DANH MỤC SẢN PHẨM

Quạt trần cho khu nghỉ dưỡng, Resort

Quạt trần đèn Mr.Vu SWISH 3 cánh 1m2 30W DC Quạt trần đèn Mr.Vu SWISH 3 cánh 1m2 30W DC
-11%

Quạt trần đèn Mr.Vu SWISH 3 cánh 1m2 30W DC

23,270,000₫ 25,860,000₫
-11%
Quạt trần đèn Mr.Vu NESTRO 4 cánh 1m17 49W DC Quạt trần đèn Mr.Vu NESTRO 4 cánh 1m17 49W DC
-11%

Quạt trần đèn Mr.Vu NESTRO 4 cánh 1m17 49W DC

15,170,000₫ 16,860,000₫
-11%
Quạt trần đèn thu cánh Mr.Vu BELLE 5 cánh 1m42 120W AC Quạt trần đèn thu cánh Mr.Vu BELLE 5 cánh 1m42 120W AC
-11%

Quạt trần đèn thu cánh Mr.Vu BELLE 5 cánh 1m42 120W AC

15,170,000₫ 16,860,000₫
-11%
Quạt trần đèn Mr.Vu FIORE 8 cánh 1m08 59W AC Quạt trần đèn Mr.Vu FIORE 8 cánh 1m08 59W AC
-11%

Quạt trần đèn Mr.Vu FIORE 8 cánh 1m08 59W AC

13,370,000₫ 14,860,000₫
-11%

Quạt trần FANIMATION ISLANDER AB 5 cánh 1m32 90W AC

13,200,000₫
Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D152cm 52W DC YOKO 020 Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D152cm 52W DC YOKO 020
-11%

Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D152cm 52W DC YOKO 020

13,190,000₫ 14,710,000₫
-11%
Quạt trần Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D152cm 45W DC SHIGA 011 S Quạt trần Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D152cm 45W DC SHIGA 011 S
-11%

Quạt trần Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D152cm 45W DC SHIGA 011 S

12,350,000₫ 13,750,000₫
-11%
Quạt trần Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D152cm 45W DC SHIGA 011 BK Quạt trần Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D152cm 45W DC SHIGA 011 BK
-11%

Quạt trần Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D152cm 45W DC SHIGA 011 BK

12,350,000₫ 13,750,000₫
-11%
Quạt trần đèn thu cánh Nhật Bản Kaiyo Kukan 8 cánh D108cm 50W DC CHIB 107 Quạt trần đèn thu cánh Nhật Bản Kaiyo Kukan 8 cánh D108cm 50W DC CHIB 107
-11%

Quạt trần đèn thu cánh Nhật Bản Kaiyo Kukan 8 cánh D108cm 50W DC CHIB 107

11,990,000₫ 13,350,000₫
-11%
Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D142cm 50W DC KUKAN 211 Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D142cm 50W DC KUKAN 211
-11%

Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D142cm 50W DC KUKAN 211

11,390,000₫ 12,720,000₫
-11%
Quạt trần Mr.Vu EAGLE 3 cánh 1m52 30W DC Quạt trần Mr.Vu EAGLE 3 cánh 1m52 30W DC
-11%

Quạt trần Mr.Vu EAGLE 3 cánh 1m52 30W DC

8,090,000₫ - 10,520,000₫ 8,990,000₫ - 11,690,000₫
-11%
Quạt trần Mr.Vu PALM 4 cánh 1m32 44W DC Quạt trần Mr.Vu PALM 4 cánh 1m32 44W DC
-11%

Quạt trần Mr.Vu PALM 4 cánh 1m32 44W DC

9,770,000₫ 10,860,000₫
-11%
Quạt trần đèn thu cánh Homesick 5 cánh 132cm 55w DC 173 VLQTHO-012 Quạt trần đèn thu cánh Homesick 5 cánh 132cm 55w DC 173 VLQTHO-012
-20%

Quạt trần đèn thu cánh Homesick 5 cánh 132cm 55w DC 173 VLQTHO-012

8,000,000₫ 10,000,000₫
-20%
Quạt trần Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D132cm 50W DC KOCHI 168 Quạt trần Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D132cm 50W DC KOCHI 168
-11%

Quạt trần Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D132cm 50W DC KOCHI 168

7,960,000₫ 8,850,000₫
-11%
Quạt trần Mr.Vu ORIGINAL 5 cánh 1m32 DC Quạt trần Mr.Vu ORIGINAL 5 cánh 1m32 DC
-11%

Quạt trần Mr.Vu ORIGINAL 5 cánh 1m32 DC

6,290,000₫ - 7,650,000₫ 6,990,000₫ - 8,500,000₫
-11%
Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D152cm 52W DC OKA 181 AB Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D152cm 52W DC OKA 181 AB
-11%

Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D152cm 52W DC OKA 181 AB

7,390,000₫ 8,260,000₫
-11%
Quạt trần Mr.Vu CASA 5 cánh 1m32 66W AC Quạt trần Mr.Vu CASA 5 cánh 1m32 66W AC
-11%

Quạt trần Mr.Vu CASA 5 cánh 1m32 66W AC

6,190,000₫ 6,880,000₫
-11%
Quạt trần Mỹ Hunter Savoy 5 cánh 132cm 100w AC Quạt trần Mỹ Hunter Savoy 5 cánh 132cm 100w AC
-15%

Quạt trần Mỹ Hunter Savoy 5 cánh 132cm 100w AC

5,865,000₫ 6,900,000₫
-15%
Quạt trần Mỹ Hunter Maribel 5 cánh 132cm 102w AC Quạt trần Mỹ Hunter Maribel 5 cánh 132cm 102w AC
-15%

Quạt trần Mỹ Hunter Maribel 5 cánh 132cm 102w AC

5,865,000₫ 6,900,000₫
-15%
Quạt trần Đài Loan Luxaire Akami 152cm 3 cánh DC Quạt trần Đài Loan Luxaire Akami 152cm 3 cánh DC
-20%

Quạt trần Đài Loan Luxaire Akami 152cm 3 cánh DC

5,280,000₫ - 5,760,000₫ 6,600,000₫ - 7,200,000₫
-20%
Quạt trần Mr.Vu TROPIKA 5 cánh 1m32 90W AC Quạt trần Mr.Vu TROPIKA 5 cánh 1m32 90W AC
-11%

Quạt trần Mr.Vu TROPIKA 5 cánh 1m32 90W AC

5,390,000₫ 5,990,000₫
-11%
Quạt trần đèn Homesick 6 cánh 155cm 110w AC 178 VLQTHO-014
-20%

Quạt trần đèn Homesick 6 cánh 155cm 110w AC 178 VLQTHO-014

5,200,000₫ 6,500,000₫
-20%
Quạt trần đèn Homesick 6 cánh 155cm 110w AC 177A VLQTHO-013 Quạt trần đèn Homesick 6 cánh 155cm 110w AC 177A VLQTHO-013
-20%

Quạt trần đèn Homesick 6 cánh 155cm 110w AC 177A VLQTHO-013

5,200,000₫ 6,500,000₫
-20%
Quạt trần Đài Loan Luxaire Ritter Hugger SW 3 cánh 132cm 40w DC Quạt trần Đài Loan Luxaire Ritter Hugger SW 3 cánh 132cm 40w DC
-15%

Quạt trần Đài Loan Luxaire Ritter Hugger SW 3 cánh 132cm 40w DC

5,100,000₫ 6,000,000₫
-15%
Quạt trần Mỹ Hunter Low Profile 5 cánh 132cm 80w AC Quạt trần Mỹ Hunter Low Profile 5 cánh 132cm 80w AC
-15%

Quạt trần Mỹ Hunter Low Profile 5 cánh 132cm 80w AC

4,930,000₫ 5,800,000₫
-15%
Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 142cm 55w DC Q025L VLQTHO-034 Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 142cm 55w DC Q025L VLQTHO-034
-16%

Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 142cm 55w DC Q025L VLQTHO-034

4,500,000₫ 5,300,000₫
-16%
Quạt trần Đài Loan Luxaire Hawaii DC Đen mờ 5 cánh 132cm 45w DC Quạt trần Đài Loan Luxaire Hawaii DC Đen mờ 5 cánh 132cm 45w DC
-20%

Quạt trần Đài Loan Luxaire Hawaii DC Đen mờ 5 cánh 132cm 45w DC

4,400,000₫ 5,500,000₫
-20%
Quạt trần Đài Loan Luxaire Hawaii AC Đen mờ 5 cánh 132cm 60w AC Quạt trần Đài Loan Luxaire Hawaii AC Đen mờ 5 cánh 132cm 60w AC
-15%

Quạt trần Đài Loan Luxaire Hawaii AC Đen mờ 5 cánh 132cm 60w AC

4,250,000₫ 5,000,000₫
-15%
Quạt trần Homesick 5 cánh 142cm 55w DC Q025 VLQTHO-033 Quạt trần Homesick 5 cánh 142cm 55w DC Q025 VLQTHO-033
-16%

Quạt trần Homesick 5 cánh 142cm 55w DC Q025 VLQTHO-033

4,160,000₫ 4,900,000₫
-16%
Quạt trần đèn Hunter Beacon Hill 5 cánh 107cm 80w AC Quạt trần đèn Hunter Beacon Hill 5 cánh 107cm 80w AC
-15%

Quạt trần đèn Hunter Beacon Hill 5 cánh 107cm 80w AC

3,570,000₫ - 4,080,000₫ 4,200,000₫ - 4,800,000₫
-15%
Quạt trần đèn Mountain air 3 cánh 132cm 35w DC 7063A
-21%

Quạt trần đèn Mountain air 3 cánh 132cm 35w DC 7063A

4,070,000₫ 5,090,000₫
-21%
Quạt trần đèn Mountain air 3 cánh 132cm 35w DC 7063
-21%

Quạt trần đèn Mountain air 3 cánh 132cm 35w DC 7063

4,070,000₫ 5,090,000₫
-21%
Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 142cm 42w DC 502 VLQTHO-015
-22%

Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 142cm 42w DC 502 VLQTHO-015

3,900,000₫ 5,000,000₫
-22%
Quạt trần đèn Mountain air 5 cánh 152cm 80w AC 1063
-20%

Quạt trần đèn Mountain air 5 cánh 152cm 80w AC 1063

3,840,000₫ 4,800,000₫
-20%
Quạt trần đèn Đài Loan Luxaire Ritter Hugger ABS  3 cánh 132cm 40w DC Quạt trần đèn Đài Loan Luxaire Ritter Hugger ABS  3 cánh 132cm 40w DC
-20%

Quạt trần đèn Đài Loan Luxaire Ritter Hugger ABS 3 cánh 132cm 40w DC

3,600,000₫ - 3,840,000₫ 4,500,000₫ - 4,800,000₫
-20%
Quạt trần đèn Mountain air 5 cánh 138cm 35w DC 836
-20%

Quạt trần đèn Mountain air 5 cánh 138cm 35w DC 836

3,720,000₫ 4,650,000₫
-20%
Quạt trần đèn Marckeez 5 cánh 142cm 60w DC 0596
-20%

Quạt trần đèn Marckeez 5 cánh 142cm 60w DC 0596

3,720,000₫ 4,650,000₫
-20%
Quạt trần đèn Marckeez 5 cánh 142cm 60w DC 0543
-20%

Quạt trần đèn Marckeez 5 cánh 142cm 60w DC 0543

3,720,000₫ 4,650,000₫
-20%
Quạt trần Marckeez 5 cánh 145cm 60w DC 0743A
-20%

Quạt trần Marckeez 5 cánh 145cm 60w DC 0743A

3,640,000₫ 4,550,000₫
-20%
Quạt trần Homesick 5 cánh 142cm 42w DC 502A VLQTHO-016 Quạt trần Homesick 5 cánh 142cm 42w DC 502A VLQTHO-016
-20%

Quạt trần Homesick 5 cánh 142cm 42w DC 502A VLQTHO-016

3,600,000₫ 4,500,000₫
-20%
Quạt trần Mỹ Minka Supra F563 5 cánh 112cm 79w AC Quạt trần Mỹ Minka Supra F563 5 cánh 112cm 79w AC
-15%

Quạt trần Mỹ Minka Supra F563 5 cánh 112cm 79w AC

3,570,000₫ 4,200,000₫
-15%
Quạt trần Mỹ Minka Contractor F547 5 cánh 132cm 56w AC
-15%

Quạt trần Mỹ Minka Contractor F547 5 cánh 132cm 56w AC

3,570,000₫ 4,200,000₫
-15%
Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 117cm 35w DC 1343 VLQTHO-023 Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 117cm 35w DC 1343 VLQTHO-023
-20%

Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 117cm 35w DC 1343 VLQTHO-023

3,360,000₫ 4,200,000₫
-20%
Quạt trần đèn thu cánh Homesick 4 cánh 107cm 70w AC 8639 VLQTHO-029 Quạt trần đèn thu cánh Homesick 4 cánh 107cm 70w AC 8639 VLQTHO-029
-20%

Quạt trần đèn thu cánh Homesick 4 cánh 107cm 70w AC 8639 VLQTHO-029

3,200,000₫ 4,000,000₫
-20%

Quạt trần là thiết bị không thể thiếu trong các khu resort và nghỉ dưỡng vì nó mang lại không gian mát mẻ và thoải mái cho khách hàng. Ngoài ra, quạt trần còn là một phần của trang trí nội thất và tiết kiệm năng lượng. 

1. Tìm hiểu về quạt trần resort, khu nghỉ dưỡng

Quạt trần resort được thiết kế và sử dụng trong các khu resort, khu nghỉ dưỡng, khu du lịch và công trình cao cấp khác. Quạt trần resort thường có thiết kế tinh tế và tính năng phù hợp để tạo không gian mát mẻ và thoải mái cho khách hàng. Bạn có thể lắp đặt quạt trần resort trong nhà nghỉ, phòng khách, nhà hàng và các khu vực công cộng khác để mang lại không gian thoải mái và sang trọng.

2. 5 Mẫu quạt trần resort cao cấp 

Hãy cùng Moonlight khám phá các mẫu quạt trần resort cao cấp đẹp và ấn tượng cho xu hướng năm 2024

2.1. Quạt trần Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D132cm 50W DC KOCHI 168

Nếu bạn đang có ý định lắp đặt quạt trần cho resort thì không thể bỏ qua siêu phẩm Quạt trần KaiyoKukan Kochi 168. 

Đây là  dòng quạt trần cao cấp được sản xuất từ công nghệ tiên tiến của Nhật Bản. Với thiết kế độc đáo sát trần, quạt trần này được tạo ra đặc biệt để phục vụ cho các không gian như quán cafe, khu nghỉ dưỡng và resort. 

Đặc biệt vỏ quạt trần được làm từ thép không gỉ, phủ bên ngoài là lớp sơn chống hơi nước và bám bụi (Sơn tĩnh điện 3 lớp tương tự công nghệ mạ ô tô) giúp quạt chống ăn mòn bởi khí hậu khắc nghiệt ở các vùng ven biển.

Thiết kế độc quyền này mang lại sự sang trọng và tinh tế cho không gian, tạo điểm nhấn đặc biệt và tạo cảm giác thoải mái cho khách hàng.

 
2.2. Quạt trần FANIMATION ISLANDER 
 
Fanimation Islander AB, một tác phẩm thiết kế của chính người sáng lập Fanimation - Tom Frampton, là một minh chứng tuyệt vời cho phong cách Nhiệt Đới trong thiết kế quạt trần hiện đại. Với những cánh quạt được làm từ tre đan hoặc lá cọ tự nhiên, nó tự hào là điểm nhấn đặc sắc của miền nhiệt đới, mang đến cho người sử dụng cảm nhận về tĩnh lặng, thư thái, nhưng cũng không kém phần sang trọng và độc đáo.
 
Dẫu cho đã được ra mắt thị trường từ hàng chục năm trước và trải qua hết thảy những thăng trầm, biến đổi của thị trường, quạt trần mini dành cho phòng ngủ Fanimation Islander AB vẫn luôn giữ vững được sự lôi cuốn và ánh hào quang của mình. Được thiết kế với những đường nét ấn tượng, thời thượng và không bao giờ lỗi mốt, đây là một lựa chọn hoàn hảo cho các không gian như nhà ở, văn phòng, nhà hàng hay khách sạn.
 

2.3. Quạt trần Mỹ Hunter Savoy

Đội ngũ thiết kế của Hunter Fan đã chắt lọc những tinh túy từ vùng đất Savoy lịch sử để làm nên chiếc quạt trần hiện đại này. Có thể nói, mẫu quạt trần này vừa mang vẻ đẹp của truyền thống lịch sử hào hùng, lại vừa mang vẻ đẹp mềm mại, thanh nhã của thiên nhiên cũng như những đường nét cứng cáp, vững chắc của những công trình kiến trúc xây dựng.
 
Sản phẩm đèn quạt trần phòng ngủ dễ dàng kết hợp với các món độ nội thất đơn giản mang phong cách châu Âu để tạo nên sự tươi mới cho không gian. Mang đến cho bạn cảm giác như đang được sống trong cung điện hoàng gia vậy.
2.4. Quạt trần resort 5 cánh gỗ
 
Với thiết kế 5 cánh bằng gỗ của mẫu quạt trần resort này thì nó rất phù hợp với không gian mang phong cách Á Đông. Đây là một sự kết hợp hài hòa và ăn ý giữa nội thất với chiếc quạt trần này, không chỉ giúp nâng cao thẩm mỹ mà nó còn để lại những ấn tượng sâu sắc cho người sử dụng.

2.5. Quạt trần resort 5 cánh hình lá cọ

Một mẫu quạt mà chắc chắn bạn sẽ không thể bỏ qua chính là mẫu 5 cánh hình lá cọ dưới đây. Mẫu quạt trần hình lá cọ chưa bao giờ lỗi thời, dù cho lắp đặt ở đâu thì cũng tạo được hiệu ứng thẩm mỹ cao. Với thiết kế tỉ mỉ, cầu kỳ cùng với phần đèn chùm được kết hợp sẽ mang đến vẻ đẹp thu hút và ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

3. Ưu điểm của quạt trần resort

Quạt trần resort được tích hợp rất nhiều ưu điểm và đã trở thành một món nội thất không thể bỏ qua cho các khu nghỉ dưỡng, du lịch.

3.1. Thiết kế độc đáo ấn tượng
 
Quạt trần resort luôn được đánh giá cao về thiết kế dù cho được làm từ chất kiệu gì đi chăng nữa, nhất là những mẫu quạt có tích hợp thêm đèn bên dưới cánh quạt. Với từng đường nét được các nhà sản xuất trau chuốt tỉ mỉ và cực kì tinh xảo, sẽ mang đến 1 sản phẩm nội thất không những làm mát mà con rất thu hút và tạo nhiều ấn tượng cho khách hàng.
Sự đa dạng trong chất liệu, mẫu mã và kiểu dáng sẽ giúp người dùng dễ dàng chọn được mẫu quạt trần phù hợp với phong cách mà resort hướng đến. Nhờ đó, giúp nâng tầm tính thẩm mỹ và vẻ sang trọng, đẳng cấp cho không gian.

3.2. Nhiều tính năng thông minh

 Không chỉ đơn giản là làm mát, quạt trần resort còn tích hợp thêm nhiều tính năng như:
  • Tùy chỉnh nhiều chế độ làm mát
  • Tùy chỉnh nhiều cấp độ sáng
  • Có chế độ hẹn giờ 
  • Và có thể điều khiển từ xa bằng remote rất tiện lợi.

3.3. Tiết kiệm điện năng tiêu thụ

Bạn đang nghĩ rằng có nhiều tính năng như vậy có phải sẽ rất tốn kém điện năng phải không? Vậy thì để MOONLIGHT giới thiệu cho bạn nhé. Quạt trần resort được đánh giá cao ở khả năng tiết kiệm điên, nhờ động cơ DC một chiều công suất nhỏ trên quạt mà có thể giúp bạn tiết kiệm được 50-60% lượng điện năng tiêu thụ. Còn hoạt động êm ái, cực kì bền bỉ không phát ra tiếng ồn tạo lên không gian thoải mái khi sử dụng.

4. Cách chọn quạt trần resort phù hợp

Cũng như các không gian khác việc lựa chọn quạt trần luôn vô cùng quan trọng. Quạt trần resort cũng vậy, cần chú ý đến nhiều yếu tố để đảm bảo sự hài hòa và phù hợp nhất với cách trang trí nội thất của resort.

4.1. Chọn chất liệu quạt phù hợp với từng không gian
 
Bạn cần chọn chất liệu phù hợp với nội thất của không gian. Quạt trần được làm từ nhiều chất liệu khác nhau như gỗ, nhựa, kim loại,…Chẳng hạn, không gian mang phong cách Á Đông với nội thất gỗ làm chủ đạo thì mẫu quạt trần resort cánh gỗ là phù hợp nhất.

4.2. Kích thước phù hợp với diện tích
 
MOONLIGHT xin được gợi ý cho bạn là:
+ Với phòng có diện tích từ 25-30m2 thì nên chọn quạt có sải cánh khoảng 1,2m - 1,3m là phù hợp.
+ Phòng có diện tích lớn hơn thì sẽ lắp sải cánh dài hơn từ 1m4-1m6
 Không những chú ý về diện tích mà chúng ta cũng cần phải chú ý về chiều cao trần. Nếu trần thấp thì nên chọn những thiết kế gọn gàng nhưng cũng không kém phần tinh tế. Còn về trần nhà có chiều cao trần cao hơn thì có thể lựa chọn các mẫu quạt có gắn đèn chùm tinh xảo sao cho phù hợp với nội thất phòng.

4.3. Chú ý đến công năng của quạt

Với các resort các mẫu quạt đa năng là ưu tiền hàng đầu. bởi chúng sẽ tạo được giá trị và đẳng cấp cho resort, lại vừa mang đến sự tiên lợi và trải nghiệm tuyệt vừa cho du khách. Đó là lý do bạn nên chọn lắp đặt những mẫu quạt resort tích hợp tính năng điều khiển từ xa bằng remote, cho phép tùy chỉnh độ gió và độ sáng dễ dàng. Đặc biệt là cài đặt chế độ mở/tắt tự động một cách tiện lợi. Điều này giúp du khách có ra ngoài vui chơi thì cũng không phải lo lắng quạt có hoạt động hay không.

5. Ứng dụng quạt trần resort bạn nên biết

Quạt trần resort có tính ứng dụng cao, có thể lựa chọn và lắp đặt cho nhiều không gian khác nhau như:
- Phòng nghỉ ngơi.
- Khu vực ban công, hành lang, sảnh tiếp khách của resort.
- Khu vực nhà hàng ăn uống, quán café của resort.

6. Báo giá chi tiết quạt trần resort
 
Quạt trần resort có giá bao nhiêu? Câu hỏi khi mua bất kỳ sản phẩm nào giá cả cũng là yếu tố mà khách hàng quan tâm. Thực tế, sẽ có nhiều yếu tố quyết định đến giá quạt trần resort:
- Thương hiệu: Sản phẩm của các thương hiệu sẽ có từng loại khác nhau, nhưng chất lượng và giá cả sẽ luôn được đảm bảo.
- Chất liệu, mẫu mã, kích thước: Đây là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành của quạt trần resort.
- Chính sách bán hàng của nhà cung cấp: Mỗi nhà cung cấp sẽ có một mức giá khác nhau, tùy thuộc vào chính sách bán hàng.

7. Mua quạt trần resort giá tốt ở đâu?

Để chọn được sản phẩm quạt trần resort phù hợp nhất, bạn đừng ngần ngại liên hệ đến CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MAI VIELIGHT ( MOONLIGHT - TINH HOA ÁNH SÁNG ). Chúng tôi hiện đang là nhà phân phối quạt trần chính hãng, nên quý khách hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng, giá cả và chính sách bảo hành.
Các mẫu quạt trần của công ty chúng tôi đa dạng mẫu mã, kiểu dáng, chất liệu, đến từ nhiều thương hiệu khác nhau. Vì vậy, không khó để quý khách có thể chọn được mẫu quạt phù hợp nhất với sở thích, nhu cầu, kiến trúc công trình và không gian nội thất.

Nếu gặp khó khăn trong việc lựa chọn, bộ phận bán hàng của công ty chúng tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực, MOONLIGHT sẽ đưa ra giải pháp phù hợp nhất và tối ưu nhất.
Vì vậy, ngay từ bây giờ, đừng quên gọi đến cho chúng tôi qua hotline bên dưới. Chắc chắn quý khách sẽ hài lòng, an tâm, tin tưởng và có trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ của MOONLIGHT.
 
---------------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIE-LIGHT
☎ Hotline: 0246 663 587 | 0966 078 585
✉ Email: vietnammoonlight@gmail.com
🌏 Website: https://moonlight.vn
🌕 Fanpage: Moonlight - Thế giới quạt trần, đèn trang trí
🏡 Showroom: 60 Võ Chí Công, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, TP. Hà Nội (Có chỗ đỗ xe thoải mái)  
🏠 Maps: https://goo.gl/maps/zG3a93HV192jngVA7

SẢN PHẨM ĐÃ XEM