42-9880GO VLQTTC-312V
-15%

Quạt trần đèn thu cánh màu vàng 4 cánh 107cm 45w DC Y42-9880GO VLQTTC-312V

3,315,000₫ 3,900,000₫
-15%
Quạt trần đèn thu cánh màu xanh 4 cánh 91cm 45w DC Y36-5200WH VLQTTC-317
-15%

Quạt trần đèn thu cánh màu xanh 4 cánh 91cm 45w DC Y36-5200WH VLQTTC-317

3,400,000₫ 4,000,000₫
-15%
Quạt trần đèn thu cánh Mountain air 4 cánh 112cm 45w DC 6001
-20%

Quạt trần đèn thu cánh Mountain air 4 cánh 112cm 45w DC 6001

4,400,000₫ 5,500,000₫
-20%
Quạt trần đèn thu cánh Mountain air 4 cánh 112cm 45w DC 6028A
-20%

Quạt trần đèn thu cánh Mountain air 4 cánh 112cm 45w DC 6028A

4,800,000₫ 6,000,000₫
-20%
Quạt trần đèn thu cánh Mountain air 4 cánh 112cm 45w DC 6061
-20%

Quạt trần đèn thu cánh Mountain air 4 cánh 112cm 45w DC 6061

4,160,000₫ 5,200,000₫
-20%
Quạt trần đèn thu cánh Mr.Vu BELLE 5 cánh 1m42 120W AC Quạt trần đèn thu cánh Mr.Vu BELLE 5 cánh 1m42 120W AC
-11%

Quạt trần đèn thu cánh Mr.Vu BELLE 5 cánh 1m42 120W AC

15,170,000₫ 16,860,000₫
-11%
Quạt trần đèn thu cánh Nhật Bản Kaiyo Kukan 4 cánh D117cm 52W DC TOYA 214 ORB Quạt trần đèn thu cánh Nhật Bản Kaiyo Kukan 4 cánh D117cm 52W DC TOYA 214 ORB
-11%

Quạt trần đèn thu cánh Nhật Bản Kaiyo Kukan 4 cánh D117cm 52W DC TOYA 214 ORB

11,290,000₫ 12,600,000₫
-11%
Quạt trần đèn thu cánh Nhật Bản Kaiyo Kukan 4 cánh D117cm 52W DC TOYA 214 WH Quạt trần đèn thu cánh Nhật Bản Kaiyo Kukan 4 cánh D117cm 52W DC TOYA 214 WH
-11%

Quạt trần đèn thu cánh Nhật Bản Kaiyo Kukan 4 cánh D117cm 52W DC TOYA 214 WH

11,290,000₫ 12,600,000₫
-11%
Quạt trần đèn thu cánh Nhật Bản Kaiyo Kukan 8 cánh D108cm 50W DC CHIB 107 Quạt trần đèn thu cánh Nhật Bản Kaiyo Kukan 8 cánh D108cm 50W DC CHIB 107
-11%

Quạt trần đèn thu cánh Nhật Bản Kaiyo Kukan 8 cánh D108cm 50W DC CHIB 107

11,990,000₫ 13,350,000₫
-11%
Quạt trần đèn thu cánh pha lê 4 cánh 107cm 45w DC 169 VLQTTC-226 Quạt trần đèn thu cánh pha lê 4 cánh 107cm 45w DC 169 VLQTTC-226
-15%

Quạt trần đèn thu cánh pha lê 4 cánh 107cm 45w DC 169 VLQTTC-226

2,975,000₫ 3,500,000₫
-15%
Quạt trần đèn thu cánh pha lê 4 cánh 107cm 45w DC 235 VLQTTC-234
-15%

Quạt trần đèn thu cánh pha lê 4 cánh 107cm 45w DC 235 VLQTTC-234

2,975,000₫ 3,500,000₫
-15%
Quạt trần đèn thu cánh pha lê 4 cánh 107cm 45w DC 42ZSM-1142A VLQTTC-321
-15%

Quạt trần đèn thu cánh pha lê 4 cánh 107cm 45w DC 42ZSM-1142A VLQTTC-321

3,910,000₫ 4,600,000₫
-15%
Quạt trần đèn thu cánh pha lê 4 cánh 107cm 45w DC 6919 - 9095 - QZ52 VLQTTC-255 Quạt trần đèn thu cánh pha lê 4 cánh 107cm 45w DC 6919 - 9095 - QZ52 VLQTTC-255
-15%

Quạt trần đèn thu cánh pha lê 4 cánh 107cm 45w DC 6919 - 9095 - QZ52 VLQTTC-255

4,250,000₫ 5,000,000₫
-15%
Quạt trần đèn thu cánh pha lê 4 cánh 107cm 45w DC 9050 VLQTTC-258 Quạt trần đèn thu cánh pha lê 4 cánh 107cm 45w DC 9050 VLQTTC-258
-15%

Quạt trần đèn thu cánh pha lê 4 cánh 107cm 45w DC 9050 VLQTTC-258

3,570,000₫ 4,200,000₫
-15%
Quạt trần đèn thu cánh pha lê 4 cánh 107cm 45w DC 9052 VLQTTC-259
-15%

Quạt trần đèn thu cánh pha lê 4 cánh 107cm 45w DC 9052 VLQTTC-259

4,080,000₫ 4,800,000₫
-15%
Quạt trần đèn thu cánh pha lê 4 cánh 107cm 45w DC F8140-42 VLQTTC-206
-15%

Quạt trần đèn thu cánh pha lê 4 cánh 107cm 45w DC F8140-42 VLQTTC-206

3,570,000₫ 4,200,000₫
-15%
Quạt trần đèn thu cánh pha lê 4 cánh 107cm 45w DC F8173-42 VLQTTC-204
-15%

Quạt trần đèn thu cánh pha lê 4 cánh 107cm 45w DC F8173-42 VLQTTC-204

3,570,000₫ 4,200,000₫
-15%
Quạt trần đèn thu cánh pha lê 4 cánh 107cm 45w DC F8181-42 VLQTTC-205
-15%

Quạt trần đèn thu cánh pha lê 4 cánh 107cm 45w DC F8181-42 VLQTTC-205

3,570,000₫ 4,200,000₫
-15%
Quạt trần đèn thu cánh pha lê 4 cánh 107cm 45w DC F8202-42 VLQTTC-202
-15%

Quạt trần đèn thu cánh pha lê 4 cánh 107cm 45w DC F8202-42 VLQTTC-202

3,400,000₫ 4,000,000₫
-15%
Quạt trần đèn thu cánh pha lê 4 cánh 107cm 45w DC F8206-42 VLQTTC-203
-15%

Quạt trần đèn thu cánh pha lê 4 cánh 107cm 45w DC F8206-42 VLQTTC-203

2,890,000₫ 3,400,000₫
-15%
Quạt trần đèn thu cánh pha lê 4 cánh 107cm 45w DC F8549-42 VLQTTC-210
-15%

Quạt trần đèn thu cánh pha lê 4 cánh 107cm 45w DC F8549-42 VLQTTC-210

3,570,000₫ 4,200,000₫
-15%
Quạt trần đèn thu cánh pha lê 4 cánh 107cm 45w DC Q9005 VLQTTC-254
-15%

Quạt trần đèn thu cánh pha lê 4 cánh 107cm 45w DC Q9005 VLQTTC-254

3,825,000₫ 4,500,000₫
-15%
Quạt trần đèn thu cánh pha lê 4 cánh 107cm 45w DC VLQTTC-212
-15%

Quạt trần đèn thu cánh pha lê 4 cánh 107cm 45w DC VLQTTC-212

3,187,500₫ 3,750,000₫
-15%
Quạt trần đèn thu cánh pha lê 4 cánh 107cm 45w DC VLQTTC-247
-15%

Quạt trần đèn thu cánh pha lê 4 cánh 107cm 45w DC VLQTTC-247

4,080,000₫ 4,800,000₫
-15%
Quạt trần đèn thu cánh pha lê 4 cánh 107cm 45w DC VLQTTC-249
-15%

Quạt trần đèn thu cánh pha lê 4 cánh 107cm 45w DC VLQTTC-249

4,675,000₫ 5,500,000₫
-15%
Quạt trần đèn thu cánh pha lê 4 cánh 107cm 45w DC Y42-8570GU VLQTTC-311
-15%

Quạt trần đèn thu cánh pha lê 4 cánh 107cm 45w DC Y42-8570GU VLQTTC-311

4,080,000₫ 4,800,000₫
-15%
Quạt trần đèn thu cánh pha lê 4 cánh 107cm 45w DC Y42-8590GU VLQTTC-310
-15%

Quạt trần đèn thu cánh pha lê 4 cánh 107cm 45w DC Y42-8590GU VLQTTC-310

4,165,000₫ 4,900,000₫
-15%
Quạt trần đèn thu cánh pha lê 4 cánh 107cm 45w DC Y42-9750GU VLQTTC-306 Quạt trần đèn thu cánh pha lê 4 cánh 107cm 45w DC Y42-9750GU VLQTTC-306
-15%

Quạt trần đèn thu cánh pha lê 4 cánh 107cm 45w DC Y42-9750GU VLQTTC-306

4,165,000₫ 4,900,000₫
-15%
Quạt trần đèn thu cánh pha lê 4 cánh 107cm 45w DC Y42-9790FG 8530 VLQTTC-309
-15%

Quạt trần đèn thu cánh pha lê 4 cánh 107cm 45w DC Y42-9790FG 8530 VLQTTC-309

4,080,000₫ 4,800,000₫
-15%
Quạt trần đèn thu cánh pha lê 4 cánh 107cm 45w DC Y42-9970GU VLQTTC-308
-15%

Quạt trần đèn thu cánh pha lê 4 cánh 107cm 45w DC Y42-9970GU VLQTTC-308

3,910,000₫ 4,600,000₫
-15%
Quạt trần đèn thu cánh pha lê 4 cánh 107cm 45w DC Y42-9980BN VLQTTC-307
-16%

Quạt trần đèn thu cánh pha lê 4 cánh 107cm 45w DC Y42-9980BN VLQTTC-307

3,800,000₫ 4,500,000₫
-16%
Quạt trần đèn thu cánh Úc Fanaway Classic 4 cánh 122cm 60w AC Quạt trần đèn thu cánh Úc Fanaway Classic 4 cánh 122cm 60w AC
-15%

Quạt trần đèn thu cánh Úc Fanaway Classic 4 cánh 122cm 60w AC

9,180,000₫ 10,800,000₫
-15%
Quạt trần đèn thu cánh Úc Fanaway Evo1 Mạ Chrome (sáng bóng) 4 cánh 122cm 60w AC Quạt trần đèn thu cánh Úc Fanaway Evo1 Mạ Chrome (sáng bóng) 4 cánh 122cm 60w AC
-15%

Quạt trần đèn thu cánh Úc Fanaway Evo1 Mạ Chrome (sáng bóng) 4 cánh 122cm 60w AC

9,350,000₫ 11,000,000₫
-15%
Quạt trần đèn thu cánh Úc Fanaway Veil 4 cánh 122cm 60w AC Quạt trần đèn thu cánh Úc Fanaway Veil 4 cánh 122cm 60w AC
-15%

Quạt trần đèn thu cánh Úc Fanaway Veil 4 cánh 122cm 60w AC

10,880,000₫ - 11,475,000₫ 12,800,000₫ - 13,500,000₫
-15%
Quạt trần đèn thu cánh vô lăng tàu thủy 4 cánh 91cm 45w DC Y36-5180BU VLQTTC-316
-15%

Quạt trần đèn thu cánh vô lăng tàu thủy 4 cánh 91cm 45w DC Y36-5180BU VLQTTC-316

3,400,000₫ 4,000,000₫
-15%

Giới thiệu

Quạt trần đèn thu cánh (hay còn gọi là quạt trần cánh xếp, quạt trần giấu cánh) là một sản phẩm tích hợp giữa quạt trần và đèn, trong đó điều đặc biệt nhất của chiếc quạt trần này nằm ở đặc điểm nó có khả năng xoè cánh khi khởi động và thu cánh khi không sử dụng, tạo sự linh hoạt trong cơ chế hoạt động. Sản phẩm rất thích hợp với những khách hàng tìm kiếm sự tiện lợi mà vẫn mang trong mình những nét đặc sắc và vẻ đẹp riêng.

Thông tin cơ bản

Quạt trần đèn thu cánh không chỉ là sản phẩm tích hợp giữa quạt trần và đèn mà còn nổi trội bởi khả năng cụp xoè cánh. Cấu tạo phần quạt bao gồm các bộ phận như động cơ, cánh nhựa, hệ điều khiển tốc độ, các phụ kiện đi kèm và thiết bị chiếu sáng tích hợp. Phần cánh có cơ chế cụp vào trong khi không sử dụng, giúp sản phẩm có tính thẩm mỹ cao hơn. Sản phẩm hoàn toàn có thể thay thế đèn chùm trang trí nhà cửa qua chính vẻ đẹp của nó.

Các sản phẩm quạt trần đèn thu cánh ngày nay có thể được kết hợp với thiết kế của nhiều mẫu đèn trang trí khác nhau. Tuỳ vào nhu cầu, sở thích cũng như phong cách bài trí của căn nhà, quạt trần đèn có thể tuỳ cơ ứng biến phù hợp được với mọi hoàn cảnh. Ngoài công dụng chính là chiếu sáng và làm mát, quạt trần đèn thu cánh còn có khả năng đuổi muỗi và chống nồm, bảo vệ sức khoẻ cho mọi người.

Ứng dụng của quạt trần đèn thu cánh

Quạt trần đèn thu cánh phòng khách

Quạt trần đèn thu cánh không chỉ đơn thuần làm quạt trần thông thường mà còn có khả năng thay thế đèn chùm phòng khách, có khả năng biến hoá không gian trở nên bừng sáng và lộng lẫy bởi bản thân chiếc đèn phòng khách tích hợp chính là một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc.

Quạt trần đèn phòng ngủ

Thiết kế kích cỡ quạt đèn trang trí ở phòng ngủ thường sẽ nhỏ hơn song với tính năng thu gọn cánh thì người dùng hoàn toàn có thể lắp đặt sản phẩm trong phòng ngủ, vừa làm mát vừa tạo cảm giác ấm cúng, sang trọng.

Vì sao nên sở hữu quạt trần đèn thu cánh trong căn nhà?

Sự đa dạng về mẫu mã

Quạt trần đèn thu cánh được thiết kế với rất nhiều màu sắc, kiểu dáng và mức sáng. Mỗi dáng quạt và đèn đều tương thích với từng phong cách không gian riêng.

Tiết kiệm chi phí, không gian và thời gian

Thay vì phải tốn thời gian chọn đèn và quạt riêng bài trí cho căn phòng, quạt trần đèn thu cánh có thể giải quyết được cả hai vấn đề. Chiếc quạt thu cánh còn tối ưu không gian, hạn chế cồng kềnh và chiếm diện tích. Sản phẩm rất thích hợp với những khách hàng tìm kiếm sự tiện lợi ở nhiều phương diện.

Cơ chế hoạt động giúp bảo vệ sức khoẻ

Cơ chế giấu cánh giúp người dùng yên tâm về việc chống bụi, từ đó giúp không khí được trong lành, bảo vệ sức khoẻ gia đình. Đa phần quạt được tích hợp ánh sáng LED dịu nhẹ, an toàn và ưu việt dù kiểu dáng lớn hay nhỏ.


VieLight Decor - Lighting & Luxury Decor

  • Hotline: 0246 663 587 | 0966 078 585
  • Email: vielight0306@gmail.com
  • Website: http://www.moonlight.vn
  • Địa chỉ: 60 Võ Chí Công, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

SẢN PHẨM ĐÃ XEM