DANH MỤC SẢN PHẨM

Đèn ngoại thất công suất 10-20w

Đèn âm nước GS 18W 3000k VLNTAN-008

1,646,000₫

Đèn cắm cỏ 12W 3000k VLNTCC-019

1,088,000₫

Đèn cắm cỏ 18W 3000k VLNTCC-020

1,560,000₫

Đèn cắm cỏ MD 15W 3000k D85*330 VLNTCC-016

440,000₫

Đèn pha ACA 20W RGB VLNTPH-046

300,000₫

Đèn pha ACA 20W SMD 3000K VLNTPH-036

180,000₫

Đèn pha Kingled EC FL 20W 3000K VLNTPH-030

264,000₫

Đèn pha Kingled EC FL 20W 6500K VLNTPH-029

264,000₫

Đèn pha MD 20W 6500K VLNTPH-073

240,000₫

Đèn pha Opple EQ 12W 4000K VLNTPH-016

315,000₫

Đèn pha Opple EQ 12W 6500K VLNTPH-015

491,000₫

Đèn pha Opple EQ 20W 3000K VLNTPH-017

419,000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM