DANH MỤC SẢN PHẨM

Quạt trần đèn

Quạt trần đèn Mr.Vu EMPIRE 3 cánh 56cm DC Quạt trần đèn Mr.Vu EMPIRE 3 cánh 56cm DC
-11%

Quạt trần đèn Mr.Vu EMPIRE 3 cánh 56cm DC

60,170,000₫ 66,860,000₫
-11%
Quạt trần đèn Mr.Vu TESLA 3 cánh 76cm Quạt trần đèn Mr.Vu TESLA 3 cánh 76cm
-11%

Quạt trần đèn Mr.Vu TESLA 3 cánh 76cm

33,170,000₫ 36,860,000₫
-11%
Quạt trần đèn Mr.Vu CANDELA 3 cánh 76cm Quạt trần đèn Mr.Vu CANDELA 3 cánh 76cm
-11%

Quạt trần đèn Mr.Vu CANDELA 3 cánh 76cm

26,870,000₫ 29,860,000₫
-11%
Quạt trần đèn Mr.Vu UNIQUE 3 cánh 56cm DC Quạt trần đèn Mr.Vu UNIQUE 3 cánh 56cm DC
-11%

Quạt trần đèn Mr.Vu UNIQUE 3 cánh 56cm DC

25,970,000₫ 28,860,000₫
-11%
Quạt trần đèn Mr.Vu SWISH 3 cánh 1m2 30W DC Quạt trần đèn Mr.Vu SWISH 3 cánh 1m2 30W DC
-11%

Quạt trần đèn Mr.Vu SWISH 3 cánh 1m2 30W DC

23,270,000₫ 25,860,000₫
-11%
Quạt trần đèn Mỹ Minka Cristafano Đồng cổ 5 cánh 172cm 100w AC Quạt trần đèn Mỹ Minka Cristafano Đồng cổ 5 cánh 172cm 100w AC
-15%

Quạt trần đèn Mỹ Minka Cristafano Đồng cổ 5 cánh 172cm 100w AC

12,750,000₫ - 22,750,000₫ 15,000,000₫ - 30,000,000₫
-15%
Quạt trần Mỹ Hunter Original Đen mờ 5 cánh 132cm 100w AC Quạt trần Mỹ Hunter Original Đen mờ 5 cánh 132cm 100w AC
-15%

Quạt trần Mỹ Hunter Original Đen mờ 5 cánh 132cm 100w AC

17,000,000₫ 20,000,000₫
-15%

Quạt trần đèn 4 cánh Faro Winche màu đen; cánh ABS; sải cánh 1m32; có đèn

16,000,000₫
Quạt trần đèn Mr.Vu NESTRO 4 cánh 1m17 49W DC Quạt trần đèn Mr.Vu NESTRO 4 cánh 1m17 49W DC
-11%

Quạt trần đèn Mr.Vu NESTRO 4 cánh 1m17 49W DC

15,170,000₫ 16,860,000₫
-11%
Quạt trần đèn thu cánh Mr.Vu BELLE 5 cánh 1m42 120W AC Quạt trần đèn thu cánh Mr.Vu BELLE 5 cánh 1m42 120W AC
-11%

Quạt trần đèn thu cánh Mr.Vu BELLE 5 cánh 1m42 120W AC

15,170,000₫ 16,860,000₫
-11%
Quạt trần đèn Mỹ Minka Uchiwa 3 cánh 142cm 38w DC Quạt trần đèn Mỹ Minka Uchiwa 3 cánh 142cm 38w DC
-15%

Quạt trần đèn Mỹ Minka Uchiwa 3 cánh 142cm 38w DC

14,280,000₫ 16,800,000₫
-15%
Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 3 cánh D142cm 50W DC IWA 218
-11%

Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 3 cánh D142cm 50W DC IWA 218

13,990,000₫ 15,680,000₫
-11%
Quạt trần đèn Mr.Vu SOLE 5 cánh 1m17 90W AC Quạt trần đèn Mr.Vu SOLE 5 cánh 1m17 90W AC
-11%

Quạt trần đèn Mr.Vu SOLE 5 cánh 1m17 90W AC

13,370,000₫ 14,860,000₫
-11%
Quạt trần đèn Mr.Vu MELA LED 4 cánh 1m11 65W AC Quạt trần đèn Mr.Vu MELA LED 4 cánh 1m11 65W AC
-11%

Quạt trần đèn Mr.Vu MELA LED 4 cánh 1m11 65W AC

13,370,000₫ 14,860,000₫
-11%
Quạt trần đèn Mr.Vu FIORE 8 cánh 1m08 59W AC Quạt trần đèn Mr.Vu FIORE 8 cánh 1m08 59W AC
-11%

Quạt trần đèn Mr.Vu FIORE 8 cánh 1m08 59W AC

13,370,000₫ 14,860,000₫
-11%
Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D152cm 52W DC YOKO 020 Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D152cm 52W DC YOKO 020
-11%

Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D152cm 52W DC YOKO 020

13,190,000₫ 14,710,000₫
-11%
Quạt trần đèn thu cánh Nhật Bản Kaiyo Kukan 8 cánh D108cm 50W DC CHIB 107 Quạt trần đèn thu cánh Nhật Bản Kaiyo Kukan 8 cánh D108cm 50W DC CHIB 107
-11%

Quạt trần đèn thu cánh Nhật Bản Kaiyo Kukan 8 cánh D108cm 50W DC CHIB 107

11,990,000₫ 13,350,000₫
-11%
Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D152cm 50W DC AKI 522 ORB Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D152cm 50W DC AKI 522 ORB
-11%

Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D152cm 50W DC AKI 522 ORB

11,590,000₫ 12,900,000₫
-11%
Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D152cm 50W DC AKI 522 G Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D152cm 50W DC AKI 522 G
-11%

Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D152cm 50W DC AKI 522 G

11,590,000₫ 12,900,000₫
-11%
Quạt trần đèn thu cánh Úc Fanaway Veil 4 cánh 122cm 60w AC Quạt trần đèn thu cánh Úc Fanaway Veil 4 cánh 122cm 60w AC
-15%

Quạt trần đèn thu cánh Úc Fanaway Veil 4 cánh 122cm 60w AC

10,880,000₫ - 11,475,000₫ 12,800,000₫ - 13,500,000₫
-15%
Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D142cm 50W DC KUKAN 211 Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D142cm 50W DC KUKAN 211
-11%

Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D142cm 50W DC KUKAN 211

11,390,000₫ 12,720,000₫
-11%
Quạt trần đèn thu cánh Nhật Bản Kaiyo Kukan 4 cánh D117cm 52W DC TOYA 214 WH Quạt trần đèn thu cánh Nhật Bản Kaiyo Kukan 4 cánh D117cm 52W DC TOYA 214 WH
-11%

Quạt trần đèn thu cánh Nhật Bản Kaiyo Kukan 4 cánh D117cm 52W DC TOYA 214 WH

11,290,000₫ 12,600,000₫
-11%
Quạt trần đèn thu cánh Nhật Bản Kaiyo Kukan 4 cánh D117cm 52W DC TOYA 214 ORB Quạt trần đèn thu cánh Nhật Bản Kaiyo Kukan 4 cánh D117cm 52W DC TOYA 214 ORB
-11%

Quạt trần đèn thu cánh Nhật Bản Kaiyo Kukan 4 cánh D117cm 52W DC TOYA 214 ORB

11,290,000₫ 12,600,000₫
-11%

Quạt trần đèn Mỹ Minka Delano 5 cánh 132cm 69w AC

11,000,000₫
Quạt trần đèn Mr.Vu MELODY 3 cánh 1m42 30W DC Quạt trần đèn Mr.Vu MELODY 3 cánh 1m42 30W DC
-11%

Quạt trần đèn Mr.Vu MELODY 3 cánh 1m42 30W DC

10,670,000₫ 11,860,000₫
-11%
Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D132cm 52W DC YAMA 4054 Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D132cm 52W DC YAMA 4054
-11%

Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D132cm 52W DC YAMA 4054

9,390,000₫ 10,450,000₫
-11%
Quạt trần đèn thu cánh Úc Fanaway Evo1 Mạ Chrome (sáng bóng) 4 cánh 122cm 60w AC Quạt trần đèn thu cánh Úc Fanaway Evo1 Mạ Chrome (sáng bóng) 4 cánh 122cm 60w AC
-15%

Quạt trần đèn thu cánh Úc Fanaway Evo1 Mạ Chrome (sáng bóng) 4 cánh 122cm 60w AC

9,350,000₫ 11,000,000₫
-15%
Quạt trần đèn thu cánh Úc Fanaway Classic 4 cánh 122cm 60w AC Quạt trần đèn thu cánh Úc Fanaway Classic 4 cánh 122cm 60w AC
-15%

Quạt trần đèn thu cánh Úc Fanaway Classic 4 cánh 122cm 60w AC

9,180,000₫ 10,800,000₫
-15%
Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 3 cánh D132cm 50W DC OSA 234 Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 3 cánh D132cm 50W DC OSA 234
-11%

Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 3 cánh D132cm 50W DC OSA 234

9,090,000₫ 10,170,000₫
-11%
Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D152cm 50W DC KIKU 3310 LED Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D152cm 50W DC KIKU 3310 LED
-11%

Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D152cm 50W DC KIKU 3310 LED

8,990,000₫ 10,070,000₫
-11%
Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 3 cánh D132cm 50W DC MIYA 217
-11%

Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 3 cánh D132cm 50W DC MIYA 217

8,890,000₫ 9,920,000₫
-11%
Quạt trần đèn Panasonic 5 cánh 150cm 73W DC điều khiển từ xa có đèn F‑60DGN
-35%

Quạt trần đèn Panasonic 5 cánh 150cm 73W DC điều khiển từ xa có đèn F‑60DGN

8,729,500₫ 13,430,000₫
-35%
Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D142cm 50W DC HIRO 219 OAK Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D142cm 50W DC HIRO 219 OAK
-11%

Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D142cm 50W DC HIRO 219 OAK

8,490,000₫ 9,470,000₫
-11%
Quạt trần đèn thu cánh màu vàng 4 cánh 107cm 45w DC Y42-0127 VLQTTC-303
-25%

Quạt trần đèn thu cánh màu vàng 4 cánh 107cm 45w DC Y42-0127 VLQTTC-303

8,400,000₫ 11,200,000₫
-25%
Quạt trần đèn thu cánh đèn 8 tay 4 cánh 107cm 45w DC Y42-7070FG VLQTTC-302
-25%

Quạt trần đèn thu cánh đèn 8 tay 4 cánh 107cm 45w DC Y42-7070FG VLQTTC-302

8,400,000₫ 11,200,000₫
-25%
Quạt trần đèn thu cánh đèn 8 tay 4 cánh 107cm 45w DC Y42-7080PG VLQTTC-301
-25%

Quạt trần đèn thu cánh đèn 8 tay 4 cánh 107cm 45w DC Y42-7080PG VLQTTC-301

8,400,000₫ 11,200,000₫
-25%
Quạt trần đèn Panasonic 5 cánh 150cm 37W DC màu Bạc ti dài 28.8 cm điều khiển từ xa F‑60UFN Quạt trần đèn Panasonic 5 cánh 150cm 37W DC màu Bạc ti dài 28.8 cm điều khiển từ xa F‑60UFN
-35%

Quạt trần đèn Panasonic 5 cánh 150cm 37W DC màu Bạc ti dài 28.8 cm điều khiển từ xa F‑60UFN

8,287,500₫ 12,750,000₫
-35%
Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D132cm 52W DC KYO 021 LED Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D132cm 52W DC KYO 021 LED
-11%

Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D132cm 52W DC KYO 021 LED

8,190,000₫ 9,130,000₫
-11%
Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D152cm 52W DC TOKY 5025 Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D152cm 52W DC TOKY 5025
-11%

Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D152cm 52W DC TOKY 5025

8,090,000₫ 9,010,000₫
-11%
Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 4 cánh D132cm 52W DC NAGO 594 Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 4 cánh D132cm 52W DC NAGO 594
-11%

Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 4 cánh D132cm 52W DC NAGO 594

8,090,000₫ 9,010,000₫
-11%
Quạt trần đèn thu cánh Homesick 5 cánh 132cm 55w DC 173 VLQTHO-012 Quạt trần đèn thu cánh Homesick 5 cánh 132cm 55w DC 173 VLQTHO-012
-20%

Quạt trần đèn thu cánh Homesick 5 cánh 132cm 55w DC 173 VLQTHO-012

8,000,000₫ 10,000,000₫
-20%
Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 3 cánh D132cm 36W DC SAITA 102 WH Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 3 cánh D132cm 36W DC SAITA 102 WH
-11%

Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 3 cánh D132cm 36W DC SAITA 102 WH

7,990,000₫ 8,895,000₫
-11%
Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 3 cánh D132cm 36W DC SAITA 102 ORB
-11%

Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 3 cánh D132cm 36W DC SAITA 102 ORB

7,990,000₫ 8,895,000₫
-11%
Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D142cm 50W DC HIRO 219 Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D142cm 50W DC HIRO 219
-11%

Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D142cm 50W DC HIRO 219

7,990,000₫ 8,940,000₫
-11%
Quạt trần đèn Mỹ Hunter Harmony 3 cánh 137cm 100w AC Quạt trần đèn Mỹ Hunter Harmony 3 cánh 137cm 100w AC
-15%

Quạt trần đèn Mỹ Hunter Harmony 3 cánh 137cm 100w AC

7,820,000₫ 9,200,000₫
-15%
Quạt trần đèn Úc Lucci Atlanta 7 cánh 142cm 42w DC Quạt trần đèn Úc Lucci Atlanta 7 cánh 142cm 42w DC
-10%

Quạt trần đèn Úc Lucci Atlanta 7 cánh 142cm 42w DC

7,740,000₫ 8,600,000₫
-10%
Quạt trần đèn Mỹ Hunter Santorini Đồng tối 3 cánh 132cm 100w AC Quạt trần đèn Mỹ Hunter Santorini Đồng tối 3 cánh 132cm 100w AC
-15%

Quạt trần đèn Mỹ Hunter Santorini Đồng tối 3 cánh 132cm 100w AC

7,480,000₫ 8,800,000₫
-15%
Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D152cm 52W DC OKA 181 BA Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D152cm 52W DC OKA 181 BA
-11%

Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D152cm 52W DC OKA 181 BA

7,390,000₫ 8,260,000₫
-11%
Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D152cm 52W DC OKA 181 MBK Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D152cm 52W DC OKA 181 MBK
-11%

Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D152cm 52W DC OKA 181 MBK

7,390,000₫ 8,260,000₫
-11%
Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D152cm 52W DC OKA 181 BN Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D152cm 52W DC OKA 181 BN
-11%

Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D152cm 52W DC OKA 181 BN

7,390,000₫ 8,260,000₫
-11%
Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D152cm 52W DC OKA 181 AB Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D152cm 52W DC OKA 181 AB
-11%

Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D152cm 52W DC OKA 181 AB

7,390,000₫ 8,260,000₫
-11%
Quạt trần đèn Panasonic 3 cánh 120cm 31W DC màu Đen điều khiển từ xa 10 cấp độ gió F-48DGL
-35%

Quạt trần đèn Panasonic 3 cánh 120cm 31W DC màu Đen điều khiển từ xa 10 cấp độ gió F-48DGL

7,332,000₫ 11,280,000₫
-35%
Quạt trần đèn Mr.Vu STUDIO 3 cánh 1m12 40W DC Quạt trần đèn Mr.Vu STUDIO 3 cánh 1m12 40W DC
-11%

Quạt trần đèn Mr.Vu STUDIO 3 cánh 1m12 40W DC

7,190,000₫ 7,990,000₫
-11%
Quạt trần đèn Mr.Vu SKY 3 cánh 1m37 24W DC Quạt trần đèn Mr.Vu SKY 3 cánh 1m37 24W DC
-11%

Quạt trần đèn Mr.Vu SKY 3 cánh 1m37 24W DC

6,290,000₫ - 7,190,000₫ 6,990,000₫ - 7,990,000₫
-11%
Quạt trần đèn Mr.Vu MOZA 3 cánh 1m12 33W DC Quạt trần đèn Mr.Vu MOZA 3 cánh 1m12 33W DC
-11%

Quạt trần đèn Mr.Vu MOZA 3 cánh 1m12 33W DC

7,190,000₫ 7,990,000₫
-11%
Quạt trần đèn thu cánh màu trắng 4 cánh 132 mm 45w DC Y52-8640 Wh VLQTTC-320
-15%

Quạt trần đèn thu cánh màu trắng 4 cánh 132 mm 45w DC Y52-8640 Wh VLQTTC-320

7,140,000₫ 8,400,000₫
-15%
Quạt trần Panasonic 5 cánh 150cm 54W DC màu Đen điều khiển từ xa 10 cấp độ gió F-60DHN
-35%

Quạt trần Panasonic 5 cánh 150cm 54W DC màu Đen điều khiển từ xa 10 cấp độ gió F-60DHN

6,747,000₫ 10,380,000₫
-35%
Quạt trần đèn Mr.Vu AKOVA 3 cánh 1m32 80W AC Quạt trần đèn Mr.Vu AKOVA 3 cánh 1m32 80W AC
-11%

Quạt trần đèn Mr.Vu AKOVA 3 cánh 1m32 80W AC

5,390,000₫ - 6,290,000₫ 5,990,000₫ - 6,990,000₫
-11%
Quạt trần đèn Mr.Vu DAISY 5 cánh 1m32 30W DC Quạt trần đèn Mr.Vu DAISY 5 cánh 1m32 30W DC
-11%

Quạt trần đèn Mr.Vu DAISY 5 cánh 1m32 30W DC

6,290,000₫ 6,990,000₫
-11%

Quạt trần đèn Mỹ Hunter Arcot 5 cánh 117cm 100w AC

6,200,000₫
Quạt trần đèn Mr.Vu DELUX 5 cánh 1m32 80W AC Quạt trần đèn Mr.Vu DELUX 5 cánh 1m32 80W AC
-11%

Quạt trần đèn Mr.Vu DELUX 5 cánh 1m32 80W AC

5,930,000₫ 6,590,000₫
-11%
Quạt trần Mỹ Hunter Cabo Frio 3 cánh 132cm 100w AC - có đèn Quạt trần Mỹ Hunter Cabo Frio 3 cánh 132cm 100w AC - có đèn
-15%

Quạt trần Mỹ Hunter Cabo Frio 3 cánh 132cm 100w AC - có đèn

5,865,000₫ 6,900,000₫
-15%
Quạt trần đèn Mountain air 6 cánh 168cm 55w DC 7067A
-20%

Quạt trần đèn Mountain air 6 cánh 168cm 55w DC 7067A

5,680,000₫ 7,100,000₫
-20%
Quạt trần đèn Mountain air 6 cánh 168cm 35w DC 7067
-20%

Quạt trần đèn Mountain air 6 cánh 168cm 35w DC 7067

5,680,000₫ 7,100,000₫
-20%
Quạt trần đèn màu vàng kim 5 cánh sắt 132cm 75w AC T52-7111GU VLQTTQ-120
-20%

Quạt trần đèn màu vàng kim 5 cánh sắt 132cm 75w AC T52-7111GU VLQTTQ-120

5,440,000₫ 6,800,000₫
-20%
Quạt trần đèn màu vàng pháp 5 cánh gỗ 142cm 80w AC T56-6655FG VLQTTQ-114
-20%

Quạt trần đèn màu vàng pháp 5 cánh gỗ 142cm 80w AC T56-6655FG VLQTTQ-114

5,440,000₫ 6,800,000₫
-20%
Quạt trần đèn Homesick 6 cánh 155cm 110w AC 178 VLQTHO-014
-20%

Quạt trần đèn Homesick 6 cánh 155cm 110w AC 178 VLQTHO-014

5,200,000₫ 6,500,000₫
-20%
Quạt trần đèn Homesick 6 cánh 155cm 110w AC 177A VLQTHO-013 Quạt trần đèn Homesick 6 cánh 155cm 110w AC 177A VLQTHO-013
-20%

Quạt trần đèn Homesick 6 cánh 155cm 110w AC 177A VLQTHO-013

5,200,000₫ 6,500,000₫
-20%
Quạt trần đèn Mr.Vu HALO 5 cánh 1m42 38W DC Quạt trần đèn Mr.Vu HALO 5 cánh 1m42 38W DC
-16%

Quạt trần đèn Mr.Vu HALO 5 cánh 1m42 38W DC

4,500,000₫ - 5,090,000₫ 5,290,000₫ - 5,990,000₫
-16%

Quạt trần đèn thu cánh Đài Loan Luxaire Tulip II

4,000,000₫ - 5,000,000₫
Quạt trần đèn Mỹ Hunter Builder Plus 5 cánh 132cm 80w AC Quạt trần đèn Mỹ Hunter Builder Plus 5 cánh 132cm 80w AC
-15%

Quạt trần đèn Mỹ Hunter Builder Plus 5 cánh 132cm 80w AC

4,930,000₫ 5,800,000₫
-15%
Quạt trần đèn Mỹ Hunter Builder Deluxe 5 cánh 132cm 80w AC Quạt trần đèn Mỹ Hunter Builder Deluxe 5 cánh 132cm 80w AC
-15%

Quạt trần đèn Mỹ Hunter Builder Deluxe 5 cánh 132cm 80w AC

4,930,000₫ 5,800,000₫
-15%

Quạt trần đèn Đài Loan Luxaire Strong II 5 cánh 142cm 90w DC

4,500,000₫ - 4,800,000₫
Quạt trần đèn thu cánh Mountain air 4 cánh 112cm 45w DC 6028A
-20%

Quạt trần đèn thu cánh Mountain air 4 cánh 112cm 45w DC 6028A

4,800,000₫ 6,000,000₫
-20%
Quạt trần đèn thu cánh Đài Loan Luxaire Crystal 4 cánh 122cm 65w AC Quạt trần đèn thu cánh Đài Loan Luxaire Crystal 4 cánh 122cm 65w AC
-20%

Quạt trần đèn thu cánh Đài Loan Luxaire Crystal 4 cánh 122cm 65w AC

4,800,000₫ 6,000,000₫
-20%
Quạt trần đèn thu cánh pha lê 4 cánh 107cm 45w DC VLQTTC-249
-15%

Quạt trần đèn thu cánh pha lê 4 cánh 107cm 45w DC VLQTTC-249

4,675,000₫ 5,500,000₫
-15%
Quạt trần đèn thu cánh màu vàng 4 cánh 107cm 45w DC VLQTTC-243 Quạt trần đèn thu cánh màu vàng 4 cánh 107cm 45w DC VLQTTC-243
-15%

Quạt trần đèn thu cánh màu vàng 4 cánh 107cm 45w DC VLQTTC-243

4,675,000₫ 5,500,000₫
-15%
Quạt trần đèn thu cánh cổ điển 4 cánh 107cm 45w DC Y42-8960FG VLQTTC-304
-15%

Quạt trần đèn thu cánh cổ điển 4 cánh 107cm 45w DC Y42-8960FG VLQTTC-304

4,590,000₫ 5,400,000₫
-15%
Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 142cm 55w DC Q025L VLQTHO-034 Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 142cm 55w DC Q025L VLQTHO-034
-16%

Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 142cm 55w DC Q025L VLQTHO-034

4,500,000₫ 5,300,000₫
-16%
Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 142cm 55w DC Q021L VLQTHO-032 Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 142cm 55w DC Q021L VLQTHO-032
-16%

Quạt trần đèn Homesick 5 cánh 142cm 55w DC Q021L VLQTHO-032

4,500,000₫ 5,300,000₫
-16%
Quạt trần đèn Đài Loan Luxaire Melody 5 cánh 142cm 55w DC Quạt trần đèn Đài Loan Luxaire Melody 5 cánh 142cm 55w DC
-20%

Quạt trần đèn Đài Loan Luxaire Melody 5 cánh 142cm 55w DC

4,480,000₫ 5,600,000₫
-20%
Gomani Quạt trần đèn thu cánh màu trắng 4 cánh 107cm 40W DC đèn 72W D51x107cm GMQ1-72W VLQTGO-001
-16%

Gomani Quạt trần đèn thu cánh màu trắng 4 cánh 107cm 40W DC đèn 72W D51x107cm GMQ1-72W VLQTGO-001

4,450,000₫ 5,250,000₫
-16%
Quạt trần đèn thu cánh Mountain air 4 cánh 112cm 45w DC 6001
-20%

Quạt trần đèn thu cánh Mountain air 4 cánh 112cm 45w DC 6001

4,400,000₫ 5,500,000₫
-20%
Quạt trần đèn Homesick 6 cánh 168cm 55w DC 66-1330A VLQTHO-008 Quạt trần đèn Homesick 6 cánh 168cm 55w DC 66-1330A VLQTHO-008
-20%

Quạt trần đèn Homesick 6 cánh 168cm 55w DC 66-1330A VLQTHO-008

4,400,000₫ 5,500,000₫
-20%
Quạt trần đèn Homesick 6 cánh 168cm 55w DC 66-1330 VLQTHO-007
-20%

Quạt trần đèn Homesick 6 cánh 168cm 55w DC 66-1330 VLQTHO-007

4,400,000₫ 5,500,000₫
-20%
Quạt trần đèn Homesick 6 cánh 137cm 55w DC 54-1330A VLQTHO-004 Quạt trần đèn Homesick 6 cánh 137cm 55w DC 54-1330A VLQTHO-004
-20%

Quạt trần đèn Homesick 6 cánh 137cm 55w DC 54-1330A VLQTHO-004

4,400,000₫ 5,500,000₫
-20%
Quạt trần đèn Homesick 6 cánh 137cm 55w DC 54-1330 VLQTHO-003 Quạt trần đèn Homesick 6 cánh 137cm 55w DC 54-1330 VLQTHO-003
-20%

Quạt trần đèn Homesick 6 cánh 137cm 55w DC 54-1330 VLQTHO-003

4,400,000₫ 5,500,000₫
-20%
Quạt trần đèn thu cánh Đài Loan Luxaire Tulip Mạ Chrome (sáng bóng) 4 cánh 122cm 90w AC Quạt trần đèn thu cánh Đài Loan Luxaire Tulip Mạ Chrome (sáng bóng) 4 cánh 122cm 90w AC
-20%

Quạt trần đèn thu cánh Đài Loan Luxaire Tulip Mạ Chrome (sáng bóng) 4 cánh 122cm 90w AC

4,400,000₫ 5,500,000₫
-20%
Hết hàng
Quạt trần Đài Loan Luxaire Hawaii DC Đen mờ 5 cánh 132cm 45w DC Quạt trần Đài Loan Luxaire Hawaii DC Đen mờ 5 cánh 132cm 45w DC
-20%

Quạt trần Đài Loan Luxaire Hawaii DC Đen mờ 5 cánh 132cm 45w DC

4,400,000₫ 5,500,000₫
-20%
Quạt trần đèn màu trắng 5 cánh nhựa ABS 132cm 45w DC VLQ - 35 J0545 VLQTTQ-200
-20%

Quạt trần đèn màu trắng 5 cánh nhựa ABS 132cm 45w DC VLQ - 35 J0545 VLQTTQ-200

4,400,000₫ 5,500,000₫
-20%
Quạt trần đèn màu tối 5 cánh nhựa ABS 132cm 45w DC VLQ - 34 j0544 VLQTTQ-199
-20%

Quạt trần đèn màu tối 5 cánh nhựa ABS 132cm 45w DC VLQ - 34 j0544 VLQTTQ-199

4,400,000₫ 5,500,000₫
-20%
Quạt trần Đài Loan Luxaire Hawaii AC Đen mờ 5 cánh 132cm 60w AC Quạt trần Đài Loan Luxaire Hawaii AC Đen mờ 5 cánh 132cm 60w AC
-15%

Quạt trần Đài Loan Luxaire Hawaii AC Đen mờ 5 cánh 132cm 60w AC

4,250,000₫ 5,000,000₫
-15%
Quạt trần Mỹ Hunter Protos Đen mờ 3 cánh 132cm 100w AC Quạt trần Mỹ Hunter Protos Đen mờ 3 cánh 132cm 100w AC
-15%

Quạt trần Mỹ Hunter Protos Đen mờ 3 cánh 132cm 100w AC

4,250,000₫ 5,000,000₫
-15%
Quạt trần đèn thu cánh pha lê 4 cánh 107cm 45w DC 6919 - 9095 - QZ52 VLQTTC-255 Quạt trần đèn thu cánh pha lê 4 cánh 107cm 45w DC 6919 - 9095 - QZ52 VLQTTC-255
-15%

Quạt trần đèn thu cánh pha lê 4 cánh 107cm 45w DC 6919 - 9095 - QZ52 VLQTTC-255

4,250,000₫ 5,000,000₫
-15%
Quạt trần đèn Mountain air 5 cánh 160cm 55w DC 1576-L
-20%

Quạt trần đèn Mountain air 5 cánh 160cm 55w DC 1576-L

4,240,000₫ 5,300,000₫
-20%
Quạt trần đèn thu cánh pha lê 4 cánh 107cm 45w DC Y42-8590GU VLQTTC-310
-15%

Quạt trần đèn thu cánh pha lê 4 cánh 107cm 45w DC Y42-8590GU VLQTTC-310

4,165,000₫ 4,900,000₫
-15%
Quạt trần đèn thu cánh pha lê 4 cánh 107cm 45w DC Y42-9750GU VLQTTC-306 Quạt trần đèn thu cánh pha lê 4 cánh 107cm 45w DC Y42-9750GU VLQTTC-306
-15%

Quạt trần đèn thu cánh pha lê 4 cánh 107cm 45w DC Y42-9750GU VLQTTC-306

4,165,000₫ 4,900,000₫
-15%
Quạt trần đèn thu cánh Mountain air 4 cánh 112cm 45w DC 6061
-20%

Quạt trần đèn thu cánh Mountain air 4 cánh 112cm 45w DC 6061

4,160,000₫ 5,200,000₫
-20%
Quạt trần đèn Đài Loan Luxaire Strong 5 cánh 142cm 90w AC Quạt trần đèn Đài Loan Luxaire Strong 5 cánh 142cm 90w AC
-20%

Quạt trần đèn Đài Loan Luxaire Strong 5 cánh 142cm 90w AC

4,160,000₫ 5,200,000₫
-20%
Gomani Quạt trần đèn thu cánh màu trắng 4 cánh 107cm 40W DC đèn 72W GMQ1-trang VLQTGO-002
-16%

Gomani Quạt trần đèn thu cánh màu trắng 4 cánh 107cm 40W DC đèn 72W GMQ1-trang VLQTGO-002

4,100,000₫ 4,850,000₫
-16%

1. Quạt trần đèn trang trí là gì?

Quạt trần đèn là một dòng sản sản phẩm quạt trần đặc biệt. Vậy thì tại sao Moonlight lại nói như thế? Lý do cực kì đơn giản thôi, tại vì đây là loại quạt trần kết hợp với đèn chiếu sáng như đèn chùm, đèn Led... Những chiếc đèn này được làm từ nhiều chất liệu khác nhau. Với đa dạng phong cách các mẫu quạt trần đèn này rất phù hợp để trang trí phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp... 
Quạt trần đèn rất thích hợp với những khách hàng tìm kiếm sự tiện lợi mà vẫn mang trong mình những nét đặc sắc và vẻ đẹp riêng.
 Quạt trần đèn có những ưu điểm gì? Hôm nay hãy cùng Moonlight đi tìm hiểu về những ưu điểm của quạt trần đèn nhé!

2. Ưu điểm của quạt trần đèn

2.1 Các mẫu quạt trần đèn đẹp kiểu dáng đa dạng

Quạt trần đèn có tính thẩm mĩ rất cao nên phù hợp với nhiều không gian, giúp cho gian phòng của bạn trở nên tinh tế sang trọng và tạo được ấn tượng cho khách khi vào nhà chơi. Do nhu cấu quạt trần đèn ngày càng lớn, các nhà sản xuất liên tục ra mắt nhiều mẫu quạt trần đèn mới giúp bạn có sự lựa chọn đa dạng

2.2 Giải pháp 3 trong 1 giúp tối ưu không gian và chi phí 

Trước đây nhiều gia đình phải đứng trước lựa chọn lắp đèn trang trí hay quạt trần cho căn phòng của mình. Tuy nhiên hiện nay với xu hướng phát triển mạnh mẽ của quạt trần đèn đã giúp chúng ta giải quyết được triệt để vấn đề này. Đây là giải pháp thông minh và tối ưu chi phí nhất giúp bạn vừa có làn gió mát vừa có đèn để trang trí và cung cấp ánh sáng giúp tăng tính tẩm mỹ và sự hài hoà trong không gian. 

2.3 Quạt trần đèn giúp bạn tiết kiệm hoá đơn tiền điện hàng tháng

Quạt trần đèn thường sử dụng động cơ DC tiết kiệm 70% điện năng, đồng thời đèn led sử dụng cho quạt cũng là loại bóng đèn Led công nghệ cao giúp bạn tiết kiệm chi phí vận hành hàng tháng. 
 

3. Các mẫu quạt trần đèn cao cấp, đèn quạt trần hiện đại [2024]

3.1 Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D142cm 50W DC HIRO 219

Quạt trần KaiyoKukan HIRO 219 5 cánh có 2 phiên bản màu trắng tuyết và vân gỗ phù hợp với nhiều không gian từ hiện đại đến cổ điển. Đây là dòng quạt trần siêu mát với lưu lượng gió lên tới 16.300 CFM, là một trong những quạt trần mát nhất trên thị trường hiện nay. Nhưng điều tuyệt với hơn là Hiro 219 đạt được lưu lượng gió này chỉ với công suất 50W, một điều tuyệt vời góp phần khẳng định nên thương hiệu quạt trần đến từ Nhật Bản.

3.2 Quạt trần đèn Nhật Bản Kaiyo Kukan 5 cánh D152cm 50W DC KIKU 3310 LED

Quạt trần KaiyoKukan KIKU 3310 cánh gỗ phù hợp với các không gian nhà cổ điển và tân cổ điển, với bầu đèn gồm 4 chao đèn sang trọng. Quạt trần KaiyoKukan KIKU 3310 sử dụng động cơ DC siêu tiết kiệm điện.

3.3 Quạt trần đèn HOMESICK 502

Quạt trần lá cọ Homesick 502 với chao đèn thuỷ tinh cao cấp là mẫu quạt trần phù hợp với phong cách cổ điển và tân cổ điển, ạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Quạt phù hợp với không gian resot, biệt thự, nhà hàng, các khu nghỉ dưỡng. Cánh quạt được làm từ nhựa ABS với sải cánh dài 142 cm cho lưu lượng gió mạnh mẽ phù hợp với không gian từ 15-25m2.
 

3.4 Quạt trần LuxAire Strong II


Quạt trần LUXAIRE STRONG II là sản phẩm xuất sứ từ Taiwan, mang phong cách truyền thống, kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ hiện đại và thiết kế sang trọng.
Nổi bật với thân quạt màu đồng vàng Antique Brass mang đến vẻ đẹp quý phái và lịch lãm cho không gian. Cánh quạt được chế tạo từ ABS vừa mạnh mẽ vừa nhẹ nhàng, sải cánh lên đến 142cm, giúp tạo ra dòng hướng gió rộng và ổn định

Sức mạnh từ động cơ DC Motor 55W cho phép Quạt trần LUXAIRE STRONG II có khả năng tạo ra lưu lượng gió lên đến 287 m3/phút, mang đến luồng gió mát mẻ cho cả không gian rộng lớn.
Quạt trần LUXAIRE STRONG II cũng được trang bị đèn LED 24W, vừa tiết kiệm năng lượng vừa cung cấp ánh sáng dịu nhẹ, tạo nên không gian ấm cúng và thân thiện.
Điều khiển từ xa chính hãng, giúp bạn điều chỉnh các chức năng của quạt một cách thuận tiện ngay từ nơi bạn đang ngồi.
Với khoảng cách từ trần là 30cm, quạt trần LUXAIRE STRONG II phù hợp với hầu hết các loại trần nhà, giúp tối ưu hóa không gian mà vẫn đảm bảo hiệu quả hoạt động.

4 Các mẫu quạt trần đèn đẹp cho phòng ngủ

4.1 Quạt trần Hunter
 
Được mệnh danh là ông tổ của ngành quạt trần. Quạt trần ngắn hunter ra đời từ 1886 bởi John Hunter với mong muốn “Innovation for all” đổi mới cho tất cả thì trong hơn 130 năm qua Hunter đã chuyển đổi, học hỏi từ những kinh nghiệm của mình để luôn theo đổi sự đổi mới. Những chiếc quạt trần 5 cánh gỗ Hunter luôn đổi mới biến việc sử dụng quạt trần là một trải nghiệm thú vị, một trải nghiệm thực sự đẳng cấp khi sử dụng trang trí không gian nội thất.
 

4.2 Quạt trần đèn HOMESICK cho phòng ngủ

HOMESICK Là một thương hiệu Quạt Trần Đèn nổi tiếng và được tin dùng tại thị trường nội địa Trung Quốc. HOMESICK chuyên sản xuất và phân phối các mẫu quạt trần đèn phù hợp cho khách hàng từ cao cấp tới phổ thông với phương châm “Chất lượng tốt nhất – Dịch vụ tốt nhất ” và đã giành được sự tin tưởng của đa số khách hàng, người tiêu dùng tại thị trường nội địa Trung Quốc và Việt Nam.

 

4.3 Quạt trần đèn LUXAIRE cho phòng ngủ

Sản phẩm quạt trần LuxAire được trang bị động cơ hiện đại, được cấp bằng sáng chế DC Motor, vì thế nên sản phẩm dòng sản phẩm này đều được tích hợp bộ điều khiển từ xa để giúp người dùng thỏa mái điều chỉnh tốc độ gió và chiều quay của cánh quạt cho thích hợp với nhu cầu sử dụng của mình mà không phải mất quá nhiều thời gian di chuyển. Nhờ tính năng đảo chiều gió hiện đại, sản phẩm có thể sử dụng được quanh năm, sản phẩm quay ngược chiều kim đồng hồ, quạt hút khí nóng trên để đẩy gió mát xuống, mùa đông sản phẩm thuận chiều kim đồng hồ, quạt hút khí lạnh trên để đẩy khí ấm xuống.

5 Các mẫu quạt trần đèn đẹp cho phòng ăn

5.1 Quạt trần đèn màu trắng 6 cánh nhựa 132cm 45w DC T52-6662 VLQTTQ-163

Quạt Trần Đèn 6 Cánh VLQTTQ-163 là sự kết hợp tối ưu giữa thiết kế trang trí tinh tế và khả năng tiết kiệm năng lượng. Được tạo ra với sự kỹ lưỡng trong từng chi tiết, quạt mang đến vẻ đẹp lấp lánh cho không gian của bạn và đồng thời cung cấp luồng không khí mát mẻ nhờ vào 6 cánh quạt hiệu quả.
 

Cánh quạt được làm từ chất liệu nhựa ABS cao cấp, có khả năng chống ăn mòn và đổi màu, giúp quạt luôn giữ được vẻ đẹp ngọc ngà, như mới ngay cả sau thời gian dài sử dụng. Thân quạt, được làm từ thép đúc không gỉ, tạo nên sự chắc chắn và độ bền đáng tin cậy.

5.2 Quạt trần đèn Đài Loan Luxaire Sweep 6 cánh 137/167cm 55w DC

Quạt trần đèn LUXAIRE SWEEP là một biểu tượng của sự tinh tế và hiện đại, mang đến cho không gian của bạn một phong cách hoàn toàn mới. Đặc biệt thích hợp cho những người yêu thích sự đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, quạt trần đèn LUXAIRE SWEEP không những đáng mơ ước vì thiết kế mà còn vì chất lượng cao cấp mà nó mang lại.
Thân quạt được sơn màu đen mờ (Matte Black), tạo nên sự trang nhã và phong cách cho không gian sống. cách tinh tế này không những làm tăng thêm vẻ đẹp mà còn giúp nâng cao độ bền và tăng tuổi thọ cho cánh quạt.
 

5.3 Quạt trần đèn Mountain air 5 cánh 160cm 55w DC 1576-L

Quạt trần đèn Mountain Air 1576-L là sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu quả, tiện nghi và phong cách. Với 5 cánh quạt được làm từ nhựa ABS cao cấp, quạt trần Mountain Air 1576-L đảm bảo sự bền bỉ và độ ổn định trong suốt thời gian sử dụng.
Với sải cánh lên đến 1600mm và một động cơ DC mạnh mẽ, tiết kiệm lên đến 70% năng lượng đồng thời cung cấp công suất lên đến 55W, quạt trần này tạo ra một luồng không khí mạnh mẽ với lực gió đạt 8500 CFM, đảm bảo sự thoáng mát cho cả phòng.

5.4 Quạt trần đèn thu cánh Nhật Bản Kaiyo Kukan 8 cánh D108cm 50W DC CHIB 107

Quạt trần  CHIB 107 được thiết kế độc đáo với hình dáng một bông hoa tulip.Khi quạt hoạt động bông tulip nở rộ cực kỳ ấn tượng và nghệ thuật.
Quạt có trọng lượng 12kg có thể treo trên trần có độ nghiêng lên tới 20 độ. Thân quạt trần được làm từ hợp kim không gỉ, phủ bên ngoài là lớp sơn chống hơi nước và bám bụi. Bên trong là khối động cơ mạnh mẽ có tốc độ quay lên tới 230 vòng trên một phút với công suất tối đa là 50W. Nhờ sử dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng DC đã được cấp bằng sáng chế.

6. Các lưu ý bạn cần phải biết khi chọn quạt trần đèn

6.1 Chọn quạt trần đèn theo màu sắc

Chọn quạt theo màu sắc phù hợp với căn phòng là điều cực kì quan trọng, nếu chọn đúng căn phòng của bạn sẽ hài hòa dễ chịu. Hiện nay có 2 xu hướng chọn màu quạt đó chính là chọn màu cùng tone với tường để tạo sự hài hòa cho không gian, và chọn màu sắc nổi hơn màu tường để làm nổi bật không gian phòng 
 
6.2 Chọn quạt trần đèn theo diện tích phòng
 • Phòng có diện tích 7,5m2 hoặc nhỏ hơn, quý khách nên chọn quạt có sải cánh khoảng 91,4cm đổ về 
 • Đối với phòng có diện tích từ 7,5m2 đến 14,5m2 nên chọn đường kính cánh khoảng 91,4cm - 1,3m 
 • Còn về căn phòng có diện tích lớn hơn thì sẽ chọn sải cánh lớn hơn 1,3m

6.3 Lựa chọn đèn quạt trần theo chất liệu quạt

Hiện nay các mẫu quạt trần đèn trang trí của đèn nội thất có 3 loại
 
 • Pha lê K9 cao cấp - Cánh quạt nhựa Acrylic
 • Quạt được làm bằng chất liệu này thường là quạt trần đèn trang trí thu cánh, với hệ thống quạt và đèn hoạt động độc lập nên khi tắt quạt sẽ tạo cho bạn một chiếc đèn trần phale cực kì lung linh độc đáo.
 • Cánh quạt hợp kim - Có bát đá trang trí
 • Mẫu quạt này có sải cánh rộng và thiết kế tân cổ điển nên rất hợp với những không gian lớn. Nhưng vì cánh làm từ kim loại lên khi quạt quay thì sẽ ngây ra hiện tượng rung lắc, tốc độ quay càng nhanh thì rung lắc càng gia tăng. 
 • Cánh nhựa Acrylic và bóng LED trang trí
 • Cánh quạt được làm từ nhựa Acrylic tránh rung lắc và trang trí bằng bóng Led nên rất được ưu ái sử dụng nhất, với chế độ đèn Led 3 màu nên rất phù hợp với các mục đích khác nhau.

6.4 Lựa chọn quạt trần liền đèn theo mục đích

Với từng mục đích khác nhau sẽ có những mẫu quạt khác nhau cho bạn lựa chọn. Các mẫu trang trí có phần đèn nổi bật, dấu cánh được thiết kế bắt mắt và nhìn giống một chiếc đèn treo bình thường, công suất quạt thường nhỏ và sử dụng tạo gió nhẹ. Còn các mẫu quạt với sải cánh dài và công suất lớn hơn thì lượng gió sẽ nhiều hơn, mát hơn. và phần đèn sẽ là điểm nhấn cho không gian của bạn.
 

7. cách tính kích thước quạt trần đèn phù hợp nhất

 Dựa vào diện tích phòng để chọn đèn quý khách có thể làm như sau:
 • Đo chiều cao từ sàn đèn trần nhà và tính diện tích căn phòng để giúp bạn chọn ra chiếc quạt có sải cánh phù hợp với không gian nhất 
 • Đo chiều cao của căn phòng: Khi chọn mua, lắp đặt quạt trần đèn để đảm bảo an toàn trong qua trình sử dụng bạn nên lắp quạt trần đèn trang trí khi trần cao từ 2,3m trở lên.

8. Mua quạt trần đèn ở đâu uy tín tại Hà Nội?

 Nếu bạn có nhu cầu mua và lắp đặt cho không gian của mình mọt chiếc quạt trần đèn trang trí thì hãy liên hệ với Moonlight, chúng tôi sẽ mang đến sự tin tưởng và hài lòng cho bạn:
 • Tất cả sản phẩm đều đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và đạt tiêu chuẩn chất lượng.
 • Nói không với hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, trôi nổi trên thị trường.
 • Bảo hành lâu dài.
 • Giá cả cạnh tranh do chúng tôi nhập khẩu và phân phối trực tiếp.
 • Hỗ trợ mua hàng trực tuyến và giao hàng nhanh trên toàn quốc. 
 • Miễn phí lắp đặt 
 • Và free ship cho khu vực nội thành Hà Nội.
---------------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIE-LIGHT
☎ Hotline: 0246 663 587 | 0966 078 585
✉ Email: vietnammoonlight@gmail.com
🌏 Website: https://moonlight.vn
🌕 Fanpage: Moonlight - Thế giới quạt trần, đèn trang trí
🏡 Showroom: 60 Võ Chí Công, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, TP. Hà Nội (Có chỗ đỗ xe thoải mái)  
🏠 Maps: https://goo.gl/maps/zG3a93HV192jngVA7

SẢN PHẨM ĐÃ XEM