DANH MỤC SẢN PHẨM

Quạt trần Mỹ (Luxury Fan)

Quạt trần Đài Loan Luxaire Akami 152cm 3 cánh DC Quạt trần Đài Loan Luxaire Akami 152cm 3 cánh DC
-20%

Quạt trần Đài Loan Luxaire Akami 152cm 3 cánh DC

5,280,000₫ - 5,760,000₫ 6,600,000₫ - 7,200,000₫
-20%
Quạt trần Đài Loan Luxaire Bigfan 65'' 6 cánh 165cm 60w DC Quạt trần Đài Loan Luxaire Bigfan 65'' 6 cánh 165cm 60w DC
-20%

Quạt trần Đài Loan Luxaire Bigfan 65'' 6 cánh 165cm 60w DC

6,400,000₫ - 6,800,000₫ 8,000,000₫
-20%

Quạt trần Đài Loan Luxaire Bigfan 84'' 6 cánh nhôm 213cm 60w DC

9,000,000₫ - 9,800,000₫

Quạt trần Đài Loan Luxaire Bigfan 96'' 6 cánh nhôm 244cm 60w DC

10,600,000₫ - 11,400,000₫
Quạt trần Đài Loan Luxaire Hawaii AC Đen mờ 5 cánh 132cm 60w AC Quạt trần Đài Loan Luxaire Hawaii AC Đen mờ 5 cánh 132cm 60w AC
-15%

Quạt trần Đài Loan Luxaire Hawaii AC Đen mờ 5 cánh 132cm 60w AC

4,250,000₫ 5,000,000₫
-15%
Quạt trần Đài Loan Luxaire Hawaii DC Đen mờ 5 cánh 132cm 45w DC Quạt trần Đài Loan Luxaire Hawaii DC Đen mờ 5 cánh 132cm 45w DC
-20%

Quạt trần Đài Loan Luxaire Hawaii DC Đen mờ 5 cánh 132cm 45w DC

4,400,000₫ 5,500,000₫
-20%
Quạt trần Đài Loan Luxaire Ritter Hugger SW 3 cánh 132cm 40w DC Quạt trần Đài Loan Luxaire Ritter Hugger SW 3 cánh 132cm 40w DC
-15%

Quạt trần Đài Loan Luxaire Ritter Hugger SW 3 cánh 132cm 40w DC

5,100,000₫ 6,000,000₫
-15%
Quạt trần Đài Loan Luxaire Simple 5 cánh 142cm 50w DC SP565-DC-ABS
-15%

Quạt trần Đài Loan Luxaire Simple 5 cánh 142cm 50w DC SP565-DC-ABS

2,380,000₫ 2,800,000₫
-15%
Quạt trần Đài Loan Luxaire Slider 70'' 3 cánh 142/178cm 40w DC Quạt trần Đài Loan Luxaire Slider 70'' 3 cánh 142/178cm 40w DC
-20%

Quạt trần Đài Loan Luxaire Slider 70'' 3 cánh 142/178cm 40w DC

6,240,000₫ - 7,140,000₫ 7,800,000₫ - 8,400,000₫
-20%
Quạt trần Đài Loan Luxaire Windy 5 cánh 142cm 55w DC Quạt trần Đài Loan Luxaire Windy 5 cánh 142cm 55w DC
-20%

Quạt trần Đài Loan Luxaire Windy 5 cánh 142cm 55w DC

3,440,000₫ - 3,680,000₫ 4,300,000₫ - 4,600,000₫
-20%
Quạt trần đèn Đài Loan Luxaire Curve 3 cánh 107/132/142cm 45w DC Quạt trần đèn Đài Loan Luxaire Curve 3 cánh 107/132/142cm 45w DC
-20%

Quạt trần đèn Đài Loan Luxaire Curve 3 cánh 107/132/142cm 45w DC

3,360,000₫ - 3,840,000₫ 4,200,000₫ - 4,800,000₫
-20%
Quạt trần đèn Đài Loan Luxaire Daisy Trắng 6 cánh 132cm 55w DC Quạt trần đèn Đài Loan Luxaire Daisy Trắng 6 cánh 132cm 55w DC
-20%

Quạt trần đèn Đài Loan Luxaire Daisy Trắng 6 cánh 132cm 55w DC

3,840,000₫ 4,800,000₫
-20%
Quạt trần đèn Đài Loan Luxaire Melody 5 cánh 142cm 55w DC Quạt trần đèn Đài Loan Luxaire Melody 5 cánh 142cm 55w DC
-20%

Quạt trần đèn Đài Loan Luxaire Melody 5 cánh 142cm 55w DC

4,480,000₫ 5,600,000₫
-20%
Quạt trần đèn Đài Loan Luxaire Ritter Hugger ABS 3 cánh 132cm 40w DC Quạt trần đèn Đài Loan Luxaire Ritter Hugger ABS 3 cánh 132cm 40w DC
-20%

Quạt trần đèn Đài Loan Luxaire Ritter Hugger ABS 3 cánh 132cm 40w DC

3,600,000₫ - 3,840,000₫ 4,500,000₫ - 4,800,000₫
-20%
Quạt trần đèn Đài Loan Luxaire Strong 5 cánh 142cm 90w AC Quạt trần đèn Đài Loan Luxaire Strong 5 cánh 142cm 90w AC
-20%

Quạt trần đèn Đài Loan Luxaire Strong 5 cánh 142cm 90w AC

4,160,000₫ 5,200,000₫
-20%

Quạt trần đèn Đài Loan Luxaire Strong II 5 cánh 142cm 90w DC

4,500,000₫ - 4,800,000₫
Quạt trần đèn Đài Loan Luxaire Sunny 48'' 5 cánh 122cm 55w DC Quạt trần đèn Đài Loan Luxaire Sunny 48'' 5 cánh 122cm 55w DC
-20%

Quạt trần đèn Đài Loan Luxaire Sunny 48'' 5 cánh 122cm 55w DC

3,680,000₫ - 3,840,000₫ 4,600,000₫ - 4,800,000₫
-20%
Quạt trần đèn Đài Loan Luxaire Sweep 6 cánh 137/167cm 55w DC Quạt trần đèn Đài Loan Luxaire Sweep 6 cánh 137/167cm 55w DC
-20%

Quạt trần đèn Đài Loan Luxaire Sweep 6 cánh 137/167cm 55w DC

3,840,000₫ - 4,000,000₫ 4,800,000₫ - 5,000,000₫
-20%
Quạt trần đèn Hunter Beacon Hill 5 cánh 107cm 80w AC Quạt trần đèn Hunter Beacon Hill 5 cánh 107cm 80w AC
-15%

Quạt trần đèn Hunter Beacon Hill 5 cánh 107cm 80w AC

3,570,000₫ - 4,080,000₫ 4,200,000₫ - 4,800,000₫
-15%

Quạt trần đèn Mỹ Hunter Arcot 5 cánh 117cm 100w AC

6,200,000₫
Quạt trần đèn Mỹ Hunter Builder Deluxe 5 cánh 132cm 80w AC Quạt trần đèn Mỹ Hunter Builder Deluxe 5 cánh 132cm 80w AC
-15%

Quạt trần đèn Mỹ Hunter Builder Deluxe 5 cánh 132cm 80w AC

4,930,000₫ 5,800,000₫
-15%
Quạt trần đèn Mỹ Hunter Builder Plus 5 cánh 132cm 80w AC Quạt trần đèn Mỹ Hunter Builder Plus 5 cánh 132cm 80w AC
-15%

Quạt trần đèn Mỹ Hunter Builder Plus 5 cánh 132cm 80w AC

4,930,000₫ 5,800,000₫
-15%
Quạt trần đèn Mỹ Hunter Harmony 3 cánh 137cm 100w AC Quạt trần đèn Mỹ Hunter Harmony 3 cánh 137cm 100w AC
-15%

Quạt trần đèn Mỹ Hunter Harmony 3 cánh 137cm 100w AC

7,820,000₫ 9,200,000₫
-15%
Quạt trần đèn Mỹ Hunter Santorini Đồng tối 3 cánh 132cm 100w AC Quạt trần đèn Mỹ Hunter Santorini Đồng tối 3 cánh 132cm 100w AC
-15%

Quạt trần đèn Mỹ Hunter Santorini Đồng tối 3 cánh 132cm 100w AC

7,480,000₫ 8,800,000₫
-15%
Quạt trần đèn Mỹ Minka Contractor F647 5 cánh 132cm 56w AC Quạt trần đèn Mỹ Minka Contractor F647 5 cánh 132cm 56w AC
-15%

Quạt trần đèn Mỹ Minka Contractor F647 5 cánh 132cm 56w AC

4,080,000₫ 4,800,000₫
-15%
Quạt trần đèn Mỹ Minka Cristafano Đồng cổ 5 cánh 172cm 100w AC Quạt trần đèn Mỹ Minka Cristafano Đồng cổ 5 cánh 172cm 100w AC
-15%

Quạt trần đèn Mỹ Minka Cristafano Đồng cổ 5 cánh 172cm 100w AC

12,750,000₫ - 22,750,000₫ 15,000,000₫ - 30,000,000₫
-15%

Quạt trần đèn Mỹ Minka Delano 5 cánh 132cm 69w AC

11,000,000₫
Quạt trần đèn Mỹ Minka Supra F568 5 cánh 132cm 79w AC Quạt trần đèn Mỹ Minka Supra F568 5 cánh 132cm 79w AC
-15%

Quạt trần đèn Mỹ Minka Supra F568 5 cánh 132cm 79w AC

4,080,000₫ 4,800,000₫
-15%
Quạt trần đèn Mỹ Minka Uchiwa 3 cánh 142cm 38w DC Quạt trần đèn Mỹ Minka Uchiwa 3 cánh 142cm 38w DC
-15%

Quạt trần đèn Mỹ Minka Uchiwa 3 cánh 142cm 38w DC

14,280,000₫ 16,800,000₫
-15%
Quạt trần đèn thu cánh Đài Loan Luxaire Crystal 4 cánh 122cm 65w AC Quạt trần đèn thu cánh Đài Loan Luxaire Crystal 4 cánh 122cm 65w AC
-20%

Quạt trần đèn thu cánh Đài Loan Luxaire Crystal 4 cánh 122cm 65w AC

4,800,000₫ 6,000,000₫
-20%

Quạt trần đèn thu cánh Đài Loan Luxaire Tulip II

4,000,000₫ - 5,000,000₫
Quạt trần đèn thu cánh Đài Loan Luxaire Tulip Mạ Chrome (sáng bóng) 4 cánh 122cm 90w AC Quạt trần đèn thu cánh Đài Loan Luxaire Tulip Mạ Chrome (sáng bóng) 4 cánh 122cm 90w AC
-20%

Quạt trần đèn thu cánh Đài Loan Luxaire Tulip Mạ Chrome (sáng bóng) 4 cánh 122cm 90w AC

4,400,000₫ 5,500,000₫
-20%
Hết hàng
Quạt trần đèn thu cánh Úc Fanaway Classic 4 cánh 122cm 60w AC Quạt trần đèn thu cánh Úc Fanaway Classic 4 cánh 122cm 60w AC
-15%

Quạt trần đèn thu cánh Úc Fanaway Classic 4 cánh 122cm 60w AC

9,180,000₫ 10,800,000₫
-15%
Quạt trần đèn thu cánh Úc Fanaway Evo1 Mạ Chrome (sáng bóng) 4 cánh 122cm 60w AC Quạt trần đèn thu cánh Úc Fanaway Evo1 Mạ Chrome (sáng bóng) 4 cánh 122cm 60w AC
-15%

Quạt trần đèn thu cánh Úc Fanaway Evo1 Mạ Chrome (sáng bóng) 4 cánh 122cm 60w AC

9,350,000₫ 11,000,000₫
-15%
Quạt trần đèn thu cánh Úc Fanaway Veil 4 cánh 122cm 60w AC Quạt trần đèn thu cánh Úc Fanaway Veil 4 cánh 122cm 60w AC
-15%

Quạt trần đèn thu cánh Úc Fanaway Veil 4 cánh 122cm 60w AC

10,880,000₫ - 11,475,000₫ 12,800,000₫ - 13,500,000₫
-15%
Quạt trần đèn Úc Lucci Atlanta 7 cánh 142cm 42w DC Quạt trần đèn Úc Lucci Atlanta 7 cánh 142cm 42w DC
-10%

Quạt trần đèn Úc Lucci Atlanta 7 cánh 142cm 42w DC

7,740,000₫ 8,600,000₫
-10%

Quạt trần FANIMATION ISLANDER AB 5 cánh 1m32 90W AC

13,200,000₫
Quạt trần Mỹ Hunter Builder Elite 5 cánh 132cm 80w AC Quạt trần Mỹ Hunter Builder Elite 5 cánh 132cm 80w AC
-15%

Quạt trần Mỹ Hunter Builder Elite 5 cánh 132cm 80w AC

4,420,000₫ 5,200,000₫
-15%
Quạt trần Mỹ Hunter Cabo Frio 3 cánh 132cm 100w AC - có đèn Quạt trần Mỹ Hunter Cabo Frio 3 cánh 132cm 100w AC - có đèn
-15%

Quạt trần Mỹ Hunter Cabo Frio 3 cánh 132cm 100w AC - có đèn

5,865,000₫ 6,900,000₫
-15%
Quạt trần Mỹ Hunter Low Profile 5 cánh 132cm 80w AC Quạt trần Mỹ Hunter Low Profile 5 cánh 132cm 80w AC
-15%

Quạt trần Mỹ Hunter Low Profile 5 cánh 132cm 80w AC

4,930,000₫ 5,800,000₫
-15%
Quạt trần Mỹ Hunter Maribel 5 cánh 132cm 102w AC Quạt trần Mỹ Hunter Maribel 5 cánh 132cm 102w AC
-15%

Quạt trần Mỹ Hunter Maribel 5 cánh 132cm 102w AC

5,865,000₫ 6,900,000₫
-15%
Quạt trần Mỹ Hunter Original Đen mờ 5 cánh 132cm 100w AC Quạt trần Mỹ Hunter Original Đen mờ 5 cánh 132cm 100w AC
-15%

Quạt trần Mỹ Hunter Original Đen mờ 5 cánh 132cm 100w AC

17,000,000₫ 20,000,000₫
-15%
Quạt trần Mỹ Hunter Outdoor 5 cánh 137cm 100w AC Quạt trần Mỹ Hunter Outdoor 5 cánh 137cm 100w AC
-15%

Quạt trần Mỹ Hunter Outdoor 5 cánh 137cm 100w AC

8,330,000₫ 9,800,000₫
-15%
Quạt trần Mỹ Hunter Protos Đen mờ 3 cánh 132cm 100w AC Quạt trần Mỹ Hunter Protos Đen mờ 3 cánh 132cm 100w AC
-15%

Quạt trần Mỹ Hunter Protos Đen mờ 3 cánh 132cm 100w AC

4,250,000₫ 5,000,000₫
-15%
Quạt trần Mỹ Hunter Savoy 5 cánh 132cm 100w AC Quạt trần Mỹ Hunter Savoy 5 cánh 132cm 100w AC
-15%

Quạt trần Mỹ Hunter Savoy 5 cánh 132cm 100w AC

5,865,000₫ 6,900,000₫
-15%
Quạt trần Mỹ Hunter Seville 5 cánh 112cm 100w AC Quạt trần Mỹ Hunter Seville 5 cánh 112cm 100w AC
-10%

Quạt trần Mỹ Hunter Seville 5 cánh 112cm 100w AC

5,850,000₫ 6,500,000₫
-10%
Quạt trần Mỹ Minka Contractor F547 5 cánh 132cm 56w AC
-15%

Quạt trần Mỹ Minka Contractor F547 5 cánh 132cm 56w AC

3,570,000₫ 4,200,000₫
-15%
Quạt trần Mỹ Minka Supra F563 5 cánh 112cm 79w AC Quạt trần Mỹ Minka Supra F563 5 cánh 112cm 79w AC
-15%

Quạt trần Mỹ Minka Supra F563 5 cánh 112cm 79w AC

3,570,000₫ 4,200,000₫
-15%

Giới thiệu

Luxury Fan là một thương hiệu quạt trần Mỹ cao cấp, được thành lập vào năm 2007 với mong muốn mang đến cho khách hàng những sản phẩm quạt trần Mỹ với thiết kế tinh tế, độ bền cao, tiết kiệm năng lượng và giá cả hợp lý. Sản phẩm của Luxury Fan được sản xuất tại các nhà máy hiện đại, sử dụng công nghệ tiên tiến nhất và được kiểm tra chất lượng kỹ càng trước khi đến tay người dùng.

Thông tin cơ bản

Các mẫu quạt trần Mỹ của Luxury Fan được thiết kế với nhiều kiểu dáng khác nhau, từ truyền thống đến hiện đại, từ cổ điển đến tối giản, để phù hợp với nhiều phong cách trang trí nội thất khác nhau. Bên cạnh đó, Luxury Fan còn chú trọng đến tính năng và tiện ích của sản phẩm.

Một số tính năng đáng chú ý trên các sản phẩm quạt trần của Luxury Fan bao gồm:

 • Điều khiển từ xa: Giúp người dùng dễ dàng điều chỉnh tốc độ, đèn và các tính năng khác của quạt trần Mỹ một cách thuận tiện, mà không cần phải đến gần quạt trần.
 • Tiết kiệm năng lượng: Các sản phẩm quạt trần của Luxury Fan được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, giúp giảm thiểu chi phí điện năng và bảo vệ môi trường.
 • Đèn LED tích hợp: Một số mẫu quạt trần của Luxury Fan được tích hợp đèn LED, giúp tăng cường ánh sáng cho phòng và tiết kiệm điện năng.
 • Công nghệ đảo chiều: Một số mẫu quạt trần Mỹ của Luxury Fan được tích hợp công nghệ đảo chiều, cho phép sử dụng quạt trần vào cả mùa đông và mùa hè.
 • Công suất lớn: Các sản phẩm quạt trần của Luxury Fan được thiết kế với công suất lớn, giúp phân phối gió một cách hiệu quả và đều khắp không gian phòng.
Vì sao nên sở hữu Quạt trần Luxury Fan?

Các sản phẩm quạt trần của Luxury Fan còn được bảo hành chính hãng 5 năm, cam kết chất lượng và dịch vụ sau bán hàng tốt. Với sự tận tâm và chuyên nghiệp, đội ngũ nhân viên hỗ trợ khách hàng của Luxury Fan luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng, hướng dẫn lắp đặt và sửa chữa sản phẩm nhanh chóng và chính xác.

Các sản phẩm quạt trần của Luxury Fan có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, từ nhà ở đến khách sạn, nhà hàng, trung tâm thương mại và các khu vực công cộng khác. Đặc biệt, với mẫu quạt trần đẹp mắt và hiện đại, các sản phẩm của Luxury Fan có thể trở thành điểm nhấn của không gian nội thất, tạo nên một không gian sống và làm việc thoải mái và hiện đại.

Tổng kết lại, Luxury Fan là thương hiệu quạt trần cao cấp đến từ Mỹ, với các sản phẩm được thiết kế đẹp mắt, tiện ích và tiết kiệm năng lượng, được sản xuất với công nghệ tiên tiến và đảm bảo chất lượng. Với cam kết chất lượng và dịch vụ sau bán hàng tốt, Luxury Fan là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai đang tìm kiếm một sản phẩm quạt trần, quạt trần đèn đẳng cấp để trang trí cho không gian sống và làm việc của mình.


VieLight Decor - Lighting & Luxury Decor

 • Hotline: 0246 663 587 | 0966 078 585
 • Email: vielight0306@gmail.com
 • Website: http://www.moonlight.vn
 • Địa chỉ: 60 Võ Chí Công, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

SẢN PHẨM ĐÃ XEM