DANH MỤC SẢN PHẨM

Quạt trần không đèn

Quạt trần công nghiệp Hunter Industrial TITAN 5 cánh

162,000,000₫ - 180,000,000₫
Quạt trần Mr.Vu QUEEN 3 cánh 64cm DC Quạt trần Mr.Vu QUEEN 3 cánh 64cm DC
-11%

Quạt trần Mr.Vu QUEEN 3 cánh 64cm DC

29,570,000₫ 32,860,000₫
-11%
Quạt trần Mr.Vu XTREME 6 cánh 3m05 95W DC Quạt trần Mr.Vu XTREME 6 cánh 3m05 95W DC
-11%

Quạt trần Mr.Vu XTREME 6 cánh 3m05 95W DC

19,670,000₫ - 26,870,000₫ 21,860,000₫ - 29,860,000₫
-11%
Quạt trần Mr.Vu STORM 5 cánh 3m05 157W DC Quạt trần Mr.Vu STORM 5 cánh 3m05 157W DC
-11%

Quạt trần Mr.Vu STORM 5 cánh 3m05 157W DC

26,870,000₫ 29,860,000₫
-11%
Quạt trần Mr.Vu TIMMIX 3 cánh 1m82 45W DC Quạt trần Mr.Vu TIMMIX 3 cánh 1m82 45W DC
-11%

Quạt trần Mr.Vu TIMMIX 3 cánh 1m82 45W DC

17,870,000₫ 19,860,000₫
-11%
Quạt trần Mr.Vu INDUSTRIAL 6 cánh 2m54 65W DC Quạt trần Mr.Vu INDUSTRIAL 6 cánh 2m54 65W DC
-11%

Quạt trần Mr.Vu INDUSTRIAL 6 cánh 2m54 65W DC

14,270,000₫ 15,860,000₫
-11%

Quạt trần FANIMATION ISLANDER AB 5 cánh 1m32 90W AC

13,200,000₫
Quạt trần Panasonic 8 cánh 200cm 57W DC điều khiển từ xa 9 cấp độ gió F-80ZBR Quạt trần Panasonic 8 cánh 200cm 57W DC điều khiển từ xa 9 cấp độ gió F-80ZBR
-35%

Quạt trần Panasonic 8 cánh 200cm 57W DC điều khiển từ xa 9 cấp độ gió F-80ZBR

12,564,500₫ 19,330,000₫
-35%
Quạt trần Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D152cm 45W DC SHIGA 011 S Quạt trần Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D152cm 45W DC SHIGA 011 S
-11%

Quạt trần Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D152cm 45W DC SHIGA 011 S

12,350,000₫ 13,750,000₫
-11%
Quạt trần Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D152cm 45W DC SHIGA 011 BK Quạt trần Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D152cm 45W DC SHIGA 011 BK
-11%

Quạt trần Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D152cm 45W DC SHIGA 011 BK

12,350,000₫ 13,750,000₫
-11%
Quạt trần Panasonic 6 cánh 180cm 51W DC điều khiển từ xa 9 cấp độ gió F-70ZBP Quạt trần Panasonic 6 cánh 180cm 51W DC điều khiển từ xa 9 cấp độ gió F-70ZBP
-35%

Quạt trần Panasonic 6 cánh 180cm 51W DC điều khiển từ xa 9 cấp độ gió F-70ZBP

11,472,500₫ 17,650,000₫
-35%

Quạt trần Đài Loan Luxaire Bigfan 96'' 6 cánh nhôm 244cm 60w DC

10,600,000₫ - 11,400,000₫
Quạt trần Mr.Vu EAGLE 3 cánh 1m52 30W DC Quạt trần Mr.Vu EAGLE 3 cánh 1m52 30W DC
-11%

Quạt trần Mr.Vu EAGLE 3 cánh 1m52 30W DC

8,090,000₫ - 10,520,000₫ 8,990,000₫ - 11,690,000₫
-11%
Quạt trần Mr.Vu URAGANO 5 cánh 1m38 Quạt trần Mr.Vu URAGANO 5 cánh 1m38
-11%

Quạt trần Mr.Vu URAGANO 5 cánh 1m38

9,880,000₫ 10,980,000₫
-11%

Quạt trần Đài Loan Luxaire Bigfan 84'' 6 cánh nhôm 213cm 60w DC

9,000,000₫ - 9,800,000₫
Quạt trần Mr.Vu VISION 5 cánh 1m42 43W DC Quạt trần Mr.Vu VISION 5 cánh 1m42 43W DC
-11%

Quạt trần Mr.Vu VISION 5 cánh 1m42 43W DC

9,770,000₫ 10,860,000₫
-11%
Quạt trần Mr.Vu PALM 4 cánh 1m32 44W DC Quạt trần Mr.Vu PALM 4 cánh 1m32 44W DC
-11%

Quạt trần Mr.Vu PALM 4 cánh 1m32 44W DC

9,770,000₫ 10,860,000₫
-11%
Quạt trần Mr.Vu CANDY 5 cánh 1m32 43W DC Quạt trần Mr.Vu CANDY 5 cánh 1m32 43W DC
-11%

Quạt trần Mr.Vu CANDY 5 cánh 1m32 43W DC

9,770,000₫ 10,860,000₫
-11%
Quạt trần Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D152cm 50W DC KIKU 3110 Quạt trần Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D152cm 50W DC KIKU 3110
-11%

Quạt trần Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D152cm 50W DC KIKU 3110

8,390,000₫ 9,370,000₫
-11%
Quạt trần Mỹ Hunter Outdoor 5 cánh 137cm 100w AC Quạt trần Mỹ Hunter Outdoor 5 cánh 137cm 100w AC
-15%

Quạt trần Mỹ Hunter Outdoor 5 cánh 137cm 100w AC

8,330,000₫ 9,800,000₫
-15%
Quạt trần Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D132cm 50W DC KOCHI 168 Quạt trần Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D132cm 50W DC KOCHI 168
-11%

Quạt trần Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D132cm 50W DC KOCHI 168

7,960,000₫ 8,850,000₫
-11%
Quạt trần Mr.Vu ORIGINAL 5 cánh 1m32 DC Quạt trần Mr.Vu ORIGINAL 5 cánh 1m32 DC
-11%

Quạt trần Mr.Vu ORIGINAL 5 cánh 1m32 DC

6,290,000₫ - 7,650,000₫ 6,990,000₫ - 8,500,000₫
-11%
Quạt trần Mr.Vu LOTUS 5 cánh 1m42 45W DC Quạt trần Mr.Vu LOTUS 5 cánh 1m42 45W DC
-10%

Quạt trần Mr.Vu LOTUS 5 cánh 1m42 45W DC

6,291,000₫ - 7,191,000₫ 6,990,000₫ - 7,990,000₫
-10%
Quạt trần Mr.Vu HERO 5 cánh 1m42 50W DC Quạt trần Mr.Vu HERO 5 cánh 1m42 50W DC
-11%

Quạt trần Mr.Vu HERO 5 cánh 1m42 50W DC

6,290,000₫ - 7,190,000₫ 6,990,000₫ - 7,990,000₫
-11%
Quạt trần Đài Loan Luxaire Slider 70'' 3 cánh 142/178cm 40w DC Quạt trần Đài Loan Luxaire Slider 70'' 3 cánh 142/178cm 40w DC
-20%

Quạt trần Đài Loan Luxaire Slider 70'' 3 cánh 142/178cm 40w DC

6,240,000₫ - 7,140,000₫ 7,800,000₫ - 8,400,000₫
-20%
Quạt trần Đài Loan Luxaire Bigfan 65'' 6 cánh 165cm 60w DC Quạt trần Đài Loan Luxaire Bigfan 65'' 6 cánh 165cm 60w DC
-20%

Quạt trần Đài Loan Luxaire Bigfan 65'' 6 cánh 165cm 60w DC

6,400,000₫ - 6,800,000₫ 8,000,000₫
-20%
Quạt trần Mỹ Hunter Seville 5 cánh 112cm 100w AC Quạt trần Mỹ Hunter Seville 5 cánh 112cm 100w AC
-10%

Quạt trần Mỹ Hunter Seville 5 cánh 112cm 100w AC

5,850,000₫ 6,500,000₫
-10%

Quạt trần Mitsubishi Electric 5 cánh C56-RA5 SF-GY 65W

6,335,000₫

Quạt trần Mitsubishi Electric 5 cánh C56-RA5 CY-GY 65W

6,335,000₫
Quạt trần Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D132cm 52W DC KYO 021 Quạt trần Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D132cm 52W DC KYO 021
-12%

Quạt trần Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D132cm 52W DC KYO 021

6,290,000₫ 7,080,000₫
-12%
Quạt trần Panasonic 5 cánh 150cm 37W DC điều khiển từ xa cảm biến nhiệt độ F‑60TAN
-35%

Quạt trần Panasonic 5 cánh 150cm 37W DC điều khiển từ xa cảm biến nhiệt độ F‑60TAN

6,240,000₫ 9,600,000₫
-35%
Quạt trần Mr.Vu SLICE 3 cánh 1m42 35W DC Quạt trần Mr.Vu SLICE 3 cánh 1m42 35W DC
-11%

Quạt trần Mr.Vu SLICE 3 cánh 1m42 35W DC

6,190,000₫ 6,880,000₫
-11%
Quạt trần Mr.Vu CASA 5 cánh 1m32 66W AC Quạt trần Mr.Vu CASA 5 cánh 1m32 66W AC
-11%

Quạt trần Mr.Vu CASA 5 cánh 1m32 66W AC

6,190,000₫ 6,880,000₫
-11%
Quạt trần Mr.Vu STRONG 5 cánh 1m42 40W DC Quạt trần Mr.Vu STRONG 5 cánh 1m42 40W DC
-11%

Quạt trần Mr.Vu STRONG 5 cánh 1m42 40W DC

5,920,000₫ 6,580,000₫
-11%
Quạt trần Mỹ Hunter Savoy 5 cánh 132cm 100w AC Quạt trần Mỹ Hunter Savoy 5 cánh 132cm 100w AC
-15%

Quạt trần Mỹ Hunter Savoy 5 cánh 132cm 100w AC

5,865,000₫ 6,900,000₫
-15%
Quạt trần Mỹ Hunter Maribel 5 cánh 132cm 102w AC Quạt trần Mỹ Hunter Maribel 5 cánh 132cm 102w AC
-15%

Quạt trần Mỹ Hunter Maribel 5 cánh 132cm 102w AC

5,865,000₫ 6,900,000₫
-15%

Quạt trần Royal 3 cánh gỗ màu tối sải cánh 152cm VLQTTQ-274

5,800,000₫

Quạt trần 3 cánh VLQTDL008

5,800,000₫
Quạt trần Đài Loan Luxaire Akami 152cm 3 cánh DC Quạt trần Đài Loan Luxaire Akami 152cm 3 cánh DC
-20%

Quạt trần Đài Loan Luxaire Akami 152cm 3 cánh DC

5,280,000₫ - 5,760,000₫ 6,600,000₫ - 7,200,000₫
-20%
Quạt trần Mr.Vu TROPIKA 5 cánh 1m32 90W AC Quạt trần Mr.Vu TROPIKA 5 cánh 1m32 90W AC
-11%

Quạt trần Mr.Vu TROPIKA 5 cánh 1m32 90W AC

5,390,000₫ 5,990,000₫
-11%
Quạt trần Mr.Vu SEABIRD 3 cánh 1m1 35W DC Quạt trần Mr.Vu SEABIRD 3 cánh 1m1 35W DC
-11%

Quạt trần Mr.Vu SEABIRD 3 cánh 1m1 35W DC

5,390,000₫ 5,990,000₫
-11%
Quạt trần Panasonic 5 cánh 150cm 37W DC điều khiển từ xa 9 cấp độ gió F‑60XDN
-35%

Quạt trần Panasonic 5 cánh 150cm 37W DC điều khiển từ xa 9 cấp độ gió F‑60XDN

5,343,000₫ 8,220,000₫
-35%
Quạt trần Đài Loan Luxaire Ritter Hugger SW 3 cánh 132cm 40w DC Quạt trần Đài Loan Luxaire Ritter Hugger SW 3 cánh 132cm 40w DC
-15%

Quạt trần Đài Loan Luxaire Ritter Hugger SW 3 cánh 132cm 40w DC

5,100,000₫ 6,000,000₫
-15%
Quạt trần Mỹ Hunter Low Profile 5 cánh 132cm 80w AC Quạt trần Mỹ Hunter Low Profile 5 cánh 132cm 80w AC
-15%

Quạt trần Mỹ Hunter Low Profile 5 cánh 132cm 80w AC

4,930,000₫ 5,800,000₫
-15%
Quạt trần Mr.Vu KOTO 3 cánh 1m32 40W DC Quạt trần Mr.Vu KOTO 3 cánh 1m32 40W DC
-16%

Quạt trần Mr.Vu KOTO 3 cánh 1m32 40W DC

4,750,000₫ 5,590,000₫
-16%
Quạt trần Panasonic 5 cánh 150cm 37W DC điều khiển từ xa F-60TDN
-35%

Quạt trần Panasonic 5 cánh 150cm 37W DC điều khiển từ xa F-60TDN

4,654,000₫ 7,160,000₫
-35%
Quạt trần Panasonic 5 cánh 150cm 76W AC điều khiển từ xa 7 cấp độ gió F-60WWK
-35%

Quạt trần Panasonic 5 cánh 150cm 76W AC điều khiển từ xa 7 cấp độ gió F-60WWK

4,654,000₫ 7,160,000₫
-35%
Quạt trần Mỹ Hunter Builder Elite 5 cánh 132cm 80w AC Quạt trần Mỹ Hunter Builder Elite 5 cánh 132cm 80w AC
-15%

Quạt trần Mỹ Hunter Builder Elite 5 cánh 132cm 80w AC

4,420,000₫ 5,200,000₫
-15%

Quạt trần Mitsubishi Electric 4 cánh C56-RA4 SF-GY 64W

4,335,000₫

Quạt trần Mitsubishi Electric 4 cánh C56-RA4 CY-GY 64W

4,335,000₫
Quạt trần Homesick 5 cánh 142cm 55w DC Q025 VLQTHO-033 Quạt trần Homesick 5 cánh 142cm 55w DC Q025 VLQTHO-033
-16%

Quạt trần Homesick 5 cánh 142cm 55w DC Q025 VLQTHO-033

4,160,000₫ 4,900,000₫
-16%
Quạt trần Homesick 5 cánh 142cm 55w DC Q021 VLQTHO-031 Quạt trần Homesick 5 cánh 142cm 55w DC Q021 VLQTHO-031
-16%

Quạt trần Homesick 5 cánh 142cm 55w DC Q021 VLQTHO-031

4,160,000₫ 4,900,000₫
-16%
Quạt trần Mr.Vu VIVI 3 cánh 21cm 13W DC Quạt trần Mr.Vu VIVI 3 cánh 21cm 13W DC
-11%

Quạt trần Mr.Vu VIVI 3 cánh 21cm 13W DC

3,950,000₫ 4,390,000₫
-11%
Quạt trần Mountain air 3 cánh 132cm 80w AC 3092
-20%

Quạt trần Mountain air 3 cánh 132cm 80w AC 3092

3,920,000₫ 4,900,000₫
-20%
Quạt trần Đài Loan Luxaire Windy 5 cánh 142cm 55w DC Quạt trần Đài Loan Luxaire Windy 5 cánh 142cm 55w DC
-20%

Quạt trần Đài Loan Luxaire Windy 5 cánh 142cm 55w DC

3,440,000₫ - 3,680,000₫ 4,300,000₫ - 4,600,000₫
-20%
Quạt trần màu nâu 5 cánh nhựa 132cm 45w DC 709KĐ VLQTTQ-156
-20%

Quạt trần màu nâu 5 cánh nhựa 132cm 45w DC 709KĐ VLQTTQ-156

3,680,000₫ 4,600,000₫
-20%
Quạt trần màu nâu 5 cánh nhựa 132cm 45w DC 709KĐ VLQTTQ-156
-20%

Quạt trần màu nâu 5 cánh nhựa 132cm 45w DC 709KĐ VLQTTQ-156

3,680,000₫ 4,600,000₫
-20%
Quạt trần Marckeez 5 cánh 145cm 60w DC 0743A
-20%

Quạt trần Marckeez 5 cánh 145cm 60w DC 0743A

3,640,000₫ 4,550,000₫
-20%
Quạt trần Homesick 5 cánh 142cm 42w DC 502A VLQTHO-016 Quạt trần Homesick 5 cánh 142cm 42w DC 502A VLQTHO-016
-20%

Quạt trần Homesick 5 cánh 142cm 42w DC 502A VLQTHO-016

3,600,000₫ 4,500,000₫
-20%
Quạt trần Mr.Vu SA-398 3 cánh 20cm 45W AC
-11%

Quạt trần Mr.Vu SA-398 3 cánh 20cm 45W AC

3,580,000₫ 3,980,000₫
-11%
Quạt trần Mỹ Minka Supra F563 5 cánh 112cm 79w AC Quạt trần Mỹ Minka Supra F563 5 cánh 112cm 79w AC
-15%

Quạt trần Mỹ Minka Supra F563 5 cánh 112cm 79w AC

3,570,000₫ 4,200,000₫
-15%
Quạt trần Mỹ Minka Contractor F547 5 cánh 132cm 56w AC
-15%

Quạt trần Mỹ Minka Contractor F547 5 cánh 132cm 56w AC

3,570,000₫ 4,200,000₫
-15%
Quạt trần màu cà phê 5 cánh nhựa ABS 142cm 45w DC 7005BD VLQTTQ-165
-20%

Quạt trần màu cà phê 5 cánh nhựa ABS 142cm 45w DC 7005BD VLQTTQ-165

3,520,000₫ 4,400,000₫
-20%
Quạt trần màu trắng 5 cánh nhựa 142cm 45w DC 56YY-0185M VLQTTQ-161
-20%

Quạt trần màu trắng 5 cánh nhựa 142cm 45w DC 56YY-0185M VLQTTQ-161

3,520,000₫ 4,400,000₫
-20%
Quạt trần Homesick 5 cánh 144cm 90w AC 656 VLQTHO-037 Quạt trần Homesick 5 cánh 144cm 90w AC 656 VLQTHO-037
-20%

Quạt trần Homesick 5 cánh 144cm 90w AC 656 VLQTHO-037

3,040,000₫ 3,800,000₫
-20%
Quạt trần Panasonic 3 cánh 120cm 55W AC màu Xám điều khiển từ xa 3 cấp độ gió F-48CZL
-35%

Quạt trần Panasonic 3 cánh 120cm 55W AC màu Xám điều khiển từ xa 3 cấp độ gió F-48CZL

3,016,000₫ 4,640,000₫
-35%
Quạt trần Đài Loan Luxaire Simple 5 cánh 142cm 50w DC SP565-DC-ABS
-15%

Quạt trần Đài Loan Luxaire Simple 5 cánh 142cm 50w DC SP565-DC-ABS

2,380,000₫ 2,800,000₫
-15%
Quạt trần màu đồng cổ 5 cánh sắt 142cm 80w AC T56-6470TA VLQTTQ-109
-20%

Quạt trần màu đồng cổ 5 cánh sắt 142cm 80w AC T56-6470TA VLQTTQ-109

2,640,000₫ 3,300,000₫
-20%
Quạt trần Panasonic 4 cánh 140cm 59W AC điều khiển từ xa 3 cấp độ gió F-56XPG
-35%

Quạt trần Panasonic 4 cánh 140cm 59W AC điều khiển từ xa 3 cấp độ gió F-56XPG

2,418,000₫ 3,720,000₫
-35%
Quạt trần Homesick 5 cánh 132cm 80w AC 001D VLQTHO-002 Quạt trần Homesick 5 cánh 132cm 80w AC 001D VLQTHO-002
-20%

Quạt trần Homesick 5 cánh 132cm 80w AC 001D VLQTHO-002

2,400,000₫ 3,000,000₫
-20%
Quạt trần Homesick 5 cánh 132cm 80w AC 001B VLQTHO-001 Quạt trần Homesick 5 cánh 132cm 80w AC 001B VLQTHO-001
-20%

Quạt trần Homesick 5 cánh 132cm 80w AC 001B VLQTHO-001

2,400,000₫ 3,000,000₫
-20%
Quạt trần màu đồng cổ 5 cánh sắt 132cm 75w AC T52-6400TA VLQTTQ-103
-20%

Quạt trần màu đồng cổ 5 cánh sắt 132cm 75w AC T52-6400TA VLQTTQ-103

2,320,000₫ 2,900,000₫
-20%
Quạt trần Panasonic 4 cánh 140cm 59W AC điều khiển từ xa 3 cấp độ gió F‑56MZG
-35%

Quạt trần Panasonic 4 cánh 140cm 59W AC điều khiển từ xa 3 cấp độ gió F‑56MZG

2,060,500₫ - 2,180,000₫ 3,170,000₫ - 3,350,000₫
-35%
Quạt trần Panasonic 4 cánh 140cm 59W AC điều khiển từ xa 3 cấp độ gió F-56MPG
-35%

Quạt trần Panasonic 4 cánh 140cm 59W AC điều khiển từ xa 3 cấp độ gió F-56MPG

2,177,500₫ 3,350,000₫
-35%
Quạt trần Panasonic 3 cánh 140cm 70W AC 5 cấp độ gió F-56NCL
-35%

Quạt trần Panasonic 3 cánh 140cm 70W AC 5 cấp độ gió F-56NCL

1,436,500₫ 2,210,000₫
-35%
Quạt trần Panasonic 3 cánh 150cm 66W AC màu Trắng 5 cấp độ gió F-60MZ2 Quạt trần Panasonic 3 cánh 150cm 66W AC màu Trắng 5 cấp độ gió F-60MZ2
-35%

Quạt trần Panasonic 3 cánh 150cm 66W AC màu Trắng 5 cấp độ gió F-60MZ2

1,020,500₫ 1,570,000₫
-35%

SẢN PHẨM ĐÃ XEM