DANH MỤC SẢN PHẨM

Bóng búp

ELV Bóng led 6W, chíp Epistar, KT: 50*H50, G5.3, góc chiếu 24, 3000K VL-MR16-220-3K

230,000₫

ELV Bóng led 6W, chíp Epistar, KT: 50*H50, G5.3, góc chiếu 24, 3000K VL6-MR16-3K

230,000₫

ELV Bóng led 6W, chíp Epistar, KT: 50*H50, G5.3, góc chiếu 24, 4000K VL-MR16-220-4K

230,000₫

ELV Bóng led 6W, chíp Epistar, KT: 50*H50, G5.3, góc chiếu 24, 4000K VL6-MR16-4K

230,000₫

ELV Bóng led 6W, chíp Epistar, KT: 50*H54, GU10, 3000K VL6-GU10-3K

230,000₫

ELV Bóng led 6W, chíp Epistar, KT: 50*H54, GU10, 4000K VL6-GU10-4K

230,000₫

ELV Bóng led 7W, chíp Cree, KT: 50*H50, G5.3, 3000K CEGC16-7W-3K

390,000₫

ELV Bóng led 7W, chíp Cree, KT: 50*H50, G5.3, 3000K CEGC16-7W-DIM-3K

590,000₫

ELV Bóng led 7W, chíp Cree, KT: 50*H50, G5.3, 4000K CEGC16-7W-4K

390,000₫

ELV Bóng led 7W, chíp Cree, KT: 50*H50, G5.3, 4000K CEGC16-7W-DIM-4K

590,000₫

ELV Bóng led 7W, chíp Epistar, KT: 50*H55, GU10, góc chiếu 36, 3000K VL7-GU10-3K

160,000₫

ELV Bóng led 7W, chíp Epistar, KT: 50*H55, GU10, góc chiếu 36, 3000K VL7-GU10-DIM-3K

220,000₫

ELV Bóng led 7W, chíp Epistar, KT: 50*H55, GU10, góc chiếu 36, 4000K VL7-GU10-4K

160,000₫

ELV Bóng led 7W, chíp Epistar, KT: 50*H55, GU10, góc chiếu 36, 4000K VL7-GU10-DIM-4K

220,000₫

Opple bóng búp E HPB B22 100W, 6500K, KT H274*71 OPDDBB-005

640,000₫

Opple bóng búp led Edison A60 4W, 2700K đui E27 OPDDBB-004-A60-4W

66,000₫

Opple bóng búp led Edison A60 6W, 2700K đui E27 OPDDBB-004-A60-6W

78,000₫

Opple bóng búp led Edison C35 2W, 2700K đui E14 không râu OPDDBB-004-C35-2W

49,000₫

Opple bóng búp led Edison C35 4W, 2700K đui E14 không râu OPDDBB-004-C35-4W

60,000₫

Opple bóng búp led Edison F35 2W, 2700K đui E14 có râu OPDDBB-004-F35-2W

55,000₫

Opple bóng búp led Edison F35 4W, 2700K đui E14 có râu OPDDBB-004-F35-4W

66,000₫

Opple bóng búp led Edison G45 4W, 2700K, đui E27 OPDDBB-004-G45-4W

66,000₫

Opple bóng búp led Edison ST64 4W, 2700K đui E27 OPDDBB-004-ST64-4W

96,000₫

Opple bóng búp Save1 HPB 20W, 6500K OPDDBB-002-20w

107,000₫

Opple bóng búp Save1 HPB 30W, 6500K OPDDBB-002-30w

160,000₫

Opple bóng búp Save1 HPB 40W, 6500K OPDDBB-002-40w

227,000₫

Opple bóng búp Save1 HPB 50W, 6500K OPDDBB-002-50w

329,000₫

Opple bóng búp V7 A55 7W, 3000K OPDDBB-001-7W-3K

44,000₫

Opple bóng búp V7 A55 7W, 4000K OPDDBB-001-7W-4K

44,000₫

Opple bóng búp V7 A55 7W, 6500K OPDDBB-001-7W-6K

44,000₫

Opple bóng búp V7 A60 9W, 3000K OPDDBB-001-9W-3K

51,000₫

Opple bóng búp V7 A60 9W, 4000K OPDDBB-001-9W-4K

51,000₫

Opple bóng búp V7 A60 9W, 6500K OPDDBB-001-9W-6K

51,000₫

Opple bóng búp V7 A70 12W, 3000K OPDDBB-001-12W-3K

64,000₫

Opple bóng búp V7 A70 12W, 4000K OPDDBB-001-12W-4K

64,000₫

Opple bóng búp V7 A70 12W, 6500K OPDDBB-001-12W-6K

64,000₫

Opple bóng búp V7 A70 14W, 3000K OPDDBB-001-14W-3K

84,000₫

Opple bóng búp V7 A70 14W, 4000K OPDDBB-001-14W-4K

84,000₫

Opple bóng búp V7 A70 14W, 6500K OPDDBB-001-14W-6K

84,000₫

Opple bóng búp V7 P45 3W, 3000K OPDDBB-001-3W-3K

29,000₫

Opple bóng búp V7 P45 3W, 4000K OPDDBB-001-3W-4K

29,000₫

Opple bóng búp V7 P45 3W, 6500K OPDDBB-001-3W-6K

29,000₫

Opple bóng búp V7 P45 5W, 3000K OPDDBB-001-5W-3K

35,000₫

Opple bóng búp V7 P45 5W, 4000K OPDDBB-001-5W-4K

35,000₫

Opple bóng búp V7 P45 5W, 6500K OPDDBB-001-5W-6K

35,000₫

Opple bóng led GU10 4.5W 2700K OPDDBB-003-GU10-4.5W

81,000₫

Opple bóng led GU10 6W 2700K Dim OPDDBB-003-GU10-6W-DIM

133,000₫

Opple bóng led GU10 6W 2700K OPDDBB-003-GU10-6W

95,000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM